Avainsana-arkisto: astrologia

Tähtimerkkejä

Edellisessä artikkelissa kerroin perusteita siitä mitä astrologia on – ja toisaalta mitä se ei ole. Tällä kertaa käymme läpi hyvin lyhyesti eri tähtimerkkiryhmien ominaispiirteitä.

Näissä kuvauksissa esiintyvät ominaisuudet ovat usein kuin kaksiteräinen miekka. Sama asia voi olla hyvin positiivinen ominaisuus jos sitä käytetään yhteiseksi hyväksi – kun taas itsekkäästi vain omaa etua ajattelemalla sama asia muuntuukin hyvin negatiiviseksi. Lisäksi ominaisuudet ilmenevät eri tavoilla eri yhdistelmissä. Mitkään ominaisuudet eivät ole lukittuja, vaan jokaisella on luonnollisesti vapaa tahto muuttua koska tahansa. Jokaisen näennäisen haasteen kohdalla voitkin tehdä uudenlaisen epäitsekkään valinnan ja muuttaa askel kerrallaan suuntaasi.

Oma syntymämerkkisi vaikuttaa elämääsi kaikista eniten. Mutta jokaisessa meistä on osa kaikkia kahtatoista merkkiä. Tämän vuoksi kulloinkin aktiivinen merkki vaikuttaa aina jossakin määrin meihin kaikkiin. Esimerkiksi kesällä ravun aikaan meistä jokainen on normaalia tunteellisempi ja herkempi kuin muina aikoina. Kunkin tähtimerkin aikaan syntyneet kokevat nämä tunteet erityisen voimakkaina ja heillä ominaisuudet toki vaikuttavat ympäri vuoden.

Tähtimerkit voidaan ryhmitellä useilla eri tavoilla. Tärkeimmät ryhmittelyt tehdään merkkien esiintymisjärjestyksen ja ominaispiirteiden mukaan. Näiden lisäksi voidaan vielä puhua mm. mies- ja naismerkeistä tai positiivisista ja negatiivisista merkeistä. Eri ryhmien ominaisuuksia kuvaan sillä, kuinka he osallistuisivat kuvitteelliseen talonrakennusprojektiin.

Kun tähtimerkit jaetaan ryhmiin niiden esiintymisjärjestyksen perusteella, saamme seuraavat ryhmät:

 1. Ensimmäisen ryhmän muodostavat vuoden kolme ensimmäistä merkkiä – Oinas, Härkä ja Kaksoset. He edustavat valtavaa potentiaalia ja keksivät suuria ideoita, mutta he eivät ole erityisen käytännöllisiä toteuttamaan niitä. Nämä merkit luovat idean talon rakentamisesta ja yrittävät saada myös muut innostumaan asiasta, mutta he eivät todellakaan rakenna taloa itse.
 2. Seuraavan ryhmän muodostavat Rapu, Leijona ja Neitsyt. He ovat jo enemmän käytännöllisiä henkilöitä. He pystyvät kertomaan, miten ensimmäisen ryhmän ideat ja visiot voidaan jalostaa johonkin konkreettiseen muotoon ja käyttöön. Näiden merkkien edustajat kertovat paljon hyviä neuvoja ja tekevät suunnitelman siitä miten talo saadaan rakennettua, mutta hekään eivät sitä itse rakenna.
 3. Käytännön tekemisen hoitaa seuraava ryhmä, johon kuuluvat Vaaka, Skorpioni ja Jousimies. Tämä ryhmä odottaa muilta selkeää viestiä, mitä pitää tehdä ja miten, ja sen jälkeen he hoitavat toteutuksen. Tämän ryhmän henkilöt todellakin lyöttäytyvät yhteen, käärivät hihansa ja rakentavat muiden ideoiman ja suunniteleman talon.
 4. Kun talo on saatu rakennettua, tulevat muiden työn tuloksista ja sadonkorjuusta nauttimaan henkilöt viimeisestä ryhmästä, johon kuuluvat Kauris, Vesimies ja Kalat. He odottavat kunnes muut ovat saaneet uudet asiat toteutettua ja he nauttivat valmiista lopputuloksesta.Taloprojektissa he tekevät  viimeisen silauksen, hoitavat markkinoinnin ja myyvät talon.

Jo tämän jaottelun tietäminen voi auttaa monessa asiassa. Esimerkiksi ei ole syytä tyrkyttää Leijonalle tai Neitsyelle liikaa käytännön tekemistä, koska se ei yksinkertaisesti ole heidän aluettaan. Heille tulisi sen sijaan antaa mahdollisuus antaa neuvoja ja tukea muiden tekemistä.

