Avainsana-arkisto: pythagoras

The Zohar

Tämä vapaa Ajatellen-palvelun tekemä käännös ja tiivistelmä on The Zohar -taskuversion esipuheesta (painettu 2009). Eri painosten välisissä johdannoissa on hienoisia eroja. Kirja sisältää esipuheen pitkässä muodossa englanniksi ja tiivistetysti espanjaksi, ranskaksi, hepreaksi, kiinaksi, japaniksi, persiaksi ja venäjäksi.

Suojaava ja mahdollistava voima

Kabbala on vanhin ja perusteellisin viisaus maailmassa. Se on väline valtavien erilaisten syvien voimien hyödyntämiseen. Se mahdollistaa muutokset elämässämme ja aikaansaa satumaisia positiivisia muutoksia koko maailmassamme.

Abraham, Mooses, Jeesus, Mohammed, Pythagoras, Plato, Isaac Newton ja monet muut suuret henkilöt ovat opiskelleet syvällisesti tätä viisautta, vaikka valtaosin se on pysynyt piilossa vuosisatojen ajan.

Lyhyesti sanottuna Kabbala paljastaa elämän henkiset ja luonnon fyysiset lait. Kuten painovoiman laki, myös henkiset lait vaikuttavat jokaiseen uskonnosta, rodusta tai sukupuolesta riippumatta. Ymmärtäessäsi nämä periaatteet, sinulla on valta kontrolloida elämääsi ja valita kohtalosi.

Lahja koko ihmiskunnalle

Abraham kirjoitti Kabbalan ensimmäisen kirjan, joka tunnetaan nimellä Book of Formation tai Book of Abraham. Tämän jälkeen Kabbala on kokenut kaksi suurta paljastusta. Ensimmäinen tapahtui Siinain vuorella noin 3400 vuotta sitten, kun viisaus paljastettiin Moosekselle. Toinen paljastus tapahtui 2000 vuotta sitten kabbalisti Rabbi Shimon bar Yochain kautta ja seurauksena syntyi Zohar – tämän viisauden tärkein teksti. Tämä miniversio on osa 22-osaista Zohar-kirjasarjaa.

Valon todellisuus

Zohar on paljon enemmän kuin kirja täynnä viisauksia. Muinaiset viisaat sanoivat Zoharin säteilevän henkistä energiaa heti kun sen tekstiin luodaan katsekontakti. Jo tämän kirjan hallussapitäminen ja avoin mieli aikaansaa paranemista ja turvallisuutta. Tämän kirjan läheisyydessä oleminen aikaansaa jatkuvia ihmeitä ja kaaos väistyy satunnaiseksi ilmiöksi.

Sivuilta loistava Valo sammuttaa kaikenlaisen pimeyden, kuten tyytymättömyyden, sodat, vihan, suvaitsemattomuuden, sairaudet ja itse kuolemankin. Valo suojelee, rauhoittaa ja virkistää. Kirjasta leviävä energia on rajoittamatonta rakkautta. Se on lähimmäisten huomioimista ja heidän tarpeiden asettamista oman edun edelle. Kuten sydän antaa energiaa kaikille kehon osille, tämä kirja antaa siunattua ja pyhää energiaa kaikille kansoille ja koko ihmiskunnalle, mukaanlukien niin juutalaiset, muslimit kuin kristitytkin.

Ei sidoksissa uskontoihin

Zoharin voima ei vaikuta fyysisellä, vaan sielun tasolla. Tämä on oleellista, koska ihmisiä toisistaan erottavien asioiden sijasta Zohar vaikuttaa kaikkia ihmisiä yhdistävällä tasolla. Henkisellä tasolla olemme kaikki yhtä. Voit hyödyntää Zoharia kuulutpa mihin tahansa uskonnolliseen tai hengelliseen yhteisöön – tai vaikka et kuuluisi mihinkään.

Elävä ja kestävä

Zoharin viisaus on elävä, kuolematon, korvaamaton ja ikuinen henkisen energian resurssi. Vaikka negatiiviset tahot ovat usein pyrkineet tukahduttamaan tai jopa tuhoamaan tämän viisauden, Zohar on voimissaan, ja yhtä tärkeä kuin hengittämämme ilma. Tämä kestävyys ja periksiantamattomuus on suora heijastuma Zoharin kyvystä parantaa ja suojella ihmisiä ja levittää rauhaa koko planeetalle. Voimat ovat olleet pitkään kätkeytyneenä Zoharin säkeisiin odottaen kunnes ihmiskunta on valmis viisauden vapauttamiseksi koko maailmaan.

Tämä aika on nyt.

Vaikutus kautta historian

Zohar on vaikuttanut suuresti sivistyksen lisääntymiseen ja tieteen kehittymiseen. Merkittävät henkilöt kautta historian ovat ammentaneet valtavan määrän tietoa Zoharista.

