Kuka on oikeassa?

Vaihdamme jatkuvasti mielipiteitä monenlaisista asioista ja toisinaan päädymme jopa väittelemään siitä mikä on totuus. Erilaiset mielipiteet ovatkin loistava mitä tahansa asiaa eteenpäin vievä ja jalostava voima. Aina kun löydämme uusia näkökulmia, voimme ymmärtää tätä asiaa uudella tasolla.

Keskusteluissa täytyykin aina muistaa se, että elämä on hyvin suhteellinen kokemus. Jokaisella on takanaan erilaisia elämänkokemuksia ja olemme erilaisessa vaiheessa omassa kasvussa. Siksi myös ymmärryksemme jostakin yksittäisestä asiasta, tai vaikkapa koko elämästä, on tänä päivänä todennäköisesti hyvin erilainen kuin mitä se oli vaikkapa muutama vuosi sitten – puhumattakaan siitä mitä se tulee olemaan muutaman vuoden kuluttua. Kaikesta huolimatta jokaisella hetkellä muodostettu mielipide tai näkemys on sillä hetkellä se oikea ja todellinen. Koska kaikki on jatkuvassa muutoksessa, luonnollisesti valinnatkin muuttuvat jatkuvasti. Mihinkään tiettyyn ajattelumalliin ei pidäkään lukittautua.

Valitettavasti kaikki eivät aina muista näitä periaatteita. Siksi ajaudumme helposti väittelyihin ja yritämme usein julistaa omaa mielipidettä ainoana totuutena. Väittelyt kuitenkaan harvoin johtavat hedelmällisiin lopputuloksiin. Yleensä jokainen osapuoli vain lukittuu tiukemmin omiin kantoihinsa eivätkä he avaudu uusille näkökulmille joita vastapuolella olisi tarjolla.

Tämä on erityisen ja valitettavan helppoa huomata tavassa joilla opiskelemme ja välitämme eteenpäin ikiaikaisia henkisiä tekstejä ja materiaaleja. Vaikka teksti olisi yksi ja sama, voivat uskonnot tai erilaiset ryhmittymät tehdä siitä niin omanlaisia tulkintoja ja totuuksia, ettei keskustelulle ja mielipiteiden vaihdolle enää jää tilaa. On vain oikeita ja vääriä asioita ja maailma muuntuu helposti mustavalkeaksi.

Talmud kuvaakin tätä tilannetta ja esittää näitä erilaisia ymmärrystapoja seuraavalla nelijakoisella mallilla. Ensimmäisellä tasolla olemme kehityksen alussa ja tarkoituksemme on edetä jatkuvien muutosten ja sisäisen kasvun kautta neljännelle tasolle.

1. Henkilöt ottavat tekstit kirjaimellisesti.
2. Henkilöt ymmärtävät tekstissä olevia vertauskuvia ja vihjeitä syvällisempiin merkityksiin.
3. Henkilöt ymmärtävät jokaisen yksittäisen tarinan sisältämän opetuksen.
4. Henkilöt löytävät todelliset elämän salaisuudet ja lainalaisuudet tarinoiden taustalta ja ymmärtävät kokonaisuuden.

Jos keskustelijat ovat eri tasoilla, mielipiteet ja tulkinnat voivat olla hyvin vastakkaisia, mutta silti osapuolet ovat aivan oikeassa. Olet ehkä huomannutkin, että kun viisaat henkilöt puhuvat suurille kuulijajoukoille, he yleensä pyrkivät käyttämään esimerkkejä jokaiselta edellä kuvatulta tasolta. Tällä tavoin todennäköisesti jokainen kuulija pystyy poimimaan esityksestä jotakin, vaikka kukaan ei kykenisikään ymmärtämään kaikkea. Tätä samaa periaatetta jokaisen olisikin syytä pyrkiä noudattamaan kaikissa keskustelutilanteissa. Kun pystyt ensin aistimaan millä tasolla keskustelu on syytä käydä, voit arvioida millä syvyydellä asioista kannattaa puhua ja millaisia esimerkkejä tai vertauskuvia kannattaa käyttää. Tämä ei luonnollisestikaan ole helppoa ja se vaatii paljon harjoittelua. Maailmassa on paljon viisaita, jotka ymmärtävät todelliset salaisuudet, mutta vain harvat heistä pystyvät viestimään niitä meille ymmärrettävällä tavalla.

Aina tässä viestien sovittamisessa kuulijakunnalle ei tietenkään voida onnistua ja viesti saattaa jäädä toiselle osapuolelle epäselväksi. Toisten mielipiteitä ei tietenkään tarvitse hyväksyä eikä niiden tarvitse antaa vaikuttaa omiin mielipiteisiin, mutta toisia henkilöitä ja heidän sanomisiaan on syytä kuitenkin aina arvostaa.

Mitäpä luulet, onko edes missään määrin tärkeää kuka lopulta on oikeassa?

Onko jo muutoksen aika?

Tänä päivänä on helppoa huomata kuinka suuressa myllerryksessä maailma on. Yhdessä maassa tuskaillaan epätavallisten tulvien kanssa, toisessa yritetään pärjätä epätavallisten rajujen talvimyrskyjen keskellä ja kolmannessa tulivuorenpurkaus aiheuttaa valtavia tuhoja. Näiden lisäksi listaa voisi vielä helposti jatkaa ties kuinka pitkäksi. Joka puolella maailmaa siis tapahtuu parasta aikaa suuria mullistuksia ja normaalin tasaisen arjen eläminen on tehty erittäin haastavaksi.

Nämä tapahtumat ovat saaneet monenlaiset asiantuntijat liikkeelle. Jotkut puhuvat ilmastonmuutoksesta, jotkut vetoavat johonkin toiseen tilastoista näkyvään muutosketjuun ja liikkeellä on luonnollisesti myös monenlaisia maailmanlopun ja täystuhon ennustajia.

Mutta mistähän tässä voisi oikeasti olla kyse? Muutoshan on toki luonnollinen ja normaali tilanne. Mikään asia ei voi vaan olla jatkuvasti entisellään. Itse asiassa paikallaan pysyminenkin vaatii muutoksia. Ilman näitä muutoksia alkaa taantuminen ja kehityksessä taaksepäin luisuminen. Jossakin onkin verrattu universumin toimintaa alaspäin kulkeviin liukuportaisiin. Jos haluat pysyä edes nykyisellä tasolla, sinun on otettava jatkuvasti askeleita ylöspäin. Muussa tapauksessa liikut väistämättä ja automaattisesti alaspäin. Ylöspäin siirtyminen puolestaan vaatii jo reippaita askeleita ja todellista toimintaa!

Tämän aikakauden tapahtumia on kuvattu melko tarkalla tasolla jo vuosituhansia vanhoissa viisauksissa ja teksteissä. Niiden mukaan lähestymme kovaa vauhtia aikakautta, jolloin kaikki asiat ovat paremmin kuin hyvin. Kun tämä aikakausi koittaa, ymmärrämme elämän todellisen merkityksen ja osaamme soveltaa universaaleja lakeja kaikkeen tekemiseemme. Tällöin tiedostamme miten olemme kaikki yhtä ja riippuvaisia toinen toisistamme ja olemme onnistuneet kaatamaan kaikki raja-aidat jotka vielä tänä päivänä erottavat eri ihmisryhmiä. Tämä aikakausi on jotakin niin hienoa, että sitä voi nyt olla vaikea edes kuvitella.

Entä mitä tekemistä kaaoksen lisääntymisellä ja toisaalta äärimmäisen mukavalla ja onnellisella tulevalla aikakaudella on keskenään? Yksi universaaleista laeista on se, että todelliset halutut asiat ovat aina kätkeytyneenä johonkin näennäisesti ikävään valeasuun. Lisäksi mitä suurempaa valoa haluamme löytää, sitä pimeämpään hetkeen ja paikkaan sitä on mentävä etsimään. Yön pimein hetki onkin juuri aavistuksen ennen aamunkoittoa ja suuren kirkkauden paljastumista. Uusi uljas aikakausi vaatiikin paljastuakseen ensin myllerryksen ja suorastaan vanhojen rakenteiden tuhoamisen.

Lisäksi meitä kaikkia ympäröivä luonto yrittää välittää jatkuvasti voimakkaammin selkeitä viestejä. Koska ihmiskunta ei ole vielä herännyt muutosten tarpeellisuudesta, nyt muutoksiin ryhdytään suorastaan pakottamaan. Jokainen luonnonmullistus onkin yksi universumin yritys saada meitä hereille. Vanhat ajatusmallit on nyt heitettävä romukoppaan – jos ei vapaaehtoisesti ja oma-aloitteisesti, niin sitten pakolla.

Olet varmaan huomannut senkin, että tähän aikakauteen kuuluu kaikkien piilotettujen ja kaikessa hiljaisuudessa hoidettujen asioiden esilletulo. Juuri nyt kaikki hämärät järjestelyt, lahjukset, epärehellisyydet ja itsekkäät teot nousevat pintaan. Mitään ei voi enää piilottaa – kaikki tulee nyt väkisin ilmi. Tämä kuuluu myös suureen muutokseen. Nyt puhdistetaan mennyttä ja annetaan mahdollisuus aloittaa asioiden hoitaminen puhtaalta pöydältä ja uudella ajattelumallilla. Vanhojen mallien romahtamista ei voi estää.

Universumi antaa toki meille jokaiselle vielä hetken ajan mahdollisuuden toteuttaa vapaata tahtoa. Käytännössä voimme valita proaktiivisesti ja oma-aloitteisesti muutoksia ja ryhtyä soveltamaan uudenlaista ajattelua – tai voimme valita vanhoilla malleilla jatkamisen ja hyväksyä yhä suuremmiksi kasvavat mullistukset ympärillämme. Tällä hetkellä vielä muutoksia voidaan lykätä, mutta jossakin vaiheessa tämä siirtymäaika loppuu. Väkisin pakotettu muutos voi olla viimeiseen asti vanhassa mallissa pitäytyneille hyvin kivulias ja ikävä kokemus.

Lopputulos tässä ketjussa on jo selvä. Viimeisessä vaiheessa kaikki on hyvin ja meistä jokainen pääsee nauttimaan kyseisestä hetkestä. Vaikka lopputilanne on jo päätetty, voimme omilla valinnoillamme vaikuttaa siihen, millaista polkua pitkin haluamme siirtyä tähän uuteen uljaaseen maailmaan.

Vanhat tekstit kertovat selkeästi, että maailmassa on nyt alkanut suuri kahtiajakautuminen. Ensimmäisen ryhmän muodostavat aktiivisesti uudistuvat henkilöt, jotka alkavat soveltaa henkisyyden universaaleja lainalaisuuksia kaikkeen elämässään – ja jotka nauttivat jatkuvasti kasvavasta menestyksestä kaikilla elämän alueilla. Toisen ryhmän henkilöt hyväksyvät mullistukset ympärillään ainoaksi todellisuudeksi, asettuvat uhrin asemaan, elävät pienesti ja välttelevät ottamasta vastuusta omasta itsestään. Jossakin vaiheessa ensimmäisen ryhmän toiminta kuitenkin muodostaa niin vahvan esikuvan, että lopulta muutkin ymmärtävät uuden mallin toimivan heidän omaansa paremmin.

Nyt kysymys kuuluukin – kumpaanko ryhmään sinä haluat kuulua? Ilman omaa tietoista valintaa muutoksesta todennäköisesti jatkat elämistä vanhojen mallien mukaisesti ja samalla jäät paitsi uusista upeista asioista joita tapahtuu jatkuvasti. Valinta on toki luonnollisesti jokaisen oma henkilökohtainen päätös.

Kuinka monta ystävää?

Kuinka monta ystävää sinulla on? Tämähän on melko yleinen pohdinnan aihe näin Facebookin ja muiden vastaavien palvelujen aikana. Jotkut saattavat jopa ajatella, että hänellä olevien virtuaaliystävien määrä voisi jotenkin vaikuttaa omaan arvoon tai tärkeyteen. Ehkäpä on tärkeää, että ystävälista on mahdollisimman pitkä?

Entä kuinka tärkeitä nämä ystävät ovat sinulle todellisuudessa? Ovatko he vain virtuaaliystäviä vai vietätkö oikeasti heidän kanssa aikaa myös kasvotusten? Kiinnostavatko ystäviesi asiat todella?

Usein ymmärrämme ystävyyden kovin kevyesti. Pidämme ehkä jopa hyvänpäivän tuttuja ystävinä, vaikka emme oikeasti tiedä henkilöistä juuri mitään – tai heidän tekemisillä tai tekemättä jättämisillä ei ole meille mitään käytännön merkitystä. Saatamme ajatella, että ainoastaan todella tärkeillä eli rakkailla henkilöillä on oikeasti merkitystä.

Henkiset lait kuitenkin kääntävät tämän(kin) määritelmän nurinpäin. Jo perusohjeena on “rakasta lähimmäistäsi kuten itseäsi”. Tässä siis suoraan ja selvästi käsketään rakastamaan kaikkia eikä vain valitsemaan joitakin yksittäisiä henkilöitä. Vaikka kaikkien ihmisten kanssa ei tarvitsekaan olla tekemisissä, on heitä silti rakastettava.

Samoissa määritelmissä ystävyys otetaan äärimmäisen vakavasti. Vaikka rakastaisit kaikkia, sinulla voi olla vain hyvin rajallinen määrä ystäviä. Ystäväksi lasketaankin ainoastaan henkilö, jonka puolesta olisit valmis tekemään ihan mitä tahansa. Siis aivan mitä tahansa. Ystävykset ovat keskenään niin tiiviissä sidoksissa, että he ajattelevat aina ensisijaisesti toistensa etua. Jos ystäväsi kohtaa mitä tahansa ikäviä tilanteita tai ongelmia, sinun tehtäväsi on tarvittaessa uhraudutua ja tehdä mitä ikinä tarvitaankaan jotta ystäväsi pelastuu tai hänen ongelma ratkeaa. Tämä on todella suuri vaatimus. Itse asiassa ystävyys määritellään mm. Zoharissa kaikista korkea-arvoisimmaksi ja samalla myös vaativimmaksi ihmissuhteeksi.

Samassa tekstissä kerrotaan, että henkilön tulee olla todella kiitollinen ja onnellinen, jos hänellä on yksi ystävä. Tällöin hänen on ymmärrettävä jo tehneensä todella paljon oikeita asioita, joilla hän on ansainnut ystävänsä. Jos jollakin on kaksi ystävää, kyse on jo hyvin poikkeuksellisesta tilanteesta ja henkilöstä.

Kuinka monta ystävää sinulla on tämän määrittelyn mukaan? Entä millaiselta luulet tällaisen ystävyyssuhteen tuntuvan – olisitko sellaiseen valmis?

Ei ikinä minulle

Jokaisella on tässä maailmassa hyvin tarkka ja tärkeä tehtävä. Jokaisella on suoritettavaan jotakin, jota kukaan muu ei pysty toteuttamaan. Luonnollisesti joillakin asiat ovat suurempia, joillakin mittaluokaltaan vaatimattomia, mutta silti kaikki ovat yhtä tärkeitä ja arvokkaita. Nämä yksilölliset lahjat ja taidot tarvitaan hyötykäyttöön ennenkuin yhteinen maailmamme pystyy kehittymään uusille tasoille.

Tänä päivänä on helppoa kuulla yhä enemmän kertomuksia ja esimerkkejä henkilöistä, jotka ovat tehneet omassa elämässään valtavan muutoksen ja siirtyneet tekemään jotakin aivan uudenlaista työtä tai noudattamaan täysin erilaista elämäntapaa. Näitä henkilöitä yhdistää yleensä se, että he kertovat olevansa muutoksen jälkeen äärimmäisen onnellisia ja kokevat pystyvänsä todella auttamaan läheisiään, yhteisöään ja koko maailmaa. Yleinen kommentti on myös se, etteivät he vielä muutamia vuosia sitten olisi “ikinä voineet edes kuvitella tekevänsä mitään tällaista!”

Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta lähes kaikkien todelliset lahjat ovat piilossa ja ne täytyy erikseen löytää ja valjastaa hyötykäyttöön. Tai vaihtoehtoisesti jotkut kyllä tunnistavat lahjakkuutensa, mutta eivät pysty keksimään mihin taitoa on tarkoitettu sovellettavaksi.

Egon tehtävänä on estää näiden todellisten kykyjen hyödyntäminen ja saada jokainen elämään mahdollisimman pienesti ja vaatimattomasti. Siksi ego pommittaa jatkuvasti mieleemme monenlaisia epäilyjä ja se yrittää kaikin keinoin sabotoida kehityksen. Vaikka kuinka innostuisit jostakin uudesta, saat väistämättä hetken kuluttua mieleesi ajatuksia siitä, onkohan tämä nyt hyvä idea, kannattaako siihen ryhtyä, mitä muutkin nyt sanovat, osaaankohan tarpeeksi, olenkohan liian nuori tai vanha, onhan nykyinenkin tilanne kaikesta huolimatta ihan ookoo…

Ego käyttää aina voimansa optimaalisesti. Sillä on kyky nähdä mikä sinun elämäsi todellinen tarkoitus on ja siksi se keskittääkin kaikki voimansa estämään kehityksen juuri oikeilla alueilla. Muilla alueilla voit touhuta rauhassa ilman häirintää. Siksi kannattaakin kiinnittää huomiota siihen, millaisissa asioissa vastus on suurta.

Mitäpä luulet, millainen asia voisi viedä maailman kehitystä eteenpäin, mutta mitä et ikinä voisi kuvitella itse tekeväsi? Entä miltä tuntuisi ajatus siitä, että jospa se kaikesta vastuksesta huolimatta sittenkin olisi juuri sinulle kuuluva ja oikea tehtävä?

Luokaamme ihminen

Tässä palvelussa toistetaan jatkuvasti, että olemme yhtä koko maailman kanssa. Ihmisellä onkin ainutlaatuinen voima muuttaa aivan mitä tahansa olosuhteita ja maailmaa ympärillään yksinkertaisesti ajatuksia ja tietoisuutta muuttamalla.

Eläin-, kasvi- ja mineraalikunnan edustajat voivat vaikuttaa asioihin ainoastaan oman luomakuntansa sisällä. Vaikka eläimet tekisivät mitä, eivät ne voi estää kasvikuntaa kukoistamasta. Tai mineraalit eivät voi vaikuttaa eläinten menestykseen. Ihminen sen sijaan voi toimillaan joko tuhota kaiken tai vaihtoehtoisesti hyötyä näistä muista luomakunnista ja samalla auttaa niitä tasapainoiseen kasvuun ja kehitykseen.

Olen muutaman kerran pohtinut miten tämän asian voisi perustella. Lopulta sain tähän kauniin vastauksen taannoisesta Michael Bergin inspiroivasta ja syvällisestä esityksestä. Jo tämän vastauksen vuoksi pitkähkö matka tapahtumaan ehdottomasti kannatti.

Käytännössä kaikki Ajatellen-mietteissä ja –artikkeleissa toistetut universaalit lait löytyvät tavalla tai toisella Luomiskertomuksen ensimmäisistä jakeista. Ja totta kai tämänkin asian perustelut kerrotaan siellä aivan selvästi – olen vain jotenkin ollut kovin sokea tätä kohtaa lukiessani.

Jos kiinnitämme tarkemmin huomiota käytettyihin sanamuotoihin ja järjestykseen, huomaamme, että alkuvaiheessa ainoana olemassa ollut voima loi eläin-, kasvi- ja mineraalikunnan yksi kerrallaan. Yksi voima loi ja sen jälkeen luotu asia yksinkertaisesti oli. Kaikki nämä ilmaukset ovat yksikkömuodossa ”Jumala loi…”. Kaikki sen sijaan muuttuu kun päästään viimeiseen vaiheeseen eli ihmisen luomiseen. Tällöin ilmaus vaihtuukin monikkoon ja tekstinä onkin ”luokaamme ihminen omaksi kuvaksemme”. Mutta jos luomistyötä teki vain yksi energia kuten aikaisemmissa vaiheissa, miksi ihmeessä tässä kohti käytetäänkin nyt monikkomuotoa? Oliko sittenkin olemassa myös jokin toinen voima vai ketä ihmisen luomiseen oikein osallistui?

Michael Berg selitti tämän lauseen merkitsevän sitä, että ihmistä luotaessa alkuperäinen voima puhui kaikelle siihen asti luodulle. Ja koska ihminen oli luomisketjun viimeinen osa, kaikki muut asiat mitä maailmassa ikinä voi olla olemassa, oli jo luotu. Ihminen onkin siten yhdistelmä kaikista maailman asioista! Pohdipa hetki mitä tämä tarkoittaakaan. Koska seuraus pitää aina sisällään syyn, alkuperäinen energia on väistämättä mukana kaikessa luodussa. Ketju etenee vielä niin, että jokaisessa ihmisessä on mukana palanen joka ikisestä maailman asiasta. Ihminen todellakin kuvastaa kaikkea maailmassa olevaa.

