Avainsana-arkisto: illuusio

Avioliitto

Avioliittokeskustelu on tämän päivän sana. Erilaisia mielipiteitä on perusteltu niin Raamatulla kuin muillakin vanhoilla ikiaikaisilla teksteillä yleisten perinteiden lisäksi. Mutta tässäkin aiheessa on tainnut unohtua alkuperäisten termien syvällinen ymmärrys ja tämän vuoksi keskustelu on ollut melkoisen huteralla perustalla.
Kukaan ei varmasti kiellä etteikö vaikkapa Raamattu kertoisi avioliiton yhteydessä miehestä ja naisesta. Mutta oletko sinä miettinyt mitä ovat nämä jatkuvasti toistellut “mies” ja “nainen”?

Mitään tekstejä ei ainakaan ole syytä ymmärtää vain kirjaimellisesti. Kaikki todelliset viisaudet ja viestit on aina kätketty useisiin erilaisiin kerroksiin monenlaisten vertauskuvien ja koodisanojen taakse. Ensimmäinen syy yleisiin epäselvyyksiin on varmasti seurausta alkuperäisen tekstin epätarkasta kääntämisestä. Itse asiassa tekstejä on valitettavasti hyvin vaikea enää ymmärtää minkään käännöksen jälkeen. Esimerkiksi alkuperäisessä hepreankielisessä Raamatussa osa teksteistä on erikokoisilla kirjaimilla, joidenkin sanojen välissä on normaalia pidempi välejä, tai joidenkin kirjaimien päällä oli ylimääräisiä palloja tai muita erikoismerkkejä. Lisäksi alkuperäiseen koodaukseen kuuluu vahvasti idea numerologiasta. Jokaisella kirjaimella on tietty numeroarvo ja jos kahdelle eri sanalle muodostuu sama numeroarvo, kyseiset sanat tarkoittavat samaa asiaa. Näiden syiden vuoksi tekstien kääntäminen on käytännössä mahdotonta. Käännettävissä ovat ainoastaan epäoleelliset ja yleensä täysin järjettömät pinnalliset tarinat joista on hyvin vaikea hyötyä. Aina kun haluamme ymmärtää todellisen sanoman, meidän on tulkittava alkuperäisiä tekstejä.

Mitä sitten miehestä ja naisesta kerrotaan? Ensinnäkin sanat eivät varsinaisesti edes tarkoita miestä ja naista, vaan mies- ja naispuoleista. Esimerkiksi englanninkielessä nämä vastaavat sanat olisivat male ja female – eikä suinkaan man ja woman.

Raamattuhan kertoo käytännössä lähestulkoon ainoastaan erilaisten energioiden hallitsemisesta. Näillä energioilla on erilaisia koodisanoja. Osa energioista on miespuolista ja osa naispuolista. Miespuolisuus edustaa aina antamista, positiivisuutta ja oikeanpuoleista tilaa tai ominaisuutta. Naispuolisuus on luonnollisesti tämän vastakohta, eli vastaanottamista, negatiivisuutta ja vasemman laidan energiaa. Suomenkielisessä Raamatussa tarinoissa esiintyvät mies ja nainen eivät siis tarkoita välttämättä lainkaan ihmisiä, vaan minkä tahansa asian molempia äärilaitoja. Kyseinen asia on mahdollista ymmärtää täysin ainoastaan vastakohtien ja tasapainon avulla.

Kun sanojen taustaa ja toistumista eri tilanteissa tarkastellaan enemmän, voidaan huomata että ne liittyvät myös oleellisesti maailman ja ihmisen luomiseen. Kirjaimellinen tarinahan kertoo, että ensin luotiin Aatami ja hän edusti kaikkea. Myöhemmin Eeva luotiin Aatamin kylkiluusta eli hyvin pienestä osasesta. Tästä huomataan se, että Aatami ja samalla miespuolinen energia edustaa alkuperäistä luotua maailmaa ja kaikkea olemassaolevaa. Eeva ja naispuolinen energia puolestaan on vain jälkikäteen luotu hyvin pieni osa tästä todellisesta maailmasta.

