Aihearkisto: Sekalaiset

Rauhaa rakentamassa

Jo toisena peräkkäisenä lauantaina jouduin todistamaan Helsingissä Israelin suurlähetystön edessä kokoontunutta mielenosoitusta Lähi-Idän levottomuuksien takia.

On harmillista että rauhaan pyritään ympäri maailmaa toimenpiteillä jotka vain työntävät rauhaa todellisuudessa kauemmaksi. Jos yritämme vihalla, raivolla tai jopa väkivallalla pakottaa yhden osapuolen tekemään jotakin, ei seurauksena voi olla mitään hyvää. Koska tässä maailmassa kaikki on liittyneenä kaikkeen, nämäkin mielenosoittajat vain lisäsivät jännitystä sota-alueella. Epäilemättä heidän tavoitteensa oli toki hyvä.

Jokaisen ajatukset ja tekemiset vaikuttavat henkilökohtaisen elämäntilanteen lisäksi myös koko maailman tasolla. Voidaankin ajatella, että se mitä sinä tai minä teemme tässä ja nyt, lasketaan yhteen kaikkien muiden maailman ihmisten kanssa. Kokonaisuus sitten ratkaisee – voittavatko positiiviset ja rauhanomaiset teot vai kallistuuko vaaka negatiiviselle puolelle, jolloin kaaos, sodat ja viha lisääntyvät. Näkemämme maailman on koko ajan heijastettava tätä kokonaisuutta.

Alkuperäisissä hepreankielisissä teksteissä toistuu jatkuvasti sana “shalom”. Tällä sanalla on useita merkityksiä ja yleensähän se tunnetaan sekä yleisenä tervehdyksenä ja toisaalta sanakirjan mukaan se tarkoittaa myös rauhaa. Lisäksi tätä samaa sanaa käytetään myös silloin kun jokin asia on kokonainen ja mitään ei puutu. Kun tämän sanan toistumista tarkkaillaan eri tilanteissa onkin melko helppoa huomata mikä viesti teksteihin on upotettu.

Koska rauha ja kokonaisuus ovat sama asia, kukaan henkilö ei pysty kokemaan rauhaa ennenkuin hän on löytänyt itsensä ja tullut kokonaiseksi – tai kääntäen kukaan ei voi kokea kokonaisuutta ennenkuin hän on löytänyt sisältään rauhan. Kun henkilö elää rauhantunteessa, muiden henkilöiden tekemiset tai tekemättä jättämiset eivät saa enää valtaa. Tällöin jokainen voi keskittyä vain positiivisen energian välittämiseen sekä tilanteisiin että henkilöille jotka eivät vielä ole tätä tasapainoa ja rauhaa saavuttaneet. Sillä kuka on oikeassa tai väärässä ei ole tällöin enää mitään merkitystä. Kenenkään asia ei ole ryhtyä tässä maailmassa tuomariksi rankaisemaan epäoikeudenmukaisuuksista, vaan sitä varten on olemassa yksinkertainen syyn ja seurauksen laki. Jokainen saa kyllä palautteen sekä omista törttöilyistään että positiivisista teoistaan ilman että kenenkään tarvitsee yrittää vaikuttaa prosessiin.

Ainoa keino rauhaan on vähitellen oppia näkemään vihollinen naapurin, jonkin valtion tai kansanryhmän sijasta omassa peilissä. Kun keskitämme kaiken energiamme ulkoisten tahojen muuttamisyritysten sijasta omaan kasvuumme ja etsimään rauhan omasta itsestämme, jokainen muutos painaa hieman kokonaisuuden positiivista vaakakuppia alemmaksi. Emmehän edes voi muuttaa mitään ulkoista tilannetta, voimme muuttaa vain itseämme. Muutokset ulkoisissa tilanteissa vastaavat aina omia sisäisiä muutoksia. Mitä paremmin olemme rauhassa itsemme kanssa, sitä vähemmän meillä on tarvetta reagoida ulkoisiin tapahtumiin. Kun vältämme reagointia, nämä ikävät tapahtumat eivät saa enempää energiaa joten ne eivät voi ainakaan kasvaa suuremmiksi. Ilman lisäenergiaa niiden on pienellä viiveellä kadottava. Teemmepä mitä tahansa, ainakaan emme halua lisätä vihaa ja negatiivisuutta – sitä on jo aivan riittävästi.

Mitä useampi tekee tätä työtä, sitä nopeammin saamme vaakakupit tasapainoon ja käännettyä lopulta positiivisuuden puolelle. Kun tämä tapahtuu, maailmanrauha on välitön seuraus muutoksesta. Jokainen teko lasketaan, joten sinun yksittäinen pieneltä ja vaatimattomalta tuntuva huomionosoitus läheisellesi voi hyvin olla se mikä tarvitaan kokonaisuuden muuttamiseksi. Kukaan poliittinen päättäjä tai muu johtohahmo ei voi saavuttaa maailmanrauhaa tai olla siitä vastuussa. He voivat olla osaltaan vaikuttamassa sen syntymiseen, mutta lopputulos on summa maailman yli seitsemän miljardin ihmisen kyvystä olla rauhassa itsensä ja koko universumin kanssa. Mitä sinä voisit tehdä rauhan hyväksi tässä ja nyt? Shalom!

Haastavat viikot

Ravun täysikuun jälkeen alkoi 21 päivän hyvin erityinen ajanjakso. Tätä kolmea viikkoa kutsutaan usein erityisen negatiiviseksi ajaksi. Negatiivisia tapahtumia onkin helppo löytää niin viikon uutisista kuin historian tapahtumistakin. Erityisen ikäviä tapauksia kautta historian liittyy tämän kauden päättävään leijonan kuukauden yhdeksänteen päivään. Leijonan yhdeksäntenä päivänä tuhottiin mm. sekä Jerusalemin ensimmäinen että toinen temppeli ja toisen maailmansodan aikana 1941 ja 1942 molempina vuosina päätökset suurimmista tuhoamistoimista tehtiin juuri leijonan yhdeksäntenä.

Näiden negatiivisuuksien vuoksi yleinen ohje onkin pyrkiä välttämään kaikenlaisia uusia aloituksia. Nyt ei ole hyvä aika vaihtaa työpaikkaa, mennä naimisiin, muuttaa uuteen asuntoon tai mennä kiireettömiin hoito-operaatioihin. Poikkeuksena tähän sääntöön ovat jakson aikana olevat kaksi positiivista päivää (vuonna 2018 ti 10.7. ja pe 13.7.).

Kaikki voimat ovat kuitenkin aina tasapainossa. Koska kylmää ei voi olla olemassa ilman kuumaa, ei myöskään negatiivisuutta voi ilmetä ilman yhtä suurta positiivisuutta. Haasteena on toki se, että voimme valita vain yhden tilanteen kerrallaan. Ilman todellista tietoista ja keskittynyttä valintaa ohjaudumme helposti negatiivisten ajatusten ja tekojen alueelle. Kaikesta negatiivisuudesta huolimatta nyt siis kuitenkin eletään jaksoa, jolloin positiivistakin energiaa on tarjolla – jopa liikaakin.

Useinhan ongelmana on se, ettemme ole yhteensopivia saatavilla olevan energian kanssa. Jos työnnämme sormen pistorasiaan, seuraukset ovat varmasti ikäviä. Mutta toisaalta voimme käyttää pistorasiasta tulevaa sähköä mitä mukavimpiin asioihin. Sähkö on kuitenkin koko ajan täsmälleen samaa – se ei muuta luonnettaan käytätpä sitä millä tavoin tahansa.

Samaa voidaan ajatella auringosta. Auringon energia ylläpitää kaikkea tällä planeetalla olevaa elämää. Auringosta tulee kuitenkin myös valtavasti monenlaista säteilyä joka on ihmiselle suorastaan hengenvaarallista. Tämän vuoksi maapalloa ympäröi ilmakehä jossa on mm. elintärkeä otsonikerros poistamassa haitallista säteilyä. Tällä tavoin auringon energia tasapainotetaan meille sopivaksi ja turvalliseksi jotta voimme hyöyä siitä ilman sivuvaikutuksia.

Nämä kolme viikkoa voidaan ymmärtää ajanjaksona, jolloin otsonikerros on tilapäisesti poissa käytöstä. Tällä hetkellä vastaanotamme hyvin raakaa ja vahvaa energiaa. Kyseessä on tilanne, jossa kädessämme on vain juomalasi ja saamme niskaan suuren säiliöllisen vettä – tasapainoisesta vastaanotosta ei ole tietoakaan! Siksi liiallinen energiamäärä ilmenee helposti monenlaisina ikävältä näyttävinä tilanteina. Suojakerroksen puuttumisen vuoksi vanha kansa kertoi myös usein tähän hetkeen liittyviä mätäkuun juttuja. Terveyttä ja paranemista ylläpitävät prosessitkaan eivät pysty toimimaan normaalisti.

Mitä hyvää tässä jaksossa sitten on? Itse asiassa tämä on erittäin tärkeä ja ainutlaatuinen jakso koko vuoden kannalta. Koska tarkoituksemme on koko ajan muuttua paremmaksi versioksi omasta itsestämme, tarvitsemme tietysti opastusta muutoskohteisiin. Jos ympärillämme ei olisi ketään näyttämässä näitä muutoksia tarvitsevia alueita, niin emmehän osaisi tehdä yhtään mitään. Tämän vuoksi omaa itseään ei voi löytää pakenemalla tilanteita vuorille meditoimaan yksinäisyyteen, vaan päinvastoin hakeutumalla hankalalta tuntuviin tilanteisiin ja selvittämällä miksi ne tuntuvat hankalilta ja ikäviltä.

Tämän vahvan energian tehtävänä on erityisesti auttaa muutosprosessissa. Se nostaa pintaan kaikenlaisia ikäviä asioita jotta voimme hankkiutua niistä eroon. Syyn ja seurauksen lakia on helppo toteuttaa tiettyyn rajaan asti. Voimme tehdä päätelmiä, että tietyt asiat ovat nyt hyvin koska olemme panostaneet niihin – ja vastaavasti joillakin elämän alueilla on kaaosta koska emme ole tehneet jotakin mitä olisi pitänyt tehdä. Haasteeksi tässä päättelymallissa tulevat kuitenkin tilanteet joita emme enää muista. Tuskin kukaan pystyy muistamaan kaikkea tässä elämässä tekemäänsä ja aikaisempien elämien tapahtumien muistaminen onkin jo käytännössä mahdotonta. Kuitenkin myös niiden aikana kylvetyt siemenet tuottavat yhä seurauksia ja vaativat muutoksia ja toimenpiteitä. Näiden kolmen viikon tehtävänä onkin esittää myös nämä syvällä menneisyydessä olevat muutostarpeet.

Nyt ei ole hyvä aika aloittaa mitään uusia asioita, mutta jo olemassaolevien muutoskohteiden etsimiseen tämä on parasta mahdollista aikaa. Nyt siis kannattaa suorastaan pyytää ikävien ja hankalalta tuntuvien asioiden ilmestymistä! Tietenkään et halua kärsiä mistään turhan takia, mutta nyt on syytä hyväksyä hetkellinen epämukavuus ja ikävä tilanne jotta pystyt vastaanottamaan oikeat viestit. Hankalien tilanteiden tarkoitus ei tietenkään ole masentaa tai pysäyttää, vaan päinvastoin herättää todelliseen toimintaan tilanteeseen kätkeytyvän opetuksen ja sanoman löytämiseksi. Mitään viestejä ei myöskään kannata torjua kovin kevein perustein. Vaikka et millään pystyisi järkeilemään ja tunnistamaan miten saamasi viesti liittyy tekemisiisi tai olemiseesi, on syytä muistaa että viesti voi tulla jostakin hyvin kaukaa. Siksi onkin syytä ottaa vastuu myös todella oudoilta kuulostavista tilanteista ja hyväksyä se, että kaikkiin sanomiin kannattaa kiinnittää huomiota.

Tämä ajanjakso kannattaa käyttää hyväksi omaan kehitykseen. Yksi tapa on esimerkiksi varata hetki omaa aikaa, ehkäpä sytyttää kynttilä, ja pohtia millaisia hankalia ja kenties epäreilulta tuntuvia tilanteita olet kohdannut viime päivien aikana. Oletko esimerkiksi mielestäsi tehnyt muille vain hyvää etkä ole saanut mitään arvostusta – tai onko anteliaisuuttasi käytetty vahingoittamaan sinua? Kun lista alkaa muotoutua, voit yrittää tunnistaa löydätkö esimerkkejä missä olet tehnyt itse täsmälleen samaa. Toki henkilöt, tilanteet ja paikat voivat olla erilaisia.

Jos et ole vielä kohdannut tällaisia haastavia tilanteita, pyydä niitä! Älä anna universumin voimakkaan tuen valua hukkaan. Haluathan varmasti itsellesi paljon työstettävää jotta ensi kesänä sinun ei tarvitse enää nähdä samoja muutoskohteita vaan olet jo uudella tasolla. Ajanjakso päättyy vuoden negatiivisimpaan päivään, yhdeksänteen leijonaa (22.7.2018).

Amen

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta amen? Yleensä se liitetään uskontoihin, mutta samaa sanaa käytetään paljon myös monenlaisissa henkisissä piireissä, jotka sanoutuvat tiukasti irti uskonnoista. Lisäksi sana on vieläpä sama lähestulkoon kaikissa kielissä. Luuletko että tämä kaikki voisi olla sattumaa?

Numerologia on yksi tärkeä tapa tulkita henkisten tekstien sisältämiä todellisia salaisuuksia. Yksinkertaistettuna kaksi sanaa, joilla on sama numeerinen arvo, tarkoittavat samaa asiaa. Tämän vuoksi tekstejä on mahdotonta kääntää täysin kielestä toiseen. Käännetyssä tekstissä eri merkkien numeroarvot muuttuvat ja siksi todellisia salaisuuksia ymmärtääkseen jokaista ikiaikaista tekstiä on tutkittava alkuperäisellä kielellä – yleensä hepreaksi tai arameaksi. Toki tarinat ja alemman tason vertauskuvalliset merkitykset voidaan kääntää jollakin tasolla. Yleensä täysin järjettömiltä kuulostavat tarinat voidaankin avata vain pitkien laskutoimitusten ja syvällisen päättelyn perusteella.

Niin henkiset opit kuin tämän päivän tiedekin selittävät, että maailmassa on useita toisistaan erillään olevia ulottuvuuksia. Valtaosa ulottuvuuksista on fyysisten aistiemme ulottumattomissa ja voimme liittyä niihin ainoastaan ajatusten ja tunteiden avulla. Tätä rakennetta kuvataan myös suuressa osassa tekstejä.

Jos luet vaikkapa Raamattua, huomaat helposti että siellä käytetään jatkuvasti erilaisia termejä suuresta universaalista energiasta. Joissakin tilanteissa se saattaa olla Jumala, toisinaan Herra, välillä taas käytetään nimeä jota ei edes lausuta tai se lausutaan eri tavalla kuin kirjoitetaan – ja muitakin vaihtoehtoja on useita. Nämä eivät tietenkään ole juuri näin sattumalta, vaan näillä kaikilla ilmauksilla on tarkka merkitys ja paikkansa. Jokainen termi toki kuvaa tätä samaa energiaa, mutta eri näkökulmasta. Yksi ilmaus kuvaa sitä, miten tämä energia ilmenee tässä fyysisillä aisteilla havaitsemassamme ulottuvuudessa, toinen saman energian tietynlaisia näkymättömiä piirteitä ja niin edelleen.

Yksi tapa yhdistää näitä erilaisia ulottuvuuksia on puhe. Puheessa yhdistyvät tässä fyysisessä maailmassa oleva suu ja aineettomat näkymättömään ulottuvuuteen kuuluvat sanat. Puheella voimme siis rakentaa siltoja näiden eri ulottuvuuksien välille. Olet varmasti kuullut usein toistettavan sitä, että sanoillamme on valtavasti voimaa. Vedämme sanojen avulla jatkuvasti uusia asioita ja kokemuksia elämäämme.

Kun yhdistämme nämä kaikki edellämainitut asiat, löydämme myös merkityksen amen-sanalle. Kun laskemme yhteen tätä fyysistä maailmaa edustavan ja näkymättömän ulottuvuuden energian nimien numeraaliset arvot, saadaan summaksi 91. Tämä sama luku on myös amen-sanan sisältämien kirjaimien yhteenlaskettu numeroarvo. Käytännössä siis aina kun sanomme amen, lausumme yhtä aikaa molemmat nimet, ja sillä tavoin yhdistämme fyysisen ja näkymättömän ulottuvuuden yhteen.

Kun luomme uusia asioita ja tilanteita ajatuksillamme ja puheellamme, muodostuvat ne aina ensin näkymättömään ulottuvuuteen odottelemaan ilmentymistä tähän fyysiseen maailmaan. Amen-sanan käyttäminen onkin uskonnollisten rituaalien ja tapojen sijasta puhdasta teknologiaa, jolla näille pyydetyille asioille tuodaan reitti ilmestyä näkyvään muotoon. Tämän vuoksi amen-sanaa käytetään myös useissa meditoinneissa.