Ihmiselle on tällä tavoin asetettu ainutlaatuinen rooli. Kun muut luomakunnan edustajat voivat vaikuttaa tekemisillään ainoastaan luomakuntansa sisällä, ihminen ei pelkästään voi, vaan myös koko ajan vaikuttaa kaikkeen olemassa olevaan. Ilmaus ”kaikki” sisältää myös sellaiset ajatukset ja ideat, jotka eivät vielä ole materialisoituneet tähän maailmaan fyysisillä aisteilla havaittaviksi.

Tiede kertoo jo tänä päivänä sen, että niin ihmiset, kivet kuin kaukaiset tähdetkin muodostuvat täsmälleen samoista atomeista. Nämä atomit ovat jatkuvassa liikkeessä ja järjestyvät koko ajan uudelleen. Kun jokin näkemistämme objekteista lakkaa olemasta, atomit vapautuvat kiertoon ja aikanaan niistä muovataan jotakin uusia ilmentymiä. Tiede on myös alkanut selittää näkymätöntä maailmaa atomien takana ja myöntää sen olemassaolon, mutta ajatustason energiaa ja sidoksia ei vielä kyetä havainnoimaan. Joka tapauksessa tiede ei enää vastusta tällaisen mallin olemassaoloa vaan suorastaan päinvastoin haluaa ymmärtää sitä entistäkin paremmin.

Jos olet joskus pohtinut, että ”eihän haittaa jos teen jotakin ikäviä asioita – pelkästään itsehän niistä joudun ehkä kärsimään”, tämä toivon mukaan avaa aivan uuden ymmärryksen. Koska jokainen meistä on yhteydessä kaikkeen olevaan, tarkoittaa se myös sitä että jokainen ajatus ja teko vaikuttaa väkisin koko maailmaan.

Tämän päivän tiede ja eri alojen asiantuntijat yrittävät selittää ja löytää hoitomuotoja erilaisiin ilmastomuutoksiin, lisääntyviin luonnonmullistuksiin, talouskriiseihin tai vaikkapa täysin uusiin ja outoihin sairauksiin. Useimmilla alueilla pyritään vaikuttamaan jo ilmestyneisiin tilanteisiin pohtimalla lääkkeitä estämään tietyn tapahtuman toistuminen tai helpottamaan olosuhteiden kanssa elämistä. Nämä ovat kuitenkin selkeästi seurausta jostakin taustalla muhivasta syvällisestä syystä ja sen tutkimiseen tieteen menetelmät eivät vielä tänä päivänä riitä.

Ainoa näitä kaikkia mainittuja esimerkkejä yhdistävä tekijä luonnollisesti on ihminen. Hyvin harva yksittäinen henkilö pystyy aiheuttamaan tekemisillään tuhoisan pyörremyrskyn tai luomaan vaarallisen tarttuvan taudin. Toki ne ovat mahdollisia, mutta todennäköisemmin nämäkin ovat seurausta ja ilmentymiä suuren ihmisjoukon negatiivista ja tuhoisista ajatuksista ja tekemisistä.

Useissa vanhoissa teksteissä selitetäänkin, että ainoa pysyvä tapa globaalien ongelmien ratkaisemiseen on ymmärtää kaiken olemassa olevan yhteys ja muiden edun asettaminen oman edun edelle. Mitä suurempi määrä ihmisiä tekee ajatteluunsa muutoksia, sitä mukaa positiivisten ja negatiivisten ajatusten tasapainoa kuvaava vaaka kääntyy uuteen asentoon. Kun positiivisuus pääsee voitolle, alkaa se luoda uudenlaisia seurauksia. Sinunkin positiivinen ajattelu voi aikaansaada ensimmäisessä vaiheessa jonkin uuden mullistavan lääkkeen tai hoitomuodon keksimisen – ja kun riittävän monet liittyvät joukkoon ajattelemaan samalla tavalla, sairaus katoaa kokonaan. Tieto, jossa jokaisen henkilön jokainen ajatus ja teko vaikuttaa kaikkeen, on perustavaa laatua oleva lääke henkilökohtaisten haasteiden lisäksi myös koko maailman ongelmiin.

Kukille ja porkkanoille puhuminen auttaa niitä kasvamaan – sinussa on sisälläsi osa niistä ja siten niihin suora yhteys. Samoin voit ajatella hyvää metsän eläimistä ja ne hyötyvät positiivisista ajatuksistasi tavalla tai toisella. Tai voit arvostaa luontoa ja sen hyvinvointia ja sillä tavoin kenties tukahduttaa jonkin luonnonmullistuksen jossakin päin maailmaa.

Syyn ja seurauksen suhteen näkeminen on haastavaa jo henkilökohtaisessa elämässä, mutta vielä hankalampaa se on ympäröivässä maailmassamme joka on yhteenveto seitsemän miljardin ihmisen ajatuksista ja tekemisistä. Joka tapauksessa jonkinlainen seuraus on aina väistämätön molemmilla tasoilla.

Jokainen teko todellakin lasketaan eivätkä seuraukset rajoitu omaan elämääsi. Mitä luulet, voisitko ehkä muuttaa edes jotakin ajatuksiasi ja tapojasi?

Ansaitseminen

Kesällä vuoden negatiivisimpaan aikaan usein luemme ja kuulemme muistutuksia tarinasta Israelin kansan matkasta erämaassa. Tarinassa israelilaiset olivat vapautuneet Egyptin orjuudesta ja he kulkivat erämaassa kohti Israelia. Kertomuksesta käy ilmi, ettei matka ollut suoraviivainen. Matkasta todetaan mm. se, että pysähdyksiä oli kaikkiaan 42 ja matka kesti 40 vuotta. Lisäksi pysähtymispaikat luetellaan tarkasti. (Tämä kertomus päättää neljännen Mooseksen kirjan.)

Henkisyyden perussäännöt käskevät esittämään jatkuvasti kysymyksiä, jotta varsinainen ajatus ja opetus on mahdollista löytää vertauskuvallisen ja kauniin, mutta sinänsä tolkuttoman kertomuksen taustalta. Kertomuksessahan ei sinänsä ole järkeä. Jos katsomme tapahtumapaikkoja kartalta, välimatka Egyptin ja Israelin välillä on sen verran lyhyt, että senhän voisi vaeltaa muutamissa päivissä. Missään tapauksessa erämaassa ei olisi pakko viettää neljääkymmentä vuotta. Lisäksi on outoa, että jos päämäärä ja matkakohde olivat selviä, miksi ihmeessä joissakin levähdyspaikoissa vietettiin vuosiakin.

Mitä enemmän luemme vanhoja alkuperäistekstejä, sitä selvemmäksi käy se, että mikään mainittu tieto ei ole turhaa. Miltä oudommalta ja järjettömämmältä teksti vaikuttaa, sitä varmemmin siihen on kätkeytyneenä jokin syvällinen merkitys.

Numeroarvosta 42 on kirjoitettu kokonaisia pitkiä kirjoja, joissa sen merkitystä pohditaan eri tasoilla. Jos kirjoitat vaikkapa Googleen kysymyksen ”what is the answer to life, the universe, and everything?”, saat vastaukseksi luvun 42. Lyhyesti sanottuna 42 on luku, joka liittyy päämäärään ja keinoihin siihen pääsemiseksi. Luku 40 puolestaan ilmenee sekä vuosina että päivinä monenlaisissa tilanteissa, joissa halutaan liittyä tähän samaan energiaan.

Mutta ohitetaanpa nämä asiat nyt, ja pohditaan pitkän matkan ja pysähdysten syytä. Tarinassa ei kerrota israelin kansan kulkeneen paikasta A, paikkaan B ja edelleen paikkaan C. Sen sijaan asia on ilmaistu kertomalla heidän saapuneen paikkaan B ja pysähtyneen. Tämän jälkeen he kulkivat paikkaan C ja he pysähtyivät. Tarina ei ole jouhevaa määrätietoista liikkumista vaan päinvastoin töksähtelevää etenemistä ja pysähtelyä. Selkeästi tässä kuvataan jotakin prosessia.

Aikaisemmissa artikkeleissa olemme todenneet, että kun ajattelemme ja pyydämme jotakin, universumi toteuttaa pyynnön heti. Tämän jälkeen seuraa vaihtelevan pituinen jokaisen omista tekemisistä riippuva ajanjakso ennen kuin kyseinen asia ilmestyy fyysiseen ulottuvuuteen normaaleilla aisteilla havaittavaksi.

Olet varmasti huomannut tämän monella tavalla itsekin. Riittää että ajattelet herkullista ruokaa ja tunnet jo olosi hyväksi, ja saatat jopa tuntea kuolan alkavan erittyä suussasi. Vaikka et ole vielä nähnytkään saati saanut palaakaan tätä herkkua suuhusi, koet jo sen tuoman hyvän olon.

Tai jos ajattelet tulevaa lomamatkaasi, voit jo nähdä mielessäsi itsesi kulkemassa lomakohteen kadulla, tuntea ilmapiirin, aistia tuoksuja ja päästä nauttimaan monenlaisista asioista – vaikka istuisit edelleen kotisohvallasi. Ajatuksen jälkeen tunnelma on heti erilainen. Energiatasolla saat kokemuksen heti.

Vastaavasti ei ole myöskään harvinaista, että varsinainen fyysinen kokemus onkin loppujen lopuksi odotuksiin nähden suoranainen pettymys. Jos vaikkapa innostut valtavasti ja koet suunnatonta hyvää oloa valmistellessasi ystävällesi lahjaa, mikään ei pakota häntä innostumaan sen vastaanotosta. Päinvastoin, hän saattaa jopa kieltäytyä ottamasta lahjaa vastaan. Tai lomamatkallasi saatat kohdata monenlaisia ikävyyksiä, jotka näennäisesti pilaavat ajattelemasi hienot kokemukset. Loppujen lopuksi omissa ajatuksissa eletty tilanne on hyvin usein käytännön kokemusta parempi.

Eikö tämän perusteella voisi sitten tulla siihen lopputulokseen, että kannattaakin vain pysytellä kotisohvalla ja pelkästään ajatella hienoja asioita ja maailmanparantamista – ja jättää käytännön teot kokonaan väliin?

Tästä päästään toiseen henkisyyden sääntöön, joka kertoo, että jokainen asia on aina ansaittava. Jos pyydät ja ajattelet lomamatkaa, saat energiatasolla elämyksen ja kokemuksen heti. Mutta sohvalla makaamalla ja visioimalla et ole vielä tehnyt mitään ansaitaksesi tämän lomamatkan. Tämän vuoksi tarvitaan fyysisiä toimia. Joudut varaamaan matkan, pakkaamaan laukun ja todella matkustamaan lomakohteeseen. Vaikka fyysisen maailman kokemus olisikin vaatimattomampi kuin olit ajatellut, näillä käytännön toimilla ansaitset sen mitä olet jo saanut. Eikä sillä oikeastaan edes ole merkitystä onnistuuko suunnitelman toteuttaminen, olethan jo saanut energian.

Myös aikaisemmin mainittu tarina liittyy ansaitsemiseen. Israelin kansa sai vapauden sillä hetkellä kun he ymmärsivät mitä se tarkoittaa ja kuinka hyvä asia se onkaan. Tällöin he jo tunsivat uuden tilanteen ja elivät sitä mielessään ja ajatuksissaan. Mutta siinä vaiheessa he eivät olleet tehneet mitään ansaitakseen vapautta.

Aina kun vastaanotamme jotakin energiaa ilman että olemme ansainneet sitä, lopputulos on sama. Tilanne tulee tavalla tai toisella päättymään kaaokseen. Vaihtelevanpituinen aika hämärtää tätä syyn ja seurauksen suhdetta, mutta seuraus tulee ennemmin tai myöhemmin. Kaaos ja epäjärjestys omassa elämässä ovatkin tulosta ansaitsemattomasta asioiden vastaanottamisesta. Luonnollisesti jokainen saa koko ajan niin paljon mitä moninaisimpia asioita, että kaiken ansaitseminen on mahdotonta. Kaaostakaan ei siis voi täysin välttää, mutta sitä voi ainakin minimoida ja ymmärtää paremmin.

Tämän vuoksi tarinassa ei haluttu kulkea Israeliin suorinta ja nopeinta reittiä. He halusivat vastaanottaa uuden ja vapaan tilanteen ilman ikäviä sivuvaikutuksia. Tämän vuoksi Israeliin saapumiseen valmistauduttiin huolellisesti ja pääsy haluttiin ansaita. Energia- ja ajatustasolla heillä oli jo kaikki. He olivat jo onnellisia, kaikki oli jo hyvin, he olivat vapaita. Mutta jos he eivät olisi ansainneet uutta tilannetta, sen olisi täytynyt ennemmin tai myöhemmin päätyä kaaokseen.

Elämämme on täynnä prosesseja. Aina kun haluamme jotakin, siihen liittyy prosessi. Mitä suurempia asioita pyydämme ja vastaanotamme, sitä pidempi ansaitsemisprosessi niihin liittyy. Israelilaisten matka kuvastaa heidän siirtymistä kokonaan uudelle tietoisuuden tasolle ja tilaan, jossa heillä oli kaikki mitä he ikinä voivat haluta. Näin suureen muutokseen luonnollisesti tarvitaan jo todella paljon ansaitsemista. Mitä suurempi hyvä olo vastaanotosta seuraa, sitä pidempi on myös ansaitsemisprosessi. Vain käytännön teoilla on mahdollista muovata ajatustason energia pysyväksi hyväksi oloksi.

Ystävänpäivä

Universumin ystävänpäivä ja rakkauden energian päivä on leijonan kuukauden täysikuun aikaan. Vuonna 2019 tämä on perjantaina 16. elokuuta. Täysikuun hetki yhdistää kuukauden hyvin erilaiset puoliskot yhteen tasapainoisella ja hallitulla tavalla. Tällöin sekä Aurinko että Kuu loistavat yhtä vahvoina ja samalla se kuvastaa myös täydellistä parisuhdetta.

Tämä ei tarkoita pelkästään romanttista parisuhdetta, vaan myös esimerkiksi ystävyys- ja perhesuhteita – itse asiassa kaikkia sidoksia, joita teemme muihin henkilöihin. Erityisesti vanhoissa kirjoituksissa tämän päivän kohdalla mainitaan kuitenkin toistuvasti termi sielunkumppani ja valtava tuki tällaisen suhteen muodostamiselle.

Mutta mitä sielunkumppani edes tarkoittaa? Termiä käytetään paljon internetin deittisivustoilla ja useat kertovat etsivänsä tällaista henkilöä. Sillä ei ole väliä onko henkilö sinkku tai jo parisuhteessa, josta tuntuu puuttuvan jokin usein vaikeasti selitettävä asia – lähes kaikki myöntävät etsivänsä sielunkumppania. Fyysisiä ulkoisia elementtejä on toki helppo tarkastella, mutta sielunkumppani-termin merkitys on selkeästi paljon syvemmällä tasolla. Osaatko edes antaa määritelmän sille mikä on sielu?

Mm. Zohar selittää asiaa niin, että ensimmäisessä tilanteessa yksi sielu piti sisällään koko ihmiskunnan. Tätä sielua kutsutaan teksteissä koodinimellä Aatami (Adam). Jotta tämä sielu pystyi ymmärtämään itseään, se jakautui toiseksi ilmentymäksi koodinimeltään Eeva (Eve). Yhdessä nämä puoliskot muodostivat täydellisen kokonaisuuden. Kun he myöhemmin poimivat ohjeistuksesta huolimatta hedelmän väärästä puusta, tapahtui tämän fyysisen maailman synty (alkuräjähdys) ja yhden alkusielun jakautuminen valtavaksi määräksi itsenäisiä osasia. Seuraus pitää aina sisällään alkuperäisen syyn, joten jokaisella meistä on edelleen samat yhteiset juuret ja sidos keskenämme.

Alkuperäinen kahtiajakautunut malli Aatamista ja Eevasta pätee meistä jokaiseen. Kun sielu päättää tulla tähän maailmaan, siitä on aina olemassa kaksi ilmentymää. Näistä ilmentymistä käytetään teksteissä ilmauksia nais- ja miespuolinen energia – ei siis nainen ja mies. Eri energiat sekoittuvat jokaisessa kulloinkin tarvittavalla tavalla, joten fyysisen maailman illuusiot henkilöiden sukupuolesta ei päde tässä mallissa. Mikään sääntö ei kerro, että oman sielun toisen puoliskon tulisi olla joko samaa tai eri sukupuolta. Jokainen joutuu selvittämään tämän asian itse.

Sielunkumppanuus tarkoittaa tämän yhden sielun eri puoliskojen kohtaamista ja täydellisen kokonaisuuden muodostamista. Vain tämä toinen puolisko mahdollistaa yhteisen todellisen elämäntarkoituksen toteuttamisen. Muutoin tehtävä jää aina väistämättä jollakin tavoin vajaaksi. Jokaisella on taatusti olemassa sielunkumppani, mutta sen löytämiseksi on tehtävä työtä. Onneksi matkalla annetaan koko ajan vihjeitä siitä mihin suuntaan on syytä liikkua.

Kun saman sielun eri puoliskot jälleen kohtaavat ja ryhtyvät toteuttamaan yhteistä tavoitetta, kaikki on mahdollista. On myös mahdollista että puoliskot kohtaavat ja muodostavat parisuhteen ilman henkisiä sidoksia. Tällaisia parisuhteita on todennäköisesti valtavia määriä. Niissä olisi potentiaalia huimiin saavutuksiin vaikka tästä mahdollisuudesta hyödynnetään vain pientä osaa.

Parisuhteessa sielunkumppanin kanssa tavoitteiden tulee olla korkealla ja erityisesti oman itsensä ja parisuhteen ulkopuolella. Tavoitteet ovat nimensä mukaisesti henkisellä tasolla. Jos etsit kumppania saadaksesi hänestä taloudellista turvaa tai seuraa arjen viettoon tai harrastuksiisi, et houkuttele sielunkumppania luoksesi. Tavoitteet eivät ole yksinkertaisesti tarpeeksi korkealla. Voit löytää henkilön jonka kanssa on “ihan kivaa”, mutta tietoisuus kokonaisuudesta jää puuttumaan. Tämän vuoksi suuret joukkiot sieluja etsivät toista puolikastaan usean elämän ajan ennenkuin he ymmärtävät pelin idean.

Kun tavoitteenasi on aikaansaada koko maailmaan jotakin uutta tai merkittävää muutosta ja jätät oman etusi taka-alalle, tällöin alat houkutella todellista puoliskoasi luoksesi. Et välttämättä vielä voi edes tietää tarkasti, mikä tämä tavoite on. Tärkeintä on se, että sinulla on tavoitteena suuri myös muita hyödyttävä muutos jota et pysty tekemään yksin. Tavoite tarkentuu vinkkejä ja vihjeitä kuuntelemalla. Joissakin tapauksissa löydät täsmällisen tavoitteen jo yksin ja toisinaan se löytyy vasta kun sielunkumppanit ovat jo yhdessä ja etsivät elämälleen syvällisempää suuntaa.

Vetovoiman laki vastaa siihen millaista värähtelyä säteilet ympärillesi. Tämän vuoksi sinun on ensin löydettävä itsestäsi uusia tavoitteita tukevia ominaisuuksia ja ryhdyttävä toteuttamaan niitä. Vasta kun opettelet huolehtimaan muista, ajattelemaan yhteistä hyvää ja päästämään irti omista rajoitteistasi, ryhdyt houkuttelemaan sielunkumppaniasi.

Monilla tavoitteet ovat todella matalalla. Joillakin tavoite voi olla esimerkiksi vain kumppanin löytäminen tai pääsy naimisiin. Vaikka tämäkin saattaa jo kuulostaa työläältä, se on itse asiassa helpoin vaihe. Varsinainen työ ja oman itsensä toteuttaminen alkaa vasta sen jälkeen kun kumppani on jo löytynyt. Tämä mainitaan mm. luomiskertomuksessakin. Iisak oppi ensin tuntemaan Rebekan, tämän jälkeen he menivät naimisiin ja lopuksi he rakastuivat. Rakkaus ensisilmäyksellä onkin yleensä vain vahva illuusio ja todellinen rakkaus löytyy vasta pitkällisen työn tuloksena. Sielunkumppanien parisuhteet näyttävät alkuvaiheessa harvoin fyysisillä ja ulkoisilla mittareilla katsottuna järkeviltä. Vetovoima ei kuitenkaan välitä ulkonäöstä, elämäntilanteesta tai historiallisista taustoista. Itse asiassa mitä oudomman näköinen alkuasetelma on, sitä todennäköisemmin taustalla on jokin hyvin syvällinen ja kestävä side. Korkealla olevat henkiset tavoitteet takaavat sen, että pienemmät fyysisen maailman asiat tulevat automaattisesti ja vaivattomasti.