Termit mies ja nainen edustavat näitä erilaisia ulottuvuuksia. Mies on suuri kokonaisuus, joka pitää sisällään kaiken. Nainen on pieni osa tästä ja käytännössä edustaa fyysistä ulottuvuutta – eli tätä maailmaa jota voimme havannoida fyysisillä aisteillamme. Miespuoliseen maailmaan liitymme ajatusten, mielen ja tunteiden avulla. Ihminen on luotu kuvastamaan tätä maailman rakennetta ja siksi ainoastaan naisella on liityntäpinta tähän ulottuvuuteen ja kyky synnyttää uutta elämää fyysiseen maailmaan.

Miehen ja naisen välinen avioliitto pyrkii havainnollistamaan tätä usean eri ulottuvuuden mallia. Elämä pelkästään fyysisessä ulottuvuudessa on mahdotonta ilman että ammennamme ideoita, opastusta ja elinvoimaa näkymättömistä ulottuvuuksista. Mitä enemmän pystymme ylläpitämään tätä henkistä yhteyttä ilman että fyysinen maailma saa liikaa valtaa, sitä helpompaa tasapainoinen ja onnellinen elämä on. Tämän vuoksi avioliitto eli tällaisen jatkuvan yhteyden saavuttaminen on tavoiteltavaa ja siihen kannustetaan.

Erilaisina aikoina jokainen tarvitsee erilaisia apuvälineitä ja erilaista ymmärrystä jotta kehittyminen uudelle ja korkeammalle ymmärryksen tasolle on mahdollista. Raamatun teksteissä tätä kehitystä kuvataan usein avioliiton solmimisella, puolison vaihtamisella tai jopa tasapainoiluna useiden puolisoiden kanssa. Mikään näistä ei siis kuvaa kahden ihmisen välistä parisuhdetta, vaan matkaa jonka jokainen meistä joutuu tekemään opiskellessaan elämää ja tämän maailman toimivuutta ja lainalaisuuksia.

Toisaalta Raamattu kertoo vertauskuvilla myös sielunvaelluksista ja siitä, että jokainen sielu jakautuu aina kahteen osaan tässä fyysisessä ulottuvuudessa. Myös näistä sielun osista käytetään vertauskuvia mies ja nainen. Kun kumpikin näistä puoliskoista on oppinut riittävästi ja toteuttanut riittävästi tarkoitustaan, nämä puoliskot voivat kohdata ja liittyä jälleen yhteen. Tämä on pitkä ja haastava prosessi ja puoliskot saattavat etsiä toisiaan useiden elämien ajan ennenkuin kaikki olosuhteet ovat kohtaamiselle otollisia. Kun kohtaaminen lopulta tapahtuu, tämän jälkeen puoliskot liitetään ikuisesti yhteen energiatasolla tietyillä meditoinneilla. Myös tästä tapahtumasta käytetään avioliittoilmausta.

Huomattavaa on se, että missään vaiheessa tekstit eivät ota kantaa siihen kuinka näiden energioiden tulisi ilmentyä tässä fyysisessä maailmassa. Käytännössä joka ikinen meistä on hyvin monenlaisten energioiden yhdistelmä ja tämän hetkinen sekoitus vastaa sitä mitä juuri tässä elämässä tarvitaan. Jokainen sielu tai oikeastaan sielun puolikas voi ottaa itselleen juuri sellaisen muodon kuin minkä se tunnistaa parhaiten edistävän sitä kokemusta jota se juuri nyt on hakemassa. Useimmiten nämä puolikkaat säilyttävät saman sukupuolen toistuvien elämien aikana. Pääsääntöisesti siis miespuolinen osa ilmestyy valtaosaan elämistään miespuolisena henkilönä, mutta jos johonkin kokemukseen naispuolinen ilmentymä onkin sopivampi, mikään ei estä sielua valitsemasta niin.

Maailma alkaa jo olla niin vanha, että tällaisten aivan uusien ja perinteisiin nähden outojen kokeilujen määrä selkeästi näyttää olevan lisääntymässä. Kaikkien sielut haluavat siirtyä vauhdilla kehityksessä eteenpäin ja kokeilla rohkeasti monenlaisia uusia asioita. Enää ei ole harvinaista kuulla henkilöistä, jotka ovat hämillään vaikkapa siitä että he eivät tunne olevansa oikean sukupuolen kehossa. Näissä tapauksissa täytyy tosiaan muistaa fyysisen maailman olevan vain illuusiota emmekä voi mitenkään päältäpäin katsomalla sanoa millaista energiaa kukakin kantaa sisällään ja minkä sukupuolen kumppani hänelle olisi sopivin juuri tähän hetkeen.

