Avainsana-arkisto: ego

Ei ikinä minulle

Jokaisella on tässä maailmassa hyvin tarkka ja tärkeä tehtävä. Jokaisella on suoritettavaan jotakin, jota kukaan muu ei pysty toteuttamaan. Luonnollisesti joillakin asiat ovat suurempia, joillakin mittaluokaltaan vaatimattomia, mutta silti kaikki ovat yhtä tärkeitä ja arvokkaita. Nämä yksilölliset lahjat ja taidot tarvitaan hyötykäyttöön ennenkuin yhteinen maailmamme pystyy kehittymään uusille tasoille.

Tänä päivänä on helppoa kuulla yhä enemmän kertomuksia ja esimerkkejä henkilöistä, jotka ovat tehneet omassa elämässään valtavan muutoksen ja siirtyneet tekemään jotakin aivan uudenlaista työtä tai noudattamaan täysin erilaista elämäntapaa. Näitä henkilöitä yhdistää yleensä se, että he kertovat olevansa muutoksen jälkeen äärimmäisen onnellisia ja kokevat pystyvänsä todella auttamaan läheisiään, yhteisöään ja koko maailmaa. Yleinen kommentti on myös se, etteivät he vielä muutamia vuosia sitten olisi “ikinä voineet edes kuvitella tekevänsä mitään tällaista!”

Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta lähes kaikkien todelliset lahjat ovat piilossa ja ne täytyy erikseen löytää ja valjastaa hyötykäyttöön. Tai vaihtoehtoisesti jotkut kyllä tunnistavat lahjakkuutensa, mutta eivät pysty keksimään mihin taitoa on tarkoitettu sovellettavaksi.

Egon tehtävänä on estää näiden todellisten kykyjen hyödyntäminen ja saada jokainen elämään mahdollisimman pienesti ja vaatimattomasti. Siksi ego pommittaa jatkuvasti mieleemme monenlaisia epäilyjä ja se yrittää kaikin keinoin sabotoida kehityksen. Vaikka kuinka innostuisit jostakin uudesta, saat väistämättä hetken kuluttua mieleesi ajatuksia siitä, onkohan tämä nyt hyvä idea, kannattaako siihen ryhtyä, mitä muutkin nyt sanovat, osaaankohan tarpeeksi, olenkohan liian nuori tai vanha, onhan nykyinenkin tilanne kaikesta huolimatta ihan ookoo…

Ego käyttää aina voimansa optimaalisesti. Sillä on kyky nähdä mikä sinun elämäsi todellinen tarkoitus on ja siksi se keskittääkin kaikki voimansa estämään kehityksen juuri oikeilla alueilla. Muilla alueilla voit touhuta rauhassa ilman häirintää. Siksi kannattaakin kiinnittää huomiota siihen, millaisissa asioissa vastus on suurta.

Mitäpä luulet, millainen asia voisi viedä maailman kehitystä eteenpäin, mutta mitä et ikinä voisi kuvitella itse tekeväsi? Entä miltä tuntuisi ajatus siitä, että jospa se kaikesta vastuksesta huolimatta sittenkin olisi juuri sinulle kuuluva ja oikea tehtävä?

Reagoitko?

Tarkoituksemme tässä elämässä on kasvaa, muuttua ja oppia koko ajan uutta. Tämän vuoksi meille myös tarjotaan jatkuvasti tarkoitukseen sopivia tilaisuuksia.

Koska sattumia tai onnea ei ole, eteemme ilmestyvät tilanteet ovat aina tavalla tai toisella itsemme aiheuttamia. Syyn ja seurauksen löytäminen on toisinaan hyvinkin haasteellista ja joskus jopa mahdotontakin. Mutta kun ymmärrämme että tilanne on edessämme vain ja ainoastaan omaksi parhaaksemme ja voimme vaikuttaa tapahtumien kulkuun, alkuperäisellä syyllä ei aina olekaan merkitystä.

Olet varmasti huomannut, että jotkut henkilöt tuntuvat kamppailevan lähes koko ikänsä samojen haasteiden parissa ja toiset taas porskuttavat vaikka he kohtaisivat näennäisesti kuinka suuria haasteita tai jopa suoranaisia katastrofeja. Tästä onkin helppo tunnistaa tapa, miten eri henkilöt suhtautuvat tapahtumiin.

Jos olet eläkeiässä samanlainen kuin olit lapsena etkä ole muuttanut lainkaan käyttäytymistäsi ja itseäsi, et ole hyödyntänyt edessäsi olleita tilaisuuksia muuttumiseen. Mietipä millaisia elämäsi haasteet olivat silloin kun olit lapsi, teini-ikäinen tai vaikkapa kymmenen vuotta sitten – ja ovatko ne vielä tänäänkin samoja.

Jokainen kohtaamamme tilanne on mahdollisesta näennäisestä negatiivisuudestaan huolimatta vain parhaaksemme. Oleellista on ymmärtää, että tilanteet todellakin ovat auttamassa meitä kasvussamme eikä mikään tilanne ole sellainen ettemme voisi sitä hallita. Haasteet ovat aina tarkasti mitoitettuja kulloiseenkin tilanteeseemme. Henkilöt, jotka ovat jo edenneet elämässään, saavat luonnollisesti suurempia ja heidän nykytilanteeseensa parhaiten sopivia haasteita. Yleensä he myös ovat jo oppineet ymmärtämään haasteiden merkityksen eivätkä he pelkää liikkua niitä kohti ja toimia eri tavoin kuin aikaisemmin.