Toinen tapa on jaotella merkit ominaispiirteiden mukaan, ja niitä ovat tuli, maa, vesi ja ilma.

 1. Tuli – Oinas, Leijona ja Jousimies
  Tulimerkit ovat jatkuvassa liikkeessä. Heidän täytyy koko ajan puuhata jotakin ja luoda uutta. Jos liike pysähtyy, seuraukset voivat olla hyvin tuhoisat. Tämän ryhmän jäsenissä on paljon potentiaalia henkiseen kasvuun. He pyrkivät olemaan koko ajan liikkeessä ja suuntaavat koko ajan ylemmäksi – kuten tulen liekkikin. Tulimerkit ovat ylpeitä omasta tekemisestä ja haluavat tehdä kaiken itse. He eivät tiedä kuinka pyytäisivät apua. Apua pyydetään vasta äärimmäisessä hädässä sen jälkeen asiaa on ensin yritetty itse ja omat keinot on jo käytetty. Tämä johtaa usein asioiden todelliseen lukkiutumiseen ja jumiutumiseen, koska avun pyyntö silloinkin on hankalaa. Suoran pyynnön sijasta se pyritäänkin usein esittämään vihjeiden avulla. Tulimerkkien tulisi jatkuvasti opiskella, kuinka he pystyisivät avaamaan enemmän itseään. Pelkän yksinäisen puurtamisen sijasta heidän tulisi oppia pyytämään apua ja vastaanottamaan myös muuta tukea. Tulimerkit pyrkivät luonnostaan vain opastamaan ja antamaan, kun heidän tulisi myös oppia ottamaan vastaan. Tuliryhmän henkilöt visoivat talon rakentamisen, kertovat tarkasti millaisena näkevät sen mielikuvissaan ja innostavat muita viemään visiota pidemmälle.
 2. Maa – Härkä, Neitsyt, Kauris
  Nämä merkit ovat maanläheisiä ja heidän tärkein ominaisuutensa on tehdä asioita. Tämän ryhmän jäsenet eivät säästele voimiaan saadakseen asioita tapahtumaan. Maanläheisyydestä seuraa usein helposti juurtuminen paikoilleen ja siksi heillä on paljon hankaluuksia liikkua, muuttua ja ottaa uusia askeleita elämässä. He jäävätkin usein jumiin vallitseviin olosuhteisiin vatvomaan asioita. Päätös mistä tahansa muuttumisesta on usein haasteellinen.Taloprojektissa tämä ryhmä rakentaa talon kunnon perustuksilla, kestävillä rakenteilla ja hyvin käytännöllisellä tavalla.
 3. Vesi – Rapu, Skorpioni, Kalat
  Vesiryhmän henkilöt ovat äärimmäisen herkkiä. Heillä on kuin tehokkaat antennit, joilla he pystyvät aistimaan ja tuntemaan lähes kaiken ympärillään tapahtuvan. He tietävät myös sen mitä ei ole sanottu. Usein he ajattelevat tuntevansa ja tietävänsä asioista liikaa ja siksi he välillä pyrkivätkin tukahduttamaan itseään. Muiden ryhmien henkilöillä asioiden hoitaminen voi olla helpompaa, koska he vain odottavat tapahtumien paljastumista – kun taas vesimerkeillä on ennakkotietoa ja aavistuksia niin paljon, etteivät he oikein tiedä mitä kaikilla tiedoilla tekisivät. Vesimerkeillä on paljon pelkoja ja ne ovat muita ryhmiä voimakkaampia. Vaikka vesimerkit ovat herkkiä ja tunteellisia, aina tunteiden ilmaiseminen ei ole heille helppoa. He eivät tiedä, kuinka voisivat kertoa tuntemuksistaan niin että muut vähemmän tuntevat voisivat ne ymmärtää. Vesimerkeillä tavoite onkin oppia ilmaisemaan enemmän omia tunteitaan ja samalla myös pelkojaan, jolloin niistä on helpompi saada ote. Taloprojektissa vesiryhmä tulee viimeistelemään talon. He loihtivat upean sisustuksen, muokkaavat piha-alueet… kaikenkaikkiaan siis huolehtivat siitä, että kaikki on kivasti ja nätisti.
 4. Ilma – Kaksoset, Vaaka, Vesimies
  Ilmaryhmän henkilöt ovat hyviä ajattelijoita. He luovat paljon ideoita siitä, miten asiat voitaisiin tehdä. He pystyvät puhumaan paljon siitä millainen parempi maailma on, mutta he eivät ota käytännön askeleita toteuttaakseen ajatuksiaan. He muuttavat usein mielipiteitään ja usein heillä on hankaluuksia viedä aloittamansa asiat loppuun. Kehittämiskohteet ovatkin pysyttäytymisessä tehdyissä päätöksissä ja asioiden saavuttamisessa ilman rönsyilyä matkalla. Taloprojektissa ilmaryhmä tekee viimeisen vaiheen. He ovat mestareita viestinnässä, julkisuuden hallinnassa ja he kykenevät muotoilemaan monimutkaisetkin asiat yksinkertaiseen muotoon. He ovat hyviä karismaattisia puhujia ja he pystyvät myymään talon niin, että ostaja tuntee tehneensä elämänsä parhaan kaupan.