Leijonan täysikuun aikana vallitseva voimakas energia kannattaa hyödyntää. Voit esimerkiksi ajatella elämäsi suurta tarkoitusta ja meditoida sitä. Sinun ei tarvitse löytää kumppaniasi tämän päivän aikana, vaan kylvät siemeniä, jotta ymmärrät selkeämmin mitä sinun on tehtävä ja jotta kohtaaminen voi tapahtua sopivissa olosuhteissa myöhemmin. Voit päättää, millaisia muutoksia teet itsessäsi, ja millaisia uusia ominaisuuksia ryhdyt ilmaisemaan niin ajattelussasi kuin tekemisissäsikin. Tärkeintä on muistaa se, että jokaisen sielunkumppani on olemassa.

Kaksijakoinen leijona

Vuonna 2017 uusikuu ja samalla myös leijonan kuukauteen siirtyminen on maanantaina 24. heinäkuuta. Muutos tunteet pintaan nostaneesta ja raskaasta ravun kuukaudesta onkin melkoinen. Silti myös leijonan kuukautta pidetään yhtenä vuoden hankalimmista ajoista. Vaikka kyse olisi positiivisestakin energiasta, sen voima on niin valtava, että hallittu vastaanotto vaatii keskittymistä ja oikeaa tietoisuutta. Yleensähän liitymme kulloiseenkin energiaan ainakin jollakin tasolla ikään kuin huomaamatta ja hyödymme siitä, mutta se ei päde nyt. Tätä aikaa voi verrata vaikkapa auringonottoon. Jos emme huomaa annostella auringossa oloaikaa tai käyttää aurinkosuojaa, jossakin vaiheessa seurauksena on ihon palaminen. Vaikka auringon energia on hyvästä, se on toisinaan niin voimakasta, että vastaanottoa täytyy säännöstellä. Muutoin menetämme täysin hyödyn ja joudumme lisäksi vielä kärsimään ikävistä seurauksista.

Leijona on ainoa kuukausi, jolloin vastakkaiset energiat korostuvat äärimmäisellä voimakkuudella. Kun yleensä kuukaudella on jokin yhtenäinen teema, leijonalla kuukauden alku ja loppu ovat aivan vastakkaisia. Kun päättyvää ravun kuukautta hallitsi Kuu, leijonaa hallitsee Aurinko. Tämä selittääkin valtaisaa eroa energioiden tehossa!

Olet ehkä myös saattanut kuulla heinäkuuhun liittyviä ”mätäkuun” juttuja. Todennäköisesti niissäkin viitataan leijonan poikkeukselliseen energiaan. Kun normaalisti haavat paranevat nopeasti kuin itsekseen, nyt parantava energia on liian tehokasta, ja hallitsemattomana annoksena se aiheuttaa helposti pitkittyneitä tai uusia ongelmia.

Koko kuukauden alku on negatiivista aikaa ja negatiivisuus tiivistyy erityisesti yhdeksänteen päivään (vuonna 2017 se on 1.8.). Jokaisen hetken energia vaikuttaa silloin kylvettyihin siemeniin ja aikanaan ilmestyviin lopputuloksiin. Siksi se on päivä, jolloin kannattaa olla varovainen minkään uuden tekemisen aloittamisessa, ja välttää tärkeitä päätöksiä. Leijonan yhdeksäntenä päivänä tuhottiin sekä Jerusalemin ensimmäinen että toinen temppeli. Historiasta löydämme myös paljon muita tähän päivään liittyviä viitteitä, mm. toisen maailmansodan aikana päätökset suurimmista tuhoamistoimista 1941 ja 1942 tehtiin molempina vuosina juuri leijonan yhdeksäntenä. Toisaalta vastakkaiset voimat ovat aina yhtä voimakkaita ja päivä sisältää myös päinvastaisen mahdollisuuden. Jos sinulta löytyy tahdonlujuutta ja varmuutta, voit tänä päivänä muuntaa suuria negatiivisuuksia valtaviksi positiivisiksi muutoksiksi. Positiivisuus on kuitenkin valittava erikseen tietoisesti.

Täysikuusta puolestaan alkaa erittäin positiivinen loppukuukausi, itse asiassa vuoden positiivisin kaksiviikkoinen. Leijonan kuukauden 15. päivä (7.8.2017) eli täysikuu on universumin ystävänpäivä. Silloin on paras mahdollinen hetki vahvistaa nykyistä parisuhdetta. Tai jos sinulla ei vielä ole sellaista, voit tehdä asiaan liittyvän suunnitelman. Millaista parisuhdetta juuri sinä tarvitset tässä hetkessä, millaisiin haasteisiin tarvitset apua toiselta henkilöltä, ja mitä omia vahvuuksiasi voit antaa hänelle. Suunnitelmassa on myös oltava osana se, mitä muutat itsessäsi päästäksesi tällaiseen tilanteeseen. Muistathan, että vetovoiman laki saattaa yhteen samankaltaisuuksia. Sinun on siis ilmaistava ensin itse niitä ominaisuuksia, joita haluat jatkossa kokea kumppanisi kanssa. Jokainen voi liittyä päivän energiaan omalla tavallaan – meditoimalla, kuuntelemalla erityisen tarkasti kaikenlaisia viestejä ja opastusta, ajattelemalla sielunkumppania – tai mikä ikinä tuntuukaan oikealta tavalta juuri sinulle.

Voimakas ja vahva loppukuukausi kannattaa hyödyntää uusiin asioihin. Silloin sinulla on käytettävissäsi valtava tuki mitä moninaisimmalle toiminnalle!

Leijonien peruspiirteiseen kuuluu se, että he yleensä tuntuvat tietävät kaiken, ja heillä on vastaus jokaiseen kysymykseen. Leijonat eivät välttämättä kuitenkaan osaa kuunnella ennen vastaamistaan, mikä kysymys tarkasti ottaen oli, tai osaa pohtia, onko vastaus sellainen joka todella auttaa kuulijaa eteenpäin. Tämän kuukauden voimat pätevät luonnollisesti kaikista voimakkaimmin kuukauden aikana syntyneisiin, mutta jokainen meistä pääsee tuntemaan tämän saman energian ja teeman jollakin tasolla. Leijonilla on voimakas halu johtaa, päättää asioiden suunta ja toimia itsenäisesti. Tämän kuukauden aikana haasteena onkin siirtää huomio pois omasta itsestä ja huomioida enemmän muiden tilanteita.

Tämä on kuukausi, jolloin kannattaa pysähtyä kuuntelemaan omaa sisäistä ääntään, ja huomioida miten paljon ympärillä on yksinkertaisia pieniä asioita, joita emme ehkä huomaa arvostaa tarpeeksi.

Leijonan kuukauden aikana kannattaa erityisesti muistaa periaate ”rakasta lähimmäistäsi kuten itseäsi”. Leijonan itsekäs ja omaa etua korostava energia tekee säännön toteuttamisen vaikeaksi, mutta myös palkinnot onnistumisesta ovat suuria. Jos ajattelemme vain itseämme, liitymme kuukauden aikana kautta historian jo paljastuneisiin ikäviin ominaisuuksiin ja tapahtumiin. Jokainen voi vahvistaa omaa varmuutta, ymmärrystä ja syitä pohtimalla sitä, miksi teet kulloisiakin asioita ja elät tiettyjen periaatteiden mukaan – tai voit unohtaa kaikki ja mennä vain virran mukana. Ennen päätöksiä kannattaa jokaista tilannetta seurata hetki jos toinenkin, jotta voit varmistaa, onko kyseessä oikeasti myös muita hyödyttävä asia, vai onko päätös vain omaksi eduksesi.

Jokaisella on varmasti lähipiirissään joku leijona. Mitäpä luulet, miten voisit tämän kuukauden aikana syventää suhdettasi häneen, auttaa häntä omassa muutoksessa ja tällä tavoin molemmat saavuttaa paljon uusia asioita?

Sanojen voimaa

Sanat ovat tärkeitä. Tästä olet varmasti kuullut puhuttavan ja kirjoitettavan jo kyllästymiseen asti. Tästäkin huolimatta saat lukea jälleen hieman lisää – toivottavasti aavistuksen verran erilaisesta näkökulmasta.

Vetovoiman lain ja muiden universaalien lakien yhteydessä kuvataan tapahtumaketjua, jolla asioita tuodaan tähän fyysiseen maailmaan. Siinä ensimmäisenä vaiheena ovat ajatukset, joilla luomisprosessi käynnistetään. Tämän jälkeen tarvitaan myös käytännön tekoja ennenkuin luodut asiat voivat ilmestyä tähän fyysisillä aisteilla havainnoitavaan maailmaan.

Usein korostetaan oikeanlaisen positiivisen ja luovan ajattelun olevan tärkeintä, ja käytännön teot ohitetaan vähempiarvoisena. Joku saattaa jopa luulla, että saat rikkaudet saapumaan joku kaunis päivä, vaikka vain makoilisit sohvalla, ja ajattelisit tiukasti rikkauksia. Kuitenkin teot ovat hyvin oleellinen osa prosessia ja siksi myös Ajatellen-palvelu muistuttaa niiden tärkeydestä.

Viime aikoina useissa artikkeleissa olen käyttänyt viittauksia luomiskertomukseen. Siinä erityisen tärkeää on ymmärtää viesti sanojen takaa. Kirjaimellisesti luettuna tarina on satumainen ja ehkä jopa viihdyttävä, mutta puolestaan tulkittuna ja ajateltuna siitä voi ammentaa valtavan määrän universaaleja periaatteita ja tietoa siitä, miten erilaiset meitä kaikkia lait toimivat. Niitä ei mikään uskontokunta voi omia omakseen. Valitettavasti liian monet keskittyvät kirjaimelliseen lukemiseen ja ohittavat täysin taustalle kätketyt viisaudet.

Valitettavasti alkuperäisiä tekstejä käännettäessä ja modernisoitaessa sanoma on muuttunut valtavasti. Koska tekstejä ei ole tarkoitettu luettavaksi kirjaimellisesti, niitä ei myöskään ole tarvetta uudenaikaistaa. Riittää, että ajattelumme nousee korkeammalle tasolle, ja ymmärrämme kerta toisensa jälkeen aina uuden ulottuvuuden samasta tekstistä.

Jotta kertomusta voidaan ymmärtää, käytetäänpä suomenkielisen käännöksen rinnalla hepreankielistä versiota. Esimerkiksi ensimmäisessä lauseessa suomenkielisessä versiossa kerrotaan ”loi taivaan ja maan”, kun taas alkuperäisessä tekstissä lukee ”loi taivaat ja maan”. Toki järkevästi ajateltuna taivaita on vain yksi, mutta monikkomuodolla ilmaistaankin sitä, että maailmassa on paljon ulottuvuuksia. Näkyvän ”maa”-ulottuvuuden lisäksi on yhdeksän näkymätöntä ulottuvuutta, ja niihin viitataan usein ”taivaina”. Tämän mallin on tiedekin hiljattain todistanut. Tällä ei siis ole mitään tekemistä sen kanssa mitä tyypillisesti ajattelemme puhuessamme taivaasta.

Luomisen jälkeen mitään ei kuitenkaan vielä ollut missään. Kaikki asiat olivat odottamassa. Ne olivat potentiaalisesti olemassa, mutta mitään ei oltu tuotu vielä havaittavaan muotoon. Asiat vain luotiin.

Tämän jälkeen vielä korostetaan pimeän fyysisen maailman ja kaiken valon sisältävän näkymättömien ulottuvuuksien erottamista toisistaan. Tämän jälkeen päästään paljastamaan jo luotuja asioita tähän maailmaan.

Ja millä paljastaminen tapahtuukaan? Jokaisen päivän kohdalla toistuu sama periaate: ”sanoi, tulkoon valkeus – ja valkeus tuli”. Kun ymmärrämme koodatun tekstin sääntöjä, on selvää, että jos samaa sanaa toistetaan näin monta kertaa lyhyen tekstin aikana, sen on pakko olla erityisen tärkeä. Sanojen ja sanomisen voimaa kannattaa siis pohtia hieman tarkemmin.

Jos luet ensimmäisten päivien tapahtumat, huomaathan, että seuraavien päivien aikana mitään ei enää luoda. Ainoa luominen tapahtuu ensimmäisenä päivänä, ja tämän jälkeen asioita ainoastaan tuodaan näkyviksi tekemällä fyysisiä tekoja – eli käyttämällä sanojen voimaa.

Mielenkiintoista on myös käännösero siinä, että alkuperäinen teksti laskee päivät käyttämällä sanoja ”yksi päivä”, ”toinen päivä”, ”kolmas päivä” jne. Suomenkielisessä versiossa tämä on usein korjattu muotoon ”ensimmäinen päivä”. Mutta miksihän hepreankielessä käytettiin epäloogisesti sanaa ”yksi”, vaikka siellä myös on olemassa sana ”ensimmäinen”? Jälleen epälooginen sanavalinta tarkoittaa sitä, että tässä kohti on jokin kätketty merkitys, ja sitä on syytä pohtia tarkemmin.

Sanavalinta korostaa yhtenäisyyttä. Minkä tahansa luomisen jälkeen olemme automaattisesti yhtä luodun asian kanssa. Jokainen luotu asia, ja erityisesti sanottu sana, liimautuu hyvin tiukasti osaksi sanojaansa. Olemme aina tekemistemme kanssa yhtä. Kuten kertomuksen jatko osoittaa, sanomisilla ja muilla teoilla vaikutamme myöhemmin siihen, miten ja missä muodossa asiat lopulta ilmestyvät tähän näkyvään maailmaan.

Sanojen tärkeyttä korostetaan myös lukuisilla muilla tavoin. Esimerkiksi muutaman päivän jälkeen ihminen luodaan ”kuvaksemme”, eli siis osaltaan mallintamaan universumia. Ihmisellä ajatustoiminta tapahtuu korkeimmalla tasolla. Aivothan ovat mahdollisimman kaukana jalkapohjista, eli pinnasta, jolla liitymme tähän fyysiseen maailmaan. Tämän jälkeen tulee suu, jonka kautta luomme ja viestimme sanoilla. Vasta tämän jälkeen tulevat muita fyysisiä tekoja varten tarkoitetut kädet ja lopulta jalat. Kaikki osat ovat toki tärkeitä, mutta niiden tärkeysjärjestys on itsestään selvää. Suun avulla teemme voimakkaampia tekoja kuin käsillämme. Toisena esimerkkinä voidaan pohtia sitä, että näemme ja tunnemme aluksi vain hyvin pienen osan kaikesta siitä mitä on olemassa. Tämähän toteutuu myös ihmisessä – iho peittää todellisen olemuksemme, ja näemme silmillämme vain kaiken peittävän pintakerroksen. Kun haluamme ymmärtää jotakin asioita syvällisemmin, joudumme näkemään vaivaa voidaksemme havainnoida mitä oikeasti ihon alta löytyykään.

Kaiken aikaansaamamme ei tarvitse heti näyttää hyvältä. Sen voit huomata vaikkapa siitä, että toisen päivän toimien jälkeen luomiskertomus ei toista riviä ”näki, että niin oli hyvä”. Kuitenkin vaikka aluksi kaikki ei ollutkaan hyvää, se pystyttiin korjaamaan ajan kuluessa niin, että kuudennen päivän päätteeksi ”kaikki oli hyvää”. Kaikkea on siis mahdollista muuttaa ja tehdä uusia valintoja. Koska kaikki on jo olemassa ja luotuna, sinun tarvitsee keskittää ajatuksesi uusiin asioihin, ja tehdä uudenlaisia ajatusten kanssa linjassa olevia tekoja – eli tehokkaimmin lausua uusia sanoja.

Sanoilla saat aikaan paljon asioita, joita on sen jälkeen lähes mahdotonta täysin perua. Ajattelepa millainen sitoutumisen merkki se onkaan, jos puet jonkin ajatuksesi sanoiksi, ja kerrot sen ystävällesi. Jos lupaat tehdä jotakin, ystäväsi varmasti kyselee aika ajoin tilanteen etenemisestä, ja sinun on lähes pakko tehdä sanomasi asia. Näin myös universumi tulkitsee sanasi. Jos sanot jotakin, olet siitä jo hyvin varma, ja näin on tapahduttava.

Vapaa tahto sallii kaikenlaiset valinnat. Universumi ei arvostele tai kyseenalaista sanojasi ja pyyntöjäsi. Voit vapaasti pukea sanoiksi aivan mitä ikinä haluat. Sinun on kuitenkin syytä pohtia mitä sanot, ja että varmasti todella tarkoitat sitä. Sanoihin yleensä liityy myös muita käytännön tekoja, ja niiden on oltava myös linjassa sanojen kanssa. Jos vaikkapa lupaat olla jossakin viiden minuutin kuluttua, ja saavutkin paikalle kuuden minuutin kuluttua, et ole vienyt prosessia loppuun sanomallasi tavalla. Kun kaikki ajatukset, sanat ja teot ovat keskenään linjassa, siirryt luontevasti tilanteesta toiseen, syy ja seuraus on helppo nähdä tapahtumien välillä, ja asiat tuntuvat etenevän järkevästi. Jokainen keskeneräinen teko puolestaan aikaansaa tyhjää tilaa, joka täyttyy toki välittömästi. Universumihan vihaa tyhjiöitä. Tällaisten tyhjyyksien luonnollisina täyteaineina käytetään kaaosta, hämmennystä, väärinymmärryksiä, myöhästymisiä, onnettomuuksia ja ties mitä vastaavia asioita.

Sanoja voi verrata myös vaikkapa puun kasvamiseen. Jokainen puun siemen sisältää aina tarkat tiedot siitä, miten täydellinen valtava puu saadaan kasvamaan, ja miten se tulee elämään koko elämänsä. Siemenessä on tiedot mm. siitä, miten runko ja oksat kasvatetaan, minkä muotoisia lehdet ovat, pitääkö lehdet jossakin vaiheessa pudottaa ja kasvattaa uudelleen, ja miten puu hoitaa itselleen jälkikasvua. Kun näemme puuntaimen, siinä vaiheessa siemen on kauan aikaa sitten kadonnut näkyvistä. Siitä huolimatta siemenen tieto leviää ja kasvaa, ja aikanaan välittyy myös puun tuottamiin uusiin siemeniin. Aivan samalla tavoin jokainen sana sisältää koko paketin ideasta lopulliseen ilmentymään. Vaikka sana tuntuu merkityksettömältä ja unohtuu nopeasti, sen välittämä energia leviää, kasvaa ja luo uusia asioita, joita tarvitaan alkuperäisen idean toteutukseen. Yhteys alkuperäiseen sanaan kuitenkin hämärtyy nopeasti – samoin kuin puunkin alkuperäinen siemen katoaa.

Siksi voi tuntua oudolta, että kohtaat asioita, joita et muista lainkaan ajatelleesi tai pyytäneesi. Koska kaikessa on viivettä, asiat voivat tulla hyvin erikoisiin aikoihin. Kuitenkaan mitään ei tapahdu sattumalta – syyn ja seurauksen laki on yksiselitteinen. Myöskään mitään nyt sanomiasi sanoja et pääse pakoon, ellet ryhdy puolustautumaan ja kasaamaan välittömästi päinvastaista energiaa. Positiiviset ajatukset ja sanat ovat onneksi aina negatiivisia vahvempia. Siksi tietoisesti positiivisuuteen keskittymällä voit mitätöidä suuren määrän mahdollisesti aikaisemmin luomiasi ikäviä asioita. Tärkeintä on tietysti pyrkiä olemaan luomatta enempää ikäviä tilanteita – niitä varmasti jokaisella riittää varastossa aivan riittävästi. Kaikkia niitä on mahdotonta nollata, koska emme voi millään muistaa jokaista kylvämäämme siementä. Siementen tulokset täytyykin ottaa vain vastaan, hyväksyä niistä vastuu, ja tehdä muutoksia tilanteen uusiutumisen välttämiseksi.

Erilaisilla sanoilla on erilaisia merkityksiä. Oleellista on tarkoitus ja idea niiden taustalla. Huolellisesti pohditulla ja mietityllä sanalla voi olla hyvin erilaisia seurauksia verrattuna leikillisesti tai muutoin epämääräisesti heitettyyn kommenttiin. Jokainen sana toki luo aina jotakin, etkä pääse helposti irti sanoilla luomastasi energiasta. Käsittelemme erilaisia sanoja seuraavassa artikkelissa.