Toisinaan pelkkä arkinen pikkuinen kiusa ei enää riitä ja joillekin henkilöille tuodaan todella suurelta vaikuttavia iskuja. He saattavat menettää perheensä, koko omaisuutensa tai sairastua erittäin vakavasti. Myös nämä tilanteet ovat äärimmilleen vietyjä keinoja herättää omaa haluamme muuttua. Kun kaikki vanha on mennyttä, tuolloin on viimeistään hyvää aikaa pohtia elämän lakeja ja mitä elämältä oikeasti haluamme. Kuinka usein saammekaan todistaa vakavasta sairaudesta parantuneen henkilön olevan kuin täysin eri ihminen. Valitettavan usein näissä tilanteissa henkilöitä kuitenkin tuetaan epäkäytännöllisillä tavoin. Useille tarjotaan mitä moninaisimpia lääkityksiä ja henkistä tukea hyväksyä uusi tilanne ja pyrkiä elämään uuden tilanteen mukaisesti – ja näin toimimalla estetään tehokkaasti tilanteen oikea käsittely ja omat askeleet uuden entistäkin loistokkaamman elämän rakentamiseen.

Tämä kaikki on johdantoa universaaliin lakiin reagoinnista ja proaktiivisuudesta ja muutoksen tärkeydestä. Jokaisella meistä on vapaa tahto joka sallii meidän päättää, kuinka suhtaudumme eteemme ilmestyviin tapahtumiin. Kun vastaat tilanteeseen ensimmäisenä mieleentulevalla teolla tai sanoilla, reagoit tilanteeseen. Tämä on usein hyvin vahvassa ristiriidassa sen kanssa mitä tiedät oikeaksi, mutta siitä huolimatta päätät tehdä asian. Tilanteisiin reagoimalla voit saada hetkellisen hyvän olon ja paljon energiaa, mutta hyvin usein tilanne kaduttaa jälkikäteen.

Jos joku tulee ärsyttämään sinua tai haastamaan kanssasi riitaa ja vastaat ärsykkeeseenn samalla mitalla, tilanne ei voi kehittyä kovin helposti positiiviseksi. Sen sijaan jälkikäteen joudut pohtimaan kuka ottaa ensiksi yhteyttä ja pyytää anteeksi ja mitä muita askeleita tilanteen korjaamiseksi saatetaankaan tarvita. Samoin jos olet päättänyt laihduttaa ja paheesi ovat runsaat jälkiruuat, voit olla varma että universumi järjestää näitä epäterveellisiä jälkiruokia jatkuvasti eteesi jotta sinulla on mahdollisuus tehdä jotakin uudella tavalla – eli kieltäytyä niistä.

Haasteet ovat aina egon luomia illuusioita ja testejä. Näillä haasteilla ego pyrkii pitämään sinua otteessaan ja estämään kasvusi ja kaiken positiivisen muutoksen. Aina kun reagoit ja lähdet egon peliin mukaan, tiedät jo hävinneesi pelin. Ilmaiset, ettei päätöksesi jostakin uudesta ja paremmasta tavasta tai asiasta ollutkaan sinulle tärkeää. Häviäminen pelissä ei suinkaan ole vakavaa, sillä tilanteet toistuvat niin kauan kunnes valitset erilaisen lähestymistavan. Tilanne itsessään ei siis ole hyvä eikä huono – ainoastaan sinun oma suhtautumisesi siihen antaa tilanteelle merkityksen.

Miten peli sitten voitetaan? Ensiksikin täytyy muistaa, että tilanteessa on aina jotakin hyvää naamioituneena haasteen muotoon. Toisekseen universumi pitää meistä aina huolta ja antaa meille kaiken haluamamme kun toteutamme omaa todellista itseämme. Peli voitetaankin siksi pidättäytymällä ensimmäisenä mieleen tulleesta ajatuksesta ja teosta. Tämä mahdollistaa sen, että voitkin seurata tilannetta hieman pidemmälle ja ymmärtää sitä enemmän. Jos joku purkaa huonoa oloaan, älä lähde mukaan hänen juttuunsa vahvistamaan huonoa oloa, vaan pidä pieni tauko ja muistuta itsellesi, että vain oma vastineesi antaa tilanteelle merkityksen. Tauon aikana pohdi vastaustasi ja kysy itseltäsi, miten tilannetta voidaan oikeasti parantaa. Samoin jos kuulet oikein mehukkaan juorun, ennen sen levittämistä eteenpäin pohdipa mitä tunnet oikeaksi ja millä toimilla luot hyvää ympärillesi vahingoittamatta ketään.

Kuulet aina mielessäsi kahdenlaisia viestejä. Ensimmäisenä saapuvat vahvat ja luontevalta tuntuvat viestit ovat egoltasi. Ne viestit pyrkivät vain hetkelliseen hyvään oloon ja kannustavat sinua olemaan syy uusiin tilanteisiin, joiden negatiiviset seuraukset ilmenevät myöhemmin. Mutta jos voit vastustaa tätä viestiä, huomaat pian kuulevasi myös muita ajatuksia. Nämä seuraavat ideat ja viestit tulevat todelliselta itseltäsi joka ymmärtää mistä tilanteessa oikeasti on kyse. Saatat saada mieleesi asioita, jotka eivät tunnu millään tavalla järkeviltä tilanteeseen, mutta ne ovat juuri niitä asioita joita sinun oletetaan tekevän tai sanovan. Todellinen suuri itsesi tietää, mitä toinen henkilö tarvitsee kuulla, vaikka hän naamioisikin tilanteen hyvin tehokkaasti päinvastaiseksi.