Toteamme siis ensin uuden halutun tilanteen ja sen jälkeen avaamme tälle energialle reitin, jotta se voi ilmentyä tähän fyysiseen maailmaan. Amen!

Kuka on oikeassa?

Vaihdamme jatkuvasti mielipiteitä monenlaisista asioista ja toisinaan päädymme jopa väittelemään siitä mikä on totuus. Erilaiset mielipiteet ovatkin loistava mitä tahansa asiaa eteenpäin vievä ja jalostava voima. Aina kun löydämme uusia näkökulmia, voimme ymmärtää tätä asiaa uudella tasolla.

Keskusteluissa täytyykin aina muistaa se, että elämä on hyvin suhteellinen kokemus. Jokaisella on takanaan erilaisia elämänkokemuksia ja olemme erilaisessa vaiheessa omassa kasvussa. Siksi myös ymmärryksemme jostakin yksittäisestä asiasta, tai vaikkapa koko elämästä, on tänä päivänä todennäköisesti hyvin erilainen kuin mitä se oli vaikkapa muutama vuosi sitten – puhumattakaan siitä mitä se tulee olemaan muutaman vuoden kuluttua. Kaikesta huolimatta jokaisella hetkellä muodostettu mielipide tai näkemys on sillä hetkellä se oikea ja todellinen. Koska kaikki on jatkuvassa muutoksessa, luonnollisesti valinnatkin muuttuvat jatkuvasti. Mihinkään tiettyyn ajattelumalliin ei pidäkään lukittautua.

Valitettavasti kaikki eivät aina muista näitä periaatteita. Siksi ajaudumme helposti väittelyihin ja yritämme usein julistaa omaa mielipidettä ainoana totuutena. Väittelyt kuitenkaan harvoin johtavat hedelmällisiin lopputuloksiin. Yleensä jokainen osapuoli vain lukittuu tiukemmin omiin kantoihinsa eivätkä he avaudu uusille näkökulmille joita vastapuolella olisi tarjolla.

Tämä on erityisen ja valitettavan helppoa huomata tavassa joilla opiskelemme ja välitämme eteenpäin ikiaikaisia henkisiä tekstejä ja materiaaleja. Vaikka teksti olisi yksi ja sama, voivat uskonnot tai erilaiset ryhmittymät tehdä siitä niin omanlaisia tulkintoja ja totuuksia, ettei keskustelulle ja mielipiteiden vaihdolle enää jää tilaa. On vain oikeita ja vääriä asioita ja maailma muuntuu helposti mustavalkeaksi.

Talmud kuvaakin tätä tilannetta ja esittää näitä erilaisia ymmärrystapoja seuraavalla nelijakoisella mallilla. Ensimmäisellä tasolla olemme kehityksen alussa ja tarkoituksemme on edetä jatkuvien muutosten ja sisäisen kasvun kautta neljännelle tasolle.

1. Henkilöt ottavat tekstit kirjaimellisesti.
2. Henkilöt ymmärtävät tekstissä olevia vertauskuvia ja vihjeitä syvällisempiin merkityksiin.
3. Henkilöt ymmärtävät jokaisen yksittäisen tarinan sisältämän opetuksen.
4. Henkilöt löytävät todelliset elämän salaisuudet ja lainalaisuudet tarinoiden taustalta ja ymmärtävät kokonaisuuden.

Jos keskustelijat ovat eri tasoilla, mielipiteet ja tulkinnat voivat olla hyvin vastakkaisia, mutta silti osapuolet ovat aivan oikeassa. Olet ehkä huomannutkin, että kun viisaat henkilöt puhuvat suurille kuulijajoukoille, he yleensä pyrkivät käyttämään esimerkkejä jokaiselta edellä kuvatulta tasolta. Tällä tavoin todennäköisesti jokainen kuulija pystyy poimimaan esityksestä jotakin, vaikka kukaan ei kykenisikään ymmärtämään kaikkea. Tätä samaa periaatetta jokaisen olisikin syytä pyrkiä noudattamaan kaikissa keskustelutilanteissa. Kun pystyt ensin aistimaan millä tasolla keskustelu on syytä käydä, voit arvioida millä syvyydellä asioista kannattaa puhua ja millaisia esimerkkejä tai vertauskuvia kannattaa käyttää. Tämä ei luonnollisestikaan ole helppoa ja se vaatii paljon harjoittelua. Maailmassa on paljon viisaita, jotka ymmärtävät todelliset salaisuudet, mutta vain harvat heistä pystyvät viestimään niitä meille ymmärrettävällä tavalla.

Aina tässä viestien sovittamisessa kuulijakunnalle ei tietenkään voida onnistua ja viesti saattaa jäädä toiselle osapuolelle epäselväksi. Toisten mielipiteitä ei tietenkään tarvitse hyväksyä eikä niiden tarvitse antaa vaikuttaa omiin mielipiteisiin, mutta toisia henkilöitä ja heidän sanomisiaan on syytä kuitenkin aina arvostaa.

Mitäpä luulet, onko edes missään määrin tärkeää kuka lopulta on oikeassa?

Onko jo muutoksen aika?

Tänä päivänä on helppoa huomata kuinka suuressa myllerryksessä maailma on. Yhdessä maassa tuskaillaan epätavallisten tulvien kanssa, toisessa yritetään pärjätä epätavallisten rajujen talvimyrskyjen keskellä ja kolmannessa tulivuorenpurkaus aiheuttaa valtavia tuhoja. Näiden lisäksi listaa voisi vielä helposti jatkaa ties kuinka pitkäksi. Joka puolella maailmaa siis tapahtuu parasta aikaa suuria mullistuksia ja normaalin tasaisen arjen eläminen on tehty erittäin haastavaksi.

Nämä tapahtumat ovat saaneet monenlaiset asiantuntijat liikkeelle. Jotkut puhuvat ilmastonmuutoksesta, jotkut vetoavat johonkin toiseen tilastoista näkyvään muutosketjuun ja liikkeellä on luonnollisesti myös monenlaisia maailmanlopun ja täystuhon ennustajia.

Mutta mistähän tässä voisi oikeasti olla kyse? Muutoshan on toki luonnollinen ja normaali tilanne. Mikään asia ei voi vaan olla jatkuvasti entisellään. Itse asiassa paikallaan pysyminenkin vaatii muutoksia. Ilman näitä muutoksia alkaa taantuminen ja kehityksessä taaksepäin luisuminen. Jossakin onkin verrattu universumin toimintaa alaspäin kulkeviin liukuportaisiin. Jos haluat pysyä edes nykyisellä tasolla, sinun on otettava jatkuvasti askeleita ylöspäin. Muussa tapauksessa liikut väistämättä ja automaattisesti alaspäin. Ylöspäin siirtyminen puolestaan vaatii jo reippaita askeleita ja todellista toimintaa!

Tämän aikakauden tapahtumia on kuvattu melko tarkalla tasolla jo vuosituhansia vanhoissa viisauksissa ja teksteissä. Niiden mukaan lähestymme kovaa vauhtia aikakautta, jolloin kaikki asiat ovat paremmin kuin hyvin. Kun tämä aikakausi koittaa, ymmärrämme elämän todellisen merkityksen ja osaamme soveltaa universaaleja lakeja kaikkeen tekemiseemme. Tällöin tiedostamme miten olemme kaikki yhtä ja riippuvaisia toinen toisistamme ja olemme onnistuneet kaatamaan kaikki raja-aidat jotka vielä tänä päivänä erottavat eri ihmisryhmiä. Tämä aikakausi on jotakin niin hienoa, että sitä voi nyt olla vaikea edes kuvitella.

Entä mitä tekemistä kaaoksen lisääntymisellä ja toisaalta äärimmäisen mukavalla ja onnellisella tulevalla aikakaudella on keskenään? Yksi universaaleista laeista on se, että todelliset halutut asiat ovat aina kätkeytyneenä johonkin näennäisesti ikävään valeasuun. Lisäksi mitä suurempaa valoa haluamme löytää, sitä pimeämpään hetkeen ja paikkaan sitä on mentävä etsimään. Yön pimein hetki onkin juuri aavistuksen ennen aamunkoittoa ja suuren kirkkauden paljastumista. Uusi uljas aikakausi vaatiikin paljastuakseen ensin myllerryksen ja suorastaan vanhojen rakenteiden tuhoamisen.

Lisäksi meitä kaikkia ympäröivä luonto yrittää välittää jatkuvasti voimakkaammin selkeitä viestejä. Koska ihmiskunta ei ole vielä herännyt muutosten tarpeellisuudesta, nyt muutoksiin ryhdytään suorastaan pakottamaan. Jokainen luonnonmullistus onkin yksi universumin yritys saada meitä hereille. Vanhat ajatusmallit on nyt heitettävä romukoppaan – jos ei vapaaehtoisesti ja oma-aloitteisesti, niin sitten pakolla.

Olet varmaan huomannut senkin, että tähän aikakauteen kuuluu kaikkien piilotettujen ja kaikessa hiljaisuudessa hoidettujen asioiden esilletulo. Juuri nyt kaikki hämärät järjestelyt, lahjukset, epärehellisyydet ja itsekkäät teot nousevat pintaan. Mitään ei voi enää piilottaa – kaikki tulee nyt väkisin ilmi. Tämä kuuluu myös suureen muutokseen. Nyt puhdistetaan mennyttä ja annetaan mahdollisuus aloittaa asioiden hoitaminen puhtaalta pöydältä ja uudella ajattelumallilla. Vanhojen mallien romahtamista ei voi estää.

Universumi antaa toki meille jokaiselle vielä hetken ajan mahdollisuuden toteuttaa vapaata tahtoa. Käytännössä voimme valita proaktiivisesti ja oma-aloitteisesti muutoksia ja ryhtyä soveltamaan uudenlaista ajattelua – tai voimme valita vanhoilla malleilla jatkamisen ja hyväksyä yhä suuremmiksi kasvavat mullistukset ympärillämme. Tällä hetkellä vielä muutoksia voidaan lykätä, mutta jossakin vaiheessa tämä siirtymäaika loppuu. Väkisin pakotettu muutos voi olla viimeiseen asti vanhassa mallissa pitäytyneille hyvin kivulias ja ikävä kokemus.

Lopputulos tässä ketjussa on jo selvä. Viimeisessä vaiheessa kaikki on hyvin ja meistä jokainen pääsee nauttimaan kyseisestä hetkestä. Vaikka lopputilanne on jo päätetty, voimme omilla valinnoillamme vaikuttaa siihen, millaista polkua pitkin haluamme siirtyä tähän uuteen uljaaseen maailmaan.

Vanhat tekstit kertovat selkeästi, että maailmassa on nyt alkanut suuri kahtiajakautuminen. Ensimmäisen ryhmän muodostavat aktiivisesti uudistuvat henkilöt, jotka alkavat soveltaa henkisyyden universaaleja lainalaisuuksia kaikkeen elämässään – ja jotka nauttivat jatkuvasti kasvavasta menestyksestä kaikilla elämän alueilla. Toisen ryhmän henkilöt hyväksyvät mullistukset ympärillään ainoaksi todellisuudeksi, asettuvat uhrin asemaan, elävät pienesti ja välttelevät ottamasta vastuusta omasta itsestään. Jossakin vaiheessa ensimmäisen ryhmän toiminta kuitenkin muodostaa niin vahvan esikuvan, että lopulta muutkin ymmärtävät uuden mallin toimivan heidän omaansa paremmin.

Nyt kysymys kuuluukin – kumpaanko ryhmään sinä haluat kuulua? Ilman omaa tietoista valintaa muutoksesta todennäköisesti jatkat elämistä vanhojen mallien mukaisesti ja samalla jäät paitsi uusista upeista asioista joita tapahtuu jatkuvasti. Valinta on toki luonnollisesti jokaisen oma henkilökohtainen päätös.

Kuinka monta ystävää?

Kuinka monta ystävää sinulla on? Tämähän on melko yleinen pohdinnan aihe näin Facebookin ja muiden vastaavien palvelujen aikana. Jotkut saattavat jopa ajatella, että hänellä olevien virtuaaliystävien määrä voisi jotenkin vaikuttaa omaan arvoon tai tärkeyteen. Ehkäpä on tärkeää, että ystävälista on mahdollisimman pitkä?

Entä kuinka tärkeitä nämä ystävät ovat sinulle todellisuudessa? Ovatko he vain virtuaaliystäviä vai vietätkö oikeasti heidän kanssa aikaa myös kasvotusten? Kiinnostavatko ystäviesi asiat todella?

Usein ymmärrämme ystävyyden kovin kevyesti. Pidämme ehkä jopa hyvänpäivän tuttuja ystävinä, vaikka emme oikeasti tiedä henkilöistä juuri mitään – tai heidän tekemisillä tai tekemättä jättämisillä ei ole meille mitään käytännön merkitystä. Saatamme ajatella, että ainoastaan todella tärkeillä eli rakkailla henkilöillä on oikeasti merkitystä.

Henkiset lait kuitenkin kääntävät tämän(kin) määritelmän nurinpäin. Jo perusohjeena on “rakasta lähimmäistäsi kuten itseäsi”. Tässä siis suoraan ja selvästi käsketään rakastamaan kaikkia eikä vain valitsemaan joitakin yksittäisiä henkilöitä. Vaikka kaikkien ihmisten kanssa ei tarvitsekaan olla tekemisissä, on heitä silti rakastettava.

Samoissa määritelmissä ystävyys otetaan äärimmäisen vakavasti. Vaikka rakastaisit kaikkia, sinulla voi olla vain hyvin rajallinen määrä ystäviä. Ystäväksi lasketaankin ainoastaan henkilö, jonka puolesta olisit valmis tekemään ihan mitä tahansa. Siis aivan mitä tahansa. Ystävykset ovat keskenään niin tiiviissä sidoksissa, että he ajattelevat aina ensisijaisesti toistensa etua. Jos ystäväsi kohtaa mitä tahansa ikäviä tilanteita tai ongelmia, sinun tehtäväsi on tarvittaessa uhraudutua ja tehdä mitä ikinä tarvitaankaan jotta ystäväsi pelastuu tai hänen ongelma ratkeaa. Tämä on todella suuri vaatimus. Itse asiassa ystävyys määritellään mm. Zoharissa kaikista korkea-arvoisimmaksi ja samalla myös vaativimmaksi ihmissuhteeksi.

Samassa tekstissä kerrotaan, että henkilön tulee olla todella kiitollinen ja onnellinen, jos hänellä on yksi ystävä. Tällöin hänen on ymmärrettävä jo tehneensä todella paljon oikeita asioita, joilla hän on ansainnut ystävänsä. Jos jollakin on kaksi ystävää, kyse on jo hyvin poikkeuksellisesta tilanteesta ja henkilöstä.

Kuinka monta ystävää sinulla on tämän määrittelyn mukaan? Entä millaiselta luulet tällaisen ystävyyssuhteen tuntuvan – olisitko sellaiseen valmis?

Ystävänpäivä

Universumin ystävänpäivä ja rakkauden energian päivä on leijonan kuukauden täysikuun aikaan. Vuonna 2019 tämä on perjantaina 16. elokuuta. Täysikuun hetki yhdistää kuukauden hyvin erilaiset puoliskot yhteen tasapainoisella ja hallitulla tavalla. Tällöin sekä Aurinko että Kuu loistavat yhtä vahvoina ja samalla se kuvastaa myös täydellistä parisuhdetta.

Tämä ei tarkoita pelkästään romanttista parisuhdetta, vaan myös esimerkiksi ystävyys- ja perhesuhteita – itse asiassa kaikkia sidoksia, joita teemme muihin henkilöihin. Erityisesti vanhoissa kirjoituksissa tämän päivän kohdalla mainitaan kuitenkin toistuvasti termi sielunkumppani ja valtava tuki tällaisen suhteen muodostamiselle.

Mutta mitä sielunkumppani edes tarkoittaa? Termiä käytetään paljon internetin deittisivustoilla ja useat kertovat etsivänsä tällaista henkilöä. Sillä ei ole väliä onko henkilö sinkku tai jo parisuhteessa, josta tuntuu puuttuvan jokin usein vaikeasti selitettävä asia – lähes kaikki myöntävät etsivänsä sielunkumppania. Fyysisiä ulkoisia elementtejä on toki helppo tarkastella, mutta sielunkumppani-termin merkitys on selkeästi paljon syvemmällä tasolla. Osaatko edes antaa määritelmän sille mikä on sielu?

Mm. Zohar selittää asiaa niin, että ensimmäisessä tilanteessa yksi sielu piti sisällään koko ihmiskunnan. Tätä sielua kutsutaan teksteissä koodinimellä Aatami (Adam). Jotta tämä sielu pystyi ymmärtämään itseään, se jakautui toiseksi ilmentymäksi koodinimeltään Eeva (Eve). Yhdessä nämä puoliskot muodostivat täydellisen kokonaisuuden. Kun he myöhemmin poimivat ohjeistuksesta huolimatta hedelmän väärästä puusta, tapahtui tämän fyysisen maailman synty (alkuräjähdys) ja yhden alkusielun jakautuminen valtavaksi määräksi itsenäisiä osasia. Seuraus pitää aina sisällään alkuperäisen syyn, joten jokaisella meistä on edelleen samat yhteiset juuret ja sidos keskenämme.

