Avainsana-arkisto: tähtimerkit

Tähtimerkkejä

Edellisessä artikkelissa kerroin perusteita siitä mitä astrologia on – ja toisaalta mitä se ei ole. Tällä kertaa käymme läpi hyvin lyhyesti eri tähtimerkkiryhmien ominaispiirteitä.

Näissä kuvauksissa esiintyvät ominaisuudet ovat usein kuin kaksiteräinen miekka. Sama asia voi olla hyvin positiivinen ominaisuus jos sitä käytetään yhteiseksi hyväksi – kun taas itsekkäästi vain omaa etua ajattelemalla sama asia muuntuukin hyvin negatiiviseksi. Lisäksi ominaisuudet ilmenevät eri tavoilla eri yhdistelmissä. Mitkään ominaisuudet eivät ole lukittuja, vaan jokaisella on luonnollisesti vapaa tahto muuttua koska tahansa. Jokaisen näennäisen haasteen kohdalla voitkin tehdä uudenlaisen epäitsekkään valinnan ja muuttaa askel kerrallaan suuntaasi.

Oma syntymämerkkisi vaikuttaa elämääsi kaikista eniten. Mutta jokaisessa meistä on osa kaikkia kahtatoista merkkiä. Tämän vuoksi kulloinkin aktiivinen merkki vaikuttaa aina jossakin määrin meihin kaikkiin. Esimerkiksi kesällä ravun aikaan meistä jokainen on normaalia tunteellisempi ja herkempi kuin muina aikoina. Kunkin tähtimerkin aikaan syntyneet kokevat nämä tunteet erityisen voimakkaina ja heillä ominaisuudet toki vaikuttavat ympäri vuoden.

Tähtimerkit voidaan ryhmitellä useilla eri tavoilla. Tärkeimmät ryhmittelyt tehdään merkkien esiintymisjärjestyksen ja ominaispiirteiden mukaan. Näiden lisäksi voidaan vielä puhua mm. mies- ja naismerkeistä tai positiivisista ja negatiivisista merkeistä. Eri ryhmien ominaisuuksia kuvaan sillä, kuinka he osallistuisivat kuvitteelliseen talonrakennusprojektiin.

Kun tähtimerkit jaetaan ryhmiin niiden esiintymisjärjestyksen perusteella, saamme seuraavat ryhmät:

 1. Ensimmäisen ryhmän muodostavat vuoden kolme ensimmäistä merkkiä – Oinas, Härkä ja Kaksoset. He edustavat valtavaa potentiaalia ja keksivät suuria ideoita, mutta he eivät ole erityisen käytännöllisiä toteuttamaan niitä. Nämä merkit luovat idean talon rakentamisesta ja yrittävät saada myös muut innostumaan asiasta, mutta he eivät todellakaan rakenna taloa itse.
 2. Seuraavan ryhmän muodostavat Rapu, Leijona ja Neitsyt. He ovat jo enemmän käytännöllisiä henkilöitä. He pystyvät kertomaan, miten ensimmäisen ryhmän ideat ja visiot voidaan jalostaa johonkin konkreettiseen muotoon ja käyttöön. Näiden merkkien edustajat kertovat paljon hyviä neuvoja ja tekevät suunnitelman siitä miten talo saadaan rakennettua, mutta hekään eivät sitä itse rakenna.
 3. Käytännön tekemisen hoitaa seuraava ryhmä, johon kuuluvat Vaaka, Skorpioni ja Jousimies. Tämä ryhmä odottaa muilta selkeää viestiä, mitä pitää tehdä ja miten, ja sen jälkeen he hoitavat toteutuksen. Tämän ryhmän henkilöt todellakin lyöttäytyvät yhteen, käärivät hihansa ja rakentavat muiden ideoiman ja suunniteleman talon.
 4. Kun talo on saatu rakennettua, tulevat muiden työn tuloksista ja sadonkorjuusta nauttimaan henkilöt viimeisestä ryhmästä, johon kuuluvat Kauris, Vesimies ja Kalat. He odottavat kunnes muut ovat saaneet uudet asiat toteutettua ja he nauttivat valmiista lopputuloksesta.Taloprojektissa he tekevät  viimeisen silauksen, hoitavat markkinoinnin ja myyvät talon.

Jo tämän jaottelun tietäminen voi auttaa monessa asiassa. Esimerkiksi ei ole syytä tyrkyttää Leijonalle tai Neitsyelle liikaa käytännön tekemistä, koska se ei yksinkertaisesti ole heidän aluettaan. Heille tulisi sen sijaan antaa mahdollisuus antaa neuvoja ja tukea muiden tekemistä.

Toinen tapa on jaotella merkit ominaispiirteiden mukaan, ja niitä ovat tuli, maa, vesi ja ilma.