Kun jätät ensimmäisen reagoinnin tekemättä ja sen sijaan odotat kunnes ymmärrät oikean totuuden, käyttäydyt reaktiivisuuden sijasta proaktiivisesti. Tällöin katsot tilannetta hieman kauempaa ja oman etusi sijasta luot positiivisuutta kaikille tilanteen osapuolille. Proaktiivisuus tarkoittaa myös sitä, että sama tilanne ei välttämättä toistu enää lainkaan tai toistuu huomattavan paljon aikaisempaa harvemmin. Jatkuvilla proaktiivisilla vastineilla tilanne lopulta katoaa koska nouset elämässäsi uudelle tasolle. Uudella tasolla kohtaat uusia erilaisia haasteita. Jokaisella on niin paljon muutettavia asioita itsessään, etteivät haasteet voi ikinä loppua. Niihin kaikkiin pätee kuitenkin aina sama sääntö – reagoimalla tilanteet toistuvat kun taas proaktiivisuudella kasvat itse sekä luot koko maailmaan hyvää ja autat myös muita. Näitä valintoja varten meillä on vapaa tahto ja harjoittelutilanteita riittää päivittäin enemmän kuin kylliksi.

Viisaiden vastaukset

Artikkelissa kuudennesta aistista kerroin esimerkistä, jossa tuntemattomilta henkilöiltä pyydettiin vastausta omaan kysymykseen. Kysymystä ei esitetty ääneen, vaan se kysyttiin ainoastaan omassa mielessä. Toinen henkilö pystyi silti vastaamaan hienosti esitettyihin kysymyksiin kertomalla mitä ajatuksia hänen mieleensä tuli.

Olemme kaikki todellakin hyvin tiukasti sidoksissa toisiimme ja lopulta kaikki mitä on olemassa, on yhtä. Viidellä fyysisellä aistilla emme voi tätä todeta ja usein uskommekin illuusioon siitä, että olisimme hyvinkin toisistamme erillisiä yksilöitä.

Kaikista tehokkainta kommunikointi onkin ajatusten tasolla. Ne eivät tunne etäisyyksiä tai muitakaan rajoitteita. Voit viestiä maapallon toisella puolella olevan henkilön kanssa – tai vaikkapa jo tästä fyysisestä maailmasta eteenpäin siirtyneen henkilön kanssa. Olemme kaikki yhtä ja näkemämme etäisyydet ja aika ovat todellakin vain illuusiota. Olet varmasti huomannut, että voit ennakoida tulevia puhelinsoittoja tai tilanteita, vaikka toinen henkilö tai tapahtumapaikka olisi tuhansien kilometrien päässä.

Mitä ajatustasoltaan kehittyneempien henkilöiden kanssa kommunikoimme, huomaammekin usein että viestinnästä suurin osa tapahtuu ajatustasolla. Tämä onkin hyvä kehityksen mittari. Jos olet ollut kuuntelemassa viisaiden henkilöiden esityksiä tai sinulla on ehka ollut jopa tilaisuus keskustella heidän kanssaan, olet voinut huomatakin ilmiön. Henkilö saattaa vain kuunnella ja hymyillä tai puhua täysin epäoleellisista asioista – ja pian huomaat tietäväsi vastauksen kysymykseesi. Toisinaan jo se, että olet samassa huoneessa tällaisen henkilön kanssa riittää.

Itse osallistun viikottain todella korkealla tasolla olevan henkilön luennoille ja ne ovat usein hämmentäviä kokemuksia. Kyseinen henkilö näkee todella selkeästi kuulijoistaan, mitä kukakin tarvitsee ja hän osaa arvioida kuinka tämä tarpeellinen tieto on syytä milloinkin välittää. Hyvin usein luennon aikana hän saattaakin pitää muutaman sekunnin tauon ja ottaa katsekontaktin johonkin osallistujaan. Tauon jälkeen hän jatkaa esitystä niin kuin mitään erityistä ei olisi tapahtunut. Mutta vaikka esityksen aihe olisi mikä tahansa, kykenee hän näiden lyhyiden kontaktien aikana tuntemaan mitä itsekukin tarvitsee – ja lisäksi myös vastaamaan ajatusten avulla. Lisäksi toisinaan hän mukauttaa esitystään näiden aistimusten perusteella. Itse olen saanut luentojen aikana useita kertoja selkeän vastauksen pohtimaani asiaan, joka ei ole millään tavalla liittynyt esityksen aiheeseen.

Jos käyt viisaiden kanssa kahdenkeskisiä keskusteluja, niissä usein toistuu sama kaava. Kun esität kysymyksiä, he välttelevät vastauksia. He puhuvat vähän asian vierestä tai eivät välttämättä vastaa lainkaan. Mutta miksi he tekevät näin? Todennäköisestihän he kuitenkin tietävät täsmälleen oikean vastauksen välittömästi, mutta silti he saattavat vain todeta ”en tiedä, täytyy pohtia”. Ja kuitenkin tapaamisen jälkeen tiedät vastaukset ongelmiisi.