Alkuperäinen kahtiajakautunut malli Aatamista ja Eevasta pätee meistä jokaiseen. Kun sielu päättää tulla tähän maailmaan, siitä on aina olemassa kaksi ilmentymää. Näistä ilmentymistä käytetään teksteissä ilmauksia nais- ja miespuolinen energia – ei siis nainen ja mies. Eri energiat sekoittuvat jokaisessa kulloinkin tarvittavalla tavalla, joten fyysisen maailman illuusiot henkilöiden sukupuolesta ei päde tässä mallissa. Mikään sääntö ei kerro, että oman sielun toisen puoliskon tulisi olla joko samaa tai eri sukupuolta. Jokainen joutuu selvittämään tämän asian itse.

Sielunkumppanuus tarkoittaa tämän yhden sielun eri puoliskojen kohtaamista ja täydellisen kokonaisuuden muodostamista. Vain tämä toinen puolisko mahdollistaa yhteisen todellisen elämäntarkoituksen toteuttamisen. Muutoin tehtävä jää aina väistämättä jollakin tavoin vajaaksi. Jokaisella on taatusti olemassa sielunkumppani, mutta sen löytämiseksi on tehtävä työtä. Onneksi matkalla annetaan koko ajan vihjeitä siitä mihin suuntaan on syytä liikkua.

Kun saman sielun eri puoliskot jälleen kohtaavat ja ryhtyvät toteuttamaan yhteistä tavoitetta, kaikki on mahdollista. On myös mahdollista että puoliskot kohtaavat ja muodostavat parisuhteen ilman henkisiä sidoksia. Tällaisia parisuhteita on todennäköisesti valtavia määriä. Niissä olisi potentiaalia huimiin saavutuksiin vaikka tästä mahdollisuudesta hyödynnetään vain pientä osaa.

Parisuhteessa sielunkumppanin kanssa tavoitteiden tulee olla korkealla ja erityisesti oman itsensä ja parisuhteen ulkopuolella. Tavoitteet ovat nimensä mukaisesti henkisellä tasolla. Jos etsit kumppania saadaksesi hänestä taloudellista turvaa tai seuraa arjen viettoon tai harrastuksiisi, et houkuttele sielunkumppania luoksesi. Tavoitteet eivät ole yksinkertaisesti tarpeeksi korkealla. Voit löytää henkilön jonka kanssa on “ihan kivaa”, mutta tietoisuus kokonaisuudesta jää puuttumaan. Tämän vuoksi suuret joukkiot sieluja etsivät toista puolikastaan usean elämän ajan ennenkuin he ymmärtävät pelin idean.

Kun tavoitteenasi on aikaansaada koko maailmaan jotakin uutta tai merkittävää muutosta ja jätät oman etusi taka-alalle, tällöin alat houkutella todellista puoliskoasi luoksesi. Et välttämättä vielä voi edes tietää tarkasti, mikä tämä tavoite on. Tärkeintä on se, että sinulla on tavoitteena suuri myös muita hyödyttävä muutos jota et pysty tekemään yksin. Tavoite tarkentuu vinkkejä ja vihjeitä kuuntelemalla. Joissakin tapauksissa löydät täsmällisen tavoitteen jo yksin ja toisinaan se löytyy vasta kun sielunkumppanit ovat jo yhdessä ja etsivät elämälleen syvällisempää suuntaa.

Vetovoiman laki vastaa siihen millaista värähtelyä säteilet ympärillesi. Tämän vuoksi sinun on ensin löydettävä itsestäsi uusia tavoitteita tukevia ominaisuuksia ja ryhdyttävä toteuttamaan niitä. Vasta kun opettelet huolehtimaan muista, ajattelemaan yhteistä hyvää ja päästämään irti omista rajoitteistasi, ryhdyt houkuttelemaan sielunkumppaniasi.

Monilla tavoitteet ovat todella matalalla. Joillakin tavoite voi olla esimerkiksi vain kumppanin löytäminen tai pääsy naimisiin. Vaikka tämäkin saattaa jo kuulostaa työläältä, se on itse asiassa helpoin vaihe. Varsinainen työ ja oman itsensä toteuttaminen alkaa vasta sen jälkeen kun kumppani on jo löytynyt. Tämä mainitaan mm. luomiskertomuksessakin. Iisak oppi ensin tuntemaan Rebekan, tämän jälkeen he menivät naimisiin ja lopuksi he rakastuivat. Rakkaus ensisilmäyksellä onkin yleensä vain vahva illuusio ja todellinen rakkaus löytyy vasta pitkällisen työn tuloksena. Sielunkumppanien parisuhteet näyttävät alkuvaiheessa harvoin fyysisillä ja ulkoisilla mittareilla katsottuna järkeviltä. Vetovoima ei kuitenkaan välitä ulkonäöstä, elämäntilanteesta tai historiallisista taustoista. Itse asiassa mitä oudomman näköinen alkuasetelma on, sitä todennäköisemmin taustalla on jokin hyvin syvällinen ja kestävä side. Korkealla olevat henkiset tavoitteet takaavat sen, että pienemmät fyysisen maailman asiat tulevat automaattisesti ja vaivattomasti.

Leijonan täysikuun aikana vallitseva voimakas energia kannattaa hyödyntää. Voit esimerkiksi ajatella elämäsi suurta tarkoitusta ja meditoida sitä. Sinun ei tarvitse löytää kumppaniasi tämän päivän aikana, vaan kylvät siemeniä, jotta ymmärrät selkeämmin mitä sinun on tehtävä ja jotta kohtaaminen voi tapahtua sopivissa olosuhteissa myöhemmin. Voit päättää, millaisia muutoksia teet itsessäsi, ja millaisia uusia ominaisuuksia ryhdyt ilmaisemaan niin ajattelussasi kuin tekemisissäsikin. Tärkeintä on muistaa se, että jokaisen sielunkumppani on olemassa.

Varmuutta pääsiäiseen

Pääsiäinen tarkoittaa eri henkilöille eri asioita. Uskonnollisten juhlien lisäksi voidaan myös etsiä paljon uskontoja vanhempia merkityksiä. Henkisyydessähän ei niinkään ole kiinnostavaa se mitä tapahtui, vaan mikä syy taustalla vaikutti asioiden tapahtumiseen ja mahdollisti ne.

Tähän aikaan vuodesta luemme tuhansia vuosia vanhoja tarinoita israelilaisten pakomatkasta Egyptin orjuudesta ja mitä moninaisimmista tapahtumista erämaassa. Ketään tuskin kuitenkaan kiinnostavat ikivanhat erämaan tapahtumat. Jotta tarinoista olisi tänä päivänä jotakin iloa, täytyy jokaisen nähdä vaivaa löytääkseen oma ymmärrys taustalla olevasta syvällisemmästä viestistä. Vasta tämän jälkeen viisautta voi soveltaa omaan elämään tässä hetkessä.

Matkaaminen erämaassa ei ole käytännön askeltamista. Vanhoissa hengellisissä teksteissä matkaaminen kuvastaa lähes poikkeuksetta henkistä kasvua ja kehittymistä. Tiettyjen hetkien ja välineiden avustamana liikumme siis kohti seuraavaa tasoa. Egyptin orjuus ja siitä pakeneminen eivät myöskään tarkoita fyysisestä orjuudesta tai vankeudesta vapautumista. Päinvastoin se kuvastaa jokaisen omaa itsekästä tai rajoittunutta ajattelua, ja pakenemista itse rakennetuista mielen vankiloista.

Kasvamiseen ja kehittymiseen liittyy aina tuttujen ja turvallisten asioiden taakse jättämistä ja uusien kokemuksien löytämistä. Tämä matka moninaisine vaiheineen tuo eteen paljon erilaisia testejä, joilla koetellaan varmuutta. Kun teet jotakin ensimmäistä kertaa, joudut luottamaan siihen, että kaikki oikeat asiat tapahtuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Apu on aina saatavilla, etkä ikinä kohtaa tilannetta, jonka ratkaisemiseen sinulla ei olisi voimia.

Tässä maailmassa kaikki asiat on aina ansaittava. Käytännössä ansaitseminen tapahtuu omaa ajattelua muuttamalla. Testien tarkoitus onkin auttaa sinua muuttumisessa. Mitä enemmän haluat jotakin parempaa ja muutosta, sitä suurempia ovat myös testit.

Israelilaisetkin joutuivat kohtaamaan suuren testin ennen kuin heidät päästettiin kokemaan oma todellinen itsensä – eli ennen kuin heille tarjottiin pääsy kotimaahansa Israeliin. Luonnollisestikaan Israelin kansakaan ei tietenkään tarkoita tietyn maan asukkaita, vaan vertauskuvallisesti kaikkia henkisellä polulla olevia henkilöitä. Tarinan mukaan egyptiläiset, eli monenlaiset epävarmuudet ja pelot, saartoivat pakomatkalaiset Punaisenmeren rantaan niin, ettei heillä ollut muuta mahdollisuutta kuin mennä veteen. Tässä vaiheessa tilanne tuntui toivottamalta ja he rukoilivat ja pyysivät apua. Viimein he saivatkin vastauksen, mutta hieman tylyn sellaisen. Jumala vastasi israelilaisille vain ”miksi te minua huudatte? Hypätkää veteen!”.

Tämä voi tuntua oudolta. Toistammehan jatkuvasti, että universumi antaa kaiken pyytämämme, ja on kaikessa puolellamme. Siihen kuitenkin kuuluu myös se, että meille annetaan mahdollisuus kokea omat voimamme, ja ansaita apu. Jos ottaisimme kaikki asiat vastaan ilman että teemme mitään niiden eteen, seurauksena olisi monenlaisia ongelmia. Israelilaisten saama vastaus tarkoittikin, etteivät he yksinkertaisesti joko tarvinneet tai olleet ansainneet tilanteeseen apua. Jokaisella on aina riittävästi voimia jokaisen edessä olevan tehtävän suorittamiseen, eikä tämäkään haaste ollut poikkeus. Ajattelun voimaa ja varmuutta hyödyntämällä heidän oli määrä ratkaista tilanne.

Jotta tämä tuli testattua, mitään ihmettä ei tapahtunut heti. Vasta kun israelilaiset olivat vaeltaneet riittävän pitkälle ja vesi ylsi heidän sieraimiinsa saakka, vedet väistyivät. Ihmettä ei tapahtunut ennen kuin oltiin rajalla, jossa seuraava askel olisi aiheuttanut hukkumisen – ja tästä huolimatta askel otettiin.

Varmuus ei tarkoita sitä, että osaisit jonkin asian, ja menestyminen olisi seurausta omista kyvyistäsi. Varmuus on sitä, että kun saat universumilta opastusta kulkea johonkin hankalaan suuntaan, tai sinut suorastaan heitetään keskelle valtaisaa hullunmyllyä, tiedät että se on sinulle juuri sillä hetkellä paras mahdollinen tilanne. Tilanne on aina tarkoitettu kohdattavaksi ja haaste suoritettavaksi. Sillä ei ole merkitystä vaikka se tuntuisi kuinka epämukavalta. Varmuus ja prosessiin luottaminen aikaansaavat ihmeet. Mitä enemmän opit suhtautumaan kaikkiin tilanteisiin niiden sisältämän opetuksen ja kasvumahdollisuuksien kautta, sitä vähemmän ulkoiset asiat saavat valtaa ja voivat häiritä hyvää oloasi.

Universumi tukee matkaamme tarjoamalla erilaisia energioita pitkin vuotta. Samat tilanteet toistuvat tarkasti joka vuosi. Universumi avaa erilaisia ikkunoita, joiden auki ollessa voimme vahvistaa haluamiamme asioita elämässämme. Nämä energiat ovat syy, ja erilaiset historian tapahtumat ovat vain seurauksia ja todisteita siitä, mitä kaikkea on mahdollista saada aikaan erilaisia ajankohtia hyödyntämällä. Historian hahmoilla oli tärkeä esikuvan tehtävä, mutta meistä jokainen voi tehdä samat asiat – tai vielä paljon enemmänkin.

Aloitimme tämän kasvun viikon ja matkan nauttimalla vapauden energiasta Oinaan täysikuun aikaan, ja aivan pian meillä on tilaisuus liittyä samaan energiaan, jonka avulla suoritettiin yksi historian tähän saakka suurimmista ihmeistä. Punaisenmeren jakamisen ihmeen vuosittainen tapahtumahetki on tänä vuonna maanantaina, toisena pääsiäispäivänä, noin aamukuudelta Suomen aikaa. Jos haluat aikaansaada ihmeitä omassa elämässäsi, se on äärimmäisen hyvä hetki olla hereillä ja meditoida, ajatella varmuutta, tai muulla tavoin liittyä varmuuden ja ihmeiden energiaan. Ainakin itselläni on varmasti kello herättämässä tuohon aikaan.

Hyvää mielen vankilasta vapautumisen ja varmuuden juhlaa!

Uutiskommentti: Sukupuolten tasa-arvoa

Viime päivinä tasa-arvoasioista on taas puhuttu ja kirjoitettu melkoisia määriä. Kyseessä on tietenkin keskustelu siitä, miten tasa-arvoista saman sukupuolen edustajien välinen yhteiselämä on, ja kuinka ihmisiä tulisi laittaa eri lokeroihin seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. Keskusteluja on käyty milloin miltäkin kannalta, mutta lopultahan kyse on kuitenkin siitä, miten avoimesti, tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti kohtelemme lajitovereitamme.

Äänekkäiden uskontokuntien edustajien mielipiteet ovat tulleet hyvin selviksi. Ne ovat toki vain jokaisen yksittäisiä näkemyksiä, vaikka sekä puhujat että kuuntelijat mieltävät ne helposti yleistyksiksi. Selvää on, ettei uskonnon edustaminen tietenkään automaattisesti tarkoita suvaitsevuutta vain niissä asioissa, jotka henkilö niin valitsee. Valintahan voi perustua itse tehtyyn tulkitaan tai jonkin valmiiksi annetun viestin hyväksymiseen ilman omaa pohdintaa.

Verrataanpa nyt hieman uskontojen ja henkisyyden näkemystä samasta asiasta. Uskontojen edustajat usein mielellään perustelevat jyrkkiä mielipiteitään Raamatulla. Ja samoin täysin vastakkaiselta kuulostavia henkisiä periaatteita perustetaan tässäkin palvelussa luomiskertomukseen ja siihen liittyviin muinaisiin teksteihin. Kuinka tämä sitten on mahdollista?

Henkisten lakien yksi lähtökohta on se, että kaikki hyvä ja suurempi todellisuus on aina oletuksena kätkettynä. Vasta kun näemme hieman vaivaa, laajennamme ajatteluamme ja hyppäämme oman mukavuusalueen ulkopuolelle, ryhdymme ymmärtämään kuinka asiat todellisuudessa ovat. Koska tämä pätee kaikkeen, ei Raamattukaan ole siitä poikkeus. Vertauskuvat ja kätketyt viestit on pystyttävä kaivamaan esiin täysin turhalta näyttävän tekstin takaa. Ei siis ihme, että jotkut suorastaan pitävät Raamattua satukirjana – eihän tekstissä kirjaimellisesti lukien ole mitään järkeä. Mutta kun sitä lähdetään oikeasti opiskelemaan ja tutkimaan, uskontoja vanhemmat ja todelliset universaalit lait paljastuvat. Ne eivät etsi ihmisistä eroavaisuuksia, vaan kertovat, että olemme kaikista näennäisistä eroista huolimatta yhtä. Lisäksi ne tarjoavat välineitä ja oppeja siihen, kuinka voimme jälleen palata kokemaan yhtenäisyyttä.

Tunnetuin alkuperäisiä yli 4000 vuotta vanhoja nyky-Raamattua edeltäviä tekstejä tutkiva ja henkisyyttä opettava organisaatio on Kabbala-keskus. Heidän opetuksiin kuuluu mm. maininta siitä, että Raamatussa ei todellisuudessa kerrota lainkaan miehistä ja naisista. Alkuperäisessä tekstissä sen sijaan kerrotaan mies- ja naispuolisista energioista. Eron voi ehkä parhaiten hahmottaa englanninkielisillä sanoilla male ja female eikä man ja woman. Suomenkielisiin teksteihin nämä termit ovat kääntyneet suoraan mieheksi ja naiseksi ja se puolestaan kirjaimellisesti luettuna johtaa kovin nurinkurisiin päätelmiin.

Miespuolinen energia ilmaisee antamista ja naispuolinen energia vastaanottamista. Näiden yhdistyessä muodostuu tasapainoinen kokonaisuus. Termeillä ei ole mitään tekemistä fyysisen maailman ilmentymien kanssa.