Raamattu ei ota sanallakaan kantaa fyysisessä maailmassa tapahtuvaan avioiliittoon. Se kertoo siis vain energioiden hallitsemisesta ja kannustaa liittämään tämän fyysisen ulottuvuuden näkymättömään ajatusten maailmaan hallitusti ja tasapainoisesti. Ilman tällaista tasapainoa seurauksena on aina jonkinlaista negatiivisuutta ja ei-toivottuja seurauksia. Tämän vuoksi teksteissä kahden samanlaisen energian yhdistäminen saattaa olla suoranainen “kauhistus”. Aivan vastaavista syistä myös mm. tiettyjä ruokia kielletään syömästä, tiettyjä eläimiä käsketään uhraamaan ja joitakin vaatemateriaaleja ei saa yhdistää. Nämäkin ruuat, eläimet ja materiaalit edustavat erilaisia energioita ja teksti yrittää opettaa tekemään jokaisessa tilanteessa mahdollisimman optimaalisia valintoja.

Tätä mallia myös Jeesus opetti. Hän toisti jatkuvasti periaatetta, jonka mukaan reitti Jumalan luokse tapahtuu vain pojan kautta. Kun tekstejä luetaan tarkemmin, ilmaus “poika” tarkoittaa juuri näitä näkymättömiä ulottuvuuksia, jotka ovat tämän fyysisen maailman ja alkuperäisen kaiken luoneen puhtaan alkuenergian välissä. Jeesus ei siis yrittänyt nostaa itseään erityisasemaan, vaan pyrki opettamaan kaikille israelilaisille sitä miten kuka tahansa voi olla Jumalan poika ja omaa tietoisuutta ja ymmärrystä kehittämällä nousta koko ajan ylemmille tasoille. Väline tähän työhön ei ole keskittyminen illuusiomaailmaan, vaan rajaton ja ehdoton rakkaus joka yhdistää meitä jokaista kaikista syvällisimmällä tasolla ja jossa olemme kaikki yhtä.

Ego

Tietoisen mielen ja alitajunnan lisäksi meihin vaikuttaa erittäin tärkeä jokaisen sisään rakennettu voima – ja se on ego.

Egolla hyvin tärkeä tehtävä. Ego pyrkii pitämään meidät paikallaan ja estämään kaiken kehittymisen. Rajoittavat ajatukset ja haitalliset tavat ovat aina egon aikaansaannosta.

Ai onko tämä muka tärkeä tehtävä?

Ego tekee kaikkensa, jotta se saa peitettyä todellisen minämme, ja pyrkii luomaan hyvin rajallisen illuusion siitä, että olisimme erillään kaikesta muusta. Ego pyrkii luomaan vaikutelman, että fyysisillä aisteilla havaittava maailma olisi ainoa todellisuus, ja että sinun tulisi toimia fyysisen maailman rajoitusten mukaisesti. Egon toiminnan seurauksena tunnemme itsemme myös välillä yksinäisiksi, ja luulemme täydellisen ja jatkuvan hyvinvoinnin olevan jossakin kaukana, selvästi meistä erillään.

Ego pyrkii myös ohjaamaan jokaisen käyttäytymistä ja sitä, mitä haluamme saavuttaa. Egon luomat tavoitteet on helppo tunnistaa siitä, että niistä hyötyy vain henkilö itse. Usein ego vielä vakuuttelee, että voimme saavuttaa tavoitteemme vain jos varmistamme etteivät muut henkilöt saa samoja asioita. Haluamme kokea itsemme aina jollakin tavalla muita tärkeämmiksi tai näyttää, että meillä on jotakin enemmän. Ego vihaa muiden henkilöiden asettamista etusijalle.

Tämä ei kuitenkaan ole pelkästään negatiivinen asia. Olemassaolollaan ego mahdollistaa ajan, etäisyydet, ja laajan kirjon mitä moninaisimpia asioita. Kun katsomme ympärillemme, näemme rikkaita ja köyhiä, menestyviä ja vähemmän menestyneitä, sotaa ja rauhaa… Monenlaiset egon luomat illuusiot estävät suoraan näkemästä kaikessa vain hyvää. Meillä onkin erinomainen tilaisuus nähdä ja kokea eri ääripäät samasta asiasta, ja tämän jälkeen tehdä omia valintoja. Miten muuten voisit tietoisesti valita rauhan jos et tietäisi sodista – tai rikkauden jos et tietäisi köyhyydestä?