Ensinnäkin he tietävät kuinka epäluotettavaa viestintä fyysisten aistien kautta on. Ymmärrämme asiat helposti väärin vaikka asettelisimme sanamme kuinka huolellisesti. Toisekseen viisas henkilö ei halua ottaa kunniaa auttamisestaan. Jos hän suoraan kertoisi tarkat ohjeet mitä kysyjän on tehtävä, on vaara, että vastaus on vastaajan egoa vahvistava. Kun henkilö vastustaa haluaan kertoa heti tarkan vastauksen, ei hän anna egolleen tilaisuutta ottaa vastauksesta kunniaa. Kun vastaajan oma etu ei ole enää häiritsemässä, voi hän entistä paremmin aistia mitä vastapuoli oikeasti tarvitsee. Vastaus voi välittyä kysyjälle sanattomasti mitä moninaisimpina ideoina, inspiraatioina tai mielikuvina.

Pääsin todistamaan erilaisia vastaustapoja jokin aika sitten kun pyysin uuteen hankkeeseeni kommentteja muutamalta erittäin paljon arvostamaltani henkilöltä. Vaikka kaikki henkilöt noudattavatkin paljon näissäkin artikkeleissa esitettyjä universaaleja lakeja, ovat he silti kuitenkin hyvin erilaisia käytänön toimissaan. Halusin osoittaa kuinka paljon arvostan henkilöitä ja tämän vuoksi lähetin perinteisen kirjeen. Tokikaan en odottanut heiltä paluukirjettä ja siksi mainitsin sähköpostiosoitteeni mahdollista vastausta varten.

Ensimmäisenä sähköpostitse tuli vastaus kaikista maanläheisimmältä henkilöltä. Hän oli kirjoittanut pitkän viestin ja listasi siinä paljon asioita joita minun olisi syytä harkita tai ottaa huomioon. Jostakin syystä listatut asiat eivät kuitenkaan erityisesti minua innostaneet.

Ehkä parin viikon kuluttua sain sähköpostivastauksen toiselta henkilöltä, joka soveltaa elämäänsä huomattavan paljon enemmän universaaleja lakeja. Hän kirjoitti arvostavansa ideaa ja pyysi pitämään hänet ajantasalla siitä miten hanke etenee. Hän ei ehdottanut mitään käytännön toimenpiteitä.  Kuitenkin tämä selkeä tuki auttoi miettimään asiaa eteenpäin.

Tämän jälkeen aikaa kului ja lopulta neljän kuukauden kuluttua posti toi Los Angelesissa leimatun kirjeen. Tämä oli vastauskirje todelliselta gurulta. Käsinkirjoitetussa kirjeessään hän kiitti viestistä ja kirjoitti vain ”katson asiaa”. Muuta yhteydenottoa häneltä ei tämän lisäksi tullut. Tämä gurun vastaus oli kuitenkin aivan omaa luokkaansa. Hän vastasi perinteisellä kirjeellä, maksoi postikuluja ja odotti asian kanssa monta kuukautta. Entä miksei hän vastannut heti? Olen varma että ajatustasolla hän vastasikin, mutta jos hän olisi heti ilmoittanut vastanneensa, hänelle olisi saattanut muodostua ego-ongelma. Kun hän odotti monta kuukautta eikä kirjeessäkään paljastanut mitä hän lopulta oli tehnyt, hänen egonsa ei voinut ottaa kunniaa tapahtumasta.

Erilaisista lähestymistavoista huolimatta jokainen vastaajista varmasti teki parhaansa auttaakseen. Mutta on avartavaa pohtia, kuka näistä henkilöistä lopulta panosti vastaukseen ja auttoi eniten.

Vetovoiman laki 1 – pyydä

Universumi haluaa ilomielin antaa meille kaiken mitä ikinä keksimme haluta ja sen vuoksi tekee kaikkensa meitä auttaakseen. Ensimmäinen vaihe vetovoiman lain toiminnassa on kertoa, mitä oikeasti haluat.

Pyyntöjen on oltava selkeitä. Jos yhtenä päivänä haluamme yhtä ja seuraavana toista, teemme anteliaisuuden toteuttamisen universumille hyvin hankalaksi. Jatkuvasti muuttuvat tavoitteet kumoavat helposti toisensa ja lopulta usein koemme, ettei mikään muutu mihinkään suuntaan. Vetovoiman laki haluaa antaa Sinulle kaiken pyytämäsi, mutta halujesi ja tavoitteidesi on oltava selkeitä ja Sinun on todella uskottava pyyntöihisi.

Tavoitteen suuruudella ei ole merkitystä. Vetovoiman laki on suurin mitä universumissa on ja kaiken muun on oltava sitä pienempää. Jos ajattelet, että jokin pyyntösi on liian suuri, se on vain ja ainoastaan omaa rajoittunutta ajatteluasi. Universumille mikään ei voi olla liian suurta. Jos epäilet universumin kykyä toimittaa Sinulle pyytämiäsi asioita, tällöin estät tehokkaasti pyyntöjesi toteutumisen.

Mitä haluat

Pohdi aina vain ja ainoastaan sitä mitä haluat. Älä koskaan fokusoidu siihen mitä et halua. Vetovoima ei ymmärrä kieltosanoja. Voitkin ajatella, että vetovoima vastaa asioista muodostuviin mielikuviin.

Jos ajattelet ”ettet halua lisää laskuja” ja luot mielikuvan itsestäsi tuskailemassa kasvavan laskupinon ääressä, vetovoima yksinkertaisesti korostaa tätä tunnetta tuomalla Sinulle lisää laskuja pinottavaksi. Tässä tapauksessa joudut siis luomaan tavoitteen, joka on käänteinen. Voit esimerkisi ajatella ”kaikki laskuni on maksettu” ja nähdä itsesi tyytyväisenä työpöytäsi ääressä tulevien laskujen lokero tyhjänä.
Usein olemme tottuneet ajattelemaan asioita käänteisesti. Nyt onkin siis aika oppia ajattelemaan kaikesta vain ja ainoastaan niin kuin todellakin haluat asian olevan.