Jokaisen tehtävänä tässä maailmassa on kasvaa ja oppia ymmärtämään enemmän elämää. Parhaiten tämä tapahtuu toisia auttamalla ja heistä huolehtimalla. Erityisen hyvät olosuhteet tähän tehtävään on luonnollisesti parisuhteessa. Kun kenen tahansa kahden henkilön tavoitteet kasvamiseen ja elämän oppimiseen kohtaavat, koko maailma hyötyy heidän yhteisestä taipaleestaan.

Tässä maailmassa kaikki tosiaankin on aina jollakin tavalla peitettynä ja muuta kuin miltä se ensisilmäyksellä näyttää. Tämän vuoksi myös erilaiset energiat (eli me ihmiset) voivat ottaa sellaisen fyysisen olomuodon kuin niiden kasvun kannalta milloinkin on optimaalista. Välillä energiat voivat myös sekoittua, ja se ilmenee monenlaisina yhdistelminä henkilön seksuaalisuudessa.

Yehuda Berg kirjoittaa kirjassaan The Kabbalah Book of Sex näin (vapaa käännös):

Henkilön sielu valitsee mihin kehoon se tulee fyysisessä maailmassa sijoittumaan. Olemme täällä kaikki samasta syystä: oppiaksemme rakastamaan enemmän muita, tullaksemme Valon kaltaiseksi, ja hyödyntääksemme vetovoiman lakia elämässämme. Joten olkoonpa sielumme ja kehomme yhdistelmä aivan mikä tahansa, olemme aina täsmälleen sellaisia, joita meidän kuuluukin olla saavuttaaksemme tämän mission. Kabbala opettaa, ettei sillä ole merkitystä minne tämä fantastinen matka meidät vie – olemme aina osa alkuperäistä energiaa, Luojaa, ja hän ei tee virheitä.

Jokaisella meistä riittää varmasti tekemistä oman itsensä muuttamisessa päivä päivältä enemmän ”rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” –tilanteeseen. Mitä pidemmälle siinä päästään, sitä helpompaa myös todellisen tasa-arvon ymmärtäminen on. Parikymmentä vuotta sitten alkanut voimakkaan henkisyyden aikakausi näkyy selvästi myös tässä asiassa. Nuorille aikuisille tasa-arvoisuus on jo täysin normaalia arkipäivää eikä heiltä enää vaadita juurikaan ponnisteluja. Onneksi kaikki voivat kuitenkin kasvaa, muuttaa itseänsä, ja avartaa ajatteluaan milloin tahansa.

Lue lisää: http://www.tahdon2013.fi/

Ensimmäinen vuosi takana!

Tänään se sitten on. Päivittäisten ajatusten julkaiseminen alkoi tasan vuosi sitten. Ensimmäisinä päivinä viesteillä oli vain muutama vastaanottaja, mutta vuoden aikana yhteisömme on kasvanut jo melkoisen laajaksi. Siitä erityisen suuri kiitos kuuluu juuri Sinulle!

Vuoden aikana olemme ehtineet yhdessä pohtia monenlaisia asioita. Henkisellä polulla kulkeminen onkin siitä hienoa, että sitä ei voi ikinä taivaltaa yksin. Jokainen tarvitsee jatkuvasti jonkun haastamaan omaa ajatteluaan. Siksi ajatuksista poikineet hienot kommentit, uudet näkökulmat, vastaväitteet ja oivallukset ovat olleet erittäin tärkeässä osassa viemässä koko yhteisöä eteenpäin.

Lähes kaikki ajatukset ovat pyörineet vain muutaman perustavaa laatua olevan universaalin lain ympärillä. Vaikka meillä kaikilla on sama päämäärä, matka on kuitenkin jokaisella hyvin erilainen. Eri kohdissa matkaa puhuttelevat ja ajankohtaiset ajatukset voivat olla hyvinkin erilaisia. Luonnollisestikaan kaikki eivät tässä ja nyt ole valmiita tai kiinnostuneita vastaanottamaan uusia ideoita. Opettaja saapuu aina oppilaan ollessa valmis.

Näiden ajatusten tasoa on pyritty pitämään melko helppona, jotta mahdollisimman moni pystyisi löytämään niistä itselleen jotakin uutta. Toki vastaanottajajoukosta löytyy selkeästi myös lukuisia henkilöitä, jotka ovat jo ehtineet pohtimaan ja kokemaan asioita reilusti kirjoittajia enemmän. On ollut hienoa huomata, että keskusteluissa on lähes poikkeuksetta huomioitu perussääntö siitä, että jokainen on aina oikeassa. Kaikki eivät ole valmiita hyväksymään samoja malleja – ainakaan samaan aikaan.

Esimerkiksi näissä ajatuksissa toistetaan usein vapaan tahdon tärkeyttä ja sen tuomia mahdollisuuksia omien ajatusten valitsemiseen. Tämä voi olla useille lukijoille hyvin voimaannuttava ja samalla vapauttava konsepti. Toisaalta, kun tätä sääntöä on noudattanut yhdessä muiden universaalien lakien kanssa, jossakin vaiheessa onkin hyvin helppoa hyväksyä jälleen täysin päinvastainen malli. Kun omaa ajattelua oppii hallitsemaan, näkemään hyvän kaikessa eteen tulevassa ja luottamaan prosessiin, onkin päivänselvää, että myös vapaa tahto on yksi illuusiokerros, josta on päästettävä irti.

Pohdi siis jatkossakin kaikkia tarjoamiamme ideoita ja kirjoituksia vain omalta ja nykyhetkesi kannalta. Jos joku viesti ei avaudu nyt, ohita se, ja vilkaise uudelleen vaikka parin viikon päästä tai ensi vuonna. Näin voit samalla helposti todeta oman ajattelusi laajenemisen ja muutokset.

Kiitos että olet yhteisössämme mukana! Toivon, että olet kokenut edes muutaman ahaa-elämyksen tai jonkin unohduksissa olleen tuntemuksen. Anna myös rohkeasti palautetta! Tehdään yhdessä alkaneesta toisesta vuodesta entistäkin menestyksekkäämpi!

 

PS. Juhlan kunniaksi saat 7.-10.2. välisenä aikana Ajatellen-kaupasta kaiken 10 % alennuksella. Saat edun lisäämällä ostoskorissa tilaukseesi alennuskoodin ”ALE10”.

Positiiviset päivät

Tässä palvelussa on usein muistutettu syyn ja seurauksen säännöstä. On todettu, että se mitä ajattelemme aloittaessamme jotakin uutta, vaikuttaa siihen millaisia seurauksia voimme odottaa. Yritystä perustettaessa mielessä oleva itsekäs ajatus johtaa hyvin erilaiseen tulokseen kuin jos tavoitteena olisi hyvien asioiden mahdollistaminen asiakkaille. Toki jokainen voi muuttaa ajatteluaan koska tahansa ja vaikuttaa siihen, miten seuraukset lopulta ilmenevät.

Kun haluamme kasvattaa vihanneksia tai kukkia, odotamme aina oikean ajan siementen kylvämiseen, jotta todennäköisyys niiden pärjäämiselle ja kunnon sadolle olisi mahdollisimman suuri. Tämä luonnollisesti perustuu siihen, että universumi tarjoaa eri aikoihin erilaista energiaa. Välillä se tukee kasvua, välillä se pakottaa lepoon. Tasapainoon kuuluu myös välillä negatiivisuutta ja toisinaan positiivisuutta.

Koska kaikki tekemisemme on lopulta energian ohjailua, eri ajankohtina vaihtelevia energioita kannattaa hyödyntää kasvimaan tai puutarhan hoidon ohessa myös kaikissa muissakin asioissa. Ethän varmasti halua mennä naimisiin tai muuttaa uuteen kotiisi erittäin negatiivisena päivänä, vaan päinvastoin haluat uusille toimillesi kaiken mahdollisen tuen. Tietenkään kaikkia tekemisten ajankohtia ei aina voi valita. Negatiivisena päivänä perustettu yritys voi menestyä, mutta se tarvitsee usein menestyäkseen huomattavan paljon enemmän ponnistuksia verrattuna vastaavaan positiivisena ajanhetkenä aloitettuun toimintaan.

Erilaisia energioita on valtavasti. Tässä ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan ainoastaan viikoittain, kuukausittain ja vuosittain toistuvia ajankohtia. Näiden lisäksi on olemassa erilaisia pitkiä vuosien tai jopa vuosikymmenten mittaisia ajanjaksoja, jolloin universumi tarjoaa erityistä tukea johonkin tiettyyn tekemiseen, tai voi tarkoituksellisesti estää jotakin.

Viikko- ja kuukausirytmit ovat kaikista helpoimpia omaksuttavia. Jo luomiskertomuksessa kerrotaan, että maailma luotiin kuudessa päivässä. Luonnollisesti tämä on täynnä symboliikkaa ja vertauskuvia.

Huomasin, että jostakin syystä omassa Raamatussani ensimmäinen jae on suomennettu muotoon ”loi taivaan ja maan”, vaikka vanhoissa teksteissä taivaat on monikossa. Tämän päivän tiede vahvistaa mallin, jossa universumi toimii kaikkiaan kymmenellä eri pääulottuvuudella. Yksi niistä on tämä silmillämme näkemä fyysinen maailma ja loput yhdeksän ovat näkymättömiä – eli ”taivaita” (toki tällä vertauksella on myös paljon muitakin merkityksiä). Näistä ulottuvuuksista lähimmät kuusi ovat kietoutuneet toisiinsa. Kuusi luomispäivää tarkoittavat näiden ulottuvuuksien rakentamista. Jokaisella ulottuvuudella on oma tehtävänsä ja tarkoituksensa. Jotta kokonaisuus pysyy tasapainossa, siihen tarvitaan sekä positiivisia että negatiivisia voimia.

Yksi päivä Raamatun tekstiä tarkoittaa eri asiayhteyksissä eripituisia ajanjaksoja. Toisinaan päivä vastaa vuosituhatta, mutta päivä ja viikko ovat tärkeitä myös siinä muodossa kuin ne yleisesti ymmärrämme.

Mikä sitten on päivä? Luomiskertomuksessa toistetaan jokaisen päivän kohdalla samantyylistä lausetta. Esimerkiksi ensimmäisen luomispäivän päätteeksi todetaan: ”Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni ensimmäinen päivä.”

Tämän mukaan päivä alkaa illasta eli käytännössä auringonlaskusta. Tämäkin kuvastaa yleistä maailman toimintamallia. Ennen kuin valo voi paljastua, on oltava pimeää. Kun valo on kerran paljastunut, pimeys ei voi ottaa valtaa ennen kuin elämässä siirrytään uudelle tasolle – eli uuteen päivään, ja sama valon paljastuminen pimeyden kautta toistuu. Universumin päivä on siis auringonlaskujen välinen aika. Esimerkiksi lauantai alkaa perjantai-iltana auringon laskiessa ja päättyy lauantai-iltana auringonlaskuun.

Aurinko on itse asiassa yksi selkeä ilmentymä vaihtelevista energioista. Aamulla kun aurinko nousee, on helppo tuntea energiatasojenkin olevan nousussa. Aamupäivät ovatkin erittäin positiivisia aikoja ja ne on syytä käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Puolenpäivän jälkeen Auringon alkaessa hitaasti laskeutua, kuvastaa se laskevia energiatasoja. Iltapäivisin tunnemmekin olon usein väsyneeksi ja monenlaiset negatiivisuudet yleensä nousevat helposti pintaan. Kaikesta näennäisestä kauneudesta huolimatta negatiivisuus huipentuu auringonlaskuun. Auringon korkeus kuvastaa myös talvella alhaisempia ja lepoon ohjaavia energioita ja vastaavasti kesällä vauhdikasta kasvukautta.

Koska eri viikonpäivinä luotiin erilaisia ulottuvuuksia, on niiden energioissa myös eroja. Luetaanpa taas mitä Luomiskertomus ilmaisee eri päivistä. Jos luet tekstiä ajatuksella, huomaat, että toista päivää lukuun ottamatta kaikkien muiden päivien kohdalla mainitaan lause ”Jumala näki, että niin oli hyvä”. Lisäksi kolmannen päivän kohdalla tämä lause toistetaan kahteen kertaan.

Mitä luulet, onkohan tämä virhe tekstissä, vai voisiko myös tässä olla syvällisempi merkitys. Kaikki maailmassamme perustuu kolmikantaiseen järjestelmään. Joka ikisessä asiassa atomitasolta lähtien on aina oltava positiivinen, negatiivinen ja neutraali tai tasapainottava osa tai ominaisuus. Ensimmäisen päivän aikana luotiinkin ensin positiivinen ulottuvuus ja se todettiin hyväksi. Toisen päivän pelkästään negatiivisesta ulottuvuudesta ei sitten löytynytkään mitään hyvää sanottavaa. Itse asiassa päivän negatiivisuudelle selviää myöhemmin syykin: kuolema luotiin toisena päivänä. Kolmas päivä sen sijaan oli äärimmäisen positiivinen, koska aikaisemmat energiat saatiin yhdistettyä tasapainoisesti ja hallitusti ja ilmaistua koko maailmaan. Neljännen päivän sanotaan olevan hyvä, vaikka myös silloin luotiin negatiivinen ulottuvuus. Myöhemmin ilmenee, että kaikenlainen kateus ja pahuus luotiin kyseisenä päivänä. Neljännen päivän energia riippuukin siitä, liitytkö vain negatiiviseen perusenergiaan – vai kykenetkö käyttämään sitä välineenä tehdäksesi jotakin positiivista. Päivien välillä on siis selkeästi eroja. Nämä samat energiat toistuvat joka viikko.

Entä mitä luulet, mistä viikko alkaa? Olet varmasti huomannut, että vaikka suomalaisissa kalentereissa yleensä viikon ensimmäinen päivä on maanantai, silti useissa muissa maissa viikko alkaakin jo sunnuntaista.

Taivaankappaleet ovat tärkeässä asemassa jotta voimme ymmärtää erilaisia energioita. Myös jokaisella viikonpäivällä on tietty hallitseva taivaankappale. Jo tuhansia vuosia sitten tehdyissä kirjoituksissa aurinkokuntamme rakenne oli kuvattu oikein. Meihin vaikuttavat ensisijaisesti seitsemän taivaankappaletta, jotka voimme nähdä paljain silmin (Aurinko, Kuu, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter ja Saturnus). Nämä vastaavat aikaisemmin mainittuja kuutta toisiinsa kietoutunutta meitä lähimpänä olevaa näkymätöntä ulottuvuutta ja lisäksi tätä fyysistä maailmaa. Lisäksi aurinkokunnassamme on kolme kaukaisempaa suurta kappaletta, joita emme voi nähdä paljain silmin (Uranus, Neptunus ja Pluto). Ne edustavat kolmea kaukaisinta ulottuvuutta, joihin liittyminen vaatii aivan omanlaisia toimenpiteitä – samalla tavoin kuin taivaankappaleiden näkeminen vaatii kaukoputkea. Tässä vaiheessa on hyvä muistaa, että vaikka näidenkin kaukaisten planeettojen olemassaolo ilmoitettiin jo 4000 vuotta sitten, Pluton löytämisestä on aikaa reilusti alle 100 vuotta.

Tärkein taivaankappale, joka tuo myös kaiken energian, on tietenkin Aurinko. Auringon liittyminen viikonpäivään näkyy mm. englanninkielisessä nimessä Sunday eli sunnuntai. Aurinko ja sunnuntai liittyvät siis oleellisesti ensimmäiseen päivään ja positiivisuuteen.

Toiseksi tärkein kappale on Kuu. Jälleen englanninkielestä voi helposti huomata yhteyden Moon – Monday eli maanantai. Kuun olemus on täysin päinvastainen kuin Auringolla. Kuulla itsellään ei ole omaa valoa, vaan se vain imee sitä puoleensa Auringosta ja heijastaa osan saamastaan valosta eteenpäin. Maanantai siis vastaa luomiskertomuksen negatiivista toista päivää.

Myöhemmistä päivistä planeetan yhteys on helpoiten nähtävissä lauantaista, Saturnus Saturn – Saturday.

Tästä seuraa siis viikon alkaminen sunnuntaista ja päättyminen lepopäivään lauantaina. Lepopäivä on toki hyvin suhteellista. Viimeisenä päivänä on paras energia panostaa henkiseen kehittymiseen, opiskella uutta, meditoida ja etsiä vastauksia. Siksi henkisyydessä lauantai usein mielletäänkin viikon tärkeimmäksi työpäiväksi ja lepo on hyvin kaukana! Tämä on luonnollisesti vahvassa ristiriidassa monien uskontojen ja yleisten tottumusten kanssa. Jokainen voikin vapaasti valita – haluatko noudattaa yleisiä tapoja, vai liittyä universumin energioihin ja hyödyntää niitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Viikkotasolla kaikista positiivisin päivä on siis tiistai. Käytä sitä kaiken uuden aloittamiseen! Muuta tiistaina uuteen kotiin, aloita uusi työ tai tärkeät projektit, allekirjoita tärkeät paperit tai tapaa uusia ihmisiä. Samoin yritä ajoittaa kaikki ei-kiireelliset terveydenhoitoon liittyvät operaatiot tiistaiksi.