Varmuutta pääsiäiseen

Pääsiäinen tarkoittaa eri henkilöille eri asioita. Uskonnollisten juhlien lisäksi voidaan myös etsiä paljon uskontoja vanhempia merkityksiä. Henkisyydessähän ei niinkään ole kiinnostavaa se mitä tapahtui, vaan mikä syy taustalla vaikutti asioiden tapahtumiseen ja mahdollisti ne.

Tähän aikaan vuodesta luemme tuhansia vuosia vanhoja tarinoita israelilaisten pakomatkasta Egyptin orjuudesta ja mitä moninaisimmista tapahtumista erämaassa. Ketään tuskin kuitenkaan kiinnostavat ikivanhat erämaan tapahtumat. Jotta tarinoista olisi tänä päivänä jotakin iloa, täytyy jokaisen nähdä vaivaa löytääkseen oma ymmärrys taustalla olevasta syvällisemmästä viestistä. Vasta tämän jälkeen viisautta voi soveltaa omaan elämään tässä hetkessä.

Matkaaminen erämaassa ei ole käytännön askeltamista. Vanhoissa hengellisissä teksteissä matkaaminen kuvastaa lähes poikkeuksetta henkistä kasvua ja kehittymistä. Tiettyjen hetkien ja välineiden avustamana liikumme siis kohti seuraavaa tasoa. Egyptin orjuus ja siitä pakeneminen eivät myöskään tarkoita fyysisestä orjuudesta tai vankeudesta vapautumista. Päinvastoin se kuvastaa jokaisen omaa itsekästä tai rajoittunutta ajattelua, ja pakenemista itse rakennetuista mielen vankiloista.

Kasvamiseen ja kehittymiseen liittyy aina tuttujen ja turvallisten asioiden taakse jättämistä ja uusien kokemuksien löytämistä. Tämä matka moninaisine vaiheineen tuo eteen paljon erilaisia testejä, joilla koetellaan varmuutta. Kun teet jotakin ensimmäistä kertaa, joudut luottamaan siihen, että kaikki oikeat asiat tapahtuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Apu on aina saatavilla, etkä ikinä kohtaa tilannetta, jonka ratkaisemiseen sinulla ei olisi voimia.

Tässä maailmassa kaikki asiat on aina ansaittava. Käytännössä ansaitseminen tapahtuu omaa ajattelua muuttamalla. Testien tarkoitus onkin auttaa sinua muuttumisessa. Mitä enemmän haluat jotakin parempaa ja muutosta, sitä suurempia ovat myös testit.

Israelilaisetkin joutuivat kohtaamaan suuren testin ennen kuin heidät päästettiin kokemaan oma todellinen itsensä – eli ennen kuin heille tarjottiin pääsy kotimaahansa Israeliin. Luonnollisestikaan Israelin kansakaan ei tietenkään tarkoita tietyn maan asukkaita, vaan vertauskuvallisesti kaikkia henkisellä polulla olevia henkilöitä. Tarinan mukaan egyptiläiset, eli monenlaiset epävarmuudet ja pelot, saartoivat pakomatkalaiset Punaisenmeren rantaan niin, ettei heillä ollut muuta mahdollisuutta kuin mennä veteen. Tässä vaiheessa tilanne tuntui toivottamalta ja he rukoilivat ja pyysivät apua. Viimein he saivatkin vastauksen, mutta hieman tylyn sellaisen. Jumala vastasi israelilaisille vain ”miksi te minua huudatte? Hypätkää veteen!”.

Tämä voi tuntua oudolta. Toistammehan jatkuvasti, että universumi antaa kaiken pyytämämme, ja on kaikessa puolellamme. Siihen kuitenkin kuuluu myös se, että meille annetaan mahdollisuus kokea omat voimamme, ja ansaita apu. Jos ottaisimme kaikki asiat vastaan ilman että teemme mitään niiden eteen, seurauksena olisi monenlaisia ongelmia. Israelilaisten saama vastaus tarkoittikin, etteivät he yksinkertaisesti joko tarvinneet tai olleet ansainneet tilanteeseen apua. Jokaisella on aina riittävästi voimia jokaisen edessä olevan tehtävän suorittamiseen, eikä tämäkään haaste ollut poikkeus. Ajattelun voimaa ja varmuutta hyödyntämällä heidän oli määrä ratkaista tilanne.

Jotta tämä tuli testattua, mitään ihmettä ei tapahtunut heti. Vasta kun israelilaiset olivat vaeltaneet riittävän pitkälle ja vesi ylsi heidän sieraimiinsa saakka, vedet väistyivät. Ihmettä ei tapahtunut ennen kuin oltiin rajalla, jossa seuraava askel olisi aiheuttanut hukkumisen – ja tästä huolimatta askel otettiin.

Varmuus ei tarkoita sitä, että osaisit jonkin asian, ja menestyminen olisi seurausta omista kyvyistäsi. Varmuus on sitä, että kun saat universumilta opastusta kulkea johonkin hankalaan suuntaan, tai sinut suorastaan heitetään keskelle valtaisaa hullunmyllyä, tiedät että se on sinulle juuri sillä hetkellä paras mahdollinen tilanne. Tilanne on aina tarkoitettu kohdattavaksi ja haaste suoritettavaksi. Sillä ei ole merkitystä vaikka se tuntuisi kuinka epämukavalta. Varmuus ja prosessiin luottaminen aikaansaavat ihmeet. Mitä enemmän opit suhtautumaan kaikkiin tilanteisiin niiden sisältämän opetuksen ja kasvumahdollisuuksien kautta, sitä vähemmän ulkoiset asiat saavat valtaa ja voivat häiritä hyvää oloasi.

Universumi tukee matkaamme tarjoamalla erilaisia energioita pitkin vuotta. Samat tilanteet toistuvat tarkasti joka vuosi. Universumi avaa erilaisia ikkunoita, joiden auki ollessa voimme vahvistaa haluamiamme asioita elämässämme. Nämä energiat ovat syy, ja erilaiset historian tapahtumat ovat vain seurauksia ja todisteita siitä, mitä kaikkea on mahdollista saada aikaan erilaisia ajankohtia hyödyntämällä. Historian hahmoilla oli tärkeä esikuvan tehtävä, mutta meistä jokainen voi tehdä samat asiat – tai vielä paljon enemmänkin.

Aloitimme tämän kasvun viikon ja matkan nauttimalla vapauden energiasta Oinaan täysikuun aikaan, ja aivan pian meillä on tilaisuus liittyä samaan energiaan, jonka avulla suoritettiin yksi historian tähän saakka suurimmista ihmeistä. Punaisenmeren jakamisen ihmeen vuosittainen tapahtumahetki on tänä vuonna maanantaina, toisena pääsiäispäivänä, noin aamukuudelta Suomen aikaa. Jos haluat aikaansaada ihmeitä omassa elämässäsi, se on äärimmäisen hyvä hetki olla hereillä ja meditoida, ajatella varmuutta, tai muulla tavoin liittyä varmuuden ja ihmeiden energiaan. Ainakin itselläni on varmasti kello herättämässä tuohon aikaan.

Hyvää mielen vankilasta vapautumisen ja varmuuden juhlaa!

Henkiset puntit

Elettiin alkuvuotta 2013, oli kylmä perjantaiaamu. Odottelin väkeä saapuvaksi ylimääräiseen aamupalaveriin kello kahdeksan aikoihin. Olin jo pitkän aikaa sitten saanut tietää, että yksi avainmyyjistämme tulee lähtemään rohkeasti pois palveluksestamme opinahjon tielle. Aamun aiheena olikin ilmoitus asiasta kaikille. Todella haikeasta tunnelmasta huolimatta tiesin kuitenkin sisimmässäni, että kyseinen aamu tulisi olemaan lopullinen sysäys täydelliseen muutokseen ja rytinään yrityksessämme.

Olimme nimittäin jo yli kahden vuoden ajan ajatelleet ja puhuneet mm. asiakaskentän uudelleen jaosta, tiimien muodostamisesta, avun ja tuen antamisesta kavereille sekä monesta muusta hienosta asiasta. Osan olimme kyllä toteuttaneetkin, mutta suurta muutosta vain ei kuulunut. Manifestaatiollahan on universaalisti kolme astetta; ajatus, sanat ja lopulta teot. Ongelmana olikin, että manifestaatiosta oli toteutettu jo kaksi ensimmäistä astetta. Kolmannen siirtely ja jättäminen synnyttivät itse asiassa jonkinlaisen negatiivisen tilan, koska negaatiot pyrkivät aina täyttämään tyhjyyden. Olimme täten ponnistelleet osittaisessa epävarmuuden tilassa aivan suottakin, vaikka edelleen tilanteeseen nähden erittäin menestyksekkäästi. Täytimme tyhjyyttä onneksemme muilla positiivisilla teoilla. Kerron tässä artikkelissani noista menestyksellisistä tapahtumista ja energioista vuodelta 2012.

Maailmanlopun päivän ihme

Vuoden 2012 alussa päätimme, että teemme myyntiä vuonna 2012 kolme miljoonaa euroa auttaen ja antaen asiakkaille arvostusta ja merkitystä tuotteidemme ja palvelujemme kautta. Sovimme kaikille tavoitteet ja aloimme toteuttaa suunnitelmaa. Budjetointi osoittautui aika vaikeaksi, koska ei ollut selvää tietoa mainitusta asiakkaiden kenttäjaon aikataulusta. Annoin kuitenkin tavoitteen toteutumisesta vision, jossa kaikki halukkaat lähtevät yhteiselle pitkälle matkalle viettämään rentoa yhdessäoloa, firman kustannuksella keväällä 2013.

Vuosi eteni, asioita kehitettiin ja jokainen teki töitä tyylillään. Kertasimme silloin tällöin arvojamme, antamista, luottamusta ja varmuutta. Syksyllä 2012 aloimme kehittää jokaisen omaa ajattelua antamalla aikaa ja tilaa omaan pohdintaan ja työyhteisön kehitykseen. Annoimme arvoa kaikkien ajatuksille ja toteutimme lukuisia tuoteideoita ja konsepteja. Kehitimme luottamusta toisiimme ja vietimme hauskaa aikaa töissä, haasteiden värittämänä. Otin itse käyttöön palaverimentaliteetiksi kehujen antamisen moitteiden sijaan, positiivisten asioiden painottamisen ja ihmisten kuuntelun. Palaute muuttumisesta oli välitön. Myös myynti alkoi hiljakseen syksyllä kasvaa.

Todellinen haaste tuli eteen marraskuun lopulla. Totesimme, että tavoitteestamme uupui niin paljon, että joulukuun 16 työpäivään laskutusta olisi pitänyt tulla paljon enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Pohdimme ja visioimme kuumeisesti, miten tavoitteen vielä tekisimme.

Tuon jälkeen saimme melkein heti idean tarjouksen pyytämisestä yhteistyökumppaniltamme eräästä massatuotteesta. En ollenkaan tiennyt, miksi idea pälkähti päähän juuri tuona aamuna. Olimme nimittäin kahdeksan vuoden ajan melkein aina hylänneet kyseisen tuotteen. Tajusimme, että nyt tilanne oli kuitenkin ihan toinen. Olosuhteet ja ihmiset olivat oikeat ja toimintatilat riittävät. Laskimme pikaisesti katteet ja päätimme saman tien tilata ainetta yhteensä kolme säiliörekallista ja aloitimme kuumeisen ennakkomyynnin. Silloin tajusin, että idea tuli universumilta synkronisaatiossa tavoitteeseemme nähden, eli juuri oikeaan aikaan.

Joulukuun työtahti kiihtyi. Ihmiset suorastaan sihisivät ja sähisivät ja kauppaa tuli kuin liukuhihnalta. Tuotannossa oli ”haalareissa liikettä”. Joka aamu seurattiin yhdessä tavoitteen saavuttamista. Kun perjantai 21.12.2012 saapui, olimme jäljessä vielä reilusti tavoitteesta ja aika oli loppumassa, sillä ei ollut enää kuin muutama päivä aikaa lähettää kaikki myydyt tuotteet!

Tuo ”maailmanlopun päivä” olikin sitten käsittämätön päivä. Kauppaa tuli aivan tolkuttomasti. Energia seinien sisällä oli niin valtava, että koko halli oli haljeta. Jokainen leiskui ja kähisi kuin viiripää. Maailmanlopun tarjoukset purivat kuin tulikuuma veitsi voissa. Kaikki onnistuivat. Tuo päivä oli yksi ennätyksellisistämme, ja kävi lopulta niin, että saavutimme tuon päivän ansiosta tavoitteemme.

Näkymätön energia manifestoitui

Mitä maailmassamme oikein tapahtui? Oliko tässä kyseessä puhdas säkä? Ensinnäkin, olimme vuoden alussa päättäneet, että teemme tavoitteemme. Tavoite ja päätös asiasta olivat kaikille yhteiset. Meillä oli halu. Yhteinen päämäärä ajoi voimakkaammin asiaa kuin kunkin henkilön yksittäinen tavoite. Palkinto tavoitteen saavuttamisesta oli mielessä. Vahva päätös ja yhteinen tietoisuus lopputuloksesta synnyttivät lopulta joulukuussa valtavan energiakentän, johon yhtyi vetovoiman lain mukaan koko universumin vastaava energia. Tuo energia toi ideat uusista tuotteista ja myyntipuheista viime tipassa.  Energia oli täysin käsin kosketeltavissa varsinkin tuona kyseisenä perjantaipäivänä, juuri ennen joulua. Sen tunsi joka solulla ja sitä ei kukaan läsnäolija unohda.

Toiseksi, teimme pieniä muutoksia koko vuoden ajan. Otimme valmistukseen uusia tuotteita, valjastimme uuden markkinointimetodin ja rakensimme tuotantoa. Välillä otimme myyntiporukalta konttoreiden ovet pois ja testasimme energioiden sekoittumista käytännössä. Muutimme käytäntöjä rohkeasti hakien parasta mahdollista tapaa ja tämä ehkä aiheutti suurinta kitkaa toiminnassa. Kaiken takana oli idea siitä, että löydämme parhaan tavan toimia. Tiesin myös, että pienikin muutos aiheuttaa aina vastusta, joka itse asiassa vapauttaa valoa ympärilleen.

Vastukset kasvattavat myös henkisiä lihaksia

Otetaanpa selventävä esimerkki lähihistoriasta – valaistukseen käytettiin energiasyöppöjä hehkulamppuja. Lampussa on negatiivinen ja positiivinen napa ja välissä on hehkulanka, eli vastus. Energia virtaa negatiivisesta positiiviseen napaan. Mitä suurempi on hehkulampun vastus, sitä kirkkaammin lamppu palaa, ja sitä enemmän lampussa on valotehoa. Ilman vastusta ei olisi minkäänlaista valoa. Meidän ei kuitenkaan tarvitse ymmärtää, miten sähkö lampussa liikkuu ja mitä sähkö oikeastaan edes on. Tieto, että vastus paljastaa valon, riittää.

Tai ajatellaanpa kuntosalilla käyntiä. Tavoitteena on yleensä parempi terveyden tila, esimerkiksi normaalipaino tai vahvempi selkä. Alussa salille meneminen on vaikeaa ja käytettävät puntit ovat pieniä. Treenin jälkeen yleensä olo on kuitenkin aika mukava, vaikka lihakset kipeytyvät seuraavana päivänä. Koetaan kasvukipua ja tuskaa. Kuukauden kuluttua sama punnus ei enää kasvatakaan lihasta. Painoa on kasvatettava, jotta suuremman vastuksen myötä saavutetaan suuremmat lihakset. Lopulta vuoden jälkeen saatetaan käyttää jo monta kertaa suurempia puntteja, yleiskunto on mahtava ja lääkärit ovat lähellä enää TV-sarjoissa. Terveemmän elämän edellytyksenä on siis asteittainen kipu ja vastus. Jos ei vastaavasti tee yhtään mitään terveytensä eteen, valitsee itsestään negatiivisen, eli kärsimyksen. Tässä tapauksessa se voisi olla verenpainetauti, rappeutumia, sydänkohtaus, tai vaikkapa masennus.

Sama koskee henkistä sisäistä kasvua. On tehtävä asioita, jotka aiheuttavat jonkinlaista kitkaa. Joku puhuu punaisesta alueesta, toinen hypystä tyhjän päälle. Yleensä sellaiset asiat, jotka ovat varsin vastenmielisiä, tulisi toteuttaa! Haasteiden on myös kasvettava, jotta saavuttaa vahvemman henkisen selkärangan ja jaksaa töissäkin paljon paremmin. Henkinen kasvu koetaan valitettavan useasti kovin vieraaksi asiaksi. Yritänkin meillä luoda ilmapiirin, jossa kokemuksen kautta ymmärrettäisiin, että henkinen kasvu on avain moneen hyvään. Pienillä muutoksilla ja uusilla asioilla olenkin luonut yrityskommuunissamme tarkoituksellista pientä proaktiivista tuskaa. Vaihtoehtona nimittäin on aina kärsimys.

Asiakasreklamaatio on loistava esimerkki valon vapautumisesta. Se on tilanne, jossa joku asia tökkää niin pahasti, että asiakas ottaa yhteyttä. Tulee paineen ja vastuksen tunne. Se, miten reklamaatioon suhtaudutaan, ratkaisee koko pelin. Reaktiivinen, ensimmäisten sekuntien ajatus, on yleensä väärä. Hetken pohdinnan jälkeen reklamaation käsittely on jouhevampaa ja asiallisempaa. Tai ehkäpä toisinaan raaka-ainetoimitus tökkää ja tuotanto seisahtuu. Vastoinkäymisen ilmaantuessa tuleekin pohtia, mikä opetus tähän sisältyy, tai mikä merkitys tällä on nyt suhteessa päämääräämme? Syyn ja seurauksen laki sanoo, että mitään ei tapahdu sattumalta, ja suurin valo vapautuu aina negatiivisesta positiiviseen päin. Kaikki vastoinkäymiset ovat itse asiassa suuren suuria mahdollisuuksia vapauttaa valtavia määriä spirituaalista valoa ympäristöön ja siten menestystä kaikille osapuolille! Miten paradoksaalista – ennen vastoinkäymiset saivat tuntemaan uhrin tunteita epäoikeudenmukaisuudesta – nykyään ne ovat merkkejä ja tärkeitä potkuja oikeaan suuntaan!

Ilo ja riemu jatkuvat

Vuosi 2012 toi merkitystä monille työntekijöillemme, sillä teimme pitkiä päiviä töitä yhteisen asian eteen, uskoimme näkymättömään, otimme riskejä uusien tuotteiden muodossa ja tehtävämme oli jokaista jäsentään suurempi eli yksin mahdoton suorittaa. Emme kertaakaan jääneet miettimään kommentteja mahdollisesta lamasta tai synkkyydestä, vaan uskoimme asiaamme. Valoa vapautui ja sekä näin että kuulin monien kokevan todella mukavia työpäiviä. ”Onko kello jo noin paljon? Miten ihmeessä?” ”Olipa energinen työpäivä, vieläkin tuntuu!” ”Tämä on kuin muurahaispesä.” Negatiivistakin oli onneksi mukana erittäin reilusti – sieltähän se suurin mahdollisuus muuttua oli peräisin, vai kuinka?

Avainmyyjän lähteminen yrityksestä on aina vaikea pala. Tässä tapauksessa käy kuitenkin nyt niin, että syntynyt muutos tulee avaamaan uusia ovia. Kaikki aiemmat tapahtumat ovatkin olleet kenraaliharjoitus todelliselle haasteelle – kaiken pirstomiselle ja uudelleen rakentamiselle. On aika aloittaa tiimien rakentaminen ja asiakaskentän uudelleenjako. On myös aika kehua ja nostaa ihmisten vahvuudet esiin. Johtajien mentaliteetti – ”Kuinka voin auttaa?” – tulee mennä läpi luiden ja ytimien aina asiakkaisiin saakka. Vuoden 2013 missiona onkin rakentaa uusi yritys yhdessä asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Seuraava artikkelini palaa tähän aiheeseen palkintomatkamme jälkeen. Kerron siinä antamisen ja varmuuden nostamisesta aivan uudelle tasolle – tasolle johon toivoisin jokaisen suomalaisen yrityksen pyrkivän!

Rakastatko rahaa?

Pääsääntöisesti universumilta ei ole syytä pyytää rahaa, vaan asioita tai kokemuksia, joita haluat rahalla hankkia tai mahdollistaa. Kaikki on lopulta erilaisten energioiden käsittelyä ja ohjaamista vetovoiman lain avustuksella – ja raha on erittäin voimakas ilmentymä energiasta.