Egon toiminta antaa meille myös loistavan tilaisuuden harjoittaa itsekuria ja mielen hallintaa. Eikö olisikin hieman tylsää, jos sinun ei tarvitsisi keskittyä mihinkään, vaan sen sijaan kaikki tapahtuisi elämässäsi ilman että sinun tarvitsee tehdä yhtään työtä asioiden ansaitsemiseksi?

Kun elät täysin ego-maailmassa, et ota vastaan mitään korkeampaa ohjausta. Sen sijaan luotat ainoastaan viiteen fyysiseen aistiisi. Tämän seurauksena reagoit ja vastaat ympäröiviin olosuhteisiisi hyvin rajallisen tiedon perusteella – ja usein hyvin epäkäytännöllisillä toimilla. Kaiken lisäksi jälkikäteen saatat katua sitä mitä tulit sanoneeksi tai tehneeksi.

Jos sen sijaan pystyt ohittamaan egon ja keskityt liittymään todelliseen suurempaan itseesi, kaikki on mahdollista. Tällöin saat todellista rajoittamatonta opastusta elämässäsi eteenpäin, ja näet jokaisen tilanteen aivan erilaisesta perspektiivistä. Käytät hyödyksesi edelleenkin fyysisten aistien tuomaa tietoa, mutta samanaikaisesti apunasi ovat myös intuitio ja inspiraatio. Edelleenkin joudut reagoimaan eteesi tuleviin tilanteisiin, mutta nyt voit havainnoida reaktioitasi aivan uudesta näkökulmasta, ja siirtää käyttäytymistäsi koko ajan kasvavassa määrin reaktiivisuudesta proaktiivisuuteen. Et siis enää vastaa tilanteisiin automaattisesti ja vaistomaisesti samalla tavoin kuin tähän asti, vaan ennen vastausta voit pysähtyä hetkeksi ja pohtia, mikä hyvä tähän asiaan on kätkeytyneenä, ja miten vastaat harkitusti.

Ajatellessasi mitä tahansa, mieleesi tulee lähes aina kahdenlaisia ajatuksia. Kuulet mielessäsi jatkuvasti sekä suuremman todellisen itsesi että egon viestejä.

Esimerkiksi ajatellessasi seuraavaa lomamatkaa, saatat olla innostunut upeasta reissusta, vapaudesta, ja kaikista ihanista asioista joita voit lomakohteessasi tehdä. Mutta samanaikaisesti mieleesi voi tulla myös ajatuksia: ei minulla ole siihen varaa, pärjäänköhän sellaisessa kohteessa, enhän osaa edes kieltä, entä jos töissä tai kotona sattuu jotain…

Tässä esimerkissä roolit on hyvin helppo erottaa toisistaan. Todellisuudessa sinulla ei ole mitään rajoja ja voit aivan vapaasti toteuttaa itseäsi juuri niinkuin haluat. Suurempi ja todellinen osa sinua innostuu valtavasti saadessaan kokea jotakin uutta ja tuoda tämän kokemuksen myös fyysisillä aisteilla todettavaksi. Ego sen sijaan suhtautuu kaikkeen negatiivisesti, ja yrittää vakuuttaa sinulle kuinka tärkeää on pysyä normaaleissa rutiineissa ja välttää kaikki uudet kokemukset.

Tai ajattelepa vaikka tilannetta, jossa näet hieman kauempana kadulla jonkun keräävän rahaa. Ensimmäinen ajatuksesi saattaa olla, että haluat antaa kerääjälle edes jotakin. Saatat jo kokeilla taskujasi ja todeta, että siellä on kasa kolikoita valmiina lahjoitettavaksi. Mutta mitä lähemmäksi kävelet kerääjää, sitä enemmän mieleesi alkaa tulla pysäyttäviä ajatuksia. Saatat alkaa pohtimaan, mihin tarkoitukseen raha meneekään, olisiko sinulla ehkä käyttöä sille itsekin, onkohan tämä edes laillista keräämistä… Ja lopulta kävelet ohi antamatta mitään. Ego on todellinen mestari pysäyttämään oman todellisen itsesi ilmaisemisen.