Vastaavasti vältä tärkeiden asioiden aloittamista erityisesti maanantaina, mutta mielellään myös keskiviikkona.

Jos jostakin syystä et voi aloittaa uusia juttuja tiistaina, käytä perjantaita, sunnuntaita tai torstaita (tässä järjestyksessä) vaihtoehtoisina päivinä – ellei viikolla ole jokin muuta positiivista päivää.

Viikkokierron lisäksi erittäin positiivisia päiviä on jokaisen kuukauden ensimmäinen päivä. Tämä ei tarkoita normaalia kalenterikuukautta, vaan todelliseen kuun liikkumiseen liittyvää ajanlaskua. Kuten Auringon liikkeet näyttävät energioiden vaihtelun päivän aikana, Kuu kertoo energiatasoista kuukausitasolla. Kuu kasvaa kahden viikon aikana uudesta kuusta täydeksi ja ilmaisee energian nousua. Kaksi viimeistä viikkoa Kuu pienenee ja energiat hiipuvat. Pääsääntöisesti jokaisen kuukauden ensimmäiset viikot ovat siis positiivisia ja loput negatiivisia. Myös tämä kannattaa huomioida tärkeiden tekemisien ajoittamisessa kuukausitasolla.

Uusikuu on erittäin voimakas päivä. Silloin Kuu on täysin näkymättömissä ja tällöin voit kylvää siemenen koko tulevalle kuukaudelle. Uudenkuun aikaan kannattaa olla erityisen reippaana, positiivisena, huomioida muita ja tehdä tehokkaasti asioita kaikilla alueilla. Tällöin tämä energia tulee seuraamaan mukanasi koko kuukauden. Uusikuu ohittaa voimakkuudessaan tiistain energian, joten käytä sitä aina kun se on mahdollista.

Myös täysikuuta on hyvä hyödyntää. Uudenkuun sijasta se kuitenkin edustaa vain yhtä positiivista päivää. Täysikuun aikana tehdyillä tekemisillä et kylvä niin vahvoja siemeniä kuin uudenkuun aikaan.

Kuten uudenkuun aikaan voit vaikuttaa koko kuukauteen, vuodenvaihteessa voit kahden ensimmäisen päivän aikana vaikuttaa kokonaiseen vuoteen. Muistathan taas, että myös vuodenvaihde energiatasolla on katsottava kuukalenterista, ja vuonna 2013 se on syyskuun alkupuolella.

Seuraavasta listauksesta löydät muutamia erityisen positiivisia ja negatiivisia päiviä lähikuukausille:

11.2.2013 uusikuu
25.2.2013 täysikuu
12.3.2013 uusikuu
26.3.2013 täysikuu
11.4.2013 uusikuu
25.4.2013 täysikuu
28.4.2013 erityisen positiivinen päivä
10.5.2013 uusikuu
24.5.2013 täysikuu
9.6.2013 uusikuu
23.6.2013 täysikuu
5.7.2013 erityisen positiivinen päivä
8.7.2013 uusikuu
16.7.2013 erityisen negatiivinen päivä
22.7.2013 täysikuu, universumin ystävänpäivä
7.8.2013 uusikuu
21.8.2013 täysikuu
5.-6.9.2013 uusi vuosi

listausta jatkettu 17.12.2013:
18.12.2013 täysikuu
2.1.2014 uusikuu
7.1.2014 vaurauden päivä, liitymme mannan ihmeeseen
16.1.2014 täysikuu, “puiden uusi vuosi”, liitymme kasvuun ja omien rajojen ylittämiseen
1.2.2014 uusikuu
15.2.2014 täysikuu
3.3.2014 uusikuu
16.3.2014 erityisen positiivinen päivä, liitymme iloon ja näemme illuusioiden taakse
17.3.2014 täysikuu
1.4.2014 uusikuu
15.4.2014 täysikuu, erityisen positiivinen päivä
22.4.2014 erityisen positiivinen päivä
1.5.2014 uusikuu
15.5.2014 täysikuu
18.5.2014 erityisen positiivinen päivä
30.5.2014 uusikuu
4.6.2014 erityisen positiivinen päivä
13.6.2014 täysikuu
29.6.2014 uusikuu
13.7.2014 täysikuu
15.7.-9.8.2014 negatiivinen jakso – poislukien 29.7.2014 uusikuu
5.8.2014 jakson negatiivisin päivä
11.8.2014 täysikuu, universumin ystävänpäivä
27.8.2014 uusikuu
10.9.2014 täysikuu
25.-26.9.2014 uusi vuosi

listausta jatkettu 22.1.2015:
27.1.2015 vaurauden päivä, liitymme mannan ihmeeseen
4.2.2015 täysikuu, “puiden uusi vuosi”, liitymme kasvuun ja omien rajojen ylittämiseen
20.2.2015 uusikuu
5.3.2015 erityisen positiivinen päivä, liitymme iloon ja näemme illuusioiden taakse
6.3.2015 täysikuu
21.3.2015 uusikuu
4.4.2015 täysikuu, erityisen positiivinen päivä
10.4.2015 erityisen positiivinen päivä
20.4.2015 uusikuu
4.5.2015 täysikuu
7.5.2015 erityisen positiivinen päivä
19.5.2015 uusikuu
24.5.2015 erityisen positiivinen päivä
2.6.2015 täysikuu
18.6.2015 uusikuu
2.7.2015 täysikuu
5.7.-26.7.2015 negatiivinen jakso – poislukien 17.7.2015 uusikuu
26.7.2015 jakson negatiivisin päivä
31.7.2015 täysikuu, universumin ystävänpäivä
16.8.2015 uusikuu
30.8.2015 täysikuu
14.-15.9.2015 uusi vuosi

listausta jatkettu 23.7.2016:
22.7.-14.8.2016 haastava jakso – poislukien 5.8.2016 uusikuu
14.8.2016 vuoden negatiivisin päivä
19.8.2016 täysikuu, universumin ystävänpäivä
3.9.2016 uusikuu
18.9.2016 täysikuu
3.-4.10.2016 uusi vuosi
17.10.2016 täysikuu
1.11.2016 uusikuu
16.11.2016 täysikuu
1.12.2016 uusikuu
15.12.2016 täysikuu
24.12.-1.1.2017 positiivinen jakso
13.1.2017 täysikuu
28.1.2017 uusikuu

Sisustamaan!

Tuntuuko oudolta törmätä sisustusaiheiseen artikkeliin tällaisessa palvelussa? Jokaisessa tässä fyysisessä maailmassa olevassa asiassa on aina myös henkinen näkökulma, joten miksipä emme käsittelisi hetken myös henkistä sisustamista.

Olet varmasti kuullut puhuttavan fengshuista tai vastaavista termeistä ja tekniikoista, joilla vaikutetaan siihen, miten erilaiset energiat vallitsevat kodissa. Suuntauksilla on paljon erilaisia nimiä ja niiden sanomissa on hienoisia eroja opettajasta riippuen. Kuitenkin on myös paljon asioita, jotka yhdistävät jos ei aivan kaikkia, niin ainakin hyvin suurta osaa näistä sisustusopeista. Tässä esittämäni ajatukset on kerätty muinaisista viisauksista useista eri kirjoituksista. Harvoissa kodeissa on mahdollista noudattaa aivan kaikkia periaatteita, mutta ehkä voisit kokeilla edes jotakin? Kuten näissä artikkeleissa aina toistetaan, älä usko mitään kokeilematta.

Miksi koti ja sen sisustaminen ylipäätään on tärkeää? Henkisyyden säännöt kertovat, että kaikessa on aina sisäinen ja ulkoinen aspekti. Lisäksi nämä vaikuttavat toisiinsa. Itse asiassa nämä sisustusopit liittävät yhteen kolme eri tasoa. Yhden tason näet silmilläsi, toisen tunnet kehossasi ja kolmas vaikuttaa ajatuksiin ja mieleesi. Se mitä ajattelet, luo näkemääsi ympäristöä – ja toisaalta, näkemäsi asiat vaikuttavat helposti ajatteluusi. Fyysinen kehosi on välikappale näiden maailmojen välillä.

Koti on meistä jokaiselle tärkein ja yksityisin ulkoinen osa, joten sen vaikutus on myös kaikista suurin. Toki kaikki paikat, joissa vietät paljon aikaa, ovat tärkeitä. Sovella siis ihmeessä näitä periaatteita myös toimistoosi tai muihin vastaaviin tiloihin!

Kaikki on energiaa ja henkinen sisustaminen on energioiden hallitsemista. Olet varmasti kuullut kerrottavan aarrekarttatekniikoista, vision boardeista tai muista tavoista, joilla tuot haluamiasi tilanteita ja asioita kuvien tai esineiden muodossa kotiisi. Kun kodissasi on jotakin, se vaikuttaa vahvasti sisällesi. Tavoitteiden toteutumista ja haluttua tilannetta esittävät kuvat, sanat ja symbolit houkuttelevat vahvasti niitä vastaavia energioita luoksesi. Siksi inspiroivia ja tavoitteisiin ohjaavia kuvia on tosiaankin syytä pitää näkyvillä.

Kotisi järjestys on suorassa suhteessa siihen, kuinka selkeästi ja järjestelmällisesti kykenet ajattelemaan. Usein menestyviä henkilöitä yhdistää se, että heidän kotinsa on aina hyvässä järjestyksessä. Tämä mahdollistaa vieraiden eli uusien mahdollisuuksien ja ihmeiden kutsumisen koska tahansa. Olet siis aina valmis vastaanottamaan monenlaista hyvää. Hyvää järjestystä on helppo ylläpitää kun kodissasi ei ole mitään ylimääräistä ja tarpeetonta – aivan kuten sinun olisi syytä päästää irti epäoleellisista, rajoittavista ja vanhentuneista ajatuksista. Kun energialla on tilaa liikkua vapaasti ja esteettömästi kodissasi, vastaa se uusia ideoita ja uudistumista ajatuksissasi. Samalla tämä helpottaa mitä moninaisimpien asioiden aistimista ja tuntemista. Ei siis ole lainkaan yllättävää, että saatat tuntea kuudennen aistisi nousevan esiin aivan uudella tavalla kodin siivoamisen ja feng shui –sääntöjen noudattamisen jälkeen. Loppujen lopuksi et oikeastaan pysty näkemään juuri mitään energiatason muutoksia, voit vain tuntea niitä.

Jokaisella asialla on merkitystä. Kotisi kertoo valtavan määrän tämän hetkisestä tai oikeammin aavistuksen verran aikaisemmasta sinusta. Se millaisella alueella ja millaisessa kodissa asut, ja mitä kodistasi löytyy, kuvastaa aina ajatteluasi. Sillä on suuri ero, onko kotonasi kaikki hienossa järjestyksessä – vai löytyykö sieltä kenties rikkinäisiä asioita, kuolleita kasveja tai muutoin repsottavia ja ilman huolenpitoa jääneitä yksityiskohtia.

Tämä aihe on valtavan laaja, joten tässä artikkelissa en edes yritä kattaa kaikkia osa-alueita. Tässä artikkelissa listaan asioita hyvin lyhyesti ja jätän lähes kokonaan pois mm. kalusteiden sijoittelun tai eri värien ja muotojen merkitykset.

Tasapainoiseen energiamalliin liittyy aina positiivista ja negatiivista energiaa. Niiden hallittu jakaminen oikeisiin tiloihin tuo tasapainoa ja harmoniaa. Luonnollisesti haluamme, että positiivinen energia on aina enemmistönä ja hallitsevana. Positiivisia tiloja ovat normaalit asuin- ja työskentelytilat. Negatiivisia ovat puolestaan mm. wc:t, kylpyhuoneet ja kodinhoitohuoneet. Täysin puhdasta positiivista tai negatiivista energiaa ei ole olemassa, mutta silti energioita ei kannata sekoittaa. Siksi negatiivisten tilojen ovet on syytä pitää kiinni, eikä siellä tule yrittää opiskella henkisiä asioita. Wc-lukemisiin kannattaa siis kiinnittää huomiota!

Maailmassamme on olemassa kuusi eri suuntaa. Voimme mennä etelään, pohjoiseen, itään, länteen, ylös tai alas. Jokaisella suunnalla on henkisellä tasolla omanlainen energia ja merkitys. Näitä suuntia voit pohtia ja soveltaa oman kotisi tai toimistosi sisällä, mutta myös kaupungin, maan, maanosan tai minkä tahansa haluamasi mittakaavan mukaan.

Etelä edustaa antamisen ja toisista välittämisen energiaa. Etelä liittyy myös viisauteen ja uusien asioiden oppimiseen. Voi siis olla hyvä idea hankkia koti kaupungin tai maan eteläosasta, koska tällöin korostat näitä hyviä ominaisuuksia. Kun haluat tehdä muille hyviä asioita, antaa jotakin pois tai tavata ystäviäsi, se kannattaa tehdä etelään kääntyneenä, etelässä, eteläosassa rakennusta, etelään päin liikkuessa tai jotenkin muutoin etelään liittyen.

Pohjoinen puolestaan edustaa energian vastaanottamista. Pohjoisessa sinun on mahdollista mm. kerätä enemmän varallisuutta. Jos kodille paras paikka oli etelässä, pohjoinen on loistava sijainti menestyvälle toimistolle. Jälleen kerran, pohjoinen voi tarkoittaa pohjoisessa olevaa huonetta asunnossasi tai vaikkapa toimiston sijaintia pohjoisessa kaupunginosassa. Yrityksen tärkeät sopimukset kannattaa allekirjoittaa ja solmia pohjoiseen päin kääntyneenä. Jos se ei ole mahdollista, kannattaa ainakin ajatella pohjoista.

Itä on kaikista tasapainoisinta, rentoa ja yleensä hyvin huoletonta energiaa. Antaminen ja vastaanottaminen yhdistyy harmonisella tavalla.  Kun haluat ottaa yhteyden universumiin, meditoida tai rukoilla, kannattaa olla itään päin kääntyneenä. Tämän vuoksi tärkeimmät tilat henkisiin kokoontumisiin kalustetaankin aina siten, että osallistujien kasvot ovat itään päin.

Länsi on pohjoisen tapaan energian vastaanottamista, mutta sen lisäksi se on erityisesti vastaanotetun energian ilmaisemista ja tuomista tähän fyysiseen maailmaan. Usein varaus ja menestys ilmenevät lännessä. Yleensä länsi ei merkitse yhteisen hyvän ajattelua, vaan päinvastoin oman edun ajamista. Jos sinulla on positiivinen idea, jolla haluat auttaa muita, voit saada sen toteutukseen paljon voimaa lännestä. Lännessä itsekäs energia on kuitenkin niin vahva, että muiden huomioimiseen on todellakin keskityttävä.

Kun siirryt ylös, se yleensä tuottaa hienoja tuntemuksia. Korkealta nautit näköaloista, ja varsinkin jos olet kiivennyt matkan, saatat tuntea saavuttaneesi jotakin tärkeää. Alaspäin meneminen puolestaan laskee energiatasoja. Matalalla olevat paikat mielletään helposti pimeiksi ja negatiivisiksi.

Ylös ja alas –suuntia kotona yleensä ilmaisevat lattia ja katto. Sillä ei ole juurikaan merkitystä, onko kotisi korkean rakennuksen ylä- vai alaosassa – samat säännöt pätevät asunnon sisällä. Lattia ilmaisee matalaa energiatasoa ja tätä fyysistä maailmaa. Ylhäällä puolestaan hallitsevat enemmän henkisen maailman energiat.  Voit toki tehdä lattialla maaten jooga- tai jumppaliikkeitä, mutta lattialla istuminen tai varsinkaan opiskelu ei välttämättä ole hyvä idea. Toki jos sinulla on jossakin tilanteessa niin paljon energiaa, ettet oikein osaa hallita itseäsi, istuminen lattialla voi tasapainottaa tilannetta merkittävästi.  Toisaalta voit myös ”maadoittaa” mahdollisen negatiivisen energiasi lattiaan, mutta tällöin negatiivisuuden luovuttamista täytyy ajatella tai meditoida huolellisesti. Normaalissa elämisessä ja ennen kaikkea opiskelussa haluat aina nousta korkeammalle tasolle eli pois lattialta. Jos käytössäsi on henkiseen kasvuun opastavia kirjoja, niitä ei ole syytä säilyttää lattialla.

Energia liikkuu kotiisi ja elämääsi ovien ja ikkunoiden kautta. Jos voit avata jotakin fyysisessä maailmassa, se kuvastaa myös erilaisia energioiden kulkureittien avautumisia henkisessä maailmassa. Kuten kaikki, myös nämä ilmenevät kodin ja ajattelun lisäksi omassa kehossasi; voit avata silmät tai suun, haistella tai kuunnella. Näitäkin reittejä pitkin voimme käsitellä joko positiivista tai negatiivista energiaa. Voit vaikkapa puhua todella kauheita asioita tai vaihtoehtoisesti innostaa ja inspiroida muita.