Kabbala ja Pythagoras

Pythagorasta pidetään yhtenä historian merkittävimmistä henkilöistä. Hän oli filosofi, maailman ensimmäinen todellinen matemaatikko ja hän kehitti kuuluisan Pythagoraan lauseen. Hän loisti myös tähtitieteen ja musiikin saroilla. Elämänkerran mukaan (Hermippus of Smyrna, noin 250 eaa) Pythagoras oli kaikista saavutuksistaan kiitollisuudenvelassa “juutalaiselle viisaudelle”.

Dr Seth Pancoast, joka oli yhdessä Thomas Edisonin kanssa samassa teosofisessa yhteisössä, kirjoitti: “Pythagoras oli yksi merkittävimmistä henkilöistä elinaikanaan; hän ei ollut ainoastaan äärimmäisen oppinut, mutta myös tärkeä kabbalisti.”

Kabbala ja Plato

Platon opetuksia pidetään yhtenä tärkeimmistä länsimaisessa kehityksessä. Plato opetti itsenäisestä ideoiden ulottuvuudesta ja erillisestä fyysisestä maailmasta. Vain ideat olivat täyttä totta. Oxforfilainen fyysikko Sir Roger Penrose kertoo kirjassaan Shadows of the Mind: “Platon mukaan matemaattiset konseptit ja totuudet muodostavat todellisen maailman, joka on ajaton ja ilman fyysistä sijaintia. Platon maailma on täydellinen ja se on erillään fyysisestä maailmasta.”

Sir Isaac Newton, historian suurimpia tiedemiehiä, uskoi Platon ammentaneen nämä merkittävät huomiot Zoharista ja Kabbalan viisauksista. Yli sata vuotta sitten Dr Seth Pancoast kirjoitti: “Plato oli myös todellinen älykäs kabbalisti.”

Kabbala ja Isaac Newton

Knorr von Rosenroth oli tunnustettu oppinut ja prinssi Christian Augustin neuvonantaja. Von Rosenroth käänsi osia Zoharista latinaksi ja niistä muodostui Kabbalah Denudata vuonna 1684. Allison Coudert kirjoitti von Rosenrothin uskoneen Kabbalan tarjoavan “ei vähempää kuin universumin toimintamallin. Hän oli vakuuttunut siitä, että Zohar antaa vastaukset kaikkiin hämmentävimpiinkin kysymyksiin.”

Kabbalah Denudata päätyi renessanssiajan merkittävimpien ajattelijoiden kirjastoihin, mukaanlukien Isaac Newton. Newtonin kopiota Zoharista säilytetään edelleen Trinity Collegessa Cambridgessä Iso-Britanniassa.

Kirjassaan The Religion of Isaac Newton, Frank Manuel kertoo “Jo Mooses tiesi tieteelliset totuudet – siitä Newton oli varma.” Dr Seth Pancoast kirjoitti: “Newtonin Kabbalan opiskelu johdatti hänet vetovoiman lain löytämiseen.” Professori Allison Coudert tiivistää kirjassaan The Impact of Kabbalah in the 17th Century, että on aika tunnustaa Kabbalan vaikutus nykyaikaisen tieteellisen maailman kehittymisessä.

Alkuperäinen viisaus

Newton kannattajineen uskoi, että niin tieteelliset kuin henkisetkin viisaudet oli paljastettu Moosekselle. He uskoivat myös, että jos tämä puhdas salattu viisaus paljastetaan uudelleen, se tuo koko maailmaan rauhan ja harmonian. Professori Coudert kirjoittaakin: “kabbalistisia kirjoituksia on pidetty tärkeimpinä yksittäisinä lähteinä tämän viisauden palauttamiseksi; ne edustavat lähintä ja puhtainta viisauden lähdettä.”

Suoja

Sotien aikana Zohar on tarjonnut erityistä suojaa. Toisen maailmansodan aikana Marokossa, Tunisiassa ja Bulgariassa oli juutalaisia, jotka arvostivat Zoharia. Marokossa oli useita alueita, joilla Zoharia opiskeltiin ympäri vuorokauden. Kun natsit määräsivät maassa olleet 200000 juutalaista karkoitettavaksi, kuningas Mohammed V kieltäytyi ja vastasi natseille: “Marokossa ei ole juutalaisia, on vain marokkolaisia”. Natsit jättivät maan rauhaan, vaikka Marokolla ei ollut armeijaa, eikä muitakaan edellytyksiä puolustaa itseään. Marokon kuningas Hassan II:n taloudellinen neuvonantaja Andre Azoulay ilmaisikin: “Marokossa ei ole ollut karkotuksia, natsismia, keskitysleirejä tai muitakaan julmuuksia. Sensijaan juutalaiset ja muslimit elivät yhdessä toisiaan kunnioittaen.”

Kabbalisti R. Eliezer Papo oli henkisyyden edelläkävijä Bulgariassa 1700-luvulla. Tutkielmassaan The Wonderful Advisor, hän kirjoitti, että kaikkien tulisi lukea Zoharia – vaikka he eivät ymmärtäisi siitä sanaakaan, koska se puhdistaa sielua ja herättää Valon suojelemaan. Dr Michael Bar-Zohar kirjoitti: “Toisen maailmansodan aikana yhtäkään juutalaista ei karkoitettu Bulgariasta natsien vallan aikana. Huomattavaa on myös se, että bulgariassa oli ainoa yhteisö joka kasvoi natsien toiminnasta huolimatta.”