En halua olla myöhässä. -> Olen ajoissa.
En halua unohtaa tapaamista. -> Muistan tapaamisen.

Alitajunta ja sitä kautta myös vetovoima toimivat myös hyvin kirjaimellisesti. Älä siis käytä tavoitteissasi kielikuvia tai muita ilmaisuja joita et oikeasti tarkoita. Älä kerro olevasi luodinkestävä tai että Sinulla on rautainen kunto. Et varmasti halua rautaa kehoosi tai luoteja testaamaan kestävyyttäsi!

Liian usein päivittäisissä keskusteluissamme tuomme esiin ongelmiamme ja haasteitamme ja pyydämme niihin muilta vahvistusta ja lisäenergiaa. Mitäpä jos tästä eteenpäin ottaisit myös tämän huomioon. Meillä kaikilla on aina jotakin haasteita, mutta jos niiden paisuttamisen sijasta alammekin keskustelemaan siitä mikä meillä on hyvin ja mitä upeita asioita odotamme tapahtuvan, voit vain hämmästyä miten universumi palkitsee Sinut tästä valtavasta energiasiirtymästä!

Et tarvitse rahaa

Mitä paremmin ja täsmällisemmin pystymme määrittelemään haluamamme asiat, sitä helpompi niiden on toteutua. Listaa siis lopulliset asiat, jotka haluat omistaa, kokea tai saavuttaa. Älä pyydä ensisijaisesti rahaa, vaan asioita, joita haluat rahalla hankkia tai mahdollistaa. Jos rahaa tarvitaan, se kyllä järjestyy tavalla tai toisella.

Jos olet esimerkiksi tähän asti halunnut rahaa ostaaksesi uuden auton tai varataksesi lomamatkan, keskity tästä edes autoon ja lomamatkaan rahan sijasta. Et välttämättä tarvitse rahaa lainkaan tavoitteidesi toteutumiseen. Voit voittaa auton tai loman jossakin kilpailussa johon et edes muistanut osallistuneesi – ehkä joku perheenjäsenistäsi tai ystävistäsi on jättänyt osallistumisilmoituksen puolestasi. Ehkä joku tuttavasi jättää lomamatkansa käyttämättä ja pyytää Sinua menemään hänen sijastaan. Ehkä työpaikkasi tarjoaa Sinulle autoedun. Universumi ei tarvitse rahaa toteuttaakseen pyytämäsi asiat.

Selkeät tavoitteet

Keskity määrittelemään mahdollisimman tarkasti haluamasi tavoitteen yksityiskohdat. Minkä merkkinen autosi on, minkä värinen, mitä vuosimallia, millaisilla varusteilla, miltä autolla ajaminen tuntuu, millaisiin matkoihin autoasi käytät jne. Sen sijaan älä pohdi keinoja miten lopulta saat auton itsellesi, se selviää aikanaan.

Haluamme viettää tasapainoista ja antoisaa elämää. Tämän vuoksi ajattele suuresti ja pohdi mitä todella haluaisit olla, tehdä ja millaista ihanteellinen elämäsi on. Joku saattaa ajatella, että paras mahdollinen tavoite on muuttaa Thaimaaseen ja maata loppuelämä palmun alla virvokkeita nauttien. Mutta onkohan tämä oikeasti hyvä tavoite?

Olemme kaikki tulleet tähän elämään kokemaan ja saavuttamaan asioita. Meissä jokaisessa on syvällä halu parantaa maailmaa ja auttaa muita. Aina tämä ei tule ensimmäisenä mieleemme, koska egomme pyrkii pitämään meidät ”vain minulle” –mielentilassa. On aivan luonnollista, että aluksi haluamme ainoastaan itsellemme fyysisiä asioita, joilla koemme elämänlaatumme paranevan. Ja näitä parannuksia toki tarvitsemmekin, niissä ei ole mitään vikaa.

Lopullisena päämääränä kaikessa tulee kuitenkin pitää sitä, miten voin omilla tekemisilläni auttaa muita saavuttamaan heidän tavoitteensa. Kun pystyt siirtymään tietoisuudessasi tasolle, jossa voit antaa muille, sisältää se alitajunnallesi hyvin vahvan viestin siitä, että Sinulla on näitä asioita enemmän kuin tarpeeksi. Entä mitä tällöin tekee vetovoiman laki? Aivan oikein, vetovoima vahvistaa tilannetta, jossa Sinulla on enemmän kuin tarpeeksi tuomalla näitä samoja asioita lisää ja lisää todellisuuteesi.

Kun huomaamme ajatusmallimme muuttuvan ja saamme siitä todisteita, seuraava luonteva askel on pyytää aina vain enemmän. Ja näin homman tulee toimiakin –meidän kaikkien on elettävä mahdollisimman suuresti ja täysillä!

Tasapainoiseen elämään kuuluu fyysisten asioiden lisäksi myös paljon muuta. Ei ole järkevää että omistat menestyvän yrityksen, jonka pyörittäminen vie kaiken aikasi, etkä ehdi olla perheesi kanssa. Tai jokin osa-alue kuluttaa niin paljon aikaasi ja resurssejasi, ettet pysty pitämään huolta terveydestäsi tai lomailemaan. Pohdi siis tavoitteesi siten, että niistä muodostuu tasapainoinen kokonaisuus, jossa jokainen osa-alue on huomioitu.