Rahan houkuttelu on useille haasteellista, koska rahaan on aikojen saatossa liitetty paljon negatiivisia ominaisuuksia. Vaikka haluammekin rahaa, pohjimmiltaan hyvin monet saattavat ajatella rahan olevan ”kaiken pahan alku ja juuri”. Tai rahaan liitetään muutoin hyvin negatiivisia tunteita. Ja kukapa nyt houkuttelisi mitään pahaa tai negatiivista luokseen. Rikkaita henkilöitä pidetään harvoin henkisiä arvoja noudattavina ja usein vaatimattomuus ja henkisyys liitetään yhteen.

Raha itsessään on kuitenkin vain väline, jolla vaihdamme keskenämme energioita. Ajattelepa vaikkapa, että kaksi henkilöä tekevät sopimuksen jostakin työstä tai tavaratoimituksesta ja sopivat sille hinnan. Kun työ on tehty, jonkin ajan kuluttua lasku erääntyy. Jos työn suorittaja ei saa hänelle kuuluvia rahojaan, hän pettyy tai masentuu. Rahalla ei oikeasti ole mitään väliä, mutta hän jäi ilman energiaa. Rahaksi kutsumamme paperilappuset, tai bitit verkkopankeissa eivät lopulta merkitse mitään. Ne vain symboloivat energiaa ja antavat yhden tavan vaikuttaa siihen.

Tai ajattelepa vaikka tilannetta, jossa kuulet voittaneesi suuren veikkausvoiton. Tämän jälkeen saatat mennä pankkiin avaamaan jonkin sopivan tilin rahasiirtoa varten. Luonnollisesti olet innoissasi ja kun kerrot pankin edustajalle millaista rahasummaa varten järjestelyjä tehdään, hänkin varmasti innostuu. Tämän jälkeen tapaat ehkä sijoitusasiantuntijoita, jotka voivat pääsevät toteuttamaan itseään ja etsimään sopivia kohteita rahoillesi. Tämän jälkeen saattaa löytyä käynnistymisvaiheessa oleva yritys, jota sijoitusneuvojasi suosittelee. Ja luonnollisesti uuden yrityksen perustajat tuntevat olevansa todella huipulla kuullessaan saamastaan rahoituksesta ja päästessään todella tekemään suunnittelemiaan asioita. Ketju laajenee hetkessä loputtomiin. Todennäköisesti tässä vaiheessa kukaan ei ole vielä nähnyt rahaa. Kukaan ei ole voinut koskettaa sitä eikä varmistua sen olemassaolosta. Mutta siirtäessämme energiaa keskenämme valtavat ihmisjoukot tuntevat siitä hyvää oloa.

Rahalla, kuten millään muullakaan asialla, ei ole oletusarvoisesti hyviä tai huonoja ominaisuuksia. Ainoastaan oma tietoisuus voi määritellä sen millaista raha on. Mikäli keskityt vain ja ainoastaan rahaan, se voi ottaa liian suuren vallan elämässäsi. Tämä puolestaan voi johtaa hyvin suuriin ongelmiin. Jos rakastut rahaan, todennäköisesti se vie elämän syvimmän merkityksen hyvin kauas – eikä suinkaan auta saavuttamaan sitä.

Loppujen lopuksi varakkaat henkilöt eivät rakasta rahaa. Sen sijaan he arvostavat ja hyödyntävät sitä tehdäkseen muita asioita. Raha ei ole heille kaikki kaikessa, vaikka se usein ulkopuolisesta saattaakin näyttää siltä.

Rahan suhteen ei pidä olla vaatimaton. Sinulla kuuluu olla aina reilusti rahaa. Rahan avulla pystyt tekemään upeita asioita läheisillesi, yhteisöllesi ja ehkä koko maailmalle. Samalla voit nauttia rahan tuomista asioista myös itsekin.

Materiaalisia asioita tarvitaan täydentämään henkisyyttä. Ne täytyy kuitenkin aina mieltää vain täydentäjiksi, ei tärkeimmiksi asioiksi. Elämäsi ei saa olla riippuvaista fyysisistä asioista ympärilläsi. Jos sidot onnellisuutesi tai hyvän olosi tavaraan ympärilläsi tai rahaan pankkitililläsi, menetät valtavat määrät sinulle osoitettuja ihmeitä. Tällöin ilmaiset, että raha on sinulle tärkein asia, etkä luota universumin huolenpitoon. Muista sen sijaan, että raha ja sen mahdollistamat asiat ovat vain pieni fyysinen ilmentymä siitä, millä tasolla olet henkisesti.

Rahaa on siis syytä arvostaa. Se miten käytät rahaa, ilmaisee suoraan ajatuksiasi ja suhdettasi universumiin. Raha on hieno väline saada uusia asioita aikaan. Voit auttaa itseäsi, perhettäsi ja ystäviäsi, ja tukea hyviä asioita ja niitä tekeviä henkilöitä ympäri maailman. Voit tehdä tätä jatkuvasti entistäkin suuremmin. Suhteesi rahaan täytyy olla tasapainoinen – silloin raha voi tulla luonnollisesti ja helposti luoksesi.

Kun huomaat rahan olevan neutraalia, voit käyttää sitä vapaasti, ja antaa pois täydestä sydämestäsi. Tällöin universumi pääsee ilmaisemaan kaikkia hyviä ominaisuuksia kauttasi. Kun pääset tähän tilaan, mikään ei voi estää sinua vetämästä puoleesi entistäkin enemmän rahaa, jotta pystyt jatkamaan hyviä tekojasi.

Kun jatkuvasti parannat suhdettasi universumiin, alat saada koko ajan selvempää opastusta. Saat innostavia ja inspiroivia ajatuksia ja voit kokea, että jokin pieni ääni suorastaan kuiskuttelee koko ajan korvaasi asioita, joita sinun tulisi seuraavaksi tehdä. Näitä vinkkejä seuraamalla pääset kaikilla elämäsi alueilla eteenpäin. Hyvin usein tämä kehittyminen ilmenee lisääntyvänä rahana elämässäsi.

Tällä matkalla sinun ei pidä verrata itseäsi muihin. Et millään voi tietää millaisia inspiraatioita muut ovat saaneet ja toteuttaneet, ja kuinka he ovat päätyneet nykyiseen elämäntilanteeseensa. Samoin vain hyvin harvat ja kehittyneet henkilöt voivat arvailla mitä sinun mielessäsi liikkuu. Kukaan ei voi sanoa varmaksi, miksi maailman rikkaimmat henkilöt ovat rikastuneet, tai mikä idea tai ajatus kaiken takana lopulta on ollut. Monet vieläpä arkailevat kertoa luottaneensa kuudenteen aistiinsa tai muuhun opastukseen, ja mielellään kertovat kysyjille jonkin “järkevämmän” tarinan. Itsekukin meistä voi keskittyä vain omaan suhteeseensa universumiin ja tästä suhteen laadusta seuraaviin tekemisiin.

Rahaa on tärkeää käyttää yhteiseksi hyväksi, mutta ilman muuta saat myös nauttia siitä itsekin. Mikään henkinen sääntö ei kiellä sinua rikastumasta ja nauttimasta rahasta – niin kauan kun ymmärrät rahan merkityksen. Itse asiassa hyvin monissa vanhoissa meditoinneissa ja rukouksissa pyydetään koko ajan enemmän vaurautta kaikille elämän alueille. Tämän tarkoitus tietenkin on mahdollistaa suurempi poisantaminen, jolloin yhteys universumiin väistämättä tiivistyy entisestäänkin. Menestyminen ja itsensä mahdollisimman suuri toteuttaminen on aina tärkeää.

Sillä ei oikeastaan ole merkitystä ajatteletko rahan olevan henkisyyden väline vai ei. Tarvitset sitä joka tapauksessa edes jossakin määrin selviytyäksesi nykymaailmassa. Mikset siis samalla muuttaisi ja kehittäisi rahaan liittyvää ajattelumalliasi? Voit auttaa aina enemmän itseäsi ja muita oppimalla entistäkin tasapainoisemman ja arvostavamman asenteen rahaan ja rikkauksiin.

Usein rahan vähyyttä käytetään tekosyynä jättää inspiroivat ajatukset toteuttamatta. Nyt se ei kuitenkaan enää käy päinsä. Nyt on aika herätä ja ryhdistäytyä. Jokaisella on tässä maailmassa oma tehtävä toteutettavana. Raha auttaa osaltaan tämän tehtävän suorittamisessa, mutta ilman sitäkin voit panna toimeksi. Rahan ansioista sinun ei tarvitse tehdä asioita pienesti ja vaatimattomasti, vaan voit todella vaikuttaa tähän maailmaan.

John Kay kirjoittaa kirjassaan Obliquity, kuinka maailman rikkaimmat henkilöt aina Andrew Carnegiesta Bill Gatesiin ovat saavuttaneet mittavat omaisuutensa. Kenelläkään heistä ei ollut materiaalisia tavoitteita. He rakastivat työtään, ja halusivat tuoda maailmaan paljon hyvää. Tämä onkin todellinen reitti menestykseen ja vaurauteen. Älä ikinä anna rahan, ajan, kokemuksen, koulutuksen tai minkään muunkaan tekosyyn pysäyttää sinua. Monet, joilla ei ole ollut lähimainkaan niin paljoa kuin sinulla nyt on, ovat rohkeasti toteuttaneet unelmansa.

Muiden mielipiteillä ei ole väliä. Voit reilusti ohittaa muiden näkemykset ja mahdolliset erilaiset universumin lakien tulkinnat. Keskity vain omaan suhteeseesi universumiin ja sen vahvistamiseen. Tämän jälkeen sinun tarvitsee vain seurata opastusta ja tehdä eteesi tulevat tehtävät. Olet automaattisesti oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Voimakkain rahan hallintaan liittyvä henkinen laki on kymmenysten antaminen. Lue lisää täältä.

Uutiskommentti: Sukupuolten tasa-arvoa

Viime päivinä tasa-arvoasioista on taas puhuttu ja kirjoitettu melkoisia määriä. Kyseessä on tietenkin keskustelu siitä, miten tasa-arvoista saman sukupuolen edustajien välinen yhteiselämä on, ja kuinka ihmisiä tulisi laittaa eri lokeroihin seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. Keskusteluja on käyty milloin miltäkin kannalta, mutta lopultahan kyse on kuitenkin siitä, miten avoimesti, tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti kohtelemme lajitovereitamme.

Äänekkäiden uskontokuntien edustajien mielipiteet ovat tulleet hyvin selviksi. Ne ovat toki vain jokaisen yksittäisiä näkemyksiä, vaikka sekä puhujat että kuuntelijat mieltävät ne helposti yleistyksiksi. Selvää on, ettei uskonnon edustaminen tietenkään automaattisesti tarkoita suvaitsevuutta vain niissä asioissa, jotka henkilö niin valitsee. Valintahan voi perustua itse tehtyyn tulkitaan tai jonkin valmiiksi annetun viestin hyväksymiseen ilman omaa pohdintaa.

Verrataanpa nyt hieman uskontojen ja henkisyyden näkemystä samasta asiasta. Uskontojen edustajat usein mielellään perustelevat jyrkkiä mielipiteitään Raamatulla. Ja samoin täysin vastakkaiselta kuulostavia henkisiä periaatteita perustetaan tässäkin palvelussa luomiskertomukseen ja siihen liittyviin muinaisiin teksteihin. Kuinka tämä sitten on mahdollista?

Henkisten lakien yksi lähtökohta on se, että kaikki hyvä ja suurempi todellisuus on aina oletuksena kätkettynä. Vasta kun näemme hieman vaivaa, laajennamme ajatteluamme ja hyppäämme oman mukavuusalueen ulkopuolelle, ryhdymme ymmärtämään kuinka asiat todellisuudessa ovat. Koska tämä pätee kaikkeen, ei Raamattukaan ole siitä poikkeus. Vertauskuvat ja kätketyt viestit on pystyttävä kaivamaan esiin täysin turhalta näyttävän tekstin takaa. Ei siis ihme, että jotkut suorastaan pitävät Raamattua satukirjana – eihän tekstissä kirjaimellisesti lukien ole mitään järkeä. Mutta kun sitä lähdetään oikeasti opiskelemaan ja tutkimaan, uskontoja vanhemmat ja todelliset universaalit lait paljastuvat. Ne eivät etsi ihmisistä eroavaisuuksia, vaan kertovat, että olemme kaikista näennäisistä eroista huolimatta yhtä. Lisäksi ne tarjoavat välineitä ja oppeja siihen, kuinka voimme jälleen palata kokemaan yhtenäisyyttä.

Tunnetuin alkuperäisiä yli 4000 vuotta vanhoja nyky-Raamattua edeltäviä tekstejä tutkiva ja henkisyyttä opettava organisaatio on Kabbala-keskus. Heidän opetuksiin kuuluu mm. maininta siitä, että Raamatussa ei todellisuudessa kerrota lainkaan miehistä ja naisista. Alkuperäisessä tekstissä sen sijaan kerrotaan mies- ja naispuolisista energioista. Eron voi ehkä parhaiten hahmottaa englanninkielisillä sanoilla male ja female eikä man ja woman. Suomenkielisiin teksteihin nämä termit ovat kääntyneet suoraan mieheksi ja naiseksi ja se puolestaan kirjaimellisesti luettuna johtaa kovin nurinkurisiin päätelmiin.

Miespuolinen energia ilmaisee antamista ja naispuolinen energia vastaanottamista. Näiden yhdistyessä muodostuu tasapainoinen kokonaisuus. Termeillä ei ole mitään tekemistä fyysisen maailman ilmentymien kanssa.

Jokaisen tehtävänä tässä maailmassa on kasvaa ja oppia ymmärtämään enemmän elämää. Parhaiten tämä tapahtuu toisia auttamalla ja heistä huolehtimalla. Erityisen hyvät olosuhteet tähän tehtävään on luonnollisesti parisuhteessa. Kun kenen tahansa kahden henkilön tavoitteet kasvamiseen ja elämän oppimiseen kohtaavat, koko maailma hyötyy heidän yhteisestä taipaleestaan.

Tässä maailmassa kaikki tosiaankin on aina jollakin tavalla peitettynä ja muuta kuin miltä se ensisilmäyksellä näyttää. Tämän vuoksi myös erilaiset energiat (eli me ihmiset) voivat ottaa sellaisen fyysisen olomuodon kuin niiden kasvun kannalta milloinkin on optimaalista. Välillä energiat voivat myös sekoittua, ja se ilmenee monenlaisina yhdistelminä henkilön seksuaalisuudessa.

Yehuda Berg kirjoittaa kirjassaan The Kabbalah Book of Sex näin (vapaa käännös):

Henkilön sielu valitsee mihin kehoon se tulee fyysisessä maailmassa sijoittumaan. Olemme täällä kaikki samasta syystä: oppiaksemme rakastamaan enemmän muita, tullaksemme Valon kaltaiseksi, ja hyödyntääksemme vetovoiman lakia elämässämme. Joten olkoonpa sielumme ja kehomme yhdistelmä aivan mikä tahansa, olemme aina täsmälleen sellaisia, joita meidän kuuluukin olla saavuttaaksemme tämän mission. Kabbala opettaa, ettei sillä ole merkitystä minne tämä fantastinen matka meidät vie – olemme aina osa alkuperäistä energiaa, Luojaa, ja hän ei tee virheitä.

Jokaisella meistä riittää varmasti tekemistä oman itsensä muuttamisessa päivä päivältä enemmän ”rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” –tilanteeseen. Mitä pidemmälle siinä päästään, sitä helpompaa myös todellisen tasa-arvon ymmärtäminen on. Parikymmentä vuotta sitten alkanut voimakkaan henkisyyden aikakausi näkyy selvästi myös tässä asiassa. Nuorille aikuisille tasa-arvoisuus on jo täysin normaalia arkipäivää eikä heiltä enää vaadita juurikaan ponnisteluja. Onneksi kaikki voivat kuitenkin kasvaa, muuttaa itseänsä, ja avartaa ajatteluaan milloin tahansa.

Lue lisää: http://www.tahdon2013.fi/

Ensimmäinen vuosi takana!

Tänään se sitten on. Päivittäisten ajatusten julkaiseminen alkoi tasan vuosi sitten. Ensimmäisinä päivinä viesteillä oli vain muutama vastaanottaja, mutta vuoden aikana yhteisömme on kasvanut jo melkoisen laajaksi. Siitä erityisen suuri kiitos kuuluu juuri Sinulle!

Vuoden aikana olemme ehtineet yhdessä pohtia monenlaisia asioita. Henkisellä polulla kulkeminen onkin siitä hienoa, että sitä ei voi ikinä taivaltaa yksin. Jokainen tarvitsee jatkuvasti jonkun haastamaan omaa ajatteluaan. Siksi ajatuksista poikineet hienot kommentit, uudet näkökulmat, vastaväitteet ja oivallukset ovat olleet erittäin tärkeässä osassa viemässä koko yhteisöä eteenpäin.

Lähes kaikki ajatukset ovat pyörineet vain muutaman perustavaa laatua olevan universaalin lain ympärillä. Vaikka meillä kaikilla on sama päämäärä, matka on kuitenkin jokaisella hyvin erilainen. Eri kohdissa matkaa puhuttelevat ja ajankohtaiset ajatukset voivat olla hyvinkin erilaisia. Luonnollisestikaan kaikki eivät tässä ja nyt ole valmiita tai kiinnostuneita vastaanottamaan uusia ideoita. Opettaja saapuu aina oppilaan ollessa valmis.

Näiden ajatusten tasoa on pyritty pitämään melko helppona, jotta mahdollisimman moni pystyisi löytämään niistä itselleen jotakin uutta. Toki vastaanottajajoukosta löytyy selkeästi myös lukuisia henkilöitä, jotka ovat jo ehtineet pohtimaan ja kokemaan asioita reilusti kirjoittajia enemmän. On ollut hienoa huomata, että keskusteluissa on lähes poikkeuksetta huomioitu perussääntö siitä, että jokainen on aina oikeassa. Kaikki eivät ole valmiita hyväksymään samoja malleja – ainakaan samaan aikaan.

Esimerkiksi näissä ajatuksissa toistetaan usein vapaan tahdon tärkeyttä ja sen tuomia mahdollisuuksia omien ajatusten valitsemiseen. Tämä voi olla useille lukijoille hyvin voimaannuttava ja samalla vapauttava konsepti. Toisaalta, kun tätä sääntöä on noudattanut yhdessä muiden universaalien lakien kanssa, jossakin vaiheessa onkin hyvin helppoa hyväksyä jälleen täysin päinvastainen malli. Kun omaa ajattelua oppii hallitsemaan, näkemään hyvän kaikessa eteen tulevassa ja luottamaan prosessiin, onkin päivänselvää, että myös vapaa tahto on yksi illuusiokerros, josta on päästettävä irti.

Pohdi siis jatkossakin kaikkia tarjoamiamme ideoita ja kirjoituksia vain omalta ja nykyhetkesi kannalta. Jos joku viesti ei avaudu nyt, ohita se, ja vilkaise uudelleen vaikka parin viikon päästä tai ensi vuonna. Näin voit samalla helposti todeta oman ajattelusi laajenemisen ja muutokset.

Kiitos että olet yhteisössämme mukana! Toivon, että olet kokenut edes muutaman ahaa-elämyksen tai jonkin unohduksissa olleen tuntemuksen. Anna myös rohkeasti palautetta! Tehdään yhdessä alkaneesta toisesta vuodesta entistäkin menestyksekkäämpi!

 

PS. Juhlan kunniaksi saat 7.-10.2. välisenä aikana Ajatellen-kaupasta kaiken 10 % alennuksella. Saat edun lisäämällä ostoskorissa tilaukseesi alennuskoodin ”ALE10”.

Pelkoja päin!

Pelko on tunne, joka kuuluu jollakin tavalla jokaiselle. Joku saattaa kokea pelkoa vain jotakin tiettyä ja yksittäistä asiaa kohtaan – kun taas toisen elämä voi olla niin täynnä pelkoja, että jo kodista ulos lähteminen voi olla iso kynnys.

Mutta mitä asioita voit pelätä? Pelkäätkö kompastuvasi Kuussa kävellessäsi? Tai pelkäätkö kohtaavasi kadulla dinosauruksen?

Tuskin. Koska et ole aikaisemmin kohdannut tuollaista tilannetta, sinulla ei ole siitä vielä mielipidettä suuntaan eikä toiseen. Itse asiassa et ole varmastikaan koskaan tullut edes ajatelleeksi miltä kyseinen tilanne voisi tuntua.