Kuten huomaat, nämä ryhmät menevät osittain päällekäin ja ovat näennäisesti ristiriitaisia. Ensimmäisessä jaottelussa Jousimies oli talonrakentaja, mutta jälkimmäisessä koko projektin liikkeelle potkaiseva ideoija. Koska tähtimerkkejä on 12, näitä ominaisuuksia yhdistetäänkin eri merkkeihin eri tavoilla. Osa merkeistä on dominoivia, osa mukautuvia ja osa pyrkii asettumaan paikoilleen tekemättä juuri mitään.

Esimerkiksi ensimmäisessä jaottelussa vuoden kolme ensimmäistä merkkiä (Oinas, Härkä ja Kaksoset) jakautuvat niin, että Oinas edustaa vahvimpana itseään, Kaksoset mukautuu  tilanteisiin hyvin helposti ja Härkä pyrkii olemaan se mitä on. Jos kaikkien kolmen ryhmän edustajat laitettaisiin yhdessä työmaalle rakentamaan taloa, todennäköisesti tekemisen ohessa Oinas ja Kaksoset varmasti visioivat parannuksia niin suunnitelmiin kuin koko maailmaankin – samalla kun Härkä jatkaa väsymättä tiilien latomista. Kun muita voimakkaiden ryhmien edustajia ei ole paikalla, silloin toki Härkäkin pääsee osoittamaan aivan erilaisia ominaisuuksia.

Myöhemmissä artikkeleissa kuvaan tarkemmin yksittäisiä tähtimerkkejä ja samalla kyseiseen kuukauteen liittyviä kaikkia koskettavia ominaisuuksia – niin positiivisia kuin haasteitakin.

Horoskooppeja vai astrologiaa?

Kyselemme usein toistemme tähtimerkkejä mitä erikoisimmissa yhteyksissä. Tähtimerkkejä vilisee lehtien palstojen lisäksi myös erilaisissa henkilöprofiileissa useissa palveluissa. Mutta miksi sen tietäminen on sitten niin tärkeää – horoskooppien takiako?

Astrologia mielletään aivan liian usein kevyesti ja hupitarkoituksessa kirjoitetuiksi horoskoopeiksi. Horoskooppeja kirjoittavat henkilöt eivät välttämättä ymmärrä mitään todellisesta astrologiasta ja tämän vuoksi teksteillä onkin yleensä vain viihdearvoa. Astrologia on kuitenkin yhtä vanha viisaus kuin ihmiskuntakin. Viisautta oikein hyödyntämällä on mahdollista ymmärtää omaa elämää huomattavan paljon tarkemmalla tasolla sekä ennen kaikkea ottaa elämä haltuun.

Jos käyt tyypillisen astrologin eli yleensä ennustajan vastaanotolla, saatat kuulla tarinan, jonka mukaan kohtalosi on kirjoitettu tähtiin, ja saat tietää mitä elämässäsi tapahtuu lähikuukausina tai lähivuosina. Saatat myös kuulla varoituksia lähestyvistä ikävistä tilanteista. Sen sijaan astrologit eivät yleensä opasta mitä sinun tulisi tehdä jotta voisit välttää tämän ikävän tilanteen. He vain ennustavat ja opastavat etsimään apua terapeutilta, lääkäriltä, lakimieheltä… eli keneltä tahansa muulta.