Tavoitteet vain itselle

Muista tehdä tavoitteet ainoastaan omasta puolestasi. Älä koskaan yritä pohtia, mikä olisi hyvää kumppanillesi tai ystävillesi, ja tehdä tavoitteita heille. Et koskaan voi tietää mitä he oikeasti haluavat etkä varsinkaan voi syöttää uusia ajatuksia heidän alitajuntaansa heidän oman tietoisen mielen ohi.

Koska et voi kahlita muita, älä kohdista tavoitteitasi tiettyihin henkilöihin tai yrityksiin. Vaikka olet jo ehkä katsellut jotakuta työpaikkasi henkilöä sillä silmällä ja haluaisit tutustua häneen paremmin, älä sido parisuhdetavoitettasi tähän tiettyyn henkilöön. Muista, että näemme ja koemme fyysisillä aisteillamme henkilöstä vain todellisen murto-osan hänen todellisuudestaan.

Pidä vaihtoehdot avoimina

Määrittele siksi kaikki haluamasi ihmissuhteet ainoastaan ominaisuuksina – millainen ihannehenkilösi on luonteeltaan, elintavoiltaan ja suhteessa siihen ja siihen. Kun olet määritellyt sen mitä oikeasti haluat, vetovoiman laki huolehtii lopusta. Tuloksena työtoverisi saattaa suorastaan rynnätä syliisi, alkaa vältellä Sinua keinolla millä hyvänsä tai jatkatte hyvinä työkavereina tietäen ettei mitään suurempaa tule tapahtumaan – ellet sitten myöhemmin vaihda tavoitteitasi. Joka tapauksessa lopputuloksesta tulee nopeasti hyvin selvä ja voit välttää myöhemmät pettymykset.

Jos tavoitteesi on menestyä työssä, älä määrittele rajoitteita sille, mikä yritys saa tuoda Sinulle menestyksesi. Kun jätät paljon avoimia vaihtoehtoja, vetovoiman lain on helpompaa tuoda eteesi parhaiten Sinulle sopivat tilanteet.

Vinkkejä tavoitteiden määrittelyyn löydät artikkeleista:
Tavoitteet ja miksi niitä on syytä olla

Tavoitteiden asettaminen

Vetovoiman laki

Vetovoiman laki on voimakkain universumissamme vaikuttava laki. Voimme hyödyntää lakia tietoisesti ja saada aikaan mitä upeampia asioita. Tietoinen hyödyntäminen vaatii lain toiminnan ymmärtämistä. Koska kyseessä on laki, se toki toimii aina vaikka emme edes olisi koskaan kuulleetkaan sen olemassaolosta. Mutta jos emme ymmärrä perusteita, vetovoiman elämäämme järjestämät tapahtumat tuntuvat usein täysin kaoottisilta ja epämääräisiltä.

Universumilla on kyky ja halu antaa meille kaikki mitä ikinä haluamme. Meidän tulee kuitenkin ensin kertoa, mitä haluamme saada. Vetovoima on annettu käyttöömme jotta todellakin hyödyntäisimme sitä.

Olet varmasti kuullut lukemattomia kertoja sanonnat ”Pyytäkää niin teille annetaan” ja ”Kolkuttavalle avataan”. Ja nämä totuudet pitävät myös paikkansa. Koska meillä jokaisella on vapaa tahto, tulee meidän itse päättää mitä haluamme. Päätöksen jälkeen asiaa on myös selkeästi pyydettävä.

Universumi ei halua arvailla puolestamme mitä haluamme, vaan vastuu päätöksistä on meillä itsellämme. Meillä on myös oltava halu saada pyytämämme asiat sekä ansaita ne suorittamalla eteemme tulevat haasteet. Toki jokainen ajatuksemme on jo itsessään pieni pyyntö, mutta ajatuksia tulee ja menee niin hurjia määriä, että usein ne ehtivät kumota toisensa ennenkuin mitään ehtii vielä tapahtumaan. Tämän vuoksi pyyntöjen on oltava selkeitä ja päättäväisiä.

Vapaa tahto sallii meidän täysin päättää, mitä milloinkin haluamme kokea, omistaa tai saavuttaa. Lisäksi voimme päättää, haluammeko tehdä asiat itse vai otammeko vastaan universumin apua.

Hyvin usein valintamme on tehdä asiat itse. Katselemme maailmaa rajoittuneiden aistiemme kautta ja yritämme järkeillä tarvittavat toimenpiteet. Egomme tavoite on koko ajan estää etenemisemme ja pitää meidät mahdollisimman tiukasti mukavuusalueellamme. Siksi se kuiskutteleekin koko ajan korvaamme tyyliin ”minä kyllä voin tehdä tämän ihan itse”, ”haluan pitää langat tiukasti käsissä”, ”kukaan muu ei tätä pysty tekemään” tai ”tämä vaatii paljon työtä ja on tärkeämpää kuin ystäväni, perheeni tai harrastukseni”.

Tämä lähestymistapa on usein hyvin vaivalloinen ja hidas. Matkalla kohti lopputulosta törmäämme mitä ihmeellisimpiin haasteisiin ja eteneminen vaatii todellista tahdonlujuutta. Pystymme aistimaan ympäröivästä maailmastamme vain todella pienen murto-osan ja siksi teemme myös päätöksemme ja suunnitelmamme hyvin rajallisen tiedon perusteella. Saatamme myös itsepintaisesti edetä kohti tavoitteita, jotka eivät ole myöhemmän elämämme kannalta hyödyllisiä tai saattavat jopa suorastaan rajoittaa jonkin todellisen tärkeämmän tavoitteemme toteutumista. Vaikka tavoitteemme toteutuisikin, usein huomaamme, että olemme maksaneet siitä kalliin hinnan uhraamalla tai laiminlyömällä muita meille tärkeitä asioita.