Kuitenkin useilla meistä on hyvin vahvoja ja selkeitä pelkoja, vaikkapa

  • En ole ikinä ollut parisuhteessa ja minua pelottaa sitoutua, tiedän että minua tullaan satuttamaan.
  • En uskalla hankkia lasta, koska pelkään menettäväni hänet.
  • En ole ikinä lentänyt enkä tule lentämään, koska tiedän, että jotakin tulee tapahtumaan.

Esimerkkilistaa voisi jatkaa loputtomiin. Oleellinen kysymys kuitenkin on se, miten ihmeessä voit tietää nämä asiat, jos sinulla ei ole niistä vielä kokemuksia?

Monenlaiset terapiat lähtevät penkomaan tällaisia asioita lapsuuden kokemuksista, perhetaustasta, vanhemmista tai jostakin vastaavista tilanteista. Joissakin malleissa saatetaan ehkä ajatella, että nyt koettavat pelot ovat seurausta jostakin nuoruuden tapahtumasta. Usein tavoitteena on melkeinpä löytää jokin ”vika” henkilöstä. Tämä on toki kovin kärjistetty ilmaus.

Samaan aikaan henkisyyden maailmassa tilanteeseen on selkeä ja suoraviivainen selitys ja vastaus. Jos pelkäät jotakin, sinulla on siitä jo kokemus. Kaikki pelkäämäsi on jo aikaisemmin tapahtunutta. Tietenkään et voi muistaa tapausta, koska tapahtumasta on jo jonkin aikaa. Itse asiassa se on tapahtunut jossakin aikaisemmassa elämässäsi!

Jotta voit tietää mitä on kylmä, on sinun koettava myös kuuma. Jotta voit tietää todellisen rakkauden, on sinun koettava myös elämä ilman sitä. Terveyden ymmärtämiseen tarvitaan terveyden menettäminen.

Tästä päästään siihen, että tämän hetkiset pelkosi ovatkin asioita, joihin sinulla on jo kokemus yhdeltä kannalta, mutta ei vielä toiselta. Et siis oikeasti vielä pysty tietämään asiaa kokonaisuutena. Ja tätä puuttuvaa kokemusta olet nyt hakemassa. Kun saat myös vastakkaisen kokemuksen, kokonaisuus avautuu, ja voit päästää siitä irti.

Mutta mitä sinun pitäisi sitten tehdä? Totesimme jo aikaisemmin, ettemme pysty muistamaan, mitä olemme edellisissä elämissämme tehneet tai jättäneet tekemättä. Emme siis mistään voi suoraan tietää omia muutostarpeitamme. Tämä on toki täysin linjassa universumin yleisen periaatteen kanssa – kaikki asiat ovat aina oletuksena piilossa, ja niiden löytäminen on tärkeä osa elämää. Onneksi tähänkin on ratkaisu.

Jokainen on järjestänyt tälle elämälleen juuri oikeat lähtökohdat, jotta uusien kokemusten hankkiminen on mahdollisimman suoraviivaista. Vanhemmat, ystävät, kotipaikka, opiskelu- tai työtoverit… kaikki ovat auttamassa sinua löytämään muutettavat asiat itsestäsi.

Kun pidämme silmät ja korvat auki, saamme jatkuvasti vinkkejä muutostarpeista. Tehtävämme on yhdistää nämä yksittäiset pisteet ja aikaansaada kova todellisesta tilanteesta. Pienen mietinnän jälkeen löydät varmasti pitkän listan asioita, jotka tavalla tai toisella ärsyttävät sinua tai herättävät muutoin voimakkaita negatiivisia tunteita. Olet ehkä tyytyväinen työpaikkaasi, mutta yksi tietty työtoveri pilaa täydellisyyden. Ehkä pidät asuintalostasi kunhan vain pääsisit eroon yhdestä häiritsevästä naapuristasi. Parisuhteesi olisi täydellinen jos kumppanissasi vain olisi jokin pikkuasia hieman eri tavalla.

Juuri nämä häiritsevät ja ärsyttävät henkilöt, ominaisuudet tai tapahtumat ovat ensiarvoisen tärkeitä. He eivät arkaile näyttää missä muutostarpeesi ovat. Muistathan kuitenkin huomioida vain asiat – ihmiset ovat ainoastaan kanavina ilmaisemassa viestejä.

Ehkäpä muistat kun Aku Ankka kyllästyi naapuriinsa ja päätti muuttaa pakoon toiseen kaupunkiin. Heti muuttoa seuraavana päivänä Aku huomasi ärsyttävän naapurinsa tulleen samaan johtopäätökseen, ja hän oli muuttanut perässä – ja viereiseen taloon. He olivat jälleen naapureina. Ärsyttävien asioiden pakoilu ei siksi auta. Löydät tästä varmasti esimerkkejä omasta elämästäsikin. Jos et kestä kumppanisi joitakin piirteitä ja hakeudut uuteen parisuhteeseen, ennemmin tai myöhemmin uusi kumppanisi osoittaa samoja ärsyttäviä piirteitä. Tai jos muutat naapuriasi pakoon toiseen kaupunkiin, kohtaat siellä vastaavia piirteitä ilmaisevan uuden naapurin. Tai jos olet tyytymätön työhösi ja vaihdat työpaikkaa, alkuviehätyksen haihduttua löydät myös uudesta työstäsi samat vanhat piirteet, joiden takia alun perin päätit lähteä.

Jotkut toistavat samaa kaavaa läpi elämänsä eivätkä joko huomaa tai halua huomata näitä toistuvia tapahtumia. Aina toistuvuus ei tietenkään ole itsestään selvää. Perimmäinen pohjasyy saattaa ilmaista itseään hyvin erilaisilla tavoilla erilaisissa tilanteissa tai eri henkilöinä. Aluksi viestit voivat olla hyvin hienovaraisia. Mutta jos jätät ne huomioimatta, suurenevat merkit jatkuvasti.

Nämä muutoskohteet ilmenevät siis erilaisina ärsykkeinä, mutta myös pelkoina. Kaikki mihin et ole tyytyväinen ja kaikki mitä pelkäät, on tarkoitettu muutettavaksi ja uudelleenkoettavaksi.

Olet jo kokenut jokaisen pelkosi ja ärsyttävän tilanteen. Kokemus on siis jo takana ja pahin on suoritettu. Enää sinun ei tarvitse pelätä tai huolehtia, vaan voit keskittyä kokemaan asian usein paljon miellyttävämmän vastakohdan.

Annapa tälle ajatukselle pieni hetki. Jos pelkäät vaikkapa olla ihmisten parissa, muodostaa syviä ystävyyssuhteita tai olla läheinen perheenjäsentesi kanssa, voisiko tilanne tosiaan olla se, että jossakin aikaisemmassa elämässäsi olet joutunut olemaan yksin? Tunnet jo asian yhden puolen ja nyt sinun on aika kokea sen vastakohta hakeutumalla läheisiin ihmissuhteisiin. Tämän jälkeen voit yliviivata tämän asian pois tehtävälistaltasi.

Tai olet jo kokenut pelottavan tilanteen lentäessäsi ja nyt on aika kokea turvallinen matka. Olet jo kokenut monenlaisia menetyksiä, pettymyksiä ja yksinäisyyttä – ja nyt on aika kokea rakkautta ja läheisyyttä.

Jotkut pelot ovat luonnollisesti helpompia kohdattavia kuin toiset. Kuitenkin jo pelkkä pelkojen tunnistaminen on tärkeä askel matkalla eteenpäin. Tämän jälkeen ryhdyt huomaamaan näiden samojen asioiden toistuvuuden. Kun tiedät oman pelkosi, alat huomata, miten saat jatkuvasti eteesi tilanteita, jotka mahdollistavat pelon kohtaamisen. Nyt sinun tarvitsee luottaa prosessin toimivan vain sinun parhaaksesi, hyödyntää hetki ja kohdata pelkosi!

Jokainen on tällä matkallaan eri tilanteessa ja hakemassa erilaisia kokemuksia. Älä ikinä vertaa itseäsi muihin. Et voi tietää mikä itse kunkin tämän elämän tarkoitus on. Jos sinulla tämän elämän tarkoitus on kokea rakastava parisuhde, ehkä ystäväsi on sen jo kokenut.  Hänen tarkoituksenaan saattaakin olla nyt kokea millaista on olla yksin. Jos sinun tarkoituksesi on auttaa muita, löydät varmasti matkallasi jonkun, joka on hakemassa kokemusta muiden vahingoittamisesta. Tässä työssä autamme koko ajan toisiamme kontrasteilla ja valintojen vapaudella.

Vielä kertauksena: jokainen pelkosi on jo joskus toteutunut. Olet nyt kokemassa päinvastaista tilannetta – rohkeasti siis eteenpäin!

Voit lukea lisää mm. kirjasta Debbie Ford: Rohkeus

Positiiviset päivät

Tässä palvelussa on usein muistutettu syyn ja seurauksen säännöstä. On todettu, että se mitä ajattelemme aloittaessamme jotakin uutta, vaikuttaa siihen millaisia seurauksia voimme odottaa. Yritystä perustettaessa mielessä oleva itsekäs ajatus johtaa hyvin erilaiseen tulokseen kuin jos tavoitteena olisi hyvien asioiden mahdollistaminen asiakkaille. Toki jokainen voi muuttaa ajatteluaan koska tahansa ja vaikuttaa siihen, miten seuraukset lopulta ilmenevät.

Kun haluamme kasvattaa vihanneksia tai kukkia, odotamme aina oikean ajan siementen kylvämiseen, jotta todennäköisyys niiden pärjäämiselle ja kunnon sadolle olisi mahdollisimman suuri. Tämä luonnollisesti perustuu siihen, että universumi tarjoaa eri aikoihin erilaista energiaa. Välillä se tukee kasvua, välillä se pakottaa lepoon. Tasapainoon kuuluu myös välillä negatiivisuutta ja toisinaan positiivisuutta.

Koska kaikki tekemisemme on lopulta energian ohjailua, eri ajankohtina vaihtelevia energioita kannattaa hyödyntää kasvimaan tai puutarhan hoidon ohessa myös kaikissa muissakin asioissa. Ethän varmasti halua mennä naimisiin tai muuttaa uuteen kotiisi erittäin negatiivisena päivänä, vaan päinvastoin haluat uusille toimillesi kaiken mahdollisen tuen. Tietenkään kaikkia tekemisten ajankohtia ei aina voi valita. Negatiivisena päivänä perustettu yritys voi menestyä, mutta se tarvitsee usein menestyäkseen huomattavan paljon enemmän ponnistuksia verrattuna vastaavaan positiivisena ajanhetkenä aloitettuun toimintaan.

Erilaisia energioita on valtavasti. Tässä ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan ainoastaan viikoittain, kuukausittain ja vuosittain toistuvia ajankohtia. Näiden lisäksi on olemassa erilaisia pitkiä vuosien tai jopa vuosikymmenten mittaisia ajanjaksoja, jolloin universumi tarjoaa erityistä tukea johonkin tiettyyn tekemiseen, tai voi tarkoituksellisesti estää jotakin.

Viikko- ja kuukausirytmit ovat kaikista helpoimpia omaksuttavia. Jo luomiskertomuksessa kerrotaan, että maailma luotiin kuudessa päivässä. Luonnollisesti tämä on täynnä symboliikkaa ja vertauskuvia.

Huomasin, että jostakin syystä omassa Raamatussani ensimmäinen jae on suomennettu muotoon ”loi taivaan ja maan”, vaikka vanhoissa teksteissä taivaat on monikossa. Tämän päivän tiede vahvistaa mallin, jossa universumi toimii kaikkiaan kymmenellä eri pääulottuvuudella. Yksi niistä on tämä silmillämme näkemä fyysinen maailma ja loput yhdeksän ovat näkymättömiä – eli ”taivaita” (toki tällä vertauksella on myös paljon muitakin merkityksiä). Näistä ulottuvuuksista lähimmät kuusi ovat kietoutuneet toisiinsa. Kuusi luomispäivää tarkoittavat näiden ulottuvuuksien rakentamista. Jokaisella ulottuvuudella on oma tehtävänsä ja tarkoituksensa. Jotta kokonaisuus pysyy tasapainossa, siihen tarvitaan sekä positiivisia että negatiivisia voimia.

Yksi päivä Raamatun tekstiä tarkoittaa eri asiayhteyksissä eripituisia ajanjaksoja. Toisinaan päivä vastaa vuosituhatta, mutta päivä ja viikko ovat tärkeitä myös siinä muodossa kuin ne yleisesti ymmärrämme.

Mikä sitten on päivä? Luomiskertomuksessa toistetaan jokaisen päivän kohdalla samantyylistä lausetta. Esimerkiksi ensimmäisen luomispäivän päätteeksi todetaan: ”Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni ensimmäinen päivä.”

Tämän mukaan päivä alkaa illasta eli käytännössä auringonlaskusta. Tämäkin kuvastaa yleistä maailman toimintamallia. Ennen kuin valo voi paljastua, on oltava pimeää. Kun valo on kerran paljastunut, pimeys ei voi ottaa valtaa ennen kuin elämässä siirrytään uudelle tasolle – eli uuteen päivään, ja sama valon paljastuminen pimeyden kautta toistuu. Universumin päivä on siis auringonlaskujen välinen aika. Esimerkiksi lauantai alkaa perjantai-iltana auringon laskiessa ja päättyy lauantai-iltana auringonlaskuun.

Aurinko on itse asiassa yksi selkeä ilmentymä vaihtelevista energioista. Aamulla kun aurinko nousee, on helppo tuntea energiatasojenkin olevan nousussa. Aamupäivät ovatkin erittäin positiivisia aikoja ja ne on syytä käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Puolenpäivän jälkeen Auringon alkaessa hitaasti laskeutua, kuvastaa se laskevia energiatasoja. Iltapäivisin tunnemmekin olon usein väsyneeksi ja monenlaiset negatiivisuudet yleensä nousevat helposti pintaan. Kaikesta näennäisestä kauneudesta huolimatta negatiivisuus huipentuu auringonlaskuun. Auringon korkeus kuvastaa myös talvella alhaisempia ja lepoon ohjaavia energioita ja vastaavasti kesällä vauhdikasta kasvukautta.

Koska eri viikonpäivinä luotiin erilaisia ulottuvuuksia, on niiden energioissa myös eroja. Luetaanpa taas mitä Luomiskertomus ilmaisee eri päivistä. Jos luet tekstiä ajatuksella, huomaat, että toista päivää lukuun ottamatta kaikkien muiden päivien kohdalla mainitaan lause ”Jumala näki, että niin oli hyvä”. Lisäksi kolmannen päivän kohdalla tämä lause toistetaan kahteen kertaan.

Mitä luulet, onkohan tämä virhe tekstissä, vai voisiko myös tässä olla syvällisempi merkitys. Kaikki maailmassamme perustuu kolmikantaiseen järjestelmään. Joka ikisessä asiassa atomitasolta lähtien on aina oltava positiivinen, negatiivinen ja neutraali tai tasapainottava osa tai ominaisuus. Ensimmäisen päivän aikana luotiinkin ensin positiivinen ulottuvuus ja se todettiin hyväksi. Toisen päivän pelkästään negatiivisesta ulottuvuudesta ei sitten löytynytkään mitään hyvää sanottavaa. Itse asiassa päivän negatiivisuudelle selviää myöhemmin syykin: kuolema luotiin toisena päivänä. Kolmas päivä sen sijaan oli äärimmäisen positiivinen, koska aikaisemmat energiat saatiin yhdistettyä tasapainoisesti ja hallitusti ja ilmaistua koko maailmaan. Neljännen päivän sanotaan olevan hyvä, vaikka myös silloin luotiin negatiivinen ulottuvuus. Myöhemmin ilmenee, että kaikenlainen kateus ja pahuus luotiin kyseisenä päivänä. Neljännen päivän energia riippuukin siitä, liitytkö vain negatiiviseen perusenergiaan – vai kykenetkö käyttämään sitä välineenä tehdäksesi jotakin positiivista. Päivien välillä on siis selkeästi eroja. Nämä samat energiat toistuvat joka viikko.

Entä mitä luulet, mistä viikko alkaa? Olet varmasti huomannut, että vaikka suomalaisissa kalentereissa yleensä viikon ensimmäinen päivä on maanantai, silti useissa muissa maissa viikko alkaakin jo sunnuntaista.

Taivaankappaleet ovat tärkeässä asemassa jotta voimme ymmärtää erilaisia energioita. Myös jokaisella viikonpäivällä on tietty hallitseva taivaankappale. Jo tuhansia vuosia sitten tehdyissä kirjoituksissa aurinkokuntamme rakenne oli kuvattu oikein. Meihin vaikuttavat ensisijaisesti seitsemän taivaankappaletta, jotka voimme nähdä paljain silmin (Aurinko, Kuu, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter ja Saturnus). Nämä vastaavat aikaisemmin mainittuja kuutta toisiinsa kietoutunutta meitä lähimpänä olevaa näkymätöntä ulottuvuutta ja lisäksi tätä fyysistä maailmaa. Lisäksi aurinkokunnassamme on kolme kaukaisempaa suurta kappaletta, joita emme voi nähdä paljain silmin (Uranus, Neptunus ja Pluto). Ne edustavat kolmea kaukaisinta ulottuvuutta, joihin liittyminen vaatii aivan omanlaisia toimenpiteitä – samalla tavoin kuin taivaankappaleiden näkeminen vaatii kaukoputkea. Tässä vaiheessa on hyvä muistaa, että vaikka näidenkin kaukaisten planeettojen olemassaolo ilmoitettiin jo 4000 vuotta sitten, Pluton löytämisestä on aikaa reilusti alle 100 vuotta.

Tärkein taivaankappale, joka tuo myös kaiken energian, on tietenkin Aurinko. Auringon liittyminen viikonpäivään näkyy mm. englanninkielisessä nimessä Sunday eli sunnuntai. Aurinko ja sunnuntai liittyvät siis oleellisesti ensimmäiseen päivään ja positiivisuuteen.

Toiseksi tärkein kappale on Kuu. Jälleen englanninkielestä voi helposti huomata yhteyden Moon – Monday eli maanantai. Kuun olemus on täysin päinvastainen kuin Auringolla. Kuulla itsellään ei ole omaa valoa, vaan se vain imee sitä puoleensa Auringosta ja heijastaa osan saamastaan valosta eteenpäin. Maanantai siis vastaa luomiskertomuksen negatiivista toista päivää.

Myöhemmistä päivistä planeetan yhteys on helpoiten nähtävissä lauantaista, Saturnus Saturn – Saturday.

Tästä seuraa siis viikon alkaminen sunnuntaista ja päättyminen lepopäivään lauantaina. Lepopäivä on toki hyvin suhteellista. Viimeisenä päivänä on paras energia panostaa henkiseen kehittymiseen, opiskella uutta, meditoida ja etsiä vastauksia. Siksi henkisyydessä lauantai usein mielletäänkin viikon tärkeimmäksi työpäiväksi ja lepo on hyvin kaukana! Tämä on luonnollisesti vahvassa ristiriidassa monien uskontojen ja yleisten tottumusten kanssa. Jokainen voikin vapaasti valita – haluatko noudattaa yleisiä tapoja, vai liittyä universumin energioihin ja hyödyntää niitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Viikkotasolla kaikista positiivisin päivä on siis tiistai. Käytä sitä kaiken uuden aloittamiseen! Muuta tiistaina uuteen kotiin, aloita uusi työ tai tärkeät projektit, allekirjoita tärkeät paperit tai tapaa uusia ihmisiä. Samoin yritä ajoittaa kaikki ei-kiireelliset terveydenhoitoon liittyvät operaatiot tiistaiksi.

Vastaavasti vältä tärkeiden asioiden aloittamista erityisesti maanantaina, mutta mielellään myös keskiviikkona.

Jos jostakin syystä et voi aloittaa uusia juttuja tiistaina, käytä perjantaita, sunnuntaita tai torstaita (tässä järjestyksessä) vaihtoehtoisina päivinä – ellei viikolla ole jokin muuta positiivista päivää.

Viikkokierron lisäksi erittäin positiivisia päiviä on jokaisen kuukauden ensimmäinen päivä. Tämä ei tarkoita normaalia kalenterikuukautta, vaan todelliseen kuun liikkumiseen liittyvää ajanlaskua. Kuten Auringon liikkeet näyttävät energioiden vaihtelun päivän aikana, Kuu kertoo energiatasoista kuukausitasolla. Kuu kasvaa kahden viikon aikana uudesta kuusta täydeksi ja ilmaisee energian nousua. Kaksi viimeistä viikkoa Kuu pienenee ja energiat hiipuvat. Pääsääntöisesti jokaisen kuukauden ensimmäiset viikot ovat siis positiivisia ja loput negatiivisia. Myös tämä kannattaa huomioida tärkeiden tekemisien ajoittamisessa kuukausitasolla.

Uusikuu on erittäin voimakas päivä. Silloin Kuu on täysin näkymättömissä ja tällöin voit kylvää siemenen koko tulevalle kuukaudelle. Uudenkuun aikaan kannattaa olla erityisen reippaana, positiivisena, huomioida muita ja tehdä tehokkaasti asioita kaikilla alueilla. Tällöin tämä energia tulee seuraamaan mukanasi koko kuukauden. Uusikuu ohittaa voimakkuudessaan tiistain energian, joten käytä sitä aina kun se on mahdollista.

Myös täysikuuta on hyvä hyödyntää. Uudenkuun sijasta se kuitenkin edustaa vain yhtä positiivista päivää. Täysikuun aikana tehdyillä tekemisillä et kylvä niin vahvoja siemeniä kuin uudenkuun aikaan.

Kuten uudenkuun aikaan voit vaikuttaa koko kuukauteen, vuodenvaihteessa voit kahden ensimmäisen päivän aikana vaikuttaa kokonaiseen vuoteen. Muistathan taas, että myös vuodenvaihde energiatasolla on katsottava kuukalenterista, ja vuonna 2013 se on syyskuun alkupuolella.

Seuraavasta listauksesta löydät muutamia erityisen positiivisia ja negatiivisia päiviä lähikuukausille:

11.2.2013 uusikuu
25.2.2013 täysikuu
12.3.2013 uusikuu
26.3.2013 täysikuu
11.4.2013 uusikuu
25.4.2013 täysikuu
28.4.2013 erityisen positiivinen päivä
10.5.2013 uusikuu
24.5.2013 täysikuu
9.6.2013 uusikuu
23.6.2013 täysikuu
5.7.2013 erityisen positiivinen päivä
8.7.2013 uusikuu
16.7.2013 erityisen negatiivinen päivä
22.7.2013 täysikuu, universumin ystävänpäivä
7.8.2013 uusikuu
21.8.2013 täysikuu
5.-6.9.2013 uusi vuosi

listausta jatkettu 17.12.2013:
18.12.2013 täysikuu
2.1.2014 uusikuu
7.1.2014 vaurauden päivä, liitymme mannan ihmeeseen
16.1.2014 täysikuu, “puiden uusi vuosi”, liitymme kasvuun ja omien rajojen ylittämiseen
1.2.2014 uusikuu
15.2.2014 täysikuu
3.3.2014 uusikuu
16.3.2014 erityisen positiivinen päivä, liitymme iloon ja näemme illuusioiden taakse
17.3.2014 täysikuu
1.4.2014 uusikuu
15.4.2014 täysikuu, erityisen positiivinen päivä
22.4.2014 erityisen positiivinen päivä
1.5.2014 uusikuu
15.5.2014 täysikuu
18.5.2014 erityisen positiivinen päivä
30.5.2014 uusikuu
4.6.2014 erityisen positiivinen päivä
13.6.2014 täysikuu
29.6.2014 uusikuu
13.7.2014 täysikuu
15.7.-9.8.2014 negatiivinen jakso – poislukien 29.7.2014 uusikuu
5.8.2014 jakson negatiivisin päivä
11.8.2014 täysikuu, universumin ystävänpäivä
27.8.2014 uusikuu
10.9.2014 täysikuu
25.-26.9.2014 uusi vuosi

listausta jatkettu 22.1.2015:
27.1.2015 vaurauden päivä, liitymme mannan ihmeeseen
4.2.2015 täysikuu, “puiden uusi vuosi”, liitymme kasvuun ja omien rajojen ylittämiseen
20.2.2015 uusikuu
5.3.2015 erityisen positiivinen päivä, liitymme iloon ja näemme illuusioiden taakse
6.3.2015 täysikuu
21.3.2015 uusikuu
4.4.2015 täysikuu, erityisen positiivinen päivä
10.4.2015 erityisen positiivinen päivä
20.4.2015 uusikuu
4.5.2015 täysikuu
7.5.2015 erityisen positiivinen päivä
19.5.2015 uusikuu
24.5.2015 erityisen positiivinen päivä
2.6.2015 täysikuu
18.6.2015 uusikuu
2.7.2015 täysikuu
5.7.-26.7.2015 negatiivinen jakso – poislukien 17.7.2015 uusikuu
26.7.2015 jakson negatiivisin päivä
31.7.2015 täysikuu, universumin ystävänpäivä
16.8.2015 uusikuu
30.8.2015 täysikuu
14.-15.9.2015 uusi vuosi

listausta jatkettu 23.7.2016:
22.7.-14.8.2016 haastava jakso – poislukien 5.8.2016 uusikuu
14.8.2016 vuoden negatiivisin päivä
19.8.2016 täysikuu, universumin ystävänpäivä
3.9.2016 uusikuu
18.9.2016 täysikuu
3.-4.10.2016 uusi vuosi
17.10.2016 täysikuu
1.11.2016 uusikuu
16.11.2016 täysikuu
1.12.2016 uusikuu
15.12.2016 täysikuu
24.12.-1.1.2017 positiivinen jakso
13.1.2017 täysikuu
28.1.2017 uusikuu

Sisustamaan!

Tuntuuko oudolta törmätä sisustusaiheiseen artikkeliin tällaisessa palvelussa? Jokaisessa tässä fyysisessä maailmassa olevassa asiassa on aina myös henkinen näkökulma, joten miksipä emme käsittelisi hetken myös henkistä sisustamista.

Olet varmasti kuullut puhuttavan fengshuista tai vastaavista termeistä ja tekniikoista, joilla vaikutetaan siihen, miten erilaiset energiat vallitsevat kodissa. Suuntauksilla on paljon erilaisia nimiä ja niiden sanomissa on hienoisia eroja opettajasta riippuen. Kuitenkin on myös paljon asioita, jotka yhdistävät jos ei aivan kaikkia, niin ainakin hyvin suurta osaa näistä sisustusopeista. Tässä esittämäni ajatukset on kerätty muinaisista viisauksista useista eri kirjoituksista. Harvoissa kodeissa on mahdollista noudattaa aivan kaikkia periaatteita, mutta ehkä voisit kokeilla edes jotakin? Kuten näissä artikkeleissa aina toistetaan, älä usko mitään kokeilematta.

Miksi koti ja sen sisustaminen ylipäätään on tärkeää? Henkisyyden säännöt kertovat, että kaikessa on aina sisäinen ja ulkoinen aspekti. Lisäksi nämä vaikuttavat toisiinsa. Itse asiassa nämä sisustusopit liittävät yhteen kolme eri tasoa. Yhden tason näet silmilläsi, toisen tunnet kehossasi ja kolmas vaikuttaa ajatuksiin ja mieleesi. Se mitä ajattelet, luo näkemääsi ympäristöä – ja toisaalta, näkemäsi asiat vaikuttavat helposti ajatteluusi. Fyysinen kehosi on välikappale näiden maailmojen välillä.

Koti on meistä jokaiselle tärkein ja yksityisin ulkoinen osa, joten sen vaikutus on myös kaikista suurin. Toki kaikki paikat, joissa vietät paljon aikaa, ovat tärkeitä. Sovella siis ihmeessä näitä periaatteita myös toimistoosi tai muihin vastaaviin tiloihin!

Kaikki on energiaa ja henkinen sisustaminen on energioiden hallitsemista. Olet varmasti kuullut kerrottavan aarrekarttatekniikoista, vision boardeista tai muista tavoista, joilla tuot haluamiasi tilanteita ja asioita kuvien tai esineiden muodossa kotiisi. Kun kodissasi on jotakin, se vaikuttaa vahvasti sisällesi. Tavoitteiden toteutumista ja haluttua tilannetta esittävät kuvat, sanat ja symbolit houkuttelevat vahvasti niitä vastaavia energioita luoksesi. Siksi inspiroivia ja tavoitteisiin ohjaavia kuvia on tosiaankin syytä pitää näkyvillä.

Kotisi järjestys on suorassa suhteessa siihen, kuinka selkeästi ja järjestelmällisesti kykenet ajattelemaan. Usein menestyviä henkilöitä yhdistää se, että heidän kotinsa on aina hyvässä järjestyksessä. Tämä mahdollistaa vieraiden eli uusien mahdollisuuksien ja ihmeiden kutsumisen koska tahansa. Olet siis aina valmis vastaanottamaan monenlaista hyvää. Hyvää järjestystä on helppo ylläpitää kun kodissasi ei ole mitään ylimääräistä ja tarpeetonta – aivan kuten sinun olisi syytä päästää irti epäoleellisista, rajoittavista ja vanhentuneista ajatuksista. Kun energialla on tilaa liikkua vapaasti ja esteettömästi kodissasi, vastaa se uusia ideoita ja uudistumista ajatuksissasi. Samalla tämä helpottaa mitä moninaisimpien asioiden aistimista ja tuntemista. Ei siis ole lainkaan yllättävää, että saatat tuntea kuudennen aistisi nousevan esiin aivan uudella tavalla kodin siivoamisen ja feng shui –sääntöjen noudattamisen jälkeen. Loppujen lopuksi et oikeastaan pysty näkemään juuri mitään energiatason muutoksia, voit vain tuntea niitä.

Jokaisella asialla on merkitystä. Kotisi kertoo valtavan määrän tämän hetkisestä tai oikeammin aavistuksen verran aikaisemmasta sinusta. Se millaisella alueella ja millaisessa kodissa asut, ja mitä kodistasi löytyy, kuvastaa aina ajatteluasi. Sillä on suuri ero, onko kotonasi kaikki hienossa järjestyksessä – vai löytyykö sieltä kenties rikkinäisiä asioita, kuolleita kasveja tai muutoin repsottavia ja ilman huolenpitoa jääneitä yksityiskohtia.

Tämä aihe on valtavan laaja, joten tässä artikkelissa en edes yritä kattaa kaikkia osa-alueita. Tässä artikkelissa listaan asioita hyvin lyhyesti ja jätän lähes kokonaan pois mm. kalusteiden sijoittelun tai eri värien ja muotojen merkitykset.

Tasapainoiseen energiamalliin liittyy aina positiivista ja negatiivista energiaa. Niiden hallittu jakaminen oikeisiin tiloihin tuo tasapainoa ja harmoniaa. Luonnollisesti haluamme, että positiivinen energia on aina enemmistönä ja hallitsevana. Positiivisia tiloja ovat normaalit asuin- ja työskentelytilat. Negatiivisia ovat puolestaan mm. wc:t, kylpyhuoneet ja kodinhoitohuoneet. Täysin puhdasta positiivista tai negatiivista energiaa ei ole olemassa, mutta silti energioita ei kannata sekoittaa. Siksi negatiivisten tilojen ovet on syytä pitää kiinni, eikä siellä tule yrittää opiskella henkisiä asioita. Wc-lukemisiin kannattaa siis kiinnittää huomiota!

Maailmassamme on olemassa kuusi eri suuntaa. Voimme mennä etelään, pohjoiseen, itään, länteen, ylös tai alas. Jokaisella suunnalla on henkisellä tasolla omanlainen energia ja merkitys. Näitä suuntia voit pohtia ja soveltaa oman kotisi tai toimistosi sisällä, mutta myös kaupungin, maan, maanosan tai minkä tahansa haluamasi mittakaavan mukaan.

Etelä edustaa antamisen ja toisista välittämisen energiaa. Etelä liittyy myös viisauteen ja uusien asioiden oppimiseen. Voi siis olla hyvä idea hankkia koti kaupungin tai maan eteläosasta, koska tällöin korostat näitä hyviä ominaisuuksia. Kun haluat tehdä muille hyviä asioita, antaa jotakin pois tai tavata ystäviäsi, se kannattaa tehdä etelään kääntyneenä, etelässä, eteläosassa rakennusta, etelään päin liikkuessa tai jotenkin muutoin etelään liittyen.

Pohjoinen puolestaan edustaa energian vastaanottamista. Pohjoisessa sinun on mahdollista mm. kerätä enemmän varallisuutta. Jos kodille paras paikka oli etelässä, pohjoinen on loistava sijainti menestyvälle toimistolle. Jälleen kerran, pohjoinen voi tarkoittaa pohjoisessa olevaa huonetta asunnossasi tai vaikkapa toimiston sijaintia pohjoisessa kaupunginosassa. Yrityksen tärkeät sopimukset kannattaa allekirjoittaa ja solmia pohjoiseen päin kääntyneenä. Jos se ei ole mahdollista, kannattaa ainakin ajatella pohjoista.

Itä on kaikista tasapainoisinta, rentoa ja yleensä hyvin huoletonta energiaa. Antaminen ja vastaanottaminen yhdistyy harmonisella tavalla.  Kun haluat ottaa yhteyden universumiin, meditoida tai rukoilla, kannattaa olla itään päin kääntyneenä. Tämän vuoksi tärkeimmät tilat henkisiin kokoontumisiin kalustetaankin aina siten, että osallistujien kasvot ovat itään päin.

Länsi on pohjoisen tapaan energian vastaanottamista, mutta sen lisäksi se on erityisesti vastaanotetun energian ilmaisemista ja tuomista tähän fyysiseen maailmaan. Usein varaus ja menestys ilmenevät lännessä. Yleensä länsi ei merkitse yhteisen hyvän ajattelua, vaan päinvastoin oman edun ajamista. Jos sinulla on positiivinen idea, jolla haluat auttaa muita, voit saada sen toteutukseen paljon voimaa lännestä. Lännessä itsekäs energia on kuitenkin niin vahva, että muiden huomioimiseen on todellakin keskityttävä.

Kun siirryt ylös, se yleensä tuottaa hienoja tuntemuksia. Korkealta nautit näköaloista, ja varsinkin jos olet kiivennyt matkan, saatat tuntea saavuttaneesi jotakin tärkeää. Alaspäin meneminen puolestaan laskee energiatasoja. Matalalla olevat paikat mielletään helposti pimeiksi ja negatiivisiksi.

Ylös ja alas –suuntia kotona yleensä ilmaisevat lattia ja katto. Sillä ei ole juurikaan merkitystä, onko kotisi korkean rakennuksen ylä- vai alaosassa – samat säännöt pätevät asunnon sisällä. Lattia ilmaisee matalaa energiatasoa ja tätä fyysistä maailmaa. Ylhäällä puolestaan hallitsevat enemmän henkisen maailman energiat.  Voit toki tehdä lattialla maaten jooga- tai jumppaliikkeitä, mutta lattialla istuminen tai varsinkaan opiskelu ei välttämättä ole hyvä idea. Toki jos sinulla on jossakin tilanteessa niin paljon energiaa, ettet oikein osaa hallita itseäsi, istuminen lattialla voi tasapainottaa tilannetta merkittävästi.  Toisaalta voit myös ”maadoittaa” mahdollisen negatiivisen energiasi lattiaan, mutta tällöin negatiivisuuden luovuttamista täytyy ajatella tai meditoida huolellisesti. Normaalissa elämisessä ja ennen kaikkea opiskelussa haluat aina nousta korkeammalle tasolle eli pois lattialta. Jos käytössäsi on henkiseen kasvuun opastavia kirjoja, niitä ei ole syytä säilyttää lattialla.

Energia liikkuu kotiisi ja elämääsi ovien ja ikkunoiden kautta. Jos voit avata jotakin fyysisessä maailmassa, se kuvastaa myös erilaisia energioiden kulkureittien avautumisia henkisessä maailmassa. Kuten kaikki, myös nämä ilmenevät kodin ja ajattelun lisäksi omassa kehossasi; voit avata silmät tai suun, haistella tai kuunnella. Näitäkin reittejä pitkin voimme käsitellä joko positiivista tai negatiivista energiaa. Voit vaikkapa puhua todella kauheita asioita tai vaihtoehtoisesti innostaa ja inspiroida muita.

Erityisen tärkeä tila on eteinen ulko-oven takia. Koska haluat houkutella mahdollisimman paljon positiivista energiaa kotiisi, eteisen on syytä olla erityisen mukava, kutsuva ja esteetön. Haluat ohjata energian peremmälle kotiisi ja siksi heti oven kohdalla ei saisi olla peiliä, josta sisääntulija voisi heijastua takaisin ulos. Peilejä voi sen sijaan käyttää sopivissa kulmissa tarjoamaan jo heti ovelta näkymiä pidemmälle asuntoon. Positiiviseen ja siistiin eteiseen kuuluu se, ettet välivarastoi roskia tai kierrätykseen meneviä tavaroita eteiseen tai ulko-oven läheisyyteen.

Olohuone on tärkein tila ja se edustaa eniten sitä mitä olet. Siellä haluat kasvaa henkisesti, inspiroitua, tavata ystäviäsi ja olla liittyneenä koko maailmaan. Siksi sijoita sinne tärkeimmät inspiraatiota tuottavat kirjasi ja kauniita kasveja symboloimaan hyvinvointia, kasvua ja kehittymistä. Sijoittele näkyviin sopivia esineitä ja kuvia, jotka muistuttavat sinua tavoitteistasi ja mitä kohti olet koko ajan kehittymässä. Käytä mukavia pehmeitä materiaaleja. Mikäli mahdollista, sijoita kalusteet siten, että mahdollisimman monilla on istuessaan näkymä vähintäänkin huoneen ovelle – ja mielellään toki aina asunnon ovelle asti. Toimistossa sijoita työpöytäsi niin, ettei ovi ole ainakaan takanasi.  Jos mahdollista, tuolisi takana olisi syytä olla seinä tai jotakin tukevaa antamassa suojaa. Poista kaikki asiat, joihin et ole tyytyväinen, tai jotka tuntuvat epämukavilta tai suorastaan imevät sinusta energiaa pois.

Makuuhuone on lepoa varten. Siksi kaikki kasvamiseen ja liialliseen liikkumiseen liittyvät esineet ja kuvat kannattaa poistaa. Kasvit eivät kuulu makuuhuoneeseen. Samoin kuntosalitarvikkeet ja työvälineet on syytä laittaa kaappiin pois näkyviltä. Mikäli mahdollista, sänky olisi hyvä sijoittaa pohjois-etelä-suuntaisesti ja jalkopää ovea kohden. Jos sänky on ikkunaseinää vasten, sängyssä olisi syytä olla jonkinlainen korkea pääty antamassa suojaa.  Mikäli haluat makuuhuoneeseesi peilin, sijoita se niin, ettet näe siitä itseäsi sängyssä maatessasi.

Kaikki terävät työkalut on syytä pitää aina laatikoissa tai kaapeissa piilossa silloin kun niitä ei käytetä. Haluamme kaikessa korostaa koko ajan yhtenäisyyttä ja liittyä entistä enemmän suureen kokonaisuuteen. Veitset ja sakset ovat päinvastaisia negatiivisia symboleja ja merkitsevät erottamista, jakamista ja pilkkomista. Toki tarvitset niitä välillä ruokailuun ja monenlaisiin käytännön askareihin, mutta laita ne käytön jälkeen pois näkyvistä. Kannattaa myös hieman pohtia, onko sinulla veitsiä ja teräaseita tarpeettoman paljon – voisitko luopua ainakin osasta niitä?

Tätä listausta voisi jatkaa lähes loputtomiin, mutta toivottavasti tämän perusteella sait hieman käsitystä siitä, kuinka paljon asiat vaikuttavat energiatasolla toisiinsa, ja miten voisit huomioida tätä enemmän ihan normaalissa arjessa. Olet varmasti erilaisissa asunnoissa vieraillessasi tuntenut, kuinka jotkut ovat täynnä rakkautta ja lämpöä, kun taas jotkut ovat selkeästi raskaita ja negatiivisia. Asunnot saattavat päällepäin näyttää oikein viihtyisiltä ja mukavilta, mutta silti pystyt tuntemaan eron. Pienetkin muutokset energiatasolla voivat tuottaa huimia tuloksia. Ne eivät vaikuta pelkästään asumismukavuuteen, vaan siihen, millaiseksi tunnet oman itsesi ja kuinka suhtaudut elämääsi. Voisitko kokeilla jotakin pikkuasiaa vaikka jo heti?

Vesi

Mitä merkitys vedellä on sinulle? Sillä voi ainakin sammuttaa janon, peseytyä ja saada kasvit kasvamaan. Vedellä on kuitenkin myös paljon merkitystä ajateltaessa henkisyyttä, universumin sääntöjä ja koko maailman toimintaa.

Tiedemiehet ilmaisevat usein, ettei elämää voi esiintyä ilman vettä. Siksi mm. avaruudesta etsitään vettä, jotta voidaan paremmin arvioida, missä elämää voi esiintyä. Tässä mallissa onkin vinha perä.

Vedellä on tärkeä tehtävä saada asiat kasvamaan ja ilmestymään aistiemme ulottuville. Ympärillämme on koko ajan lukemattomia asioita vielä kätketyissä muodoissa odottamassa jotakin sysäystä lähteä muuntumaan kohti suuria mahdollisuuksiaan. Puun siemen pitää sisällään kaiken tiedon, jota tarvitaan täysikokoisen puun kasvuun. Siemenen tiedoissa on täsmällisesti se, miten runko ja oksat kasvavat, miten lehdet muodostuvat ja miten puu mukautuu vuodenkiertoon. Kaikki tämä potentiaali voi odottaa vaikkapa vuosikymmeniä, kunnes jossakin vaiheessa siementä kastellaan ja yhdessä auringon valon kanssa muutos käynnistyy. Auringon energia on myös hyvin mielenkiintoinen konsepti, mutta keskitytäänpä nyt veteen.

Vesi on erikoinen myös siitä syystä, että se voi välittää monenlaisia energioita, ilman että ne kuitenkaan vaikuttavat veden varsinaiseen olemukseen. Vesi johtaa sähköä, ääntä ja ties mitä muutakin. Usein vesi vieläpä aikaansaa kuljettamansa energian vahvistumisen. Vaikka vesi kuljettaa monenlaista tietoa, pysyy se silti aina vetenä.

Vaikka veden rakenne ei varsinaisesti muutu, ympäröivät olosuhteet vaikuttavat siihen. Mitä me oikeastaan tiedämme –elokuvassa mainitaan esimerkkinä tutkimus, jossa tarkkailtiin virtaavan veden muutoksia. Vedestä otettuja näytteitä verrattiin hyvin tarkalla mikroskoopilla ja samoin tutkittiin jäädyttämisestä seuranneiden jääkiteiden rakenteita. Osa näytteistä otettiin joesta ennen Zen-munkkien luostarialuetta ja osa tämän jälkeen. Kun vesi oli matkannut erittäin positiivisen alueen halki ja saanut siunauksen, sen rakenne muuttui harmonisemmaksi ja kauniimmaksi. Entä mitä on siunaaminen? Sehän on energian ohjaamista ajatusten ja tietoisuuden voimalla. Ajatuksemme siis vaikuttavat hyvin vahvasti veteen.

Koska ihmisestä valtaosa on vettä, mitäpä luulet, kuinka paljon juuri sinunkin ajatuksesi vaikuttavat kehossasi liikkuvaan veteen? Lukuisat tutkimukset kertovat, että samoissa olosuhteissa positiiviset henkilöt pysyvät useimmin terveenä kuin negatiivisesti ajattelevat. Voisiko ainakin osasyynä olla se, millaiseksi itsekukin muotoilee oman kehonsa veden?

Oletko muuten koskaan pohtinut mistä vesi on peräisin? Vilkaistaanpa mitä Luomiskertomus sanoo asiasta. Muistathan, että se on uskontoja vanhempi teksti, ja siksi myös erittäin tärkeä lähde uskonnoista riippumattomien henkisyyden sääntöjen ymmärtämiseen.

Oma käännökseni ilmaisee Genesiksen kaksi ensimmäistä jaetta näin: “Alussa Jumala loi taivaat ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä.”

Mitäpä tässä oikeastaan sanotaan? Vain taivas ja maa luotiin, mutta silti samassa yhteydessä viitataan veteen. Myöhemmin vielä todetaan vesien erottaminen ja kuinka lopulta monenlaiset asiat paljastuvat vedestä. Nämä lauseet sisältävät valtavan määrän symboliikkaa ja samalla lukemattoman määrän elämän perusteita. Mutta keskitytäänpä nyt kysymykseen, milloin vesi luotiin?

Vastaus on se, ettei sitä kerrota. Todetaan vain, että vesi on jo ollut olemassa ennen tämän universumin luomista. Myös tämä maailma on syntynyt vedestä.

Myöhemmin kerrotaan, että “Jumala loi ihmisen kuvakseen”. Kuten kaikki, tämäkin ilmaus on vertauskuvallinen. Usein käytän näissä kirjoituksissa Jumala sanan korvikkeena vähemmän uskontoihin viittaavaa termiä universumi. Tämä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että jokaisesta ihmisestä näkyy myös universumin toimintamalli.

Ihminen ilmestyy tähän maailmaan aina vedestä. Ajattelepa vaikka raskausaikaa. Sikiö on täysin veden ympäröimä kehittyessään ja kasvaessaan vähitellen sille asteelle, että hän voi paljastaa itsensä ja ominaisuutensa tähän fyysiseen maailmaan. Niin kauan kun lapsi on veden ympäröimänä, kaikki on vielä mahdollista. Luonnollisesti äidin ja ympäristön ajatukset vaikuttavat myös sikiötä ympäröivään veteen – samoin kuin olemassaolleiden energioiden ajatukset ovat vaikuttaneet tämän universumin syntyyn.

Tähän perustuu myös henkisyydessä käytetyt välineet oman negatiivisuuden puhdistamiseen. Voit pyytää vettä olemaan siirtotie, johon vapautat omat huolesi, murheesi ja sairautesi. Sen vuoksi ota rohkeasti yhteys veteen, juttele vedelle tai luo yhteys ajatustasolla.

Yksi veden mahdollistamista välineistä on upottautuminen täysin veteen siten, ettei hiuskarvakaan jää pinnalle. Tällöin voit palata alkuperäiseen tilanteeseen, jossa kaikki on mahdollista, ja mikään negatiivisuus ei vielä ole ehtinyt ottaa valtaa. Sukelluksen aikana ajatelluilla tai meditoiduilla asioilla on valtava voima. Ennen sukellusta on mahdollista päättää, mistä asioista haluat eroon, ja tämän jälkeen annat veden viedä nämä ikävät asiat pois. Toki toimenpide on syytä tehdä mahdollisimman puhtaassa ja luonnontilaisessa vedessä, jonka lähistöllä ei ole ollut negatiivisuutta.

Sukellusten sijasta puhdistautumisen voi tehdä myös kierimällä tuoreessa ja puhtaassa lumessa. Lumihan on myös vettä. Valkoinen väri myös korostaa lumen rajattomia mahdollisuuksia. Valkoinen väri sisältää aina kaikki muutkin värit eikä siitä voi puuttua mitään.

Mitä luulet, olisiko sinun syytä arvostaa vettä enemmän? Maailman vedet riittävät kyllä ihmiskunnan sisäisen negatiivisuuden puhdistamiseen, mutta eivät tahalliseen muuhun likaamiseen tai väärinkäyttöön.

Miksi vietät joulua?

Joulu on juhla, joka tarkoittaa jokaiselle hieman eri asioita. Voit noudattaa vanhoja tapoja pelkkien perinteiden takia, uskonnollisista syistä – tai voit myöskin pohtia syvällisemmin mikä joulun sanoma lopulta on. Tärkeintä on se mitä juhla merkitsee juuri sinulle. Kuten henkisen kasvun säännöt kertovat, mitään ei ole hyötyä tehdä ilman tietoisuutta siitä miksi teet kyseisiä asioita. Sillä ei ole väliä kutsutko aikaa jouluksi, hanukaksi tai joksikin ihan muuksi.

Ei ole sattumaa, että joulua vietetään valon juhlana ja se sijoittuu vuoden pimeimpään aikaan. Joulun yksi tehtävä onkin muistuttaa siitä, että olkoonpa ympärilllämme näennäisesti kuinka pimeää tahansa, jokainen pystyy silti tuomaan hetkeen valoa niin halutessaan. Tähän et edes tarvitse kynttilöitä tai muuta fyysisiä valoa, vaan ainoastaan halun tuntea itse ja ilmaista muille joulun henkeä. Pimeyteen liittyvät yleisesti kaikenlaiset negatiiviset voimat ja pelot. Niillä ei kuitenkaan ole valtaa jos päätät toisin ja levität valoa mahdollisimman laajalle omalla ajattelullasi ja toiminnallasi.

Yhdellä kynttilällä voi sytyttää loputtomasti muita kynttilöitä – ilman että alkuperäisen kynttilän valo himmenee. Tämä pätee kaikkeen antamiseen ja jakamiseen. Myös joululahjat muistuttavat antamisen tärkeydestä. Lahjojen sisällöllä tai hinnalla ei ole merkitystä, vaan sillä millaisessa mielentilassa ne annat, ja millaista energiaa annat itsestäsi pois. Jos toimit pelkästään yleisten tapojen mukaan tai jos koet lahjat pakolliseksi rasitteeksi, saatat antaa lahjan mukana hyvinkin negatiivista energiaa. Jos et voi antaa lahjoja täydestä sydämestäsi, älä silloin anna niitä. Ennen lahjan ojentamista onkin syytä pysähtyä hetkeksi ja miettiä miksi ja missä tietoisuudessa suoritat antamisen.

Joululahjat annetaan usein paketoituina. Tämä muistuttaa siitä, että kaikki tärkeät asiat tulevat elämäämme aina tavalla tai toisella naamioituneena. Asiat ovat harvoin niin kuin ne näyttävät olevan. Otamme jatkuvasti vastaan tilanteita ja asioita tietämättä mitä ne tarkoittavat tai mihin ne tulevat johtamaan. Naamioinnin eli lahjapaketin kääreiden ja kuorien avaaminen on seurausta omasta toiminnastamme ja halusta ymmärtää tilanne.

Paljon uskontoja vanhemmat tekstit kertovat puun tärkeydestä valon juhlassa. Jouluun liitetty kuusi onkin suora symboli maailmankaikkeutemme rakenteelle. Tätä mallia on perinteisesti kuvattu ja kutsuttu puuksi. Riippuen siitä mistä ”ulottuvuudesta” milloinkin puhutaan, termeinä on käytetty ainakin ilmauksia Tree of Life ja Tree of Knowledge. Tämän rakenteen tiedemiehetkin ovat jo ehtineet todistaa todenmukaiseksi.

Joulukuusen latvassa loistava tähti edustaa suurinta ja kirkkainta olemassaolevaa valoa. Jokainen kerros puun oksia puolestaan päästää sopivissa määrin valoa lävitseen. Maahan tai lattialle yltääkin enää himmeitä pilkahduksia alkuperäisestä valosta. Juuri näin maailmammekin toimii. Lattia edustaa tätä fyysistä maailmaa. Maailmamme ja valon välisten varjojen ja esteiden poistaminen on jokaisen velvollisuus. Mitä enemmän muutat itseäsi, kohtaat pelkojasi ja kaadat ympärilläsi olevia muureja, sitä enemmän oksien peittävä vaikutus heikkenee ja entistäkin enemmän valoa pääsee elämääsi. Samalla avautuu reitti omassa kasvussa ja kehityksessä uusille tasoille. Voitkin ajatella jokaisen muutoksesi ja positiivisen tekosi olevan kuin uusi koriste kuusen oksalla, joka heijastaa tähden valoa joko suoraan tai muiden koristeiden kautta entistäkin enemmän tähän maailmaan.

Kukaan ei voi ymmärtää itseään ilman muita henkilöitä. Lisäksi olemme vieläpä kaikki lopulta yhtä. Jouluisin tapahtuvat kokoontumiset perheen, sukulaisten tai ystävien kanssa ovatkin tärkeitä tilanteita vahvistaa siteitä, joita tarvitsemme matkalla kehityksessä eteenpäin. Erityisen tärkeää tämä on silloin, jos kokoontuminen tuntuu jossakin määrin haastavalta ja epämukavalta. Avoin mieli yhdessä muista huolehtimiseen ja epämukavuuksia päin kulkemiseen mahdollistaa todelliset joulun ihmeet.

Erilaiset jouluun liitettävät ihmeet muistuttavatkin kaiken olevan mahdollista. Joulutarinoiden symboliikka ei kuulu vain historiaan, vaan ihmeet ovat koko ajan kaikkien ulottuvilla. Suomessa joulu liitetään yleisesti Jeesuksen syntymään. Kuitenkaan vauvan syntymän muistelu ei kuulosta kovin merkittävältä tai vie elämäämme eteenpäin. Selkeästi tapahtumasta on löydettävä jokin syvällisempi merkitys. Luonnollisesti jokainen tulkitsee tilanteen eri tavoin ja löytää juhlalle oman sisältönsä.

Mietipä, voisiko joulu muistuttaa vaikkapa siitä, että jokainen aivan tavallinen henkilö ilman mitään erityisiä kykyjä, voi synnyttää jotakin todella suurta uutta ja tuoda maailmaan äärimmäisen paljon hyvää. Koemme joka aamu yöunien jälkeen pienen uudelleensyntymän. Emme koskaan ole herätessämme täysin sama henkilö kuin edellisenä iltana. Koska uudelleensyntyminen on jatkuvaa, mitäpä luulet, voisikohan joulu siis ollakin joka päivä ja samat ihmeet toteutettavissa milloin tahansa?

Joulun henkeen liittyessäsi voitkin pohtia, muisteletko muiden syntymää – vai käytätkö juhlaa muistutuksena syntyäksesi itse jatkuvasti uudeksi ja entistäkin jalompia päämääriä toteuttavaksi henkilöksi? Oletko sinä sankari, jonka ansiosta meidän kaikkien elämä tässä maailmassa nousee uusiin korkeuksiin?

Yhdistävää, virkistävää ja uusien ajatusten syntymäjuhlaa!

Maailmanloppuko?

Nyt se sitten tapahtuu, mayakalenteri päättyy. Myös monet muut historialliset tekstit vahvistavat ajankohdan merkitystä. Kaikenlaisia maailmanlopun skenaarioita on esitetty niin kauan, että kaikki varmasti ovat jollakin tasolla asiasta tietoisia. Mutta miksi 21.12.2012 on sitten niin merkittävä?

Tapahtumalla ei ensiksikään ole mitään tekemistä päivämäärän kanssa. Jo muinaiset taivaankappaleiden liikkeitä seuranneet viisaat ymmärsivät millä keinoin liikkeitä voidaan laskea pitkälle tulevaisuuteen. Matemaattisia kaavoja tärkeämpänä asiana he kuitenkin ymmärsivät, miksi Aurinko, Kuu ja planeetat ovat olemassa. Tämän vuoksi he laskivat innokkaasti liikkeitä ja sijainteja pitkälle tulevaisuuteen. Jo Abraham paljasti astrologian perusteet ja tärkeyden noin 4000 vuotta sitten.

21.12.2012 kaikki aurinkokuntamme suuret kappaleet asettuvat yhteen suoraan linjaan. Jokaisen kappaleen kiertoaika Auringon ympäri on hyvin erilainen ja lisäksi kiertoratojen kulmat vaihtelevat hyvin paljon. Tällainen suora linja muodostuu niin harvoin, ettei nykymuotoinen ihmiskunta ole tilannetta koskaan aikaisemmin kokenut – eikä todennäköisesti tarvitse enää toistamiseen kokeakaan. Mayat ja muut entisaikojen viisaat ovat ymmärtäneet tapahtuman tärkeyden, mutta he eivät välttämättä tienneet vielä sen syvällisintä merkitystä.

Ajattelepa tätä asiaa vaikka Kuun vetovoiman kannalta. Jo Kuu riittää aiheuttamaan maapallolla valtavat vuorovesi-ilmiöt ja aiheuttamaan monenlaisia asioita, joita voimme tuntea. Joillekin Kuu saattaa aiheuttaa unettomuutta, toisille levottomuutta tai jotakin aivan muita tuntemuksia. Nyt kaikki aurinkokuntamme kappaleet ovat keskenään linjassa vahvistamassa toisiaan. Voitko edes kuvitella kuinka suuresta energiasiirtymästä tässä on kyse?

Katsoessamme taivaalle havainnoimme vain hyvin rajallisia fyysisen maailman asioita. Tapahtuman merkitys löytyykin pohtimalla merkitystä kaiken takana. Valtaosin kaikki asiat tapahtuvat sellaisessa muodossa, ettemme pysty niitä fyysisillä aisteillamme tarkkailemaan. Tunnemme ja aistimme maailmaa kuudennen aistin avulla, käytämme intuitiota, luomme ajatuksillamme – ja lopulta osa asioista ilmestyy fyysiseen muotoon nähtäväksi ja kuultavaksi.

Taivaankappaleiden tehtävänä on näyttää selkeästi, mutta universumille tyypilliseen tapaan, hieman koodikielellä, millainen energia milloinkin vallitsee. Tämä auttaa ymmärtämään ympärillämme kulloinkin ilmeneviä tapahtumia. Lisäksi voimme hyödyntää tätä energiaa omaan henkilökohtaiseen kasvuumme. Tietämällä mitä milloinkin on optimaalista tehdä, ja toisaalta, millaisiin aktiviteetteihin aika ei ole paras mahdollinen, saamme ponnistuksillemme parhaan mahdollisen hyödyn.

Jo pari tuhatta vuotta sitten paljastettu Zohar kertoo ihmiskunnan kehityksen vaiheista ja millaisten aikakausien läpi polku etenee. Erityisesti Zohar kertoo nyt meneillään olevan aikakauden tärkeydestä. Kaikki, jotka ovat päättäneet syntyä tähän ajanhetkeen, ovat Zoharin silmissä erityisen arvostettuja henkilöitä. Koskaan ennen ihmiskunnan historiassa muutokselle ei ole ollut yhtä selkeää ja vahvaa tukea.

Emme siis kohtaa maailmanloppua, vaan uuden ennennäkemättömän ja erilaisen aikakauden. 21.12.2012 on taitekohta aikakauden vaihtumiselle, mutta välttämättä tänä yksittäisenä päivänä mitään erityistä ei vielä tule tapahtumaan. Aikakaudet sulautuvat osittain toisiinsa ja uusi energia vahvistuu vähitellen. Samalla tavoin kesäkään ei vaihdu täysin yhdessä päivässä syksyksi.

Maailmanlopun ennustuksissa on siis perää sen verran, että maailma nykyisin ymmärtämässämme muodossa tulee pikkuhiljaa hiipumaan. Vanhat rakenteet romahtavat, jotta pääsemme luomaan aivan uutta puhtaalta pöydältä. Tämä ei ole päivän eikä kuukauden asia, vaan tilannetta tulee jatkumaan useita vuosia. Suuriin muutoksiin kannattaa siis varautua eikä niitä ole syytä pelätä – ne kuuluvat tähän hetkeen.

Olemme jo saaneet tästä energiasiirtymästä vuoden 2012 aikana paljon esimakua. Pohdipa vaikka paljonko tänä vuonna on koettu ympäri maailmaa rajuja luonnonmullistuksia, terveysongelmia, taloudellisia romahtamisia, väkivaltaisia tapahtumia… Näiden määrä tulee entisestäänkin lisääntymään, jotta ihmiskunta saadaan varmasti hereille ja pohtimaan, mikä oikeasti on tärkeää ja millaisia asioita kannattaa tavoitella. Ongelmien suurentuessa kasvaa myös luontainen halu löytää ratkaisuja.

Uusi aikakausi on erityisesti henkisen heräämisen aikaa. Käytössämme on energiat, joiden edellisten esiintymisien aikana on syntynyt suuria maailmanlaajuisia uskontoja. Samanaikaisesti vallalla on yhtenäisyyttä korostavaa energiaa. Koska uskonnot ovat usein erottaneet ihmisiä, nyt on varmasti helppo huomata lähes kaikkialla leviävien uskonnoista riippumattomien ja ihmisiä yhdistävien henkisten oppien räjähdysmäinen leviäminen. Tämä tulee entisestään kiihtymään lähivuosina.

Universumin sääntöihin kuuluu se, ettei ketään voi pakottaa mihinkään. Jokaisella on vapaa tahto. Jokainen voi siis päättää itse, kuinka suhtautuu uuden aikakauden eteentuomiin tilanteisiin ja mahdollisuuksiin. Voit vastustaa muutoksia ja yrittää pysyttäytyä vanhassa romahtavassa maailmassa – tai voit vapaasti valita tekeväsi muutoksia jo etukäteen ja hankkiutua vapaaehtoisesti eroon vanhoista ajatusmalleista ja tavoista. Tarjolla on nyt valtavasti voimaa, jota voit halutessasi hyödyntää kaikilla elämäsi saroilla.

Ajattelepa vaikka suurta hyökyaaltoa. Oletko hyödyntämässä energiaa, ratsastamassa aallonharjalla ja menossa valtavalla vauhdilla eteenpäin ja korkeuksiin – vai oletko rannalla kasaamassa suojaa, jonka alle voit piiloutua aallon iskiessä? Nyt on aika tehdä ne muutokset, joita olet tähän asti vain pyöritellyt mielessäsi.