Erityisen tärkeä tila on eteinen ulko-oven takia. Koska haluat houkutella mahdollisimman paljon positiivista energiaa kotiisi, eteisen on syytä olla erityisen mukava, kutsuva ja esteetön. Haluat ohjata energian peremmälle kotiisi ja siksi heti oven kohdalla ei saisi olla peiliä, josta sisääntulija voisi heijastua takaisin ulos. Peilejä voi sen sijaan käyttää sopivissa kulmissa tarjoamaan jo heti ovelta näkymiä pidemmälle asuntoon. Positiiviseen ja siistiin eteiseen kuuluu se, ettet välivarastoi roskia tai kierrätykseen meneviä tavaroita eteiseen tai ulko-oven läheisyyteen.

Olohuone on tärkein tila ja se edustaa eniten sitä mitä olet. Siellä haluat kasvaa henkisesti, inspiroitua, tavata ystäviäsi ja olla liittyneenä koko maailmaan. Siksi sijoita sinne tärkeimmät inspiraatiota tuottavat kirjasi ja kauniita kasveja symboloimaan hyvinvointia, kasvua ja kehittymistä. Sijoittele näkyviin sopivia esineitä ja kuvia, jotka muistuttavat sinua tavoitteistasi ja mitä kohti olet koko ajan kehittymässä. Käytä mukavia pehmeitä materiaaleja. Mikäli mahdollista, sijoita kalusteet siten, että mahdollisimman monilla on istuessaan näkymä vähintäänkin huoneen ovelle – ja mielellään toki aina asunnon ovelle asti. Toimistossa sijoita työpöytäsi niin, ettei ovi ole ainakaan takanasi.  Jos mahdollista, tuolisi takana olisi syytä olla seinä tai jotakin tukevaa antamassa suojaa. Poista kaikki asiat, joihin et ole tyytyväinen, tai jotka tuntuvat epämukavilta tai suorastaan imevät sinusta energiaa pois.

Makuuhuone on lepoa varten. Siksi kaikki kasvamiseen ja liialliseen liikkumiseen liittyvät esineet ja kuvat kannattaa poistaa. Kasvit eivät kuulu makuuhuoneeseen. Samoin kuntosalitarvikkeet ja työvälineet on syytä laittaa kaappiin pois näkyviltä. Mikäli mahdollista, sänky olisi hyvä sijoittaa pohjois-etelä-suuntaisesti ja jalkopää ovea kohden. Jos sänky on ikkunaseinää vasten, sängyssä olisi syytä olla jonkinlainen korkea pääty antamassa suojaa.  Mikäli haluat makuuhuoneeseesi peilin, sijoita se niin, ettet näe siitä itseäsi sängyssä maatessasi.

Kaikki terävät työkalut on syytä pitää aina laatikoissa tai kaapeissa piilossa silloin kun niitä ei käytetä. Haluamme kaikessa korostaa koko ajan yhtenäisyyttä ja liittyä entistä enemmän suureen kokonaisuuteen. Veitset ja sakset ovat päinvastaisia negatiivisia symboleja ja merkitsevät erottamista, jakamista ja pilkkomista. Toki tarvitset niitä välillä ruokailuun ja monenlaisiin käytännön askareihin, mutta laita ne käytön jälkeen pois näkyvistä. Kannattaa myös hieman pohtia, onko sinulla veitsiä ja teräaseita tarpeettoman paljon – voisitko luopua ainakin osasta niitä?

Tätä listausta voisi jatkaa lähes loputtomiin, mutta toivottavasti tämän perusteella sait hieman käsitystä siitä, kuinka paljon asiat vaikuttavat energiatasolla toisiinsa, ja miten voisit huomioida tätä enemmän ihan normaalissa arjessa. Olet varmasti erilaisissa asunnoissa vieraillessasi tuntenut, kuinka jotkut ovat täynnä rakkautta ja lämpöä, kun taas jotkut ovat selkeästi raskaita ja negatiivisia. Asunnot saattavat päällepäin näyttää oikein viihtyisiltä ja mukavilta, mutta silti pystyt tuntemaan eron. Pienetkin muutokset energiatasolla voivat tuottaa huimia tuloksia. Ne eivät vaikuta pelkästään asumismukavuuteen, vaan siihen, millaiseksi tunnet oman itsesi ja kuinka suhtaudut elämääsi. Voisitko kokeilla jotakin pikkuasiaa vaikka jo heti?

Miksi vietät joulua?

Joulu on juhla, joka tarkoittaa jokaiselle hieman eri asioita. Voit noudattaa vanhoja tapoja pelkkien perinteiden takia, uskonnollisista syistä – tai voit myöskin pohtia syvällisemmin mikä joulun sanoma lopulta on. Tärkeintä on se mitä juhla merkitsee juuri sinulle. Kuten henkisen kasvun säännöt kertovat, mitään ei ole hyötyä tehdä ilman tietoisuutta siitä miksi teet kyseisiä asioita. Sillä ei ole väliä kutsutko aikaa jouluksi, hanukaksi tai joksikin ihan muuksi.

Ei ole sattumaa, että joulua vietetään valon juhlana ja se sijoittuu vuoden pimeimpään aikaan. Joulun yksi tehtävä onkin muistuttaa siitä, että olkoonpa ympärilllämme näennäisesti kuinka pimeää tahansa, jokainen pystyy silti tuomaan hetkeen valoa niin halutessaan. Tähän et edes tarvitse kynttilöitä tai muuta fyysisiä valoa, vaan ainoastaan halun tuntea itse ja ilmaista muille joulun henkeä. Pimeyteen liittyvät yleisesti kaikenlaiset negatiiviset voimat ja pelot. Niillä ei kuitenkaan ole valtaa jos päätät toisin ja levität valoa mahdollisimman laajalle omalla ajattelullasi ja toiminnallasi.

Yhdellä kynttilällä voi sytyttää loputtomasti muita kynttilöitä – ilman että alkuperäisen kynttilän valo himmenee. Tämä pätee kaikkeen antamiseen ja jakamiseen. Myös joululahjat muistuttavat antamisen tärkeydestä. Lahjojen sisällöllä tai hinnalla ei ole merkitystä, vaan sillä millaisessa mielentilassa ne annat, ja millaista energiaa annat itsestäsi pois. Jos toimit pelkästään yleisten tapojen mukaan tai jos koet lahjat pakolliseksi rasitteeksi, saatat antaa lahjan mukana hyvinkin negatiivista energiaa. Jos et voi antaa lahjoja täydestä sydämestäsi, älä silloin anna niitä. Ennen lahjan ojentamista onkin syytä pysähtyä hetkeksi ja miettiä miksi ja missä tietoisuudessa suoritat antamisen.

Joululahjat annetaan usein paketoituina. Tämä muistuttaa siitä, että kaikki tärkeät asiat tulevat elämäämme aina tavalla tai toisella naamioituneena. Asiat ovat harvoin niin kuin ne näyttävät olevan. Otamme jatkuvasti vastaan tilanteita ja asioita tietämättä mitä ne tarkoittavat tai mihin ne tulevat johtamaan. Naamioinnin eli lahjapaketin kääreiden ja kuorien avaaminen on seurausta omasta toiminnastamme ja halusta ymmärtää tilanne.

Paljon uskontoja vanhemmat tekstit kertovat puun tärkeydestä valon juhlassa. Jouluun liitetty kuusi onkin suora symboli maailmankaikkeutemme rakenteelle. Tätä mallia on perinteisesti kuvattu ja kutsuttu puuksi. Riippuen siitä mistä ”ulottuvuudesta” milloinkin puhutaan, termeinä on käytetty ainakin ilmauksia Tree of Life ja Tree of Knowledge. Tämän rakenteen tiedemiehetkin ovat jo ehtineet todistaa todenmukaiseksi.

Joulukuusen latvassa loistava tähti edustaa suurinta ja kirkkainta olemassaolevaa valoa. Jokainen kerros puun oksia puolestaan päästää sopivissa määrin valoa lävitseen. Maahan tai lattialle yltääkin enää himmeitä pilkahduksia alkuperäisestä valosta. Juuri näin maailmammekin toimii. Lattia edustaa tätä fyysistä maailmaa. Maailmamme ja valon välisten varjojen ja esteiden poistaminen on jokaisen velvollisuus. Mitä enemmän muutat itseäsi, kohtaat pelkojasi ja kaadat ympärilläsi olevia muureja, sitä enemmän oksien peittävä vaikutus heikkenee ja entistäkin enemmän valoa pääsee elämääsi. Samalla avautuu reitti omassa kasvussa ja kehityksessä uusille tasoille. Voitkin ajatella jokaisen muutoksesi ja positiivisen tekosi olevan kuin uusi koriste kuusen oksalla, joka heijastaa tähden valoa joko suoraan tai muiden koristeiden kautta entistäkin enemmän tähän maailmaan.

Kukaan ei voi ymmärtää itseään ilman muita henkilöitä. Lisäksi olemme vieläpä kaikki lopulta yhtä. Jouluisin tapahtuvat kokoontumiset perheen, sukulaisten tai ystävien kanssa ovatkin tärkeitä tilanteita vahvistaa siteitä, joita tarvitsemme matkalla kehityksessä eteenpäin. Erityisen tärkeää tämä on silloin, jos kokoontuminen tuntuu jossakin määrin haastavalta ja epämukavalta. Avoin mieli yhdessä muista huolehtimiseen ja epämukavuuksia päin kulkemiseen mahdollistaa todelliset joulun ihmeet.

Erilaiset jouluun liitettävät ihmeet muistuttavatkin kaiken olevan mahdollista. Joulutarinoiden symboliikka ei kuulu vain historiaan, vaan ihmeet ovat koko ajan kaikkien ulottuvilla. Suomessa joulu liitetään yleisesti Jeesuksen syntymään. Kuitenkaan vauvan syntymän muistelu ei kuulosta kovin merkittävältä tai vie elämäämme eteenpäin. Selkeästi tapahtumasta on löydettävä jokin syvällisempi merkitys. Luonnollisesti jokainen tulkitsee tilanteen eri tavoin ja löytää juhlalle oman sisältönsä.

Mietipä, voisiko joulu muistuttaa vaikkapa siitä, että jokainen aivan tavallinen henkilö ilman mitään erityisiä kykyjä, voi synnyttää jotakin todella suurta uutta ja tuoda maailmaan äärimmäisen paljon hyvää. Koemme joka aamu yöunien jälkeen pienen uudelleensyntymän. Emme koskaan ole herätessämme täysin sama henkilö kuin edellisenä iltana. Koska uudelleensyntyminen on jatkuvaa, mitäpä luulet, voisikohan joulu siis ollakin joka päivä ja samat ihmeet toteutettavissa milloin tahansa?

Joulun henkeen liittyessäsi voitkin pohtia, muisteletko muiden syntymää – vai käytätkö juhlaa muistutuksena syntyäksesi itse jatkuvasti uudeksi ja entistäkin jalompia päämääriä toteuttavaksi henkilöksi? Oletko sinä sankari, jonka ansiosta meidän kaikkien elämä tässä maailmassa nousee uusiin korkeuksiin?

Yhdistävää, virkistävää ja uusien ajatusten syntymäjuhlaa!

Unien maailmaan

Olet ehkä jo huomannutkin, että saat jatkuvasti opastusta, merkkejä ja ohjausta siihen, mitä sinun olisi syytä tehdä ja mitä puolestaan vältellä. Tätä kutsumme yleisesti kuudenneksi aistiksi. Vapaa tahto antaa sinulle mahdollisuuden noudattaa vihjeitä tai ohittaa ne.

Päivittäiset merkit yleensä liittyvät kulloinkin käsillä olevaan hetkeen tai lähiajan tekemiseen. Tunnet, pitäisikö edessäsi oleva sopimus allekirjoittaa, onko vieressäsi oleva ravintola sopiva lounaspaikaksi, millainen päivä kollegallasi on tai mitä tänään on syytä tehdä tai jättää tekemättä.

Kun haluamme opastusta tätä hetkeä pidemmälle, vastaus löytyy usein unista. Unet laajentavatkin luontevasti kuudennen aistin toimintaa tästä hetkestä hyvin kauas tulevaisuuteen. Toki unet voivat kertoa vastauksen päivällä pohtimaasi kysymykseen tai opastusta seuraavan päivän tapahtumiin, mutta yleensä niissä seikkaillaan jossakin aivan eri hetkessä.

Unia on hyvin laidasta laitaan ja valtaosinhan niissä ei tunnu olevan mitään tolkkua. Yksittäisen helposti ja selkeästi ymmärrettävän viestin saaminen ja vielä heräämisen jälkeen sen muistaminen on kohtuullisen harvinaista. Unet ovat kuitenkin tärkeä väline viesteille, jotka ohjaavat elämääsi eteenpäin. Unien näkeminen on taito, jota voit harjoittaa. Usein kuulee sanottavan, että jos henkilö ei näe unia, on oikeasti syytä pohtia, mikä siihen on syynä. Itse en vielä pari vuotta sitten juuri koskaan nähnyt unia, joita olisin muistanut heräämisen jälkeen. Nyt sensijaan on melko harvinaista etten aamulla pystyisi kertomaan edes joitakin yksityiskohtia unien tapahtumista. Kyky nähdä opastavia unia onkin yleensä suorassa suhteessa omaan kehittymiseen ja pyyntöjen selkeyteen. Mitä enemmän kiinnität uniin huomiota, sitä enemmän alat muistamaan niistä aamuisin.

Olet ehkä aikaisemminkin kuullut, että kaikista voimakkain hetki saavuttaa voimakas yhteys meditoinnissa, opiskelussa ja missä tahansa “suureen kokonaisuuteen liittyvässä tekemisessä”, on puolenyön ja aamunkoiton välillä. Tämä sama pätee myös uniin. Puolen yön jälkeen yleensä näet kaikista selkeimmät ja suoria viestejä sisältävät unet. Mitä pidemmälle aamu etenee, sitä enemmän uniin alkaa sekoittua kaikkea epäoleellista ja todellinen sanoma hämärtyy. Päiväunet ovatkin sitten jo usein hyvin kaukana todellisuudesta ja saattavat sisältää suorastaan päinvastaisia viestejä.

Usein muistamme unet vain hyvin lyhyen hetken ajan heräämisen jälkeen. Jo aamiaispöydässä on yleensä hyvin hankalaa muistaa edes unen pääteemaa – yksityiskohdista puhumattakaan. Tämän vuoksi unet on syytä kirjata välittömästi heräämisen jälkeen ja mielellään jo ennenkuin nouset vuoteesta. Jos heräät aamuyöllä ja päätät jatkaa nukkumista, kirjoita ihmeessä siihen asti näkemäsi tärkeimmän vaiheen unet talteen. Muussa tapauksessa todennäköisesti muistat aamulla vain yksityiskohtia vähemmän tärkeästä loppuyön osuudesta.

Ensimmäisen parin hereilläolominuutin aikana pystyt usein kirjoittamaan yllättävän paljon yksityiskohtia. Tämä työ myös aikaansaa sen, että muistat unen sisällön paremmin pitkin päivää ja saatat myöhemmin yhtä äkkiä muistaa siitä aivan uusia yksityiskohtia ja sisältöjä. Ainakin omalla kohdallani tämä on kovin yleistä. Uusia ja merkittävä asioita muistuu mieleen yllättävissä tilanteissa vielä iltapäivälläkin. Unipäiväkirjan pitäminen on ainoa mahdollisuus matkalla unien ymmärtämiseen ja suosittelenkin sitä hyvin vahvasti.

Yöllä nukkuessamme suurempi osa meistä jättää lähes kokonaan fyysisen kehomme ja pakenee kauas tästä rajoittuneesta fyysisestä maailmasta virkistäytymään ja uudistumaan. Nukkuessamme olemmekin käytännössä hyvin lähellä kuolemaa ja jokainen aamu on kuin uudelleensyntyminen. Päiväsaikaan tätä ilmiötä ei tapahdu ja siksi päivällä nukkuminen ei lataa energiavarantojasi samalla tavoin kuin yöunet.

Kunkin päivän negatiivisuudet ja ikävät tilanteet kannattaa pyrkiä ratkaitsemaan saman päivän aikana. Mitä enemmän mielessäsi on mitä tahansa tukoksia, sitä hankalampaa unien viestien on päästä voimakkaina ja selkeinä läpi. Aamun uudelleensyntymä on myös paljon miellyttävämpää ilman että joudut heti aamusta vastaanottamaan edellisen päivän painolastin uudelleen hartioillesi. Zohar selittää myös unien muodostuvan edellisen päivän tekojen perusteella. Mitä enemmän olet tehnyt päivän aikana positiivisia tekoja, sitä suurempi osa unesta pitää sisällään selkeitä todellisia viestejä. Vastaavasti ikävien negatiivisten tekojen jälkeen unet toistavat tätä tilaa ja tuovat valheellisia viestejä joita ei kannata noudattaa.