Tämä on hyvin kaukana oikeasta astrologiasta. Astrologia on hyvin täsmällinen tiede, joka vaatii paljon opiskelua ja ymmärrystä. Aurinkokuntamme rakenne ja astrologian periaatteet on kuvattu hyvin tarkasti jo 4000 vuotta sitten kirjoitetuissa Abrahamin teksteissä. Tekstien oikeellisuus on kuitenkin pystytty todentamaan vasta noin viimeisen sadan vuoden aikana kaukoputkien ja muiden havainnointilaitteiden kehityttyä. Abraham mm. kertoi aurinkokuntaamme kuuluvan kolme paljaalla silmällä näkymätöntä planeettaa; Uranus, Neptunus ja Pluto, tiesi kaukaisimmankin planeetan kiertoajan auringon ympäri ja mm. Saturnuksen jäiset renkaat. Abrahamin tekstien pohjalta opit ovat levinneet ympäri maailman ja useat mestarit ovat lisänneet niihin jotakin. Samalla on syntynyt uusia astrologiasuuntauksia. Perusteet ovat kuitenkin kaikissa malleissa samat.

Maailmamme on jatkuvassa liikkeessä ja jokainen hetki on aina erilainen. Jokaiseen hetkeen liittyy myös erilainen energia, joka luo hetkelle erilaisia piirteitä. Olet varmasti huomannut, että toisinaan aika tuntuu lentävän siivillä ja toisinaan kaikki sujuu erittäin tahmeasti, jotkut viikot tai kuukaudet ovat äärimmäisen positiivisia ja kepeitä kun taas välillä kaikki tuntuu raskaalta ja negatiiviselta. Myös saman vuorokauden sisällä tunnet varmasti pirteyttä ja kepeyttä aamulla, uneliaisuutta ja hankaluuksia iltapäivällä ennen tasapainoista ja rentoa iltaa.

Astrologia on viisaus, joka auttaa meitä ymmärtämään nämä eri aikoihin vallitsevat energiat.  Sen sijaan tehtävämme ei ole vain hyväksyä niitä ja mukautua niihin, vaan hyödyntää kulloinenkin energia, jotta voimme nousta elämässämme entistäkin korkeammalle tasolle kaikkien taivaankappaleiden yläpuolelle. Emme siis ole taivaallisen kohtalon uhreja vaan itse vaikuttamassa elämäämme. Toki älykkäinä henkilöinä käytämme tähän kaiken saatavilla olevan tuen ja opastuksen. Astrologia ei siis yritä ennustaa tulevaisuutta tai tehdä horoskooppeja, vaan kertoo, millaisiin asioihin kulloisellakin hetkellä on mahdollisimman suuri taustatuki. Koska et kylvä maahan siemeniä talvea vasten, ei ole myöskään syytä yrittää aloittaa uusia projekteja silloin kun energiakausi kannustaa vanhojen asioiden loppuunviemiseen – tai yrittää pysytellä paikoillaan kesken suurimman kasvukauden.

Maailmassamme mikään ei ole sattumaa. Koska jokainen hetki sisältää erilaista energiaa, syntymähetkellä onkin valtavasti merkitystä. Syntymähetkellä vallitseva energia vastaa henkilön tähän elämään liittyviä ominaisuuksia. Jokainen meistä onkin tämän vuoksi valinnut syntymähetkensä hyvin tarkasti. Nämä ominaisuudet auttavat uudelleenelämään ja korjaamaan aikaisemmissa elämissämme tehtyjä vähemmän positiivisia valintoja. Kullakin tähtimerkillä on omat perusominaisuutensa niin hyvässä kuin haasteissakin, mutta niin on myös jokaisella päivällä, tunnilla, minuutilla ja syntymäpaikallakin. Kahden henkilön syntyessä täsmälleen samanaikaisesti vaikkapa Tampereella ja Lontoossa, energiat ovat erilaiset ja vastaavasti heidän ominaisuutensakin ovat erilaiset. Syntymähetki ei luo ominaisuuksiamme, vaan päinvastoin syntymähetki ja astrologian välineet mahdollistavat ominaisuuksiemme paljastamisen ja ymmärtämisen.

Universumi ei koskaan tuo eteemme tilannetta, jonka hallitsemiseen meillä ei olisi välineitä. Elämä onkin kuin peli, johon sääntökirja on (ja on aina ollut) saatavillamme. Yleensä sääntökirja on vieläpä jatkuvasti esillä ja sitä ei tarvitse edes etsiä. Mutta jotta tässä pelissä olisi edes hieman haastetta, säännöt on esitetty siinä muodossa että joudumme hieman näkemään vaivaa niitä ymmärtääksemme. Vain harva meistä muistaa edellisessä elämässä tekemiään valintoja ja miksi tätä peliä yleensäkään pelataan. Siksi onkin hieman haasteellista välttää samoja heikkoja valintoja. Voimme kuitenkin päätellä syntymähetkestä mitä aikaisemmin on tapahtunut ja mitä valintaa olemme tässä elämässä harjoittelemassa uudelleen.