Suoja tänä päivänä

  • Andrea Foreman oli matkalla toimistoonsa WTC:ssä New Yorkissa 11.9.2001. Matkalla hän muisti, ettei ollut vielä meditoinut Zoharin ääressä – ja sen hän on tottunut tekemään joka aamu. Hän palasi kotiinsa. Palatessaan toimistolle hän näki tornien romahtavan silmiensä edessä. “Opin, että vaikka rakennukset romahtavat ympärilläsi, olet silti suojassa säilyttäessäsi yhteyden Zohariin. Tiesin sen aina, mutta nyt olen sen myös kokenut omassa elämässäni.”
  • Vuonna 1997 losangelesilainen Raffi Feig sai rajun sydänkohtauksen. Tämän jälken hän meditoi päivittäin Zoharia osana paranemisprosessiaan. Sairaalan kontrollikäynnillä hänen lääkärinsä hämmästyi aluksi tuloksista. Niiden mukaan sydämessä ei ollut mitään vaurioita ja hän määräsikin heti uuden testauskierroksen. Uudet testit kuitenkin vain vahvistivat tuloksen, ettei sydämessä ollut näkyvissä mitään merkkejä vahingoista. Feig muistelee “Kukaan ei uskonut minua. Jouduin pyytämään kopion tuloksista voidakseni näyttää ne perheelleni ja ystävilleni jotka pitivät minua seonneena.”
  • Sisätautien ja sydänsairauksien erikoislääkäri Arthur Spokojny kohtasi ensiapuun tuodun potilaan newyorkilaisessa sairaalassa. Lääkäri näki, että valtava verihyytymä oli tukkinut potilaan oikeanpuoleisen sepelvaltimon ja tilanne oli toivoton. Lääkäri alkoi meditoimaan osuutta Zoharista ja pian tukkeutunut valtimo avautui. Sydämessä ei ollut mitään vaurioita eikä merkkejä sydänkohtauksesta. Muilla lääkäreillä ei ollut mitään selitystä tapahtuneeseen.
  • Arlene Spiegel oli lennolla New Yorkista Kaliforniaan 11.9.2001. Lentokone rullasi kiitoradalle ja alkoi kiihdyttämään nopeuttaan hänen alkaessaan meditoimaan Zoharia. Juuri ennen ilmaan nousua moottorit yllättäen pysähtyivät. Hetkeä myöhemmin lentokapteeni ilmoitti lennon palaavan portille WTC-tornien iskun takia. Seuraavana päivänä viranomaiset ottivat Arleneen yhteyttä ja kertoivat lentokoneesta löytyneen viisi teräasetta ja viisi matkustajaa oli FBI:n epäiltyjen listalla. “Tiedän ettei Zohar pelastanut vain omaa elämääni, vaan myös kaikkien koneessa olleiden elämät ja niiden jotka olisivat joutuneet iskun kohteeksi maassa.” Spiegel jatkaa: “Yhteys Zohariin on voimakas, jotakin mitä emme näe, emme voi aina koskettaa ja tuntea, mutta se on voima joka ylläpitää ympärillämme turvakilpeä.”

Todellisista ihmeistä on lukemattomia tarinoita kaikenlaisilta henkilöiltä, olkoonpa kyse paranemisesta, suojasta tai positiivisesta muutoksesta. Mutta kaikista tärkein ihme on sinun tarinasi.

Tämä Zohar-versio on tarkoitettu tuomaan sinulle turvallisuutta, suojaa, siunausta, rakkautta ja paljon Valoa. Aktivoidaksesi tämän voiman tarvitset vain rakastavan ja luottavan sydämen.

Lopuksi

Pimennetyssä tilassa yksikin kynttilä on merkittävä. Vaikka tilassa olisi kuinka paljon pimeyttä, mikään määrä ei voi estää kynttilää loistamasta ja valaisemasta. Tämä on perustavaalaatua oleva ilmiö. Kun ymmärrät tämän, ymmärrät myös Zoharin viisauden ja voiman.

Tätä versiota ei ole tarkoitettu myytäväksi ja Ajatellen-palvelu jakaa kopioita ilmaiseksi kiinnostuneille organisaatioille ja yksityishenkilöille aina kun niitä on varastossamme. Jotta saamme katettua toimituskulut, pyrimme ensisijaisesti lähettämään kirjat jonkin Ajatellen-kaupan ostoksen mukana (mainitse lisätietokentässä haluavasi vastaanottaa Zoharin). Toki voit myös pyytää pelkkää Zoharin toimitusta. Mikäli olet kiinnostunut Zoharin täysversiosta, autamme mielellämme myös sen hankinnassa – lähetä meille vapaamuotoinen viesti info@ajatellen.fi -osoitteella tai yhteydenottolomakkeen kautta. Pääsääntöisesti emme pidä täyskokoisia Zohareita kauppamme varastossa.