 1. Tuli – Oinas, Leijona ja Jousimies
  Tulimerkit ovat jatkuvassa liikkeessä. Heidän täytyy koko ajan puuhata jotakin ja luoda uutta. Jos liike pysähtyy, seuraukset voivat olla hyvin tuhoisat. Tämän ryhmän jäsenissä on paljon potentiaalia henkiseen kasvuun. He pyrkivät olemaan koko ajan liikkeessä ja suuntaavat koko ajan ylemmäksi – kuten tulen liekkikin. Tulimerkit ovat ylpeitä omasta tekemisestä ja haluavat tehdä kaiken itse. He eivät tiedä kuinka pyytäisivät apua. Apua pyydetään vasta äärimmäisessä hädässä sen jälkeen asiaa on ensin yritetty itse ja omat keinot on jo käytetty. Tämä johtaa usein asioiden todelliseen lukkiutumiseen ja jumiutumiseen, koska avun pyyntö silloinkin on hankalaa. Suoran pyynnön sijasta se pyritäänkin usein esittämään vihjeiden avulla. Tulimerkkien tulisi jatkuvasti opiskella, kuinka he pystyisivät avaamaan enemmän itseään. Pelkän yksinäisen puurtamisen sijasta heidän tulisi oppia pyytämään apua ja vastaanottamaan myös muuta tukea. Tulimerkit pyrkivät luonnostaan vain opastamaan ja antamaan, kun heidän tulisi myös oppia ottamaan vastaan. Tuliryhmän henkilöt visoivat talon rakentamisen, kertovat tarkasti millaisena näkevät sen mielikuvissaan ja innostavat muita viemään visiota pidemmälle.
 2. Maa – Härkä, Neitsyt, Kauris
  Nämä merkit ovat maanläheisiä ja heidän tärkein ominaisuutensa on tehdä asioita. Tämän ryhmän jäsenet eivät säästele voimiaan saadakseen asioita tapahtumaan. Maanläheisyydestä seuraa usein helposti juurtuminen paikoilleen ja siksi heillä on paljon hankaluuksia liikkua, muuttua ja ottaa uusia askeleita elämässä. He jäävätkin usein jumiin vallitseviin olosuhteisiin vatvomaan asioita. Päätös mistä tahansa muuttumisesta on usein haasteellinen.Taloprojektissa tämä ryhmä rakentaa talon kunnon perustuksilla, kestävillä rakenteilla ja hyvin käytännöllisellä tavalla.
 3. Vesi – Rapu, Skorpioni, Kalat
  Vesiryhmän henkilöt ovat äärimmäisen herkkiä. Heillä on kuin tehokkaat antennit, joilla he pystyvät aistimaan ja tuntemaan lähes kaiken ympärillään tapahtuvan. He tietävät myös sen mitä ei ole sanottu. Usein he ajattelevat tuntevansa ja tietävänsä asioista liikaa ja siksi he välillä pyrkivätkin tukahduttamaan itseään. Muiden ryhmien henkilöillä asioiden hoitaminen voi olla helpompaa, koska he vain odottavat tapahtumien paljastumista – kun taas vesimerkeillä on ennakkotietoa ja aavistuksia niin paljon, etteivät he oikein tiedä mitä kaikilla tiedoilla tekisivät. Vesimerkeillä on paljon pelkoja ja ne ovat muita ryhmiä voimakkaampia. Vaikka vesimerkit ovat herkkiä ja tunteellisia, aina tunteiden ilmaiseminen ei ole heille helppoa. He eivät tiedä, kuinka voisivat kertoa tuntemuksistaan niin että muut vähemmän tuntevat voisivat ne ymmärtää. Vesimerkeillä tavoite onkin oppia ilmaisemaan enemmän omia tunteitaan ja samalla myös pelkojaan, jolloin niistä on helpompi saada ote. Taloprojektissa vesiryhmä tulee viimeistelemään talon. He loihtivat upean sisustuksen, muokkaavat piha-alueet… kaikenkaikkiaan siis huolehtivat siitä, että kaikki on kivasti ja nätisti.
 4. Ilma – Kaksoset, Vaaka, Vesimies
  Ilmaryhmän henkilöt ovat hyviä ajattelijoita. He luovat paljon ideoita siitä, miten asiat voitaisiin tehdä. He pystyvät puhumaan paljon siitä millainen parempi maailma on, mutta he eivät ota käytännön askeleita toteuttaakseen ajatuksiaan. He muuttavat usein mielipiteitään ja usein heillä on hankaluuksia viedä aloittamansa asiat loppuun. Kehittämiskohteet ovatkin pysyttäytymisessä tehdyissä päätöksissä ja asioiden saavuttamisessa ilman rönsyilyä matkalla. Taloprojektissa ilmaryhmä tekee viimeisen vaiheen. He ovat mestareita viestinnässä, julkisuuden hallinnassa ja he kykenevät muotoilemaan monimutkaisetkin asiat yksinkertaiseen muotoon. He ovat hyviä karismaattisia puhujia ja he pystyvät myymään talon niin, että ostaja tuntee tehneensä elämänsä parhaan kaupan.

Kuten huomaat, nämä ryhmät menevät osittain päällekäin ja ovat näennäisesti ristiriitaisia. Ensimmäisessä jaottelussa Jousimies oli talonrakentaja, mutta jälkimmäisessä koko projektin liikkeelle potkaiseva ideoija. Koska tähtimerkkejä on 12, näitä ominaisuuksia yhdistetäänkin eri merkkeihin eri tavoilla. Osa merkeistä on dominoivia, osa mukautuvia ja osa pyrkii asettumaan paikoilleen tekemättä juuri mitään.

Esimerkiksi ensimmäisessä jaottelussa vuoden kolme ensimmäistä merkkiä (Oinas, Härkä ja Kaksoset) jakautuvat niin, että Oinas edustaa vahvimpana itseään, Kaksoset mukautuu  tilanteisiin hyvin helposti ja Härkä pyrkii olemaan se mitä on. Jos kaikkien kolmen ryhmän edustajat laitettaisiin yhdessä työmaalle rakentamaan taloa, todennäköisesti tekemisen ohessa Oinas ja Kaksoset varmasti visioivat parannuksia niin suunnitelmiin kuin koko maailmaankin – samalla kun Härkä jatkaa väsymättä tiilien latomista. Kun muita voimakkaiden ryhmien edustajia ei ole paikalla, silloin toki Härkäkin pääsee osoittamaan aivan erilaisia ominaisuuksia.

Myöhemmissä artikkeleissa kuvaan tarkemmin yksittäisiä tähtimerkkejä ja samalla kyseiseen kuukauteen liittyviä kaikkia koskettavia ominaisuuksia – niin positiivisia kuin haasteitakin.