Olet ehkä jo saattanut hyväksyä sen, että luot jatkuvasti omaa elämääsi ajatuksillasi. Lisäksi olet saattanut huomata, että universumi opastaa sinua jatkuvasti kaikessa kuiskuttelemalla kuudennella aistillasi ja tuomalla eteesi mitä ihmeellisimmiltä vaikuttavia asioita. Voisitko nyt pohtia ajatusta, että myös kaikki näkemäsi taivaankappaleet liittyvät tähän suureen kokonaisuuteen ja myös ne pyrkivät jatkuvasti auttamaan sinua elämässäsi eteenpäin tarjoamalla koko ajan uusia erilaisia tilanteita ja mahdollisuuksia jotta voit kasvaa ja muuttua?

Tänä päivänä seuraamme aurinkoon perustuvaa gregoriaanista kalenteria, jossa kuukausien pituudet vaihtelevat. Astrologia pohjautuu kuitenkin lunaariseen kuukalenteriin. Ammattimainen astrologi tarkastaakin syntymähetkesi tähtimerkin kuukalenterista ja siksi se voi olla jotakin ihan muuta kuin mitä olet tähän asti kuvitellut.

Kuu ja aurinko vaikuttavat meihin eniten. Olet saattanut nähdäkin mm. suuria Kuun aiheuttamia vuorovesiä. Vedenpinnan korkeudenvaihtelut vuorokauden aikana ovat tietyillä alueilla todella rajuja. Koska ihmisestä valtaosa on vettä, mitä luulet voisiko kuu vaikuttaa myös meihin? Auringon ja Kuun liikkeet taivaalla ovat myös hyvin kuvaannollisia. Nouseva Aurinko kuvastaa nousevaa energiaa ja laskeutuva Aurinko puolestaan heikkenevää energiaa (muistatko mitä mainitsin aikaisemmin energiaeroista päivän aikana?). Samoin kasvava kuu kertoo energiatasojen noususta ja vähenevä kuu päinvastoin. Jos kiinnität asiaan huomiota, todennäköisesti huomaat myös omassa elämässäsi Kuun aiheuttaman kahden viikon syklin. Kaikki tärkeät asiat onkin syytä ajoittaa kasvavan Kuun positiiviseen aikaan.

Myös kauempana olevilla taivaankappaleilla on vaikutusta. Osa planeetoista liikkuu nopeammin, osa hitaammin, ja siksi myös erilaisten ajanjaksojen pituudet elämässämme vaihtelevat. Jokaisella taivaankappaleella on erilaiset luonteenpiirteet ja siksi niiden liikkeitä tarkastelemalla voimme hyvin ymmärtää miksi koemme elämässämme juuri nykyisenlaisia asioita.

Jokainen planeetta sisältää aina positiivisen energian lisäksi myös haasteita ja vaikutukset ilmenevät eri tavoin. Mm. Pluto tuhoaa ensin ja vasta tämän jälkeen rakentaa paremmat asiat puhtaalta pöydältä. Pluton tämän hetkinen valtakausi alkoi vuonna 2008. Mitäpä luulet, ovatkohan samaan aikaan ympäri maailmaa käynnistyneet suuret talouskriisit, luonnonmullistukset ja useissa maissa tapahtuneet radikaalit vallanvaihdokset olleet sattumaa? Kun tiedämme kulloinkin vallitsevat sekä haasteet että mahdollisuudet, pystymme entistäkin paremmin nousemaan tilanteiden yläpuolelle ja pitämään ne hallinnassa.

Pilvien salliessa universumin opastus on siis koko ajan näkyvissä – riittää kun katsomme taivaalle. Mutta kuten todettua, asiat täytyy elämässä ansaita ja siksi merkkien ymmärtäminen vaatii opiskelua. Seuraavassa artikkelissa kerron lyhyesti eri tähtimerkkien ominaisuuksista – sekä hyvistä että haastavistakin luonteenpiirteistä.

Lisää astrologiasta kirjassa: Johanna Karpov: ASTROLOGIAN OPAS