Arkistot kuukauden mukaan: toukokuu 2014

Amen

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta amen? Yleensä se liitetään uskontoihin, mutta samaa sanaa käytetään paljon myös monenlaisissa henkisissä piireissä, jotka sanoutuvat tiukasti irti uskonnoista. Lisäksi sana on vieläpä sama lähestulkoon kaikissa kielissä. Luuletko että tämä kaikki voisi olla sattumaa?

Numerologia on yksi tärkeä tapa tulkita henkisten tekstien sisältämiä todellisia salaisuuksia. Yksinkertaistettuna kaksi sanaa, joilla on sama numeerinen arvo, tarkoittavat samaa asiaa. Tämän vuoksi tekstejä on mahdotonta kääntää täysin kielestä toiseen. Käännetyssä tekstissä eri merkkien numeroarvot muuttuvat ja siksi todellisia salaisuuksia ymmärtääkseen jokaista ikiaikaista tekstiä on tutkittava alkuperäisellä kielellä – yleensä hepreaksi tai arameaksi. Toki tarinat ja alemman tason vertauskuvalliset merkitykset voidaan kääntää jollakin tasolla. Yleensä täysin järjettömiltä kuulostavat tarinat voidaankin avata vain pitkien laskutoimitusten ja syvällisen päättelyn perusteella.

Niin henkiset opit kuin tämän päivän tiedekin selittävät, että maailmassa on useita toisistaan erillään olevia ulottuvuuksia. Valtaosa ulottuvuuksista on fyysisten aistiemme ulottumattomissa ja voimme liittyä niihin ainoastaan ajatusten ja tunteiden avulla. Tätä rakennetta kuvataan myös suuressa osassa tekstejä.

Jos luet vaikkapa Raamattua, huomaat helposti että siellä käytetään jatkuvasti erilaisia termejä suuresta universaalista energiasta. Joissakin tilanteissa se saattaa olla Jumala, toisinaan Herra, välillä taas käytetään nimeä jota ei edes lausuta tai se lausutaan eri tavalla kuin kirjoitetaan – ja muitakin vaihtoehtoja on useita. Nämä eivät tietenkään ole juuri näin sattumalta, vaan näillä kaikilla ilmauksilla on tarkka merkitys ja paikkansa. Jokainen termi toki kuvaa tätä samaa energiaa, mutta eri näkökulmasta. Yksi ilmaus kuvaa sitä, miten tämä energia ilmenee tässä fyysisillä aisteilla havaitsemassamme ulottuvuudessa, toinen saman energian tietynlaisia näkymättömiä piirteitä ja niin edelleen.

Yksi tapa yhdistää näitä erilaisia ulottuvuuksia on puhe. Puheessa yhdistyvät tässä fyysisessä maailmassa oleva suu ja aineettomat näkymättömään ulottuvuuteen kuuluvat sanat. Puheella voimme siis rakentaa siltoja näiden eri ulottuvuuksien välille. Olet varmasti kuullut usein toistettavan sitä, että sanoillamme on valtavasti voimaa. Vedämme sanojen avulla jatkuvasti uusia asioita ja kokemuksia elämäämme.

Kun yhdistämme nämä kaikki edellämainitut asiat, löydämme myös merkityksen amen-sanalle. Kun laskemme yhteen tätä fyysistä maailmaa edustavan ja näkymättömän ulottuvuuden energian nimien numeraaliset arvot, saadaan summaksi 91. Tämä sama luku on myös amen-sanan sisältämien kirjaimien yhteenlaskettu numeroarvo. Käytännössä siis aina kun sanomme amen, lausumme yhtä aikaa molemmat nimet, ja sillä tavoin yhdistämme fyysisen ja näkymättömän ulottuvuuden yhteen.

Kun luomme uusia asioita ja tilanteita ajatuksillamme ja puheellamme, muodostuvat ne aina ensin näkymättömään ulottuvuuteen odottelemaan ilmentymistä tähän fyysiseen maailmaan. Amen-sanan käyttäminen onkin uskonnollisten rituaalien ja tapojen sijasta puhdasta teknologiaa, jolla näille pyydetyille asioille tuodaan reitti ilmestyä näkyvään muotoon. Tämän vuoksi amen-sanaa käytetään myös useissa meditoinneissa.

Toteamme siis ensin uuden halutun tilanteen ja sen jälkeen avaamme tälle energialle reitin, jotta se voi ilmentyä tähän fyysiseen maailmaan. Amen!

Kuka on oikeassa?