Yöllä seikkailemme tämän fyysisen mailman ulkopuolella. Siellä ei ole aikaa eikä etäisyyksiä, joten kaikki on mahdollista. Unessa on mahdollista siirtyä luontevasti ajasta ja paikasta toiseen ilman että se tuottaa jatkumolle mitään ongelmia. Samaa tapahtumaa voidaankin eri öinä seurata eri ajanhetkestä tai muutoin eri perspektiivistä. Tästä seuraa se, että emme näe unia aikajärjestyksessä.

Esimerkiksi omassa tulevaisuudessani on selkeästi tapahtumassa tiettyjä asioita, joista olen nähnyt paljon välähdyksiä. Tähän tapaukseen liittyvät unet ovat tulleet harvakseltaan, usein ehkä kuukauden parin välein. Välillä olen nähnyt otteita hyvin pitkälle edenneestä lopputuloksesta, välillä ensimmäisten suunnitelmien tekemisestä ja toisinaan uutta tilannetta on eletty pienellä porukalla. Kaikki unet liittyvät selkeästi samaan lopputulokseen, mutta ne ovat aivan satunnaisessa järjestyksessä. Ilman unipäiväkirjaa tällaisten harvakseltaan toistuvien teemojen löytäminen ja yksityiskohtien kasaaminen yhdeksi kokonaisuudeksi on käytännössä mahdotonta.

Voit yrittää vaikuttaa kulloisenkin yön teemaan sillä, mitä ajattelet juuri ennen nukahtamistasi. Kun meditoit, ajattelet ja visualisoit tavoitteitasi, kysyt mielessäsi kysymyksiä ja pyydät vastauksia haasteisiisi, usein nämä muodostavat teeman uneen. Ajatustesi työstäminen jatkuu sujuvasti unessa – vaikkakin paljon luovemmissa ja tehokkaammissa ulottuvuuksissa. Mieli ja ajatukset olisikin syytä aina rauhoittaa ennen kuin menet nukkumaan. Kukaan ei varmasti halua jatkaa päivän aikana koettua kaaosta ja kiirettä enää unessa – varsinkaan jos vaihtoehtona on saada selkeää opastusta pitkälle tulevaisuuten ja vastauksia oikeasti tärkeisiin kysymyksiin. Kun olet rauhoittanut itsesi, nukahtaminen onnistuu yleensä hyvin helposti ja nopeasti ilman ylimääräistä sängyssä pyörimistä. Kun olet valmis, voit vaikkapa sanoa ääneen tai hiljaa mielessäsi “nukahdan nyt, unessa vastaanotan vastaukset kysymyksiini ja muistan viestit selkeästi heräämiseni jälkeen”.

Unia voi hyvin harvoin ottaa kirjaimellisesti. Kuten kuudennen aistin kaikki merkit, myös unet ovat yleensä tavalla tai toisella koodattuja. Jotta voit ymmärtää unen, siitä kannattaa yrittää muistaa mahdollisimman paljon yksityiskohtia. Huomioi esimerkiksi mennäänkö unessa eteen- vai taaksepäin, ylös vai alas, hitaasti vai nopeasti, ketä henkilöitä ja mitä eläimiä ympärilläsi on, millainen tunnelma on, ylitätkö siltoja, käveletkö porteista tai vaihtuuko jokin merkittävästi unen aikana, mitkä numerot tai monikerrat toistuvat, koetko tapahtumat itse vai näetkö itsesi ulkopuolisen silmin, tai mitä epätavallista näet. Usein tärkein merkitys löytyykin vaikkapa hevosista terassilla, puhuvista linnuista tai että kohtaat jotakin uutta ja jätät vanhaa taaksesi.

Erilaisista unikirjoista löydät selityksiä yksittäisille tapahtumille, mutta unta on aina katsottava kokonaisuutena – ja vieläpä eri öinä nähtyjen palasten yhdistelmänä. Alkuvaiheessa hyvin sekavana esiintyvä tarina saattaa jo muutamaa yötä myöhemmin muuntua aivan erilaiseksi ja merkitys täsmentyy nopeasti.

Jos unta ei tulkita, se on sama kuin vastaanottaisit tärkeän kirjeen ja jättäisit sen avaamatta. Tärkeät toistuvat ja tulkittavat teemat löytyvät unipäiväkirjan avulla. Siten voit keskittyä oleellisten tapahtumien selvittämiseen. Tulkinnoista saat usein apua siihen, ovatko tavoitteesi sinulle oikeita, oletko liikkumassa niitä kohti ja mitä suunnanmuutoksia mahdollisesti tulisi tehdä. Unet auttavat myös varautumaan tuleviin ikäviin tilanteisiin, jolloin ne on helpompi kohdata etukäteisvaroituksen avulla.

Unien tulkinta on taitolaji ja vastuullinen tehtävä. Olet ehkä kuullutkin, että usein ennustukset toteuttavat itseään – vaikka ennustus olisi väärä tulkinta. Siksi kannattaa pohtia tarkasti, kenelle paljastat uniasi.

Jotta unesi voidaan tulkita, tulkitsijan on tunnettava sinut hyvin. Teillä on oltava avoin keskusteluyhteys, jotta asioista voidaan puhua oikeilla nimillä, ja pystyt kertomaan myös ilkeiltä tuntuvat yksityiskohdat niin unistasi kuin elämästäsi muutoinkin. Unia ei voi täysin ymmärtää jos tulkitsija ei tiedä tämän hetkistä elämäntilannettasi, luonnettasi, haasteitasi ja mihin asioihin olet pyytänyt vastauksia tai selvennyksiä. Tulkitsijan on katsottava tilannetta ulkopuolisena, mutta ajateltava aina sinun parastasi ja pystyttävä tuntemaan millä tavoin unen sanoma on syytä viestiä sinulle.

Usein ystävät tai yksittäiset  satunnaiset yhteydenotot unientulkitsijoihin eivät siis tuo parasta mahdollista tulosta. Itse kerron usein osuuksia unistani ystävilleni, mutta todellisia tulkintoja otan vastaan vain omalta opettajaltani tai mentoreiltani. Heistä kaikki eivät tietenkään pysty antamaan unitulkintoja, mutta heillä on usein ainakin hyvä näkemys siihen, mistä tulkinta kannattaa pyytää, pitääkö se kohdallasi paikkansa ja miten viestiä on syytä noudattaa käytännön elämässä. Jokainen luonnollisesti löytää oikean valmentajansa ja oppi-isänsä mikäli siihen on halukkuutta ja valmiutta.

Unien määrä ja selkeys lisääntyvät jatkuvasti kiinnittäessäsi niihin huomioita ja halutessasi niitä lisää. Pyydä reilusti vastauksia kysymyksiisi ja tarkkaile, alkaako uniisi ilmestyä uusia piirteitä tai toistuvuuksia.

Ajatellen-kaupasta löydät lisämateriaalia, mm:

Betty Berthards: Unikirja

Yehuda Berg: The Dreams Book

Itsekästäkö?

Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen itsekkyydestä? Tämä on sana, joka tarkoittaa lähes jokaiselle hieman eri asiaa. Siksi aiheesta keskusteleminenkin on haastavaa jos jokainen osapuoli ei avaa termin merkitystä ja kerro näkemystään riittävästi perustellen.

Jokainen meistä on matkallaan kehityksessä erilaisessa vaiheessa ja taustalta löytyvät erilaiset elämäntilanteet ja kokemukset. Erilaisten termien ymmärrystavoista voidaankin usein päätellä missä vaiheessa itsekukakin on ja keskustelu voidaan sovittaa oikealle tasolle. Jokainen luonnollisesti on aina oikealla tasolla eikä missään asioissa ole oikeita tai vääriä vastauksia – on vain tulkintoja ja jokaisen omaan elämään juuri kyseiselle hetkelle sopivia malleja.

Jokainen meistä on luonnostaan itsekäs. Jos ajattelet vastasyntynyttä vauvaa, tarttuu se herkästi kiinni kaikkeen käden ulottuville tulevaan. Vauvaa ei kiinnosta muiden tarpeet, tärkeintä on saada mahdollisimman paljon kaikkea itselle. Tämän jälkeen vähitellen alkavat vaikuttaa niin perheenjäsenten kuin muidenkin ympärillä olevien henkilöiden mallit ja tasapainon etsintä antamisen ja saamisen sekä ansaitsemisen välillä käynnistyy.

Vaikka lapsilla on halu saada paljon itselleen, osaavat he kuitenkin samalla myös ajatella suuresti. Kuullessaan ongelmista he saattavat innostua ja kertoa poistavansa kyseisen haasteen koko maailmasta! He muistavat, että he voivat tehdä halutessaan aivan mitä tahansa.

Jossakin vaiheessa törmäämme tilanteeseen, jossa mielen alkavat vallata ajatukset, jossa muiden etu ja hyvinvointi alkaakin muodostua koko ajan tärkeämmäksi. Paras esimerkki tästä lienee vanhemmuus. Tällöin helposti ajatellaan, että nyt minun täytyy olla epäitsekäs ja tyytyä nykyisiin olosuhteisiini jotta voin antaa paljon muille. Pysyttäydyn varmassa vaikkakin ikävähkössä työssä, jätän oman kiinnostukseni kohteet ja oman mukavuuteni vähemmälle, olen tietoisesti vaatimaton jne. Erityisesti pienesti ja vaatimattomasti elämistä tunnutaan ihannoivan useissa uskonnollisissa piireissä.

Muiden edun ajatteleminen on tietenkin tärkeää ja omasta itsestä poisantaminen on hyväksi. Mutta tässä vaiheessa usein jää huomaamatta se, kuinka paljon tälläisella toiminnalla tuhlaamme omia kykyjämme ja mahdollisuuksiamme. Kun lapsina olemme olleet valmiita parantamaan koko maailman ongelmat, nyt tyydymme helposti vähään ja luovumme näistä hienoista tavoitteista. Teemme hyviä tekoja vain perhepiirissä tai hyvin pienelle joukolle läheisiämme. Jos elämme vaatimattomasti emmekä vastaanota hyviä asioita itsellemme, mistä ihmeestä voimme antaa niitä loputtomasti muille? Onko tällainen elämä sitten itsekästä vai ei?

Mietipä tilannetta joka on seuraus siitä kun päästät irti rajoitteista, olet oma todellinen itsesi ilman tarvetta esittää muuta roolia ja ryhdyt tekemään oikeasti haluamiasi asioita. Toteuttamalla itseäsi koko maailma rientää avuksesi lisäämään entisestäänkin voimiasi ja kasaa eteesi jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Kun pidät tekemisissäsi edelleen mukana ajatuksen yhteisestä hyvästä ja muiden edusta, sinulla onkin nyt valtavasti enemmän resursseja toteuttaa tehtävääsi. Voit palata jälleen lapsuuden ajan ajattelutapaan ja päättää tehdä merkittäviä muutoksia jotka näkyvät todella laajalla alueella ja pienen piirin sijasta ilahduttavat ja auttavat suuria ihmisjoukkoja.

Kun pääset tähän tilanteeseen ja katsot asioita taaksepäin, vaatimattomasti ja pienesti eläminen alkaakin väistämättä näyttää kovin itsekkäältä. Luulit tekeväsi asioita muille, mutta todellisuudessa valtava määrä henkilöitä jäi vaille jotakin tärkeää, mitä vain sinä olisit pystynyt heille antamaan. Vaikka ehkä perustelit itsellesi pienesti elämistä muiden edulla, todellisuudessa ehkä sinua saattoikin pitää aloillaan jokin pelko muutoksesta ja siirtymisestä eteenpäin. Jos jätät muiden auttamisen suuressa mittakaavassa väliin siksi ettet halua mennä päin omia pelkojasi, eikö se olekin jo kovin itsekästä?

Jokainen uusi askel oman itsensä löytämisen ja kehityksen polulla tuo sinulle paljon uusia voimia ja mahdollisuuksia toteuttaa omaa tehtävääsi entistäkin suuremmin. Jos vain jatkuvasti vastaanotat asioita, paisut kunnes jossakin vaiheessa halkeat. Ja toisaalta jos vain jatkuvasti annat muille, kuihdut vähitellen olemattomiin. Mutta mitä suuremmin elät ja mitä enemmän otat vastaan, luontevan tasapainon ylläpitämiseksi sitä enemmän voit myös antaa kaikkea hyvää hyödyttämään muita.

Usein voidaankin päätyä lopputulemaan, jossa toimit itsekkäästi jos et tee aktiivisesti muutoksia itseesi kyetäksesi auttamaan muita mahdollisimman suuresti. Uskonnollisissa piireissä tätä omien kykyjen ja oman todellisen oman itsensä peittämistä piiloon erilaisten kuorien alle kuullaan usein kutsuttavan itsekkyyden sijasta synniksi.

Herättääkö tämä mielessäsi uusia ajatuksia?

Uutiskommentti: Kiinnostaako Jeesuksen tuleminen?

Ajatellen-palvelussa ei yleensä esitetä päivittäisiin tapahtumiin liittyviä kirjoituksia, mutta tämän päiväisen (12.10.2012) PMMP-uutisen tapauksessa lyhyt kommentti lienee paikallaan. Alkumuistutuksena se, että arvostan suuresti kaikkia niin henkisiä kuin uskonnollisiakin organisaatioita ja kirjoituksen tarkoitus ei ole pahoittaa kenenkään mieltä.

Jos et ole vielä kuullut aiheesta, löydät reilusti lisätietoja ainakin Aamulehden ja Iltalehden verkkopalveluista. Lyhyesti kerrottuna PMMP-yhtye esitti Tampereen Areenassa järjestetyssä tilaisuudessa kappaleensa “Jeesus ei tule oletko valmis” vastoin Areenan toimitusjohtaja Harri Wiherkorven pyyntöä. Tämän jälkeen Wiherkorpi raivostui ja on antanut asiasta hyvin jyrkkiä mielipiteitä tiedotusvälineille ja herättänyt laajan keskustelun asian tiimoilta.

Wiherkorpi ei hyväksy “Jumalan epäkunnioittavaa kohtelua”. No hyvä niin, epäkunnioittavaa käytöstä ketään kohtaan ei tietenkään pidä hyväksyä. Tiedotusvälineissä julkaistujen lainausten perusteella itsekukin voi kuitenkin pohtia ylittääkö kyseisen henkilön omat kommentit epäkunnioituksen rajoja. Kuuntelin myös kyseisen kappaleen enkä löytänyt siitä edes mitään mainintoja Jumalasta.

Uutisesta seuranneissa kommenteissa hyökätään usein uskontoja vastaan. Tässä tapauksessahan kyse on kuitenkin yksittäisen henkilön mielipiteistä. Asemansa puolesta hän toki voi edustaa yritystään. Jotta keskustelu pysyy jollakin tasolla hallinnassa, yleistyksien kanssa täytyy olla varovainen.

Itselläni on ollut ilo olla Lontoossa todistamassa eri uskontokuntien yhteistoimintaa. Eri uskontojen ja henkisyyttä edistävien organisaatioiden johtohenkilöiden yhteiset tapaamiset ovat olleet lämminhenkisiä tilaisuuksia, joissa asioista keskustellaan avoimesti ja yhteisymmärryksessä. Kaikki tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä, että kaikki välittävät lopulta samaa viisautta, joka on aikojen saatossa jalostunut erilaisiin muotoihin ja eri ryhmät ovat alkaneet käyttää omia termejään. Tavoitteet tuntuvat uskonnoilla olevan yhteiset ja suurin yhteistä rintamaa hajoittava voima taitaakin tulla rivikannattajilta, jotka eivät ole vielä sisäistäneet ja ennenkaikkea kokeilleet vastaanottamiaan opetuksia riittävän syvällisesti.

Tämä on luonnollisesti aivan ymmärrettävää. Vanhat tekstit ovat hankalia tulkittavia. Mitä enemmän ikiaikaisia “pyhiä kirjoituksia” tutkitaan ja opiskellaan, sitä selvempää on niiden olevan koodikieltä ja ettei niitä voi lukea kirjaimellisesti. Eihän tänä päivänä ole mieltä lukea tarinoita siitä kuinka ihmiset ratsastivat aasilla tai jakoivat meriä vuosituhansia sitten. Tarinat ovat toki toisinaan kauniita, mutta niiden lukemisesta on vaikea saada mitään käytännön hyötyä. Sen sijaan opiskeltuna ja tulkittuna tekstit ovat nerokkaita, koska jokainen sukupolvi voi avata niitä aina askeleen verran pidemmälle kohti tekstin todellista merkitystä. Tänä päivänä eri ryhmittymät ovatkin hyvin eri tasoilla tässä opiskeluinnokkuudessa ja halussa ymmärtää asioita.

Kuten tässäkin palvelussa koko ajan toistetaan, mitään ei tule uskoa ilman omakohtaista kokemusta. Se koskee myös tätä kirjoitusta. Tarve kokemukseen myös tarkoittaa usein viivettä oppien ymmärtämisessä – ihmisten kun on niin vaikea luopua tiukoista kannoistaan ja kokeilla jotakin erilaista aivan uutta lähestymistapaa. Mielipiteet ovat kuitenkin huomattavasti vahvemmalla pohjalla kun asian molemmista laidoista on henkilökohtainen kokemus valmiiksi annetun “sanan” tai teorian sijasta.

Onneksi jokaisella on vapaus mielipiteisiinsä ja hankkia haluamiaan kokemuksia. Vapaus tulisi myös ymmärtää velvollisuutena ymmärtää  muita ilman tarvetta hyökätä heidän tekemisiään kohtaan. Muiden mielipiteitä ei tietenkään tarvitse hyväksyä, mutta niitä on syytä kunnioittaa. Jos koemme tietävämme jonkin asian muita paremmin, on käytännössä mahdotonta taivuttaa muut pakolla saman mielipiteen taakse. Sen sijaan herättämällä muissa avoin mieli ja halu uudesta kokemuksesta, jokaisen on mahdollisuus itse kokea kyseinen asia ja muodostaa siitä oma kokemuspohjainen mielipiteensä.

En tiedä puhutaanko joissakin kirjoituksissa Jeesuksen toisesta tulemisesta. Uskontokuntia on niin paljon, että todennäköisesti tuollainenkin jostakin löytyy. Jos unohdamme uskonnot ja luemme vanhoja koodattuja tekstejä “Messiaan paluusta”, on vallalla tulkinta, jossa tämä vertauskuva tarkoittaa aikakautta, jolloin ihmiskunta on saanut kaadettua keinotekoiset raja-aidat väliltään ja yhdistynyt jälleen. Messiaan aikana toteutamme rajatonta rakkautta, toisten huomiointia ja auttamista, ja olemme löytäneet omat tärkeät roolimme joilla edesautamme maailman muodostumista entistäkin paremmaksi.

Siinä Wiherkoski on oikeassa että “mitä Raamatussa kerrotaan lopun ajoista, se tapahtuu valtavana vyörynä silmiemme edessä”. Maailma suorastaan huutaa meitä hereille havaitsemaan, että jotakin muutosta aikaisempaan nähden on nyt tehtävä ja vanhoista asioista on päästettävä irti. Asioita ymmärtääkseen jokaikisen on mentävä syvälle ytimeen kovien pintojen läpi – ja valitettavan usein kovin kuori löytyy jokaisen omasta sydämestä.

Tiukat mielipiteet puolin tai toisin eivät ainakaan nopeuta Jeesuksen/Messiaan/täydellisen maailman/<täytä tähän itsekäyttämäsi termi> tulemista. Varmasti suurin osa meistä silti haluaa tämän aikakauden saapuvan mahdollisimman pian.

The Zohar

Tämä vapaa Ajatellen-palvelun tekemä käännös ja tiivistelmä on The Zohar -taskuversion esipuheesta (painettu 2009). Eri painosten välisissä johdannoissa on hienoisia eroja. Kirja sisältää esipuheen pitkässä muodossa englanniksi ja tiivistetysti espanjaksi, ranskaksi, hepreaksi, kiinaksi, japaniksi, persiaksi ja venäjäksi.

Suojaava ja mahdollistava voima

Kabbala on vanhin ja perusteellisin viisaus maailmassa. Se on väline valtavien erilaisten syvien voimien hyödyntämiseen. Se mahdollistaa muutokset elämässämme ja aikaansaa satumaisia positiivisia muutoksia koko maailmassamme.

Abraham, Mooses, Jeesus, Mohammed, Pythagoras, Plato, Isaac Newton ja monet muut suuret henkilöt ovat opiskelleet syvällisesti tätä viisautta, vaikka valtaosin se on pysynyt piilossa vuosisatojen ajan.

Lyhyesti sanottuna Kabbala paljastaa elämän henkiset ja luonnon fyysiset lait. Kuten painovoiman laki, myös henkiset lait vaikuttavat jokaiseen uskonnosta, rodusta tai sukupuolesta riippumatta. Ymmärtäessäsi nämä periaatteet, sinulla on valta kontrolloida elämääsi ja valita kohtalosi.

Lahja koko ihmiskunnalle

Abraham kirjoitti Kabbalan ensimmäisen kirjan, joka tunnetaan nimellä Book of Formation tai Book of Abraham. Tämän jälkeen Kabbala on kokenut kaksi suurta paljastusta. Ensimmäinen tapahtui Siinain vuorella noin 3400 vuotta sitten, kun viisaus paljastettiin Moosekselle. Toinen paljastus tapahtui 2000 vuotta sitten kabbalisti Rabbi Shimon bar Yochain kautta ja seurauksena syntyi Zohar – tämän viisauden tärkein teksti. Tämä miniversio on osa 22-osaista Zohar-kirjasarjaa.

Valon todellisuus

Zohar on paljon enemmän kuin kirja täynnä viisauksia. Muinaiset viisaat sanoivat Zoharin säteilevän henkistä energiaa heti kun sen tekstiin luodaan katsekontakti. Jo tämän kirjan hallussapitäminen ja avoin mieli aikaansaa paranemista ja turvallisuutta. Tämän kirjan läheisyydessä oleminen aikaansaa jatkuvia ihmeitä ja kaaos väistyy satunnaiseksi ilmiöksi.

Sivuilta loistava Valo sammuttaa kaikenlaisen pimeyden, kuten tyytymättömyyden, sodat, vihan, suvaitsemattomuuden, sairaudet ja itse kuolemankin. Valo suojelee, rauhoittaa ja virkistää. Kirjasta leviävä energia on rajoittamatonta rakkautta. Se on lähimmäisten huomioimista ja heidän tarpeiden asettamista oman edun edelle. Kuten sydän antaa energiaa kaikille kehon osille, tämä kirja antaa siunattua ja pyhää energiaa kaikille kansoille ja koko ihmiskunnalle, mukaanlukien niin juutalaiset, muslimit kuin kristitytkin.

Ei sidoksissa uskontoihin

Zoharin voima ei vaikuta fyysisellä, vaan sielun tasolla. Tämä on oleellista, koska ihmisiä toisistaan erottavien asioiden sijasta Zohar vaikuttaa kaikkia ihmisiä yhdistävällä tasolla. Henkisellä tasolla olemme kaikki yhtä. Voit hyödyntää Zoharia kuulutpa mihin tahansa uskonnolliseen tai hengelliseen yhteisöön – tai vaikka et kuuluisi mihinkään.

Elävä ja kestävä

Zoharin viisaus on elävä, kuolematon, korvaamaton ja ikuinen henkisen energian resurssi. Vaikka negatiiviset tahot ovat usein pyrkineet tukahduttamaan tai jopa tuhoamaan tämän viisauden, Zohar on voimissaan, ja yhtä tärkeä kuin hengittämämme ilma. Tämä kestävyys ja periksiantamattomuus on suora heijastuma Zoharin kyvystä parantaa ja suojella ihmisiä ja levittää rauhaa koko planeetalle. Voimat ovat olleet pitkään kätkeytyneenä Zoharin säkeisiin odottaen kunnes ihmiskunta on valmis viisauden vapauttamiseksi koko maailmaan.

Tämä aika on nyt.

Vaikutus kautta historian

Zohar on vaikuttanut suuresti sivistyksen lisääntymiseen ja tieteen kehittymiseen. Merkittävät henkilöt kautta historian ovat ammentaneet valtavan määrän tietoa Zoharista.

Kabbala ja Pythagoras

Pythagorasta pidetään yhtenä historian merkittävimmistä henkilöistä. Hän oli filosofi, maailman ensimmäinen todellinen matemaatikko ja hän kehitti kuuluisan Pythagoraan lauseen. Hän loisti myös tähtitieteen ja musiikin saroilla. Elämänkerran mukaan (Hermippus of Smyrna, noin 250 eaa) Pythagoras oli kaikista saavutuksistaan kiitollisuudenvelassa “juutalaiselle viisaudelle”.

Dr Seth Pancoast, joka oli yhdessä Thomas Edisonin kanssa samassa teosofisessa yhteisössä, kirjoitti: “Pythagoras oli yksi merkittävimmistä henkilöistä elinaikanaan; hän ei ollut ainoastaan äärimmäisen oppinut, mutta myös tärkeä kabbalisti.”

Kabbala ja Plato

Platon opetuksia pidetään yhtenä tärkeimmistä länsimaisessa kehityksessä. Plato opetti itsenäisestä ideoiden ulottuvuudesta ja erillisestä fyysisestä maailmasta. Vain ideat olivat täyttä totta. Oxforfilainen fyysikko Sir Roger Penrose kertoo kirjassaan Shadows of the Mind: “Platon mukaan matemaattiset konseptit ja totuudet muodostavat todellisen maailman, joka on ajaton ja ilman fyysistä sijaintia. Platon maailma on täydellinen ja se on erillään fyysisestä maailmasta.”

Sir Isaac Newton, historian suurimpia tiedemiehiä, uskoi Platon ammentaneen nämä merkittävät huomiot Zoharista ja Kabbalan viisauksista. Yli sata vuotta sitten Dr Seth Pancoast kirjoitti: “Plato oli myös todellinen älykäs kabbalisti.”

Kabbala ja Isaac Newton

Knorr von Rosenroth oli tunnustettu oppinut ja prinssi Christian Augustin neuvonantaja. Von Rosenroth käänsi osia Zoharista latinaksi ja niistä muodostui Kabbalah Denudata vuonna 1684. Allison Coudert kirjoitti von Rosenrothin uskoneen Kabbalan tarjoavan “ei vähempää kuin universumin toimintamallin. Hän oli vakuuttunut siitä, että Zohar antaa vastaukset kaikkiin hämmentävimpiinkin kysymyksiin.”

Kabbalah Denudata päätyi renessanssiajan merkittävimpien ajattelijoiden kirjastoihin, mukaanlukien Isaac Newton. Newtonin kopiota Zoharista säilytetään edelleen Trinity Collegessa Cambridgessä Iso-Britanniassa.

Kirjassaan The Religion of Isaac Newton, Frank Manuel kertoo “Jo Mooses tiesi tieteelliset totuudet – siitä Newton oli varma.” Dr Seth Pancoast kirjoitti: “Newtonin Kabbalan opiskelu johdatti hänet vetovoiman lain löytämiseen.” Professori Allison Coudert tiivistää kirjassaan The Impact of Kabbalah in the 17th Century, että on aika tunnustaa Kabbalan vaikutus nykyaikaisen tieteellisen maailman kehittymisessä.

Alkuperäinen viisaus

Newton kannattajineen uskoi, että niin tieteelliset kuin henkisetkin viisaudet oli paljastettu Moosekselle. He uskoivat myös, että jos tämä puhdas salattu viisaus paljastetaan uudelleen, se tuo koko maailmaan rauhan ja harmonian. Professori Coudert kirjoittaakin: “kabbalistisia kirjoituksia on pidetty tärkeimpinä yksittäisinä lähteinä tämän viisauden palauttamiseksi; ne edustavat lähintä ja puhtainta viisauden lähdettä.”

Suoja

Sotien aikana Zohar on tarjonnut erityistä suojaa. Toisen maailmansodan aikana Marokossa, Tunisiassa ja Bulgariassa oli juutalaisia, jotka arvostivat Zoharia. Marokossa oli useita alueita, joilla Zoharia opiskeltiin ympäri vuorokauden. Kun natsit määräsivät maassa olleet 200000 juutalaista karkoitettavaksi, kuningas Mohammed V kieltäytyi ja vastasi natseille: “Marokossa ei ole juutalaisia, on vain marokkolaisia”. Natsit jättivät maan rauhaan, vaikka Marokolla ei ollut armeijaa, eikä muitakaan edellytyksiä puolustaa itseään. Marokon kuningas Hassan II:n taloudellinen neuvonantaja Andre Azoulay ilmaisikin: “Marokossa ei ole ollut karkotuksia, natsismia, keskitysleirejä tai muitakaan julmuuksia. Sensijaan juutalaiset ja muslimit elivät yhdessä toisiaan kunnioittaen.”

Kabbalisti R. Eliezer Papo oli henkisyyden edelläkävijä Bulgariassa 1700-luvulla. Tutkielmassaan The Wonderful Advisor, hän kirjoitti, että kaikkien tulisi lukea Zoharia – vaikka he eivät ymmärtäisi siitä sanaakaan, koska se puhdistaa sielua ja herättää Valon suojelemaan. Dr Michael Bar-Zohar kirjoitti: “Toisen maailmansodan aikana yhtäkään juutalaista ei karkoitettu Bulgariasta natsien vallan aikana. Huomattavaa on myös se, että bulgariassa oli ainoa yhteisö joka kasvoi natsien toiminnasta huolimatta.”

Suoja tänä päivänä

  • Andrea Foreman oli matkalla toimistoonsa WTC:ssä New Yorkissa 11.9.2001. Matkalla hän muisti, ettei ollut vielä meditoinut Zoharin ääressä – ja sen hän on tottunut tekemään joka aamu. Hän palasi kotiinsa. Palatessaan toimistolle hän näki tornien romahtavan silmiensä edessä. “Opin, että vaikka rakennukset romahtavat ympärilläsi, olet silti suojassa säilyttäessäsi yhteyden Zohariin. Tiesin sen aina, mutta nyt olen sen myös kokenut omassa elämässäni.”
  • Vuonna 1997 losangelesilainen Raffi Feig sai rajun sydänkohtauksen. Tämän jälken hän meditoi päivittäin Zoharia osana paranemisprosessiaan. Sairaalan kontrollikäynnillä hänen lääkärinsä hämmästyi aluksi tuloksista. Niiden mukaan sydämessä ei ollut mitään vaurioita ja hän määräsikin heti uuden testauskierroksen. Uudet testit kuitenkin vain vahvistivat tuloksen, ettei sydämessä ollut näkyvissä mitään merkkejä vahingoista. Feig muistelee “Kukaan ei uskonut minua. Jouduin pyytämään kopion tuloksista voidakseni näyttää ne perheelleni ja ystävilleni jotka pitivät minua seonneena.”
  • Sisätautien ja sydänsairauksien erikoislääkäri Arthur Spokojny kohtasi ensiapuun tuodun potilaan newyorkilaisessa sairaalassa. Lääkäri näki, että valtava verihyytymä oli tukkinut potilaan oikeanpuoleisen sepelvaltimon ja tilanne oli toivoton. Lääkäri alkoi meditoimaan osuutta Zoharista ja pian tukkeutunut valtimo avautui. Sydämessä ei ollut mitään vaurioita eikä merkkejä sydänkohtauksesta. Muilla lääkäreillä ei ollut mitään selitystä tapahtuneeseen.
  • Arlene Spiegel oli lennolla New Yorkista Kaliforniaan 11.9.2001. Lentokone rullasi kiitoradalle ja alkoi kiihdyttämään nopeuttaan hänen alkaessaan meditoimaan Zoharia. Juuri ennen ilmaan nousua moottorit yllättäen pysähtyivät. Hetkeä myöhemmin lentokapteeni ilmoitti lennon palaavan portille WTC-tornien iskun takia. Seuraavana päivänä viranomaiset ottivat Arleneen yhteyttä ja kertoivat lentokoneesta löytyneen viisi teräasetta ja viisi matkustajaa oli FBI:n epäiltyjen listalla. “Tiedän ettei Zohar pelastanut vain omaa elämääni, vaan myös kaikkien koneessa olleiden elämät ja niiden jotka olisivat joutuneet iskun kohteeksi maassa.” Spiegel jatkaa: “Yhteys Zohariin on voimakas, jotakin mitä emme näe, emme voi aina koskettaa ja tuntea, mutta se on voima joka ylläpitää ympärillämme turvakilpeä.”

Todellisista ihmeistä on lukemattomia tarinoita kaikenlaisilta henkilöiltä, olkoonpa kyse paranemisesta, suojasta tai positiivisesta muutoksesta. Mutta kaikista tärkein ihme on sinun tarinasi.

Tämä Zohar-versio on tarkoitettu tuomaan sinulle turvallisuutta, suojaa, siunausta, rakkautta ja paljon Valoa. Aktivoidaksesi tämän voiman tarvitset vain rakastavan ja luottavan sydämen.

Lopuksi

Pimennetyssä tilassa yksikin kynttilä on merkittävä. Vaikka tilassa olisi kuinka paljon pimeyttä, mikään määrä ei voi estää kynttilää loistamasta ja valaisemasta. Tämä on perustavaalaatua oleva ilmiö. Kun ymmärrät tämän, ymmärrät myös Zoharin viisauden ja voiman.

Tätä versiota ei ole tarkoitettu myytäväksi ja Ajatellen-palvelu jakaa kopioita ilmaiseksi kiinnostuneille organisaatioille ja yksityishenkilöille aina kun niitä on varastossamme. Jotta saamme katettua toimituskulut, pyrimme ensisijaisesti lähettämään kirjat jonkin Ajatellen-kaupan ostoksen mukana (mainitse lisätietokentässä haluavasi vastaanottaa Zoharin). Toki voit myös pyytää pelkkää Zoharin toimitusta. Mikäli olet kiinnostunut Zoharin täysversiosta, autamme mielellämme myös sen hankinnassa – lähetä meille vapaamuotoinen viesti info@ajatellen.fi -osoitteella tai yhteydenottolomakkeen kautta. Pääsääntöisesti emme pidä täyskokoisia Zohareita kauppamme varastossa.