Toinen vaihtoehto on pyytää ja reilusti ottaa apua vastaan. Kun jätämme suunnittelun ja organisoinnin universumin tehtäväksi, pääsemme aina huomattavasti helpommalla. Universumi tietää aina lyhyimmän ja helpoimman reitin nykytilanteen ja tavoitteemme välille. Tämä reitti on myös sellainen, ettei se poissulje muita hyviä asioita ja tarjoaa matkallemme oikeat kokemukset kasvuamme varten.

Asioiden jättäminen universumin huomaan vaatii meiltä paljon. Sen sijaan, että kontrolloisimme tiukasti kaikkea tapahtuvaa, päästämmekin ohjaimista reilusti irti. Antaessamme suunnittelu- ja osittain myös toteutusvastuunkin universumille, samalla luotamme, että kaikki eteemme tulevat tilanteet ovat näennäisistä outouksistaan huolimatta osa tätä prosessia. Tässä mallissa pidämme päämäärän tiukasti mielessä, mutta keskitymme tekemään eteemme tulevia asioita ja nauttimaan matkasta.

Kun päästämme irti kontrollista, voimme unohtaa myös turhan huolehtimisen asioiden etenemisestä eikä meidän tarvitse olla koko ajan ”tehokkaita”. Päinvastoin, mitä enemmän otamme rennosti, luotamme tulevaan ja teemme eteemme tulevien tehtävien lisäksi myös mukavia ja miellyttäviä asioita, sitä paremmin asiat pääsevät etenemään. Olet enää vastuussa vain lopputuloksesta, et välivaiheiden järjestelystä.

Mitä enemmän voit siirtää keskittymisesi pois alkuperäisestä ongelmasta tai lähtöhetken tilanteesta, sitä enemmän tulet näkemään helppoja ja valmiita ratkaisuja. Matkalla tavoitteeseesi tulet huomaamaan kuin yllättäen, että jokin tarvitsemasi asia löytyykin jo valmiina, joku työtoverisi tai ystäväsi onkin jo tekemässä sitä tai jotakin kuvittelemaasi välivaihetta ei todellisuudessa edes tarvita. Lopulta varsinainen lopputuloskin voi olla huomattavan paljon enemmän kuin mitä osasit edes kuvitella. Kun ymmärrät vetovoiman lain toiminnan, tiedät miksi näitä ihmeitä tulee jatkuvasti eteesi.

Vetovoiman lain toiminnassa on neljä päätason askelta:

  1. Pyydä mitä haluat
  2. Vetovoiman laki tekee tarpeelliset järjestelyt
  3. Suorita tehtävä
  4. Vastaanota pyytämäsi

Seuraavissa artikkeleissa käymme yksitellen läpi nämä vaiheet!

Ego

Tietoisen mielen ja alitajunnan lisäksi meihin vaikuttaa erittäin tärkeä jokaisen sisään rakennettu voima – ja se on ego.

Egolla hyvin tärkeä tehtävä. Ego pyrkii pitämään meidät paikallaan ja estämään kaiken kehittymisen. Rajoittavat ajatukset ja haitalliset tavat ovat aina egon aikaansaannosta.

Ai onko tämä muka tärkeä tehtävä?

Ego tekee kaikkensa, jotta se saa peitettyä todellisen minämme, ja pyrkii luomaan hyvin rajallisen illuusion siitä, että olisimme erillään kaikesta muusta. Ego pyrkii luomaan vaikutelman, että fyysisillä aisteilla havaittava maailma olisi ainoa todellisuus, ja että sinun tulisi toimia fyysisen maailman rajoitusten mukaisesti. Egon toiminnan seurauksena tunnemme itsemme myös välillä yksinäisiksi, ja luulemme täydellisen ja jatkuvan hyvinvoinnin olevan jossakin kaukana, selvästi meistä erillään.

Ego pyrkii myös ohjaamaan jokaisen käyttäytymistä ja sitä, mitä haluamme saavuttaa. Egon luomat tavoitteet on helppo tunnistaa siitä, että niistä hyötyy vain henkilö itse. Usein ego vielä vakuuttelee, että voimme saavuttaa tavoitteemme vain jos varmistamme etteivät muut henkilöt saa samoja asioita. Haluamme kokea itsemme aina jollakin tavalla muita tärkeämmiksi tai näyttää, että meillä on jotakin enemmän. Ego vihaa muiden henkilöiden asettamista etusijalle.

Tämä ei kuitenkaan ole pelkästään negatiivinen asia. Olemassaolollaan ego mahdollistaa ajan, etäisyydet, ja laajan kirjon mitä moninaisimpia asioita. Kun katsomme ympärillemme, näemme rikkaita ja köyhiä, menestyviä ja vähemmän menestyneitä, sotaa ja rauhaa… Monenlaiset egon luomat illuusiot estävät suoraan näkemästä kaikessa vain hyvää. Meillä onkin erinomainen tilaisuus nähdä ja kokea eri ääripäät samasta asiasta, ja tämän jälkeen tehdä omia valintoja. Miten muuten voisit tietoisesti valita rauhan jos et tietäisi sodista – tai rikkauden jos et tietäisi köyhyydestä?