Ego mahdollistaa hienosti itsehallinnan opiskelun ja kehittämisen. Voit todeta ja hyväksyä sen, että olet paljon enemmän kuin mitä sinun annetaan ymmärtää. Fyysinen näkyvä ympäristösi ei ole muuta kuin hyvin pelkistetty illuusio kaikesta siitä mitä todellisuudessa on olemassa. Egon ohittamisella myös ymmärrät, kuinka suuri ja vahva todellisuudessa olet, ja kuinka olet vieläpä yhteydessä kaikkeen siihen mitä on. Kukaan meistä ei ole eikä koskaan voi olla yksin.

Jos olosi on yksinäinen, pelkäät tai olet ylirasittunut, tällöin ego on ottamassa sinusta liian tiukan otteen. Muista silloin, että negatiivisia ja itsekkäitä viestejä ei ole mikään pakko kuunnella. Ne ovat vain häiriöliikennettä, jonka tarkoitus on peittää todelliset, mutta usein hiljaisemmat viestit. Käytössäsi on koko ajan rajattomat voimat – paljon suuremmat kuin mielesi, kehosi, älysi tai onnesi. Tunnistat oman itsesi ajatuksista ja tuntemuksista, jotka ohjaavat sinua asettamaan muiden auttamisen ja tarpeiden huomioimisen omien etujesi edelle.

Kaikki on jo olemassa

Kaikki mitä haluamme, mistä näemme unta tai minkä voimme kuvitella mielessämme, on itse asiassa jo olemassa. Vetovoiman laki tuo todisteet elämäämme sieltä mistä ne helpoimmin tulevat – joko jo meille tutusta näkyvästä osasta universumia, tai ideoina, jotta voimme tehdä asiat itse näkyviksi.

Sähkö on ollut olemassa ennen Edisonia, painovoima ennen Newtonia ja Amerikka ennen Kolumbusta – he ovat ainoastaan löytäneet menetelmät tuoda asiat yleiseen tietoisuuteen hyödynnettäviksi. Kaikki haluamamme asiat väistämättä ovat jo ympärillämme. Mutta ne eivät manifestoitu fyysisillä aisteillamme havaittaviksi ennenkuin ne ovat saaneet riittävästi energiaa.

Välillä, varsinkin muuttaessamme ajatuksiamme radikaalisti, saatamme hetkellisesti epäillä vetovoiman lain toimivuuta. Näkyvät todisteet eivät ensimmäisessä vaiheessa välttämättä tunnu lainkaan vastaavan haluamaamme tilannetta. Tällöin täytyy jälleen muistaa, että vetovoima toteuttaa ajatuksesi aina helpointa mahdollista reittiä käyttäen. Jotta voit päästä haluamaasi tavoitteeseen, sinun on ehkä ensin suoritettava jokin välivaihe, joka auttaa matkalla kohti varsinaista päämäärää. Sinun täytyy ehkä oppia ensin jokin taito, jota tulet tarvitsemaan ennenkuin voit tehdä haluamasi asiat. Tai ehkä tämän näennäisen turhan välivaiheen aikana tutustut oikeisiin henkilöihin, jotka auttavat sinua siirtymään seuraavalle tasolle kohti varsinaista tavoitettasi.

Kaikki eteemme tuotavat uudet tilanteet ja haasteet vastaavat täydellisesti ajatuksiamme. Sen vuoksi niiden vastaanottaminen ja suorittaminen ovat tärkeitä askeleita kohti päämäärää. Hyvin todennäköisesti ennenkuin tulet saavuttamaan päämääräsi, olet jo luonut useita uusia tavoitteita joita kohti lähdet siirtymään. Tämän vuoksi varsinaisen päämäärän saavuttaminen ei olekaan elämämme tärkein asia, vaan matka jonka kuljemme, ja jonka aikana opimme, kasvamme ja koemme todellisen voimamme luoda uutta!

Voit saada kaiken mitä ikinä haluat – helposti ja vaivattomasti. Vaikka fyysisillä aisteilla näkemässämme maailmassa vallitsee illuusio köyhyydestä ja puutteesta, meidän pitää aina muistaa sen todellakin olevan vain illuusio.

Todellisuudessa universumin luonnollinen tila on yltäkylläisyys. Kaikkea on aina enemmän kuin tarpeeksi. Universumi ei tunne köyhyyttä tai puutetta. Ruokaa, rahaa iloa, onnellisuutta, rakkautta – kaikkea on enemmän kuin kylliksi meistä joka ikiselle!

Vetovoiman laki käytännössä -verkkokurssi