Vaihdamme jatkuvasti mielipiteitä monenlaisista asioista ja toisinaan päädymme jopa väittelemään siitä mikä on totuus. Erilaiset mielipiteet ovatkin loistava mitä tahansa asiaa eteenpäin vievä ja jalostava voima. Aina kun löydämme uusia näkökulmia, voimme ymmärtää tätä asiaa uudella tasolla.

Keskusteluissa täytyykin aina muistaa se, että elämä on hyvin suhteellinen kokemus. Jokaisella on takanaan erilaisia elämänkokemuksia ja olemme erilaisessa vaiheessa omassa kasvussa. Siksi myös ymmärryksemme jostakin yksittäisestä asiasta, tai vaikkapa koko elämästä, on tänä päivänä todennäköisesti hyvin erilainen kuin mitä se oli vaikkapa muutama vuosi sitten – puhumattakaan siitä mitä se tulee olemaan muutaman vuoden kuluttua. Kaikesta huolimatta jokaisella hetkellä muodostettu mielipide tai näkemys on sillä hetkellä se oikea ja todellinen. Koska kaikki on jatkuvassa muutoksessa, luonnollisesti valinnatkin muuttuvat jatkuvasti. Mihinkään tiettyyn ajattelumalliin ei pidäkään lukittautua.

Valitettavasti kaikki eivät aina muista näitä periaatteita. Siksi ajaudumme helposti väittelyihin ja yritämme usein julistaa omaa mielipidettä ainoana totuutena. Väittelyt kuitenkaan harvoin johtavat hedelmällisiin lopputuloksiin. Yleensä jokainen osapuoli vain lukittuu tiukemmin omiin kantoihinsa eivätkä he avaudu uusille näkökulmille joita vastapuolella olisi tarjolla.

Tämä on erityisen ja valitettavan helppoa huomata tavassa joilla opiskelemme ja välitämme eteenpäin ikiaikaisia henkisiä tekstejä ja materiaaleja. Vaikka teksti olisi yksi ja sama, voivat uskonnot tai erilaiset ryhmittymät tehdä siitä niin omanlaisia tulkintoja ja totuuksia, ettei keskustelulle ja mielipiteiden vaihdolle enää jää tilaa. On vain oikeita ja vääriä asioita ja maailma muuntuu helposti mustavalkeaksi.

Talmud kuvaakin tätä tilannetta ja esittää näitä erilaisia ymmärrystapoja seuraavalla nelijakoisella mallilla. Ensimmäisellä tasolla olemme kehityksen alussa ja tarkoituksemme on edetä jatkuvien muutosten ja sisäisen kasvun kautta neljännelle tasolle.

1. Henkilöt ottavat tekstit kirjaimellisesti.
2. Henkilöt ymmärtävät tekstissä olevia vertauskuvia ja vihjeitä syvällisempiin merkityksiin.
3. Henkilöt ymmärtävät jokaisen yksittäisen tarinan sisältämän opetuksen.
4. Henkilöt löytävät todelliset elämän salaisuudet ja lainalaisuudet tarinoiden taustalta ja ymmärtävät kokonaisuuden.

Jos keskustelijat ovat eri tasoilla, mielipiteet ja tulkinnat voivat olla hyvin vastakkaisia, mutta silti osapuolet ovat aivan oikeassa. Olet ehkä huomannutkin, että kun viisaat henkilöt puhuvat suurille kuulijajoukoille, he yleensä pyrkivät käyttämään esimerkkejä jokaiselta edellä kuvatulta tasolta. Tällä tavoin todennäköisesti jokainen kuulija pystyy poimimaan esityksestä jotakin, vaikka kukaan ei kykenisikään ymmärtämään kaikkea. Tätä samaa periaatetta jokaisen olisikin syytä pyrkiä noudattamaan kaikissa keskustelutilanteissa. Kun pystyt ensin aistimaan millä tasolla keskustelu on syytä käydä, voit arvioida millä syvyydellä asioista kannattaa puhua ja millaisia esimerkkejä tai vertauskuvia kannattaa käyttää. Tämä ei luonnollisestikaan ole helppoa ja se vaatii paljon harjoittelua. Maailmassa on paljon viisaita, jotka ymmärtävät todelliset salaisuudet, mutta vain harvat heistä pystyvät viestimään niitä meille ymmärrettävällä tavalla.

Aina tässä viestien sovittamisessa kuulijakunnalle ei tietenkään voida onnistua ja viesti saattaa jäädä toiselle osapuolelle epäselväksi. Toisten mielipiteitä ei tietenkään tarvitse hyväksyä eikä niiden tarvitse antaa vaikuttaa omiin mielipiteisiin, mutta toisia henkilöitä ja heidän sanomisiaan on syytä kuitenkin aina arvostaa.

Mitäpä luulet, onko edes missään määrin tärkeää kuka lopulta on oikeassa?