Egon toiminta antaa meille myös loistavan tilaisuuden harjoittaa itsekuria ja mielen hallintaa. Eikö olisikin hieman tylsää, jos sinun ei tarvitsisi keskittyä mihinkään, vaan sen sijaan kaikki tapahtuisi elämässäsi ilman että sinun tarvitsee tehdä yhtään työtä asioiden ansaitsemiseksi?

Kun elät täysin ego-maailmassa, et ota vastaan mitään korkeampaa ohjausta. Sen sijaan luotat ainoastaan viiteen fyysiseen aistiisi. Tämän seurauksena reagoit ja vastaat ympäröiviin olosuhteisiisi hyvin rajallisen tiedon perusteella – ja usein hyvin epäkäytännöllisillä toimilla. Kaiken lisäksi jälkikäteen saatat katua sitä mitä tulit sanoneeksi tai tehneeksi.

Jos sen sijaan pystyt ohittamaan egon ja keskityt liittymään todelliseen suurempaan itseesi, kaikki on mahdollista. Tällöin saat todellista rajoittamatonta opastusta elämässäsi eteenpäin, ja näet jokaisen tilanteen aivan erilaisesta perspektiivistä. Käytät hyödyksesi edelleenkin fyysisten aistien tuomaa tietoa, mutta samanaikaisesti apunasi ovat myös intuitio ja inspiraatio. Edelleenkin joudut reagoimaan eteesi tuleviin tilanteisiin, mutta nyt voit havainnoida reaktioitasi aivan uudesta näkökulmasta, ja siirtää käyttäytymistäsi koko ajan kasvavassa määrin reaktiivisuudesta proaktiivisuuteen. Et siis enää vastaa tilanteisiin automaattisesti ja vaistomaisesti samalla tavoin kuin tähän asti, vaan ennen vastausta voit pysähtyä hetkeksi ja pohtia, mikä hyvä tähän asiaan on kätkeytyneenä, ja miten vastaat harkitusti.

Ajatellessasi mitä tahansa, mieleesi tulee lähes aina kahdenlaisia ajatuksia. Kuulet mielessäsi jatkuvasti sekä suuremman todellisen itsesi että egon viestejä.

Esimerkiksi ajatellessasi seuraavaa lomamatkaa, saatat olla innostunut upeasta reissusta, vapaudesta, ja kaikista ihanista asioista joita voit lomakohteessasi tehdä. Mutta samanaikaisesti mieleesi voi tulla myös ajatuksia: ei minulla ole siihen varaa, pärjäänköhän sellaisessa kohteessa, enhän osaa edes kieltä, entä jos töissä tai kotona sattuu jotain…

Tässä esimerkissä roolit on hyvin helppo erottaa toisistaan. Todellisuudessa sinulla ei ole mitään rajoja ja voit aivan vapaasti toteuttaa itseäsi juuri niinkuin haluat. Suurempi ja todellinen osa sinua innostuu valtavasti saadessaan kokea jotakin uutta ja tuoda tämän kokemuksen myös fyysisillä aisteilla todettavaksi. Ego sen sijaan suhtautuu kaikkeen negatiivisesti, ja yrittää vakuuttaa sinulle kuinka tärkeää on pysyä normaaleissa rutiineissa ja välttää kaikki uudet kokemukset.

Tai ajattelepa vaikka tilannetta, jossa näet hieman kauempana kadulla jonkun keräävän rahaa. Ensimmäinen ajatuksesi saattaa olla, että haluat antaa kerääjälle edes jotakin. Saatat jo kokeilla taskujasi ja todeta, että siellä on kasa kolikoita valmiina lahjoitettavaksi. Mutta mitä lähemmäksi kävelet kerääjää, sitä enemmän mieleesi alkaa tulla pysäyttäviä ajatuksia. Saatat alkaa pohtimaan, mihin tarkoitukseen raha meneekään, olisiko sinulla ehkä käyttöä sille itsekin, onkohan tämä edes laillista keräämistä… Ja lopulta kävelet ohi antamatta mitään. Ego on todellinen mestari pysäyttämään oman todellisen itsesi ilmaisemisen.

Ego mahdollistaa hienosti itsehallinnan opiskelun ja kehittämisen. Voit todeta ja hyväksyä sen, että olet paljon enemmän kuin mitä sinun annetaan ymmärtää. Fyysinen näkyvä ympäristösi ei ole muuta kuin hyvin pelkistetty illuusio kaikesta siitä mitä todellisuudessa on olemassa. Egon ohittamisella myös ymmärrät, kuinka suuri ja vahva todellisuudessa olet, ja kuinka olet vieläpä yhteydessä kaikkeen siihen mitä on. Kukaan meistä ei ole eikä koskaan voi olla yksin.

Jos olosi on yksinäinen, pelkäät tai olet ylirasittunut, tällöin ego on ottamassa sinusta liian tiukan otteen. Muista silloin, että negatiivisia ja itsekkäitä viestejä ei ole mikään pakko kuunnella. Ne ovat vain häiriöliikennettä, jonka tarkoitus on peittää todelliset, mutta usein hiljaisemmat viestit. Käytössäsi on koko ajan rajattomat voimat – paljon suuremmat kuin mielesi, kehosi, älysi tai onnesi. Tunnistat oman itsesi ajatuksista ja tuntemuksista, jotka ohjaavat sinua asettamaan muiden auttamisen ja tarpeiden huomioimisen omien etujesi edelle.