Käyttöehdot

Palvelun käyttöehdot

Kiitos että käytät Ajatellen-palvelua!

1. Yleistä

Ajatellen on Ajatellen Group Oy:n (Y-tunnus 2488849-7) tuottama ja omistama palvelu. Sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja aina käyttäessäsi ”Ajatellen-palvelua” tai ”palvelua”.

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Ajatellen pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei takaa palvelun tai sen osien toimintavarmuutta tai oikeellisuutta. Ajatellen voi vapaasti muokata palvelua ja sen tarjoaminen voidaan myös lopettaa osittain tai kokonaan.

2. Käyttöoikeudet

Näiden käyttöehtojen hyväksyminen antaa sinulle henkilökohtaisen rajoitetun käyttöoikeuden palveluun. Voit hyödyntää palvelua yksityiseen käyttöön tai ilman kaupallisia tavoitteita tapahtuvaan harrastustoimintaan. Tämä käyttöoikeus ei kuitenkaan salli materiaalien tai niiden osien muokkaamista ja julkista levittämistä, tekijänoikeustietojen poistamista tai materiaalien siirtoa kolmansien osapuolten saataville tai sisällön käyttämistä muissa palveluissa tai muiden palvelujen osana.

Palvelun kaikki käyttöoikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Ajatellen Group Oy:llä tai muilla sen hyväksymillä tuottajilla, jotka julkaisevat sisältöä palvelussa.

Hyväksyt, ettet käytä palvelua tavalla, joka on kulloinkin voimassaolevan lain, muun sääntelyn tai näiden käyttöehtojen vastaista. Mahdollisissa väärinkäytöksissä tai lain vastaisessa toiminnasa, käyttäjä on korvausvelvollinen palvelulle sekä mahdollisille muille asiaan liittyville tahoille.

3. Sähköpostipalvelu

Ajatellen-palvelu tarjoaa mahdollisuuden liittyä sähköpostijakelulistalle. Kun olet antanut sähköpostiosoitteesi ja vahvistanut haluavasi vastaanottaa viestintää, palvelu voi lähettää päivittäisiä viestejä, tiedotteita tai muita viestejä. Voit poistaa luvan sähköpostiviestintään koska tahansa sähköpostiviestissä olevan linkin kautta. Palvelu lähettää viestintää ainoastaan silloin, kun käyttäjän antama lupa on voimassa.

4. Henkilökohtaiset tiedot

Voit käyttää palvelua kertomatta kuka olet tai paljastamatta henkilökohtaisia tietojasi. Antaessasi sähköpostiosoitteesi tai muita tietojasi, annat samalla palvelulle luvan tallentaa tiedot. Tietoja voidaan tallentaa mm. ollessasi yhteydessä palveluun joko sähköisesti tai kirjeitse tai ostaessasi palvelun kautta tarjottavia tuotteita.

5. Maksutapahtumat

Kaikki palvelun käyttämät maksutapahtumat välitetään erillisten maksupalvelujen kautta. Maksukorttitietoja ei missään vaiheessa siirretä tai tallenneta Ajatellen-palveluun.

Maksutapahtumien yhteydessä käyttäjän on ilmaistava asuinmaansa, jotta palvelu voi varmentaa kaikkien osapuolten oikean verotuskohtelun ja täyttää viranomaisvaatimukset. Ajatellen voi kieltäytyä toimittamasta tiettyjä tuotteita tai palveluja Suomen ulkopuolelle.

6. Muut ehdot

Kaikki palvelun tarjoamat materiaalit tarjotaan sellaisina kuin ne ovat. Palvelun luonteesta johtuen Ajatellen ei voi antaa materiaaleille takuuta, vastata niiden sopivuudesta, oikeellisuudesta, toimivuudesta, täydellisyydestä tai luotettavuudesta. Käyttäjän tulee huomioida, että palvelu tai sen sisältämät materiaalit saattavat sisältää virheitä ja palvelu ei ole niistä millään tavoin vastuussa.

Palvelu tai sen edustamat tahot eivät missään tilanteessa ole vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet palvelun tarjoamien materiaalien noudattamisesta tai noudattamatta jättämisestä. Käyttäjä käyttää materiaaleja täysin omalla vastuullaan. Käyttäjän vastuulla on myös arvioida tuotteiden, palvelujen tai tarjotun materiaalin soveltuvuus kulloiseenkin käyttökohteeseen ja elämäntilanteeseen.

7. Linkit muihin palveluihin

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ulkoisiin verkkopalveluihin. Nämä linkit on tarkoitettu ainoastaan parantamaan käyttömukavuutta ja tarjoamaan lisätietoja. Palvelu ei ole mistään vastuussa ulkoisten palvelujen sisällöstä tai toimivuudesta.

8. Muut ehdot

Ajatellen-palvelun omistaa Ajatellen Group Oy ja yrityksen kotipaikka on Tampere. Palveluun sovelletaan Suomen lakeja.

Palvelu varaa itselleen oikeudet koska tahansa paljastaa mitä tahansa tarpeellisia tietoja täyttääkseen kulloinkin voimassaolevat laki- ja viranomaisvaatimukset.

Ajatellen Group Oy, ajatellen.fi -palvelun käyttöehdot 